Jazda na nartach i snowboarding poza wyznaczonymi trasami a ubezpieczenie górskie

Jazda na nartach lub snowboarding poza oznakowanymi trasami narciarskimi są klasyfikowane przez firmy ubezpieczeniowe jako sporty ekstremalne bądź wysokiego ryzyka. Z tego powodu musisz rozszerzyć ubezpieczenie turystyczne o odpowiednie ryzyko, aby dostać odszkodowanie za ewentualny wypadek. Sprawdź, jak działa ubezpieczenie narciarstwa i snowboardingu poza wytyczonym szlakiem, oraz gdzie je kupić.

Czy narciarze i snowboardziści mogą jeździć poza wyznaczonymi trasami?

To zależy, na jakim obszarze chcą uprawiać sport. Jeśli dany teren nie przynależy do parku narodowego, rezerwatu, nie znajduje się w wysokich górach i nie jest chroniony w inny sposób, można uprawiać na nim narciarstwo lub snowboarding bez narażania się na kary pieniężne.

Jeśli zamierzasz szusować na terenie chociażby jednego z parków narodowych w Polsce, musisz sprawdzić zasady i zalecenia dotyczące turystyki narciarskiej.

Na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego można przeczytać, że uprawianie turystyki zimowej na szlakach, które są położone powyżej górnej granicy lasu, może odbywać się z niewielkim odstępstwem od ich przebiegu tak, aby turyści mogli poruszać się bezpiecznie. Ponadto w sąsiedztwie oznakowanych tras narciarskich znajduje się teren udostępniony, ale nie utrzymywany, tylko oznakowany czarno-żółtymi tyczkami wyznaczającymi granice strefy.

Przykład

W Karkonoskim Parku Narodowym narciarstwo poza oznakowanymi szlakami turystycznymi jest zabronione. Narciarstwo zjazdowe i snowboard można uprawiać tylko na zorganizowanych terenach narciarskich w Szklarskiej Porębie (w rejonie Szrenicy i Hali Szrenickiej) i w Karpaczu (w rejonie Hali Złotówka i Kopy). Narciarze śladowi i uprawiający ski-touring mogą korzystać ze szlaków pieszych w okresie ich dostępności. Osoby, które chcą uprawiać sporty ekstremalne, mogą korzystać ze specjalnych obszarów, które zostały stworzone w celu szkoleń (!) w poruszaniu się po trudnym górskim terenie. Wymagane jest zezwolenie i dodatkowa opłata.

Ubezpieczenie turystyczne a jazda poza wyznaczoną trasą narciarską

Podstawowe ubezpieczenie turystyczne nie obejmuje ochroną finansową szkód związanych z uprawianiem sportu górskiego poza wyznaczonymi trasami narciarskimi. Aby taka aktywność była objęta ochroną ubezpieczyciela, musisz wykupić odpowiednie rozszerzenie.

ubezpieczenie w góry na narty
Ubezpieczenie sportowe na narty i snowboard: Polska, Czechy, Słowacja, Austria

Sprawdź, jak wybrać ubezpieczenie sportowe na narty i snowboard oraz jakimi kosztami są obciążeni polscy turyści za granicą.

Czytaj dalej

Ubezpieczyciele klasyfikują narciarstwo poza oznakowanymi trasami i inne potencjalnie niebezpieczne sporty, np. heliskiing, heliboarding, freeskiing, BASE jumping itp., jako sporty wysokiego ryzyka bądź sporty ekstremalne.

Ekspert Mubi radzi:

Heliskiing to zjazd na nartach poza wyznaczoną trasą ze stoku, na który transport odbywa się helikopterem. Analogicznie odbywa się heliboarding. Freeskiing polega na wykonywaniu skoków narciarskich i wykonywaniu przeróżnych ewolucji w powietrzu, aczkolwiek np. Allianz używa tego terminu (free skiing w OWU) jako określenia jazdy na nartach poza oznaczonymi trasami. Inne interesujące sporty wysokiego ryzyka to np. snowtrikke czy airboarding, które są wspomniane w tabeli.

Gdzie kupić ubezpieczenie jazdy na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami?

