Na czym polega odstępstwo od warunków technicznych pojazdów?

Sprowadzasz wymarzony samochód z USA? A może prowadzisz działalność gospodarczą, do której potrzebujesz pojazdu o wyjątkowych cechach? Może się okazać, że z uwagi na jego nietypowe parametry techniczne, będziesz miał problemy z rejestracją. Właśnie w tego rodzaju sytuacjach możesz się starać o odstępstwo od warunków technicznych.

odstępstwo od warunków technicznych

Odstępstwo od warunków technicznych pojazdów – co to takiego?

Żuraw samochodowy. Zamiatarka samochodowa z kierownicą po prawej stronie. Naczepa do przewozu towarów ponadgabarytowych. Pompa do betonu. Wreszcie amerykańskie auta z symetrycznymi lampami. Co łączy te na pozór zupełnie do siebie niepodobne pojazdy? Ich właściciele mogą ubiegać się o tzw. odstępstwo od warunków technicznych pojazdów.

Na czym to polega? Skomplikowanie brzmiący termin jest w gruncie rzeczy dość łatwy do wyjaśnienia i staje się jasny już po przeczytaniu właściwego przepisu Kodeksu drogowego.

Minister właściwy do spraw transportu może w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać pojazdy.

Art. 67 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Innymi słowy, odstępstwo od warunków technicznych pojazdów polega na wydaniu przez uprawniony podmiot decyzji dopuszczającej jednostkowe pominięcie określonych w przepisach wymagań dotyczących parametrów pojazdów w celu dopuszczenia do ruchu pojazdu tych norm niespełniającego. Jeszcze inaczej – chodzi o to, by nietypowe, ale niestwarzające zagrożenia w ruchu pojazdy mogły legalnie poruszać się po drogach.

Tego typu pojazdami mogą być właśnie takie, jak wymienione wcześniej, czyli niemieszczące się w dopuszczalnym zakresie m.in. mas, nacisków czy wymiarów określonych w innych przepisach. Można tu zatem wymienić wszelkiego rodzaju pojazdy specjalne o nietypowej budowie, ale też wspomniane auta z USA niespełniające europejskich wymogów. Dzięki uzyskaniu odstępstwa, ich właściciele mogą przejść takimi pojazdami badanie techniczne, a następnie je zarejestrować i legalnie jeździć nimi po polskich drogach.

CZY WIESZ, ŻE …

Parametry techniczne, jakie muszą spełniać pojazdy dopuszczone do ruchu w Polsce, określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Kto może uzyskać odstępstwo od warunków technicznych pojazdów?

W rządowej instrukcji dotyczącej uzyskiwania odstępstwa od warunków technicznych można przeczytać, że procedura ta dotyczy w szczególności pojazdów nienormatywnych, czyli niespełniających wymagań stawianych przez polskie przepisy. Czy jednak każdy taki pojazd uzyska zezwolenie ministerstwa?

Niekoniecznie, ponieważ odstępstwo od warunków technicznych udzielane jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Dlatego składając o nie wniosek, należy go podeprzeć dobrze udokumentowanymi dowodami na to, że pojazd nie tylko nie stwarza zagrożenia na drodze, ale też wydanie odstępstwa jest w jego przypadku konieczne, bo np. Twoja działalność gospodarcza może być prowadzona jedynie za pomocą pojazdu nienormatywnego.

Przykład

Odstępstwa od warunków technicznych nie uzyska np. pojazd do przewozu towarów sypkich lub towarów ponadnormatywnych, które można podzielić na mniejsze części. Procedury nie przejdzie również pojazd, którego elementy ponadnormatywne można łatwo zdemontować. Wydanie zgody jest natomiast uzasadnione m.in. w przypadku pojazdów z numerem VIN niespełniającym europejskich standardów czy przewożących niepodzielne części konstrukcji budowlanych.

Ponadto, ubiegając się o odstępstwo od warunków technicznych pojazdów, trzeba pamiętać, że:

 • odstępstwo jest udzielane na konkretny pojazd, nie na właściciela – w razie jego zmiany, nowy właściciel nie musi ponownie ubiegać się o odstępstwo, o ile informacja o nim została wpisana do dowodu rejestracyjnego,
 • można uzyskać odstępstwo na już zarejestrowany pojazd – w tym przypadku trzeba przedstawić zaświadczenie od producenta, że zwiększenie parametrów technicznych pojazdu jest możliwe,
 • w przypadku odstępstwa dla pojazdów, które uległy przebudowie, konieczne jest zaświadczenie producenta, że zmiany są zgodne z wymogami i zapewniają bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu.

Jak uzyskać odstępstwo od warunków technicznych pojazdów?

Aby uzyskać odstępstwo od warunków technicznych pojazdu, należy złożyć wniosek do Ministra Infrastruktury, uzupełniony odpowiednimi załącznikami. Od 1 stycznia 2022 roku za wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów pobierana jest opłata w wysokości 450 zł.

UWAGA!

