Jakie powinno być ubezpieczenie dla wolontariusza?

Wolontariat to dobrowolna i nieodpłatna forma pomocy. Może obejmować doraźne lub stałe wsparcie przedsięwzięcia, organizacji lub konkretnej osoby spoza rodziny i kręgu znajomych. Co, jeśli człowiek dobrej woli, który poświęca swój czas innym będzie potrzebować pomocy? Ubezpieczenie dla wolontariusza zapewni wsparcie w niemal każdej sytuacji. Sprawdź, jak działa ten rodzaj ochrony!

ubezpieczenie turystyczne signal iduna

Upewnij się, czy Twoja organizacja ubezpiecza wolontariuszy. Kiedy ubezpieczenie wolontariusza jest niezbędne? Jakie okoliczności obejmuje odpowiednia polisa? Dowiedz się, jak ubezpieczyć wolontariusza oraz ile wynosi nowa stawka ubezpieczenia zdrowotnego w pierwszej połowie roku 2024!

Wolontariat a ubezpieczenie

Wolontariusz może być ubezpieczony na kilka sposób. Wszystko zależy od miejsca, kraju i rodzaju organizacji, z którą współpracuje. Są pewne ogólne zasady, które dotyczą ubezpieczenia wolontariuszy i znajdują zastosowanie niezależnie od okoliczności.

Wolontariusz może uzyskać świadczenie zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Podstawę prawną tego mechanizmu stanowi Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Art. 46.
1. Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873

Ponadto wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku podczas pełnienia wolontariatu. Sprawdźmy, co powinna obejmować ochrona ochotnika w poszczególnych przypadkach!

W jakiej sytuacji wolontariusz musi być ubezpieczony?

 • gdy pełni on swoją funkcję nie dłużej niż 30 dni – konieczne jest NNW dla wolontariusza;
 • niezbędne jest NNW i ubezpieczenie kosztów leczenia dla wolontariusza, gdy ten zostaje oddelegowany do pełnienia swojej funkcji na terytorium innego państwa, a w szczególności:
  • na obszarze trwającego konfliktu zbrojnego;
  • na terenie klęski żywiołowej lub katastrofy naturalnej.
UWAGA!

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w zakresie wykonywanych przez wolontariusza świadczeń jest polisą dobrowolną podmiotu korzystającego z wolontariatu.

Co obejmuje ubezpieczenie wolontariusza?

Polisa dla wolontariusza do pełnienia obowiązków za granicę powinna obejmować m.in.:

 • koszty leczenia zwrot poniesionych kosztów akcji ratunkowej, leczenia szpitalnego oraz innych usług, np. transportu medycznego;
 • odszkodowanie po wypadku – świadczenie wypłacane w wyniku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wolontariusza;
 • pokrycie wyrządzonych szkód – pokrycie roszczeń innych podmiotów i osób trzecich.
CZY WIESZ, ŻE …

Sumy ubezpieczenia poszczególnych polis powinny być jak najwyższe, aby zapewniały kompleksowe wsparcie w nagłej sytuacji.

Kto może ubezpieczyć wolontariusza?

Organizacja, w której służy wolontariusz, może opłacać składkę na jego ubezpieczenie zdrowotne. Ochotnik nie może być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu np. stosunku pracy czy nauki albo z powodu świadczenia wolontariatu w innym miejscu. Poza określonymi wyjątkami podmiot uzyskujący wsparcie wolontariusza nie ma prawnego obowiązku zapewnienia mu ubezpieczenia.

CZY WIESZ, ŻE …

Prawo do świadczeń wynikające z ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza przysługuje od dnia objęcia ubezpieczeniem. Wygasa natomiast po upływie 30 dni od dnia ustania, czyli zaprzestania odprowadzania składek na NFZ.

Jak można ubezpieczyć wolontariusza?

