Ubezpieczenie kosztów ratownictwa – finansowe wsparcie po akcji ratowniczej!

Upadek podczas wycieczki w górach może spowodować poważny uraz (np. złamanie nogi) i konieczność wezwania pomocy pogotowia górskiego. Za granicą taka akcja z udziałem wyspecjalizowanych ratowników i specjalistycznego sprzętu może kosztować krocie. Dzięki ubezpieczeniu kosztów ratownictwa rachunek za interwencję zapłaci ubezpieczyciel. A to wszystko w ramach ubezpieczenia turystycznego!

koszty ratownictwa

Ubezpieczenie kosztów ratownictwa – czym jest?

W ramach ubezpieczenia turystycznego oferowanych jest wiele ochron i usług, które mają zapewnić jak najlepsze wsparcie podróżnemu w razie nieprzewidzianych zdarzeń podczas wyjazdu. Jedną z nich jest ubezpieczenia kosztów ratownictwa nazywane skrótowo “KR”.

Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie to zapewnia pokrycie kosztów związanych z akcją ratowniczą w górach, na morzu czy w jaskini. Taka pomoc musi być zorganizowana i przeprowadzona przez wyspecjalizowane służby – na przykład przez Austriackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (ÖBRD).

Ubezpieczenie kosztów ratownictwa może być przydatne choćby podczas wyprawy w górach, gdy turysta złamie nogę na szlaku i będzie potrzebował udzielenia doraźnej pomocy medycznej, a także transportu z miejsca wypadku do punktu medycznego przy użyciu helikoptera czy sań. 

Ubezpieczenie kosztów ratownictwa – co zawiera ochrona?

Dzięki ubezpieczeniu kosztów ratownictwa, które znajduje się w każdym ubezpieczeniu turystycznym na wyjazd za granicę oferowanym na Mubi, podróżny nie będzie musiał martwić się o rachunki za przeprowadzenie akcji ratowniczej, gdy będzie ona konieczna. W ramach ubezpieczenia KR ubezpieczyciel może pokryć koszty:

 • akcji poszukiwawczej,
 • akcji ratowniczej,
 • pracy wyspecjalizowanych służb,
 • użycia specjalistycznego sprzętu ratunkowego,
 • udzielenia doraźnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia,
 • transportu medycznego z miejsca wypadku do punktu medycznego.
ubezpieczenie kosztów ratownictwa

Ubezpieczenie kosztów ratownictwa oferowane jest w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance. Część ubezpieczycieli wprost wpisuje je do świadczeń kosztów leczenia (np. SIGNAL IDUNA), a inni do assistance (np. Generali, Proama).

UWAGA!

W przypadku nieuzasadnionego wezwanie służb ratunkowych ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów akcji ratowniczej!

Suma ubezpieczenia kosztów ratownictwa – to ważne!

Jednym z najważniejszych aspektów każdego ubezpieczenia jest jego suma, ponieważ określa ona górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Co to w praktyce oznacza? W przypadku ubezpieczenia kosztów ratownictwa do tej sumy ubezpieczyciel zapłaci za przeprowadzoną akcję ratowniczą i pozostały związane z nią opłaty.

Przykład

Anna z Markiem wybrała się w Alpy. Na podróż w góry wykupili ubezpieczenie turystyczne z ubezpieczeniem kosztów ratownictwa. Wycieczka przebiegała udanie, codziennie wyruszali na trekking na szlaki. Niestety podczas jednej z wypraw Marek niefortunnie upadł i złamał nogę. Konieczne było wezwanie górskiego pogotowia ratunkowego.

Koszt przeprowadzonej akcji ratowniczej wyniósł 10 000 euro. Niestety Anna z Markiem wykupili ubezpieczenie turystyczne z ochroną kosztów ratownictwa z sumą 7 000 euro. W konsekwencji ubezpieczyciel zapłacił rachunek do wysokości 7 000 euro, a pozostałe 3 000 euro musieli wyłożyć ubezpieczeni, czyli Anna i Marek.

W związku z wysokimi kosztami akcji ratowniczych w niektórych krajach niezmiernie istotne jest wybranie ubezpieczenia z odpowiednio dużą sumą. U większości ubezpieczycieli sumy te są na szczęście wysokie lub bardzo wysokie, więc powinny starczyć bez problemów na pokrycie kosztów akcji ratowniczej.