Podstawą do wydania odstępstwa są przekroczone parametry, usterki lub inne niezgodności wykryte podczas badania technicznego w Stacji Kontroli Pojazdów. Badanie powinno dać wynik negatywny, a jego szczegółowe wyniki należy załączyć do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych.

Do wniosku należy załączyć:

 • dowód własności pojazdu,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • zdjęcia pojazdu i tabliczek znamionowych, a także położenia kolumny kierowniczej oraz numeru nadwozia, podwozia lub ramy umieszczonych w sposób trwały na pojeździe (jeśli dotyczy to wniosku),
 • oświadczenie producenta lub opinię rzeczoznawcy samochodowego,
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego kraju poprzedniej rejestracji (w przypadku pojazdów nierejestrowanych w Polsce),
 • świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
 • sprawozdanie z badań uprawnionej jednostki w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu (jeśli dotyczy to wniosku).

Jeżeli dokumentacja nie będzie kompletna lub będzie zawierać błędy, wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia sprawy w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia.

Odstępstwo od warunków technicznych pojazdów 2024 – co się zmieniło w przepisach?

1 stycznia 2022 roku weszła w życie nowelizacja przepisów Prawa o ruchu drogowym, która zawiera istotne zmiany w sprawie udzielania odstępstwa od warunków technicznych pojazdów. Na czym one polegają?

 1. Decyzję o udzieleniu odstępstwa ma podejmować Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, a nie jak dotąd Minister Infrastruktury.
 2. Pojawią się zmiany w badaniach technicznych, dotyczące m.in. obowiązku fotografowania pojazdu podczas badania (zmiana jeszcze nie weszła w życie).

W pierwszym przypadku zmiana i jej powód są jasne. Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, rocznie wpływało do niego ok. 1400 wniosków o udzielenie odstępstwa – tak duża liczba powodowała, że decyzje nie były wydawane na bieżąco i średnio trzeba było na nie czekać ok. 3 miesięce. Przez ten czas pojazdy, których dotyczyły wnioski, nie mogły być rejestrowane, co z kolei sprawiało, że starości mogli karać kierowców za niezawinione przez nich przekroczenie 30-dniowego terminu rejestracji pojazdów sprowadzonych do Polski. Przekazanie kompetencji ministerstwa do TDT ma przyspieszyć proces wydawania odstępstw i zapobiec takim sytuacjom.

Z kolei zmiany w badaniach technicznych mogą zainteresować szczególnie właścicieli nienormatywnych aut z USA, w których zastosowano lampy symetryczne, niespełniające wymogów europejskiej homologacji. Dotąd kierowcy obchodzili ten problem, przerabiając światła na własną rękę, na co przymykali oko diagności. Fotografowanie pojazdów podczas badania może ukrócić ten proceder, zmuszając właścicieli pojazdów do ubiegania się o odstępstwo od warunków technicznych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o odstępstwo od warunków technicznych pojazdów

Czy każdy pojazd może uzyskać odstępstwo od warunków technicznych?
Kto wydaje decyzję o udzieleniu odstępstwa od warunków technicznych pojazdu?
Ile kosztuje uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych pojazdu?
PODSUMOWANIE
 • Odstępstwo od warunków technicznych pojazdów dotyczy pojazdów nienormatywnych, czyli niespełniejących wymogów technicznych przewidzianych w polskich przepisach.
 • Decyzję o udzieleniu odstępstwa podejmuje Minister Infrastruktury na wniosek właściciela pojazdu.
 • Odstępstwo od warunków technicznych jest udzielane w uzasadnionych przypadkach na podstawie dokumentów dostarczonych przez wnioskodawcę.
 • Do wniosku o udzielenie odstępstwa należy załączyć m.in. zaświadczenie o negatywnym wyniku badania technicznego, zdjęcia pojazdu i opinię rzeczoznawcy lub producenta.
 • Od 1 stycznia 2022 roku wnioski o odstępstwo od warunków technicznych pojazdów rozpatruje nie Minister Infrastruktury, lecz Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.
Źródła:
 • Poradnik dla uzyskujących odstępstwo: https://www.gov.pl/attachment/5109f30e-f193-4fbf-802c-fe68f1c3fffb
 • https://www.gov.pl/web/infrastruktura/jak-uzyskac-odstepstwo-od-warunkow-technicznych-pojazdow
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

2 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Dzień dobry Chciałbym zapytać odnośnie uzyskania odstępstwa od warunków technicznych pojazdów. Czy o pojazd sprowadzony z USA który, już został zarejestrowany w Polsce można się ubiegać o odstępstwo od warunków technicznych. Pozdrawiam
Nie, jeżeli pojazd jest już zarejestrowany, to nie można ubiegać się o odstępstwo. Wydaje się, że w takim przypadku trzeba by skontaktować się z wydziałem komunikacji, w którym zarejestrowano pojazd i ewentualnie szukać tam decyzji o uchyleniu rejestracji (zakładając, że te została dokonana błędnie), a dopiero potem wnioskować o odstępstwo od warunków technicznych.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC