Szkoda istotna – co to jest? Co oznacza taki wpis w historii pojazdu?

Szukasz używanego samochodu. W oko wpadł Ci samochód, który w ogłoszeniu wygląda bardzo obiecująco. Sprawdzasz jego historię w Centralnej Ewidencji Pojazdów, a tam Twoją uwagę przykuwa wpis o szkodzie istotnej, którą odnotowano w samochodzie w ciągu ostatnich dwóch lat. Czy sprzedawca próbuje Cię oszukać? Niekoniecznie!

jazda uszkodzonym samochodem

Szkoda istotna – co to takiego?

Pojęcie szkody istotnej znajduje się w przepisach Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nimi, jako szkodę istotną rozumie się:

szkodę w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikującą pojazd do dodatkowego badania technicznego i stwierdzoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub przez zakład ubezpieczeń w związku z otrzymanym zgłoszeniem szkody z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia

Art. 2 pkt 10a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Aby można było mówić o szkodzie istotnej, muszą więc być spełnione cztery warunki.

 1. Szkoda dotyczy układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego samochodu.
 2. Samochód po szkodzie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
 3. Samochód po szkodzie wymaga dodatkowego badania technicznego.
 4. Szkoda została stwierdzona przez UFG lub towarzystwo ubezpieczeniowe.

Informacja o stwierdzeniu szkody przez zakład ubezpieczeń pojawia się w Centralnej Ewidencji Pojazdów od 15 marca 2020 roku. Zgodnie z prawem, od tego dnia ubezpieczyciele i UFG mają obowiązek wprowadzić do bazy danych informację na temat szkód pojazdu zgłoszonych z ubezpieczenia OC lub autocasco. Taki wpis jest nieusuwalny i jeśli tylko się pojawi, już na zawsze pozostanie w rejestrze w historii pojazdu.

Szkoda istotna, czyli jaka?

Poza podanymi wyżej, nie istnieją żadne inne kryteria uznania szkody za istotną. Oznacza to, że wpis o niej w rejestrze zależy w największym stopniu od oceny rzeczoznawcy oceniającego zgłoszoną szkodę dla ubezpieczyciela. Jeżeli uzna on, że szkoda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, zostanie tym samym sklasyfikowana jako szkoda istotna, a informacja na jej temat pojawi się w rejestrze.

Ogólnikowe przesłanki, jakie wymienia cytowany wyżej przepis Kodeksu drogowego, mogą być o tyle dużym problemem, że za szkody istotne uznane będą nawet takie wynikające z drobnych stłuczek, o ile te zostaną zgłoszone ubezpieczycielowi. Z kolei poważne uszkodzenia, ale nielikwidowane z polisy ubezpieczeniowej, w ogóle do rejestru nie trafią.

Przykład

Jadąc po prostej drodze, Katarzyna wpadła w dziurę na jezdni, w wyniku czego w jej aucie doszło do lekkiego uszkodzenia zawieszenia i układu kierowniczego. Mając wykupione ubezpieczenie AC, zgłosiła szkodę ubezpieczycielowi, a ten sfinansował koszty naprawy, które wyniosły kilkaset złotych. Jakiś czas później Katarzyna ze zdziwieniem odkryła, że w historii jej pojazdu widnieje informacja o tym, że doznał on szkody istotnej.

Wśród kryteriów uznania szkody za istotną zwraca uwagę również fakt, że nie ma w nich wzmianki na temat wysokości usuwanej szkody, a jedynie kryterium kwalifikowania się do dodatkowych badań technicznych. Zgodnie z art. 81 ust. 11 pkt 6 Kodeksu drogowego są one obowiązkowe po naprawie wynikającej ze szkody istotnej, a o ich zakresie wspomina rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, lub noszącego ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pkt. 1 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia ws. zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Gdzie szukać informacji o szkodzie istotnej?

O tym, czy informacja o zgłoszonej do ubezpieczyciela szkodzie trafiła do Centralnej Ewidencji Pojazdów, możemy się przekonać, korzystając z portalu historiapojazdu.gov.pl. Na stronie wystarczy podać:

 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • numer VIN pojazdu,
 • datę pierwszej rejestracji pojazdu.

Po wpisaniu danych do formularza strona wygeneruje bezpłatnie raport dotyczący danego pojazdu, w którym pojawią się m.in. informacje dotyczące danych technicznych pojazdu, terminów obowiązkowych badań technicznych, ubezpieczenia OC i tego, czy pojazd nie jest kradziony. Będzie tam widnieć również informacja o szkodzie istotnej.

szkoda istotna w raporcie

Przykładowy raport pobrany ze strony historiapojazdu.gov.pl

Więcej informacji na temat sprawdzenia historii używanego pojazdu znajdziesz w poradniku: Historia pojazdu – dlaczego warto ją sprawdzić?.