UbezpieczycielSuma ubezpieczenia kosztów ratownictwa
AXA Partnersdo sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance – 200 000 zł, 600 000 zł lub 40 000 000 zł
Generalido sumy ubezpieczenia usługi assistance określonej w dokumencie
mtu24.pldo 50 000 zł
Proamado sumy ubezpieczenia usługi assistance określonej w dokumencie
SIGNAL IDUNA7 000 euro dla sum ubezpieczenia kosztów leczenia poniżej 60 000 euro i 10 000 euro w innych przypadkach
UNIQAdo sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance – 250 000 zł, 750 000 zł, 1 250 000 zł lub 2 500 000 zł
You Can Drivedo 50 000 zł
Źródło: OWU poszczególnych ubezpieczycieli.

Suma ubezpieczania kosztów ratownictwa wchodzi zazwyczaj w skład sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance. Oznacza to, że owa całkowita suma musi starczyć zarówno na przeprowadzenie poszukiwań, akcji ratowniczej, jak i pokrycie kosztów leczenia – hospitalizacji, niezbędnych zabiegów itp.  

Akcja ratownicza za granicą – ile może kosztować?

Przeprowadzenie akcji poszukiwawczej i ratowniczej za granicą może kosztować dziesiątki tysięcy euro. Wystawiony rachunek przez wyspecjalizowane służby zależy od wielu czynników, w tym od długości akcji, liczby zaangażowanych ratowników czy rodzaju użytego sprzętu. Dlatego nie można wskazać jednej kwoty, a na stronach większości służb ratunkowych nie ma cenników.

Zazwyczaj pojawiające się w internecie kwoty są przykładami konkretnych akcji lub pełnią funkcję orientacyjną. Jednak czasami podawane są konkretne opłaty. Na przykład na Słowacji koszt transportu helikopterem rannego turysty do placówki medycznej wynosi od 1 000 do 2 000 euro za godzinę lotu. Z kolei w Dolinie Aosty koszt minuty lotu śmigłowca górskiego pogotowia ratunkowego to 153 euro – w innej części Włoch będzie zapewne inny.

EKUZ a koszty akcji ratowniczej – czy idą w parze?

Każdy turysta wyjeżdżający za granicę do kraju Unii Europejskiej, EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) i Wielka Brytania powinien wyrobić sobie przed wyjazdem Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dlaczego jest to ważne?

Dokument ten pozwala na wykonanie niezbędnego i nieplanowanego leczenia w ramach publicznej opieki zdrowotnej na zasadach obowiązujących ubezpieczonych w systemie zdrowotnym w danym kraju. Tak więc posiadacz EKUZ ma takie same prawa, jak i obowiązki, a część świadczeń może być w pełni lub częściowo płatna. A co z akcją ratowniczą?

Z zasady EKUZ nie pokrywa kosztów akcji ratowniczej w kraju, w którym jest ona płatna. Jednak w państwie, w którym tego typu interwencja jest bezpłatnie świadczona w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, poszkodowany będzie mógł na taką darmową pomoc liczyć – w zdecydowanej większości krajów ratownictwo górskie czy na morzu jest płatne.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszym poradniku EKUZ a ubezpieczenie turystyczne.   

Akcja ratownicza w Polsce – czy jest płatna

Polska należy do niewielu krajów, w którym koszty akcji ratowniczej pokrywane państwo, a dokładnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a także otrzymuje 15% zysku z biletów wstępu do parków narodowych oraz 1% z podatków przy odpisach. Dlatego turyści z polski otrzymują pomoc GOPR czy TOPR za darmo bez względu na to, czy ich nieodpowiedzialne zachowanie przyczyniło się do podjęcia interwencji (np. wyjście w góry w niewłaściwym stroju). Natomiast NFZ pokrywa koszty leczenia po przewiezieniu do placówki medycznej.

Na bezpłatną pomoc mogą liczyć także turyści z innych krajów, gdy przydarzy im się wypadek w polskich górach. Oni jednak jeśli nie mają karty EKUZ lub ubezpieczenia turystycznego zapłacą za leczenie w placówce medycznej.

Wybór ubezpieczenia turystycznego pokrywającego koszty akcji ratowniczej – krótkie przypomnienie

Jak już wcześniej wspomnieliśmy wszystkie oferowane na Mubi ubezpieczenia turystycznego zawierają także ubezpieczenie kosztów ratownictwa. Wybierając ochronę na wyjazd za granicę, należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii:

 • zakres ochrony – jakie ubezpieczenia zawiera pakiet (kosztów leczenia, assistance, ratownictwa, OC w życiu prywatnym, NNW czy bagażu oraz sprzętu sportowego);
 • sumy poszczególnych ubezpieczeń – jedna z najważniejszych rzeczy, im owa suma jest wyższa, tym większe odszkodowanie i wsparcie otrzyma ubezpieczony;
 • rozszerzenia ochrony – ubezpieczenie należy dopasować do planowanych aktywności (np. narciarstwo/snowboard, nurkowanie, sporty ekstremalne), klauzula chorób przewlekłych, klauzula alkoholowa.

Przed wyborem ubezpieczenia turystycznego warto zapoznać się z jego warunkami (znajdziesz je w OWU) lub w skróconej wersji w “Szczegółach oferty” w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi. Więcej wiedzy na temat wyboru ochrony znajdziesz w naszym poradniku Najlepsze ubezpieczenie turystyczne – na co zwracać uwagę, by takie znaleźć?

Ubezpieczenie turystyczne, które pokrywa koszty akcji ratowniczej – ile kosztuje?

Na koniec pozostaje nam sprawdzić, ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne u wybranych ubezpieczycieli, które zapewnia także ochronę w przypadku poniesienia kosztów akcji ratowniczej. Ceny wyliczyliśmy na przykładzie 7-dniowego wyjazdu w austriackie Alpy w celu uprawiania narciarstwa przez jedną dorosłą osobę.

UbezpieczycielZakres ochronyCena ubezpieczenia
UNIQAKoszty leczenia i assistance – 250 000 zł
Ratownictwo – 250 000 zł
NNW – 30 000 zł
Bagaż – 2 000 zł
29,40 zł
AXA PartnersKoszty leczenia i assistance – 200 000 zł
Ratownictwo – 200 000 zł
NNW – 20 000 zł
31,70 zł
SIGNAL IDUNAKoszty leczenia i assistance – 87 096 zł
Ratownictwo – 30 483 zł
NNW – 15 000 zł
35,77 zł
mtu24.plKoszty leczenia i assistance – 80 000 zł
Ratownictwo – 50 000 zł
OC – 50 000 zł
45,00 zł
You Can DriveKoszty leczenia i assistance – 100 000 zł
Ratownictwo – 50 000 zł
OC – 50 000 zł
60,00 zł
ProamaKoszty leczenia i assistance – 100 000 zł
Ratownictwo – 100 000 zł
70,00 zł
GeneraliKoszty leczenia i assistance – 300 000 zł
Ratownictwo – 300 000 zł
NNW – 15 000 zł
OC – 50 000 zł
105,00 zł
Źródło: Kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi [08.01.2024].

Z powyższych przypadkowych cen widać wyraźnie, że koszt ubezpieczenia turystycznego z wysoką sumą ubezpieczenia kosztów ratownictwa jest nieporównywalnie niższy niż rachunek, którym może zostać obciążony poszkodowany po interwencji wyspecjalizowanych służb.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie kosztów ratownictwa

Od czego zależy koszt akcji ratowniczej?
Jakie koszty pokrywa ubezpieczenie ratownictwa?
Czy każde ubezpieczenie turystyczne zawiera świadczenie związane z ratownictwem?
PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie kosztów ratownictwa zapewnia wsparcie finansowe ubezpieczyciela w przypadku organizacji i przeprowadzenia akcji poszukiwawczej i ratowniczej przez wyspecjalizowane służby.
 • Dzięki ubezpieczeniu kosztów ratownictwa ubezpieczyciel pokryje koszty akcji ratowniczej i poszukiwawczej, pracy ratowników, użycia sprzętu, udzielenia doraźnej pomocy i transportu medycznego.
 • Suma ubezpieczenia kosztów ratownictwa u wielu ubezpieczycieli jest równa sumie ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance.
 • Akcja ratownicza za granicą może kosztować dziesiątki tysięcy euro.
 • EKUZ nie pokrywa kosztów akcji ratowniczej.
 • Akcje ratownicze w Polsce są bezpłatne.
 • Ubezpieczenie turystyczne zawierające ubezpieczenie ratownictwa można kupić na tydzień za kilkadziesiąt złotych.
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!