OC sportowe na narty – co warto o nim wiedzieć?

Chwila nieuwagi, błąd podczas zjazdu lub nadmierna prędkość mogą skończyć się zderzeniem z innym narciarzem na stoku. Kto w takiej sytuacji zapłaci za ewentualne szkody i akcję ratowniczą? Oczywiście sprawca zdarzenia. Chyba że będzie posiadał ubezpieczenie OC sportowe na narty. Czym ono jest? Jak je kupić? Ile kosztuje? Podpowiadamy!

oc sportowe na narty

OC sportowe na narty – jaką ochronę zapewnia?

Ubezpieczenie na narty to rodzaj ubezpieczenia turystycznego, które składa się z różnych ochron przygotowanych przez ubezpieczycieli tak, by zapewnić wsparcie, gdy dojdzie do wypadku podczas wyjazdu na stok narciarski. Towarzystwa oferują różne pakiety ubezpieczeń składające się z ubezpieczenia kosztów leczenia oraz dodatkowych ochron w postaci NNW, ubezpieczenia bagażu i sprzętu sportowego oraz interesującego nas OC.

W kontekście ubezpieczenia turystycznego zazwyczaj mówi się o OC w życiu prywatnym. Skąd więc termin OC sportowe? To tak naprawdę to samo ubezpieczenie, tylko to z określeniem “sportowe” ma rozszerzoną ochronę o uprawianie sportów. Najprościej można powiedzieć, że standardowe OC w życiu prywatnym oferowane w ubezpieczeniach turystycznych nie chroni ubezpieczonych w przypadku wypadków na stokach narciarskich w czasie zjazdu na nartach lub snowboardzie.

CZY WIESZ, ŻE …

Od 1 stycznia 2022 roku każda osoba korzystająca z włoskich stoków narciarskich musi posiadać obowiązkowe OC. Jego brak zagrożony jest karą finansową od 100 do 150 euro oraz anulowaniem skipassu.

W jakich sytuacjach potrzebne jest OC sportowe podczas wyjazdu turystycznego? Kodeks cywilny jasno wskazuje, że każdy kto wyrządził szkodę, musi ją naprawić. Dzięki ubezpieczeniu OC to ubezpieczyciel weźmie odpowiedzialność za szkody na osobie i w mieniu, które zostały spowodowane przez ubezpieczonego.

Jeśli więc narciarz posiadający OC sportowe podczas zjazdu spowoduje wypadek, w którym ucierpi inna osoba przebywająca na stoku, to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za powstałe szkody – na przykład za leczenie, transport medyczny czy uszkodzony sprzęt sportowy.

Przykład

Pan Marcin wybrał się na narty do Austrii z żoną i dwójką dzieci. Wykupił ubezpieczenie dla całej rodziny. Podczas kolejnego zjazdu jedna z córek przewróciła się, co całkowicie rozkojarzyło pana Marcina. Postanowił on jak najszybciej dojechać do leżącego na śniegu dziecka. Nie zauważył innego zjeżdżającego narciarza i spowodował wypadek, w którego wyniku mężczyzna doznał złamania ręki i uszkodzenia biodra.

Ponieważ pan Marcin wykupił ubezpieczenie na narty, które zawierało OC sportowe, odszkodowanie za szkody pokrył ubezpieczyciel. Natomiast córka doznała urazu kolana, za co otrzymała odszkodowanie w ramach NNW. Przezorny pan Marcin przed wyjazdem wykupił pełen pakiet ubezpieczenia narciarskiego.

Wybór OC na narty – na to trzeba zwrócić uwagę!

Ubezpieczenie narciarskie jest dobrowolne, więc warunki ochrony mogą różnić się u poszczególnych ubezpieczyciele. Po drugie każdy ubezpieczyciel oferuje kilka wariantów ochrony, dzięki czemu można ją dopasować do własnych potrzeb – dotyczy to zarówno ubezpieczenia kosztów leczenia, NNW, jak i OC sportowego. Na co więc zwrócić uwagę przy wyborze OC na narty?

 • Suma ubezpieczenia OC sportowego – określa górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, dlatego warto wybrać ofertę z wyższą sumą. Jeśli owa suma nie starczy na pokrycie szkód, to za pozostałą część będzie musiał zapłacić narciarz-sprawca zdarzenia z własnej kieszeni. W ofertach ubezpieczeń na narty bez problemu znajdziemy warianty z sumą OC na poziomie 50, 100 czy 250 tys. złotych.  
 • Rozszerzenie ochrony (zakres) – podstawowe OC w życiu prywatnym nie obejmuje ochroną szkód powstałych podczas uprawiania narciarstwa i snowboardingu, dlatego trzeba koniecznie za dopłatą rozszerzyć ochronę o omawiane OC sportowe. W kalkulatorze ubezpieczenia turystycznego Mubi robi się to w bardzo prosty sposób. W celach podróży należy zaznaczyć opcję “Narty, snowboard”.
 • Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela – każdy ubezpieczyciel w OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) wskazuje, które zdarzenia obejmuje ochroną, a za które nie bierze on odpowiedzialności. Zawsze warto zajrzeć do tych zapisów, by wiedzieć, jakich sytuacji unikać oraz czy można rozszerzyć ochronę o wyłączenia.

W przypadku OC w życiu prywatnym w ubezpieczeniu turystycznym to właśnie rozszerzenie ochrony sprawia, że można je nazwać OC sportowym. Generali wskazuje, że:

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Generali nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zdarzeń związanych z:
1) uprawianiem sportów zimowych,
2) uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
o ile za opłatą dodatkowej składki zakres umowy ubezpieczenia nie został rozszerzony o ww. ryzyka.

Źródło: OWU “Generali, z myślą o podróży”.

Nieco inaczej sformułowany zapis znajdziemy w OWU mtu24.pl. Ubezpieczyciel wskazuje w nim, że zakres ochrony OC w życiu prywatnym obejmuje:

Szkody w mieniu lub na osobie wynikające z uprawiania sportów rekreacyjnych, użytkowania sprzętu pływającego.

Źródło: OWU Podróżuj z mtu24.pl.

W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na to, co ubezpieczyciel uważa za sporty rekreacyjne. Okazuje się, że narciarstwo i snowboard po oznakowanych trasach są zaliczone do sportów ryzykownych, które wymagają rozszerzenia ochrony – listę sportów rekreacyjnych i ryzykownych można znaleźć w OWU mtu24.pl. 

UWAGA!

Ubezpieczenie turystyczne można rozszerzyć o uprawianie narciarstwa i snowboardu, sportów ekstremalnych (wysokiego ryzyka) oraz wyczynowej aktywności sportowej!

Wyłączenia odpowiedzialności w OC sportowym – w jakich sytuacjach ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczenie OC sportowe na narty to rozszerzenie OC w życiu prywatnym o uprawianie wybranych rodzajów sportów. Towarzystwa ubezpieczeniowe wymieniają w OWU wyłączenia odpowiedzialności. W przypadku OC sportowego na narty ubezpieczyciele najczęściej nie odpowiadają za szkody powstałe:

 • umyślnie,
 • wyrządzone osobom bliskim (członkom rodziny),
 • związane z czystymi stratami finansowymi,
 • w wyniku uprawiania sportów, które nie są objęte ochroną,
 • podczas uprawiania sportów w miejscu do tego nieprzeznaczonych,
 • w wypadkach w miejscach, na których obowiązuje zakaz poruszania się,
 • w wyniku nierespektowania ogólnych zasad bezpieczeństwa na stoku (chyba że nie miały wpływu na zdarzenie),
 • pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
wyłączenia z oc sportowego na narty

Dodatkowo ubezpieczyciel może określić minimalną wartość szkody. Na przykład AXA Partners wskazuje wyłączeniach OC w życiu prywatnym, że ochrona nie obejmuje szkód o wartości do 750 zł (włącznie).

CZY WIESZ, ŻE …

Dane TOPR z sezonów 2008/2009 – 2009/2010 wskazują, że 14,6% urazów na stokach powstało w wyniku zderzenia z innym narciarzem.

Cena ubezpieczenia na narty z OC sportowym – ile kosztuje?

Na koniec sprawdźmy, jak kształtować się będą ceny ubezpieczenia turystycznego z rozszerzeniem OC sportowego. Kalkulację przeprowadziliśmy dla 30-letniego turysty, który wybiera się do Austrii na tygodniowy wyjazd.

Cena ubezpieczenia z rozszerzeniem o uprawianie narciarstwa i snowboardu:

UbezpieczycielSumy ubezpieczeńCena ubezpieczenia narciarskiego
AXA PartnersKL – 600 000 zł,
NNW – 50 000 zł,
OC – 250 000 zł,
Bagaż – 3000 zł
62,27 zł
mtu24.plKL – 150 000 zł,
NNW – 30 000 zł,
OC – 50 000 zł,
Bagaż – 2000 zł
67,00 zł
UNIQAKL – 750 000 zł,
NNW – 50 000 zł,
OC – 250 000 zł,
Bagaż – 3000 zł
71,40 zł
You Can DriveKL – 200 000 zł,
NNW – 10 000 zł,
OC – 50 000 zł,
Bagaż – 2000 zł
81,00 zł
GeneraliKL – 300 000 zł,
NNW – 40 000 zł,
OC – 50 000 zł,
Bagaż – 1 000 zł
115,00 zł
ProamaKL – 300 000 zł,
NNW – 20 000 zł,
OC – 100 000 zł,
Bagaż – 2000 zł
145,00 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi (12.02.2024).

Gdyby nasz przykładowy turysta jechał wyłącznie w celach turystycznych, to cena ubezpieczeń byłaby średnio o 30-40 złotych niższa – wyjątki stanowią AXA Partners i UNIQA, gdzie koszt polisy nie uległ zmianie.

Zobaczmy, jak zmienią się ceny ubezpieczeń (wszystkie pakiety zawierają dodatkowe OC, NNW i ubezpieczenie bagażu), gdy turysta wybierze różne opcje rozszerzenia ochrony o uprawianie sportów:

UbezpieczycielCena ubezpieczenia na wyjazd w celach zwiedzaniaCena ubezpieczenia na narty i snowboardCena ubezpieczenia na sporty ekstremalneCena ubezpieczenia na wyczynowe uprawianie sportów
mtu24.pl37,00 zł67,00 zł67,00 zł81,00 zł
You Can Drive44,00 zł81,00 zł81,00 zł98,00 zł
Generali60,00 zł115,00 zł161,00 zł
AXA Partners62,27 zł62,27 zł124,54 zł124,54 zł
Proama66,00 zł145,00 zł139,00 zł
UNIQA71,40 zł71,40 zł285,60 zł285,60 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi (12.02.2024).

Różnice w cenach u poszczególnych ubezpieczycieli wynikają z odmiennych warunków ochrony. Na przykład Generali i Proama nie oferuje OC sportowego dla uprawiania sportów wyczynowych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o OC sportowe na narty

Czy ubezpieczenie turystyczne zapewnia ochronę na stoku narciarskim o łatwym poziomie?
Co daje OC sportowe?
W jakich sytuacjach OC sportowe nie zadziała?
PODSUMOWANIE
 • OC sportowe na narty to OC w życiu prywatnym rozszerzone o ochronę uprawiania sportów.
 • Rozszerzenie o OC sportowe jest konieczne, by zapewnić ochronę ubezpieczeniową podczas zjazdu na nartach i snowboardzie.
 • Ubezpieczyciele oferują także rozszerzenie ochrony o sporty ekstremalne i wyczynowe uprawianie sportu.
 • Przy wyborze OC sportowego należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, rozszerzenia ochrony oraz wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 • Koszt ubezpieczenia z OC sportowym na narty jest wyższy niż wyjazdu krajoznawczego.

Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!