Firma ubezpieczeniowaKategoria sportu w OWU obejmująca jazdę na nartach/snowboardzie poza wyznaczoną trasąInformacje dodatkowe
AllianzUprawianie sportów ekstremalnych Dostępne jest ubezpieczenie sportów zimowych, które obejmuje m.in., heliboarding, heliskiing, kite-skiing, kite-snowboarding, narciarstwo biegowe, zjazdowe i snowboard po oznaczonych trasach, saneczkarstwo.
Benefia Sporty ekstremalne Obowiązuje 100% zwyżki za rozszerzenie ubezpieczenia o ryzyko uprawiania sportów. Sporty ekstremalne obejmują również np. skoki narciarskie, skialpinizm, zjazdy wyczynowe, taternictwo, trekking na wysokości powyżej 5500 m n.p.m.
GeneraliSporty wysokiego ryzyka Wykupienie tego rozszerzenia jest niezbędne np. kiedy górołaz planuje wyprawę w tereny śnieżne, które wymagają użycia sprzętu asekuracyjnego. Ubezpieczenie obejmuje też heliskiing, heliboarding, skoki narciarskie, freeskiing oraz jazdę na nartach i desce poza wyznaczonymi trasami.
LINK4Sporty wysokiego ryzyka W OWU ubezpieczenia podróżnego LINK4 snowboard jest wymieniony w definicji amatorskiego uprawiania sportów zimowych, aczkolwiek nie w sportach wysokiego ryzyka. SWR to heliskiing, heliboarding, mountainboarding, alpinizm, wspinaczka wysokogórska.
mtu24.pl Sporty ryzykowneSporty wysokiego ryzyka obejmują m.in. narciarstwo i snowboard po oznakowanych trasach.
PZUSporty wysokiego ryzyka Snowboarding ekstremalny i jazda na nartach poza wyznaczonymi trasami. To rozszerzenie obejmuje także sporty, które nie są wymieniane przez wszystkich ubezpieczycieli w OWU, np. airboarding – zjazd na specjalnej poduszce powietrznej po śniegu, snake gliss – zjazd na sankach gąsienicowych, snowtrikke – zjazd na hulajnodze śnieżnej.
UNIQASporty wysokiego ryzyka (ekstremalne) Kategoria obejmuje również np. skoki i loty narciarskie, skoki akrobatyczne na nartach i heliskiing. Osobom aktywnym poleca się rozszerzenie ubezpieczenia o pokrycie kosztu akcji ratowniczej z użyciem helikoptera w przypadku narciarstwa lub snowboardingu poza trasami trasami.
WartaSporty ekstremalne Według Warty sportem ekstremalnym jest zarówno wspinaczka górska przy użyciu specjalistycznego sprzętu, jak i bez asekuracji. Trekking uznaje się za ekstremalny już na wysokości powyżej 4000 m n.p.m. (dla porównania – granica wyznaczona przez Benefię to 5500 m n.p.m.). Narciarstwo i snowboarding poza wyznaczonymi trasami.
Wiener Sporty wysokiego ryzyka Alpinizm, heliskiing, heli snowboarding, kitesnowboarding, wspinaczka wysokogórska, wyczynowa jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami.
Aktualizacja danych: 26.09.2022

Ile kosztuje polisa turystyczna z rozszerzeniem o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych? I czy jest to duża różnica względem składki za ubezpieczenie turystyczne bez tego rozszerzenia? Sprawdźmy na przykładzie 31-letniego mężczyzny bez chorób przewlekłych, który wybiera się na Słowację na weekend.

Towarzystwo ubezpieczenioweSuma ubezpieczenia KL, NNW, OCCena polisy bez rozszerzenia o sporty ekstremalneCena polisy z rozszerzeniem o sporty ekstremalne
ProamaKoszty leczenia: 100 000 zł.13 zł38 zł
AXA PartnersKoszty leczenia: 200 000 zł,
NNW: 20 000 zł.
13 zł39 zł
GeneraliKoszty leczenia: 300 000 zł,
NNW: 40 000 zł,
OC: 50 000 zł.
20 zł55 zł
AXA PartnersKoszty leczenia: 40 000 000 zł,
NNW: 150 000 zł,
OC: 1 500 000 zł.
41 zł82 zł
Źródło: Kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi.Źródło: Kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi (26.09.2022).

Odmowa wypłaty odszkodowania po wypadku na nartach poza wyznaczoną trasą

Ubezpieczenie turystyczne zawiera generalne wyłączenia odpowiedzialności, które dotyczą również wykupionych rozszerzeń. Jeśli podczas zjazdu na nartach poza oznakowaną trasą dojdzie do sytuacji, która jest wyjęta spod odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela, nie otrzymasz odszkodowania mimo wykupionego ryzyka.

Przeczytaj też: Jak przygotować się do pierwszego wyjazdu na narty?

UWAGA!

Jeśli na danym terenie obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się, narciarz nie otrzyma odszkodowania za wypadek powstały wskutek szusowania na tym obszarze.

Ubezpieczenie podróżne może nie pokrywać również kosztów wynikających z:

  • prób samobójczych bądź samookaleczeń niezależnie od stanu poczytalności osoby ubezpieczonej;
  • działania pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych;
  • zdarzeń spowodowanych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa,
  • zaburzeń i chorób psychicznych, depresji, nerwic, leczenia psychoanalitycznego i psychoterapeutycznego;
  • przestępstw lub prób popełnienia przestępstwa;
  • udziału w bójkach;
  • działania wbrew miejscowemu prawu.
Przykład

Trójka znajomych zdecydowała się zjechać na nartach poza wyznaczonym szlakiem. Niestety doszło do wypadku, bo jeden z narciarzy przewrócił się na wąskim i ostrym zakręcie. Towarzyszom udało się wezwać pomoc na miejsce zdarzenia, ale niestety poszkodowany nie otrzymał świadczeń z ubezpieczeń NNW i KL mimo zakupionego dodatkowego ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych. Dlaczego? Nie wykupił klauzuli alkoholowej, a okazało się, że ma we krwi 0,5 promila alkoholu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie jazdy na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami

Czy ubezpieczenie turystyczne obejmuje jazdę na nartach poza wyznaczonymi trasami?

Nie. Standardowa polisa dla narciarzy wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela w razie szkody, do której doszło podczas uprawiania sportów zimowych poza wyznaczonymi w tym celu trasami. Podstawową ochronę można jednak zwykle rozszerzyć o uprawianie sportów wysokiego ryzyka bądź ekstremalnych – a do tych klasyfikowana jest jazda poza trasami.

W których firmach można się ubezpieczyć na wypadek jazdy na nartach poza wyznaczonymi trasami?

Po pierwsze trzeba sprawdzić, jak klasyfikują tego rodzaju aktywność poszczególni ubezpieczyciele. Allianz, Benefia i Warta zaliczają ją do sportów ekstremalnych i wymagają takiego rozszerzenia. Z kolei Generali, LINK4, PZU, UNIQA i Wiener ubezpieczają jazdę poza trasami w ramach rozszerzenia ochrony o sporty wysokiego ryzyka. Żadnej ochrony w tym względzie nie przewidziało z kolei mtu24.pl.

Czy można nie dostać odszkodowania za wypadek podczas jazdy poza trasą mimo wykupienia rozszerzenia?

Tak, jeśli w grę wchodzi jedno z ogólnych wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, które zawsze są wyszczególnione w OWU. Przykładowo, odszkodowanie nie będzie przysługiwało klientowi, który podczas wypadku znajdował się pod wpływem alkoholu (chyba że wykupił klauzulę alkoholową) lub jeździł po obszarze, na którym było to zabronione.

PODSUMOWANIE
  • Przed uprawianiem narciarstwa lub snowboardingu poza wytyczonym szlakiem sprawdź, czy na danym terenie rzeczywiście możesz to robić. Jazda na nartach poza szlakiem może być niedozwolona np. na terenie parku narodowego.
  • Firmy ubezpieczeniowe klasyfikują narciarstwo i snowboarding poza wyznaczonymi trasami jako sporty wysokiego ryzyka bądź sporty ekstremalne. W związku z tym musisz wykupić odpowiednie rozszerzenie podstawowego ubezpieczenia, aby otrzymać odszkodowanie za potencjalny wypadek.
  • Jeśli rozszerzysz ubezpieczenie podróżne o ryzyko jazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczoną trasą, pamiętaj, że rozszerzenie podlega wyłączeniom odpowiedzialności.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę
15,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!