Fundacje, organizacje non-profit oraz inne instytucje pożytku publicznego mogą ubezpieczyć nie tylko pracowników etatowych, ale także swoich wolontariuszy. Polisa ma za zadanie chronić wolontariusza w trakcie pełnienia obowiązków wynikających z umowy wolontariatu na wypadek odniesienia obrażeń lub wyrządzenia szkód osobom trzecim lub innym podmiotom.

Ubezpieczenie wolontariusza na kilka dostępnych sposobów:

Ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza

Podmiot korzystający z usług wolontariusza może zgłosić go do ubezpieczenia powszechnego, jeśli nie obejmuje go opieka zdrowotna z innego tytułu. Stanowi o tym Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

6. Wolontariusz, o którym mowa w ust. 2, zostaje objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie zawartej przez korzystającego z Funduszem, a przestaje być nim objęty z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.

Art. 68. Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Korzystający z pomocy wolontariusza organ odprowadza składkę w wysokości kilku procent minimalnemu wynagrodzeniu. Na tej podstawie dobrowolny działacz może korzystać ze świadczeń publicznej służby zdrowia w kraju i za granicą (za pomocą EKUZ).

Ubezpieczenie organizacyjne dla wolontariusza

Organizacja, z którą współpracuje wolontariusz, może wcielić go do ubezpieczenia zbiorowego. Ubezpieczenie grupowe standardowo obejmuje zainteresowanych pracowników, ale za aprobatą podmiotu zarządzającego nim może również objąć wolontariuszy, którzy wyrażą taką wolę. Polisa zdrowotna dla wolontariusza jest wtedy identyczna, jak w przypadku szeregowego pracownika.

CZY WIESZ, ŻE …

Niektórzy pracodawcy oferują osobom zatrudnionym i świadczącym wolontariat różne poziomy ubezpieczenia pracowniczego. Warto zapoznać się z ich warunki ubezpieczenia (OWU) przed przystąpieniem do polisy, aby mieć świadomość, jakie usługi obejmują. W ten sposób można dopasować ubezpieczenie pracownicze do własnych potrzeb.

Polisa organizacyjna zapewnia szerszy zakres opieki niż ubezpieczenie zdrowotne dla wolontariuszy w ramach NFZ. W ramach dobrowolnej opieki można uzyskać dostęp do lekarzy specjalistów i różnych usług wykraczających poza refundację (np. niektóre badania dodatkowe).

Polisa turystyczna dla wolontariusza a ubezpieczenie do pracy za granicą

Ubezpieczenie podróżne wskazane jest podczas wyjazdów zagranicznych i różnych aktywności, jednak nie zapewnia kompleksowej ochrony podczas pełnienia funkcji wolontariusza w innym kraju. Polisa za granicę może obejmować pracę zarobkową, jak również wolontariat.

CZY WIESZ, ŻE …

Rozszerzenie ochrony w przypadku wolontariusza działającego za granicą zazwyczaj widnieje w ofercie ubezpieczyciela jako “praca fizyczna”.

Ekspert Mubi radzi:

W ubezpieczeniu zagranicznym ważny jest główny cel wyjazdu. Jeśli wyjeżdżasz do innego państwa, aby przede wszystkim nieść pomoc, powinieneś w pierwszej kolejności dowiedzieć się, czy podmiot koordynujący wsparcie, ma możliwość objęcia Cię ubezpieczeniem zdrowotnym. W przypadku wystąpienia komplikacji z jego uzyskaniem, zawsze możesz nabyć dobrowolną polisę turystyczną, a najlepiej ubezpieczenie do pracy fizycznej za granicą. Wtedy masz pewność, że otrzymasz wsparcie w kryzysowej sytuacji daleko od domu.

Gdzie zgłosić ubezpieczenie wolontariusza?

Kiedy wolontariusz wyrazi chęć objęcia ubezpieczeniem przez podmiot czerpiący korzyści z jego pracy, pozostaje zgłoszenie tego faktu odpowiedniej instytucji. W przypadku ubezpieczenia grupowego sprawa jest prosta, gdyż wystarczy dopisać wolontariusza do listy ubezpieczonych osób zatrudnionych i przekazać tę informację do towarzystwa, z którym podmiot ma podpisaną umowę. Kwestia ta nieco komplikuje się przy publicznym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Jak zgłosić objęcie wolontariusza ubezpieczeniem w ZUS?

Dołączenie działacza społecznego do ubezpieczenia zdrowotnego należy zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Służą do tego:

 • druk ZUS ZZA – wypełnione zgłoszenie;
 • formularz wniosku – zawiera dane organizacji i wolontariusza oraz odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia: 2410 (oznacza, że ubezpieczany to „osoba objęta dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub wolontariusz niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, za którego składkę na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie finansuje korzystający, o którym mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”);
 • umowa o objęcie wolontariusza ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach NFZ (do pobrania z ZUS);
 • umowa wolontariatu;
 • inne dokumenty niezbędne we wniosku.
UWAGA!

Warto zapytać urzędnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jakie pozostałe dokumenty będą konieczne do załączenia, aby nie donosić ich w późniejszym czasie.

Ubezpieczenie wolontariusza – ile kosztuje?

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza obliczana jest procentowo. Wynosi 9% kwoty składki ubezpieczenia zdrowotnego w podstawowym wymiarze. Kwota podstawy ubezpieczenia zdrowotnego odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu i odprowadzana jest instytucjonalnie przez organizację wolontariusza do zakładu ubezpieczeń.

UWAGA!

Przez pierwsze półrocze 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4 242 zł, a składka 9-procentowa – 381,78 zł. Od 1 lipca 2024 r. kwota ta wzrośnie do 4 300 zł, a razem z tym składka ubezpieczenia zdrowotnego podniesie się o niespełna 10 zł – do 387 zł.

Cena samodzielnie zawieranych przez wolontariusza polis ustalane jest indywidualnie na podstawie deklaracji.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o polisę dla wolontariusza

Czy instytucja powinna ubezpieczać wolontariuszy?
Czy ubezpieczenie wolontariusza jest przydatne?
Jak wygląda ubezpieczenie wolontariusza w ZUS?
PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie wolontariusza jest najczęściej dobrowolne. Kiedy działacz społeczny nie odprowadza składek zdrowotnych nigdzie indziej, może to za niego zrobić podmiot, któremu świadczy pomoc.
 • Polisa NNW dla wolontariusza jest obowiązkowa, jeśli pełni funkcję krótko (do 30 dni). NNW i ubezpieczenie kosztów leczenia konieczne jest w przypadku wolontariuszy wysyłanych do pomocy za granicę, na teren działań wojennych lub klęski żywiołowej.
 • Oprócz NNW i kosztów leczenia ochrona ubezpieczeniowa ochotnika za granicą powinna obejmować OC wolontariusza. Suma ubezpieczenia powinna być wysoka i zapewniać kompleksowe wsparcie w danym kraju.
 • Wolontariusza można objąć ubezpieczeniem grupowym dla pracowników. Wtedy korzysta on ze świadczeń w ramach polisy dobrowolnej, jak zatrudnieni na stałe w organizacji.
 • Powszechne ubezpieczenie zdrowotne dla wolontariusza wiąże się ze zgłoszeniem tego faktu do ZUS i odprowadzaniem składek zdrowotnych w wysokości 381,78 zł na osobę (od 1 stycznia 2024 r.).
Rafał Gliński Mubi
Autor artykułu: Rafal Glinski

Redaktor z 5-letnim stażem pracy w mediach. Jest autorem kilkuset publikacji o charakterze informacyjnym i publicystycznym. W swoich tekstach na Mubi stara się wyjaśnić wszystkie zawiłości świata ubezpieczeń. Jako czynny użytkownik dróg opisuje realia drogowe kierowców. 

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!