Szkoda istotna a szkoda całkowita

“Powstanie szkody istotnej” brzmi na tyle poważnie, że widząc tego rodzaju wpis w historii pojazdu wielu kierowców automatycznie uznałoby go za przestrogę, by od takiego samochodu trzymać się z daleka. Czy słusznie? Wszystko zależy oczywiście od indywidualnego przypadku, ale podane wyżej informacje na temat szkody istotnej każą patrzeć na zawierające je raporty z nieco większą pobłażliwością. Wpis o szkodzie istotnej nie musi bowiem jeszcze wcale oznaczać, że sprawdzane auto jest wrakiem, a jedynie, że była w nim likwidowana szkoda z OC lub AC.

Ekspert Mubi radzi:

Szkody istotnej według przepisów Kodeksu drogowego nie należy mylić ze szkodą całkowitą, która funkcjonuje w regulaminach towarzystw ubezpieczeniowych. Mowa jest o niej wtedy, gdy pojazd nie nadaje się do naprawy lub gdy koszty tej naprawy przekraczają wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody. Szkoda całkowita przy likwidacji szkody z OC jest orzekana wówczas, gdy naprawa pojazdu przekracza 100% jego wartości. W przypadku AC ten próg jest niższy i zazwyczaj wynosi 70%, powyżej których naprawa jest już nieopłacalna. Przy szkodzie istotnej nie mówimy w ogóle o kosztach naprawy, a kryterium jej stwierdzenia stanowi decyzja rzeczoznawcy na temat zagrożania przez uszkodzony pojazd bezpieczeństwu ruchu drogowego.

W praktyce wygląda to więc tak, że choć informacji o szkodzie istotnej absolutnie nie należy lekceważyć, brak wspomnienia o niej w ogłoszeniu dotyczącym sprzedaży auta nie musi od razu oznaczać złej woli sprzedawcy. Może on bowiem nawet nie być świadomy tego, że w historii jego pojazdu znajduje się taka adnotacja.

Oczywiście aby uniknąć bycia posądzonym o próbę zatajenia ważnych informacji na temat auta, przed wystawieniem go na sprzedaż warto zajrzeć do jego historii, jeśli w ciągu ostatnich lat (od marca 2020 roku) były w nim likwidowane jakieś szkody z OC lub AC. Umieszczenie takiej informacji w ofercie sprzedaży pozwoli uniknąć pretensji ze strony ewentualnych nabywców – zwłaszcza jeśli dołączymy do tego dokumentację wspomnianych szkód.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o szkodę istotną

Jakie szkody są szkodami istotnymi?
Czy auto ze szkodą istotną to wrak?
Czy w ogłoszeniu o sprzedaży auta powinna być informacja o szkodach istotnych?
PODSUMOWANIE
 • Szkoda istotna to szkoda w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego samochodu, która wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego i kwalifikuje pojazd do dodatkowego badania technicznego.
 • Informację o szkodzie istotnej mają obowiązek umieścić w Centralnej Ewidencji Pojazdów UFG lub zakłady ubezpieczeniowe, które szkodę likwidowały.
 • Decyzję o uznaniu szkody za istotną podejmuje rzeczoznawca oceniający szkodę po zgłoszeniu jej z ubezpieczenia OC lub AC.
 • Informację na temat szkody istotnej można bezpłatnie sprawdzić na stronie historiapojazdu.gov.pl.
 • Szkoda istotna to nie szkoda całkowita.
Źródła:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach:
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000996/O/D20120996.pdf
grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

4 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Szkoda istotna - czy obowiązkowe jest badanie techniczne po jej usunięciu i czym grozi brak jego wykonania.
Tak, dodatkowe badanie techniczne po naprawie wynikającej ze szkody istotnej jest obowiązkowe (art. 81 ust. 11 pkt 5 Kodeksu drogowego). Kary są takie same, jak w przypadku braku przeglądu (1500-5000 zł i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego).
avatar autora komentarza
Ale kto kieruje na takie badanie ? Teraz dopiero odkryłem w historii pojazdu, że ubezpieczyciel zgłosił szkodę istotną w 2022 roku. Policja nie zatrzymała mi dowodu rejestracyjnego. W maju br. robiłem przegląd okresowy i nikt na stacji diagnostycznej (okręgowej) nie wspominał o konieczności dodatkowych badań. Co w takiej sytuacji ?
Badanie przeprowadza się na wniosek posiadacza pojazdu.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC