Ubezpieczenie akcji górskiej za granicą. Jak je wybrać? Kiedy ubezpieczyciel nie zapłaci za akcję ratowniczą w górach?

Koszt użycia helikoptera do ratowania turysty w górach za granicą wynosi nawet kilka tysięcy euro za godzinę lotu! Osoby, które nie mają prywatnego ubezpieczenia turystycznego, są narażone na pokrycie wysokich kosztów akcji ratowniczej z własnych środków. Dowiedz się, jak działa ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej w górach za granicą i na co zwrócić uwagę, wybierając ofertę.

Co obejmuje ubezpieczenie akcji górskiej za granicą?

Ubezpieczenie KR, czyli kosztów ratownictwa, jest nazywane potocznie ubezpieczeniem akcji górskiej, chociaż obejmuje również akcje ratunkowe prowadzone za pomocą łodzi motorowej lub skuterów na akwenach wodnych. 

Celem ubezpieczenia kosztów ratownictwa jest ochrona finansowa osoby poszkodowanej wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, której zdrowie i życie mogą zostać ocalone wyłącznie dzięki pomocy profesjonalnych jednostek ratowniczych, używających specjalistycznego sprzętu

Ubezpieczenie akcji ratowniczej obejmuje koszt:

 • pracy ratowników, 
 • doraźnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia, 
 • użycia sprzętu, np. śmigłowca, sani, toboganu, czyli sani przypominających kształtem łódkę, 
 • transportu z miejsca wypadku do najbliższej placówki medycznej.

Największe koszty generuje chociażby lot helikopterem, którego użycie jest konieczne, jeśli poszkodowany turysta jest uwięziony w trudno dostępnym miejscu.

Porównaj i kup ubezpieczenie turystyczne

Ekspert Mubi radzi

Przeglądając OWU różnych firm, możesz zauważyć brak wyszczególnionego ubezpieczenia kosztów ratownictwa w spisie treści. Dlaczego? To świadczenie jest często ujęte w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance.

Jak wybrać ubezpieczenie kosztów ratownictwa?

Sprawdź przede wszystkim wysokość sumy ubezpieczenia. Warto, aby umowa określała ją w euro. Dlaczego? Jeśli ubezpieczyciel określa sumę ubezpieczenia akcji górskiej za granicą w złotych polskich, konieczne jest przeliczenie wydatków poniesionych w walucie obcej według średniego kursu NBP, który obowiązuje w dniu wydania decyzji o wypłacie świadczenia. Przy dużych kosztach za akcję ratowniczą nawet nieduże odchylenia w kursie wymiany walut mają znaczenie. Jeśli koszt ratunku wyniesie 10 000 EUR, to 20 gr zmiany w kursie skutkuje różnicą 2000 zł na korzyść bądź niekorzyść osoby ubezpieczonej, jeśli limit ubezpieczyciela jest mocno ograniczony.

Ekspert Mubi radzi

Ubezpieczenie bagażu podróżnego może obejmować jego uszkodzenie, zniszczenie bądź utratę wskutek akcji ratowniczej, jeśli została przeprowadzona z powodu zdarzeń losowych związanych z działaniem sił natury, czyli np. gradu, deszczu nawalnego, lawiny, bezpośredniego uderzenia pioruna, zapadania się lub osuwania ziemi.

Przed kupnem ubezpieczenia sprawdź również, które sporty obejmuje, ponieważ ubezpieczyciele dzielą je na kilka kategorii, np. amatorskie, wysokiego ryzyka, ekstremalne, i przyporządkowują do nich różne sporty. Przeczytaj także, czy ubezpieczyciel wyłącza ochronę finansową dla osób poszkodowanych na określonej wysokości n.p.m. i jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia.

Ubezpieczenie akcji ratowniczej na Słowacji

Turysta, który ucierpi w górach w Słowacji, pokrywa w 100% koszt akcji ratowniczej. W artykule Ubezpieczenie sportowe na narty i snowboard: Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Włochy >>> znajdziesz omówienie cennika słowackiego Górskiego Pogotowia Ratunkowego. 

Ile powinna wynosić suma ubezpieczenia kosztów ratownictwa na wycieczkę w Tatry po słowackiej stronie? Oczywiście im wyższy limit, tym lepszy. Na potrzeby przykładowych obliczeń możesz założyć pesymistyczny wariant, który obejmuje akcję ratowniczą trwającą 15 godzin z powodu mgły, deszczu bądź śniegu i trudno dostępnej lokalizacji poszkodowanego turysty. Jeśli w akcji weźmie udział więcej niż 10 ratowników, do podstawowej stawki 400 euro należy doliczyć dodatkowe 20 euro od zaangażowanej osoby plus 20 euro za każdą godzinę akcji
Przy takim scenariuszu wypadku w górach słowackich ubezpieczenie kosztów ratownictwa z limitem wysokości minimum 150 000 zł wydaje się być rozsądną opcją, zwłaszcza jeśli weźmiesz pod uwagę również użycie helikoptera. Rzecznik Finansowy podaje, że koszt helikoptera transportującego rannego turystę do szpitala wynosi średnio od 1000 do 2000 euro za godzinę lotu. Może być nawet wyższy!

Ekspert Mubi radzi

Wybierając się w Tatry w Polsce, warto mieć ubezpieczenie turystyczne, które będzie obejmowało nieszczęśliwe wypadki i koszt akcji górskiej w Słowacji. Dlaczego? Niemalże co roku media podają informację o turystach, którzy zgubili się na szlaku w trudnych warunkach pogodowych, zbłądzili i spadli po słowackiej stronie gór. W tak pechowej sytuacji koszt akcji ratowniczej może wynieść tysiące euro, zwłaszcza jeśli udzielenie pomocy zajmie co najmniej kilkanaście godzin i zostanie użyty śmigłowiec.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu kosztów ratownictwa górskiego

O ile każdy poszkodowany turysta w górach może liczyć na pomoc ratowników z profesjonalnym sprzętem, o tyle nie zawsze firma ubezpieczeniowa pokryje koszt akcji ratowniczej. Ubezpieczenie KR również zawiera wyłączenia odpowiedzialności. Uwaga: OWU może zawierać zarówno wyłączenia dotyczące stricte ubezpieczenia akcji górskiej, jak i wyłączenia generalne. Wszystkie są obowiązujące.

miniaturka wpisu
Kiedy ubezpieczenie turystyczne nie zadziała?

Urlopowicze chcąc zapewnić sobie spokojne wakacje, decydują się na wykupienie ubezpieczenia turystycznego na czas wyjazdu. Sprawdź co musisz wiedzieć!

Przejdź do artykułu

Ekspert Mubi radzi

Zwróć uwagę na okres karencji. W ubezpieczeniach turystycznych może dotyczyć osób, które w momencie zawierania umowy przebywają za granicą. W takiej sytuacji ubezpieczyciel może zastrzec, że ochrona będzie ich obejmować dopiero np. 3 dni po zawarciu umowy.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia z ubezpieczenia kosztów ratownictwa, jeżeli osoba ubezpieczona:

 • będzie uprawiać sport w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub sport wysokiego ryzyka/ekstremalny, którego ubezpieczenie nie obejmuje ochroną,
 • popełni przestępstwo lub będzie usiłowała je popełnić,
 • będzie usiłowała popełnić samobójstwo,
 • ucierpi wskutek nieszczęśliwego wypadku, który ma związek z chorobami przewlekłymi, a nie ma wykupionego rozszerzenia,
 • będzie działać umyślnie na szkodę innej osoby,
 • będzie przebywać na wysokości np. powyżej 6500 m n.p.m. lub określonym w umowie terytorium, które nie jest objęte ochroną,
 • spowoduje szkodę, będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, substancji odurzających, psychoaktywnych lub mając zaburzenia psychiczne,
 • będzie brać udział w polowaniach na zwierzęta,
 • spowoduje wypadek, wykonując zadania kaskaderskie,
 • dozna obrażeń wskutek używania materiałów pirotechnicznych.
PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie KR, czyli kosztów ratownictwa, jest elementem ubezpieczenia turystycznego na wyjazd za granicę. Bywa nazywane również ubezpieczeniem akcji górskiej. Jego celem jest ochrona finansowa poszkodowanego turysty, który uległ wypadkowi w górach i nie może bez pomocy wyszkolonych ratowników, a nawet helikoptera, wydostać się z miejsca zdarzenia. Ubezpieczenie obejmuje również koszt akcji poszukiwawczej osób zaginionych i transportu medycznego z miejsca wypadku do szpitala.
 • Wybierając ubezpieczenie akcji górskiej za granicą, zwróć uwagę zarówno na zakres ochrony, jak i maksymalną wysokość świadczenia, którą może wypłacić ubezpieczyciel. Jeśli suma ubezpieczenia okaże się zbyt mała w stosunku do realnie poniesionego kosztu, niestety, ale pozostałą część musi pokryć poszkodowany.
 • Ubezpieczenie akcji ratowniczej na Słowacji powinno gwarantować ochronę wartości minimum 150 000 zł.
 • Ubezpieczenie kosztów ratownictwa zawiera wyłączenia odpowiedzialności, z którymi osoba ubezpieczona powinna się zapoznać, aby powstrzymać się przed zachowaniem powodującym odmowę wypłaty świadczenia, np. spożywaniem alkoholu w trakcie wycieczki górskiej.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Katarzyna Kupczyk

Tworzę poradniki o ubezpieczeniach samochodowych, ponieważ od 5 lat pracuję jako redaktor w branży ubezpieczeniowej. W tym czasie wnikliwie poznałam zarówno oferty towarzystw ubezpieczeniowych, jak i problemy kierowców. Teraz dbam o użytkowników porównywarki Mubi. W naszej bazie wiedzy możesz znaleźć odpowiedzi na trudne pytania o ubezpieczenia komunikacyjne.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!