Ubezpieczenie nieruchomości w stanie deweloperskim

Kupno mieszkania w wielorodzinnej zabudowie lub domu w stanie deweloperskim to popularna praktyka, która ma zarówno zalety, jak i wady. Czy taką nieruchomość warto ubezpieczyć? Jaką ochronę zapewniają ubezpieczyciele? Ile kosztuje taka polisa? Poznaj odpowiedzi na postawione powyżej pytania!

grafika

Stan deweloperski – co to jest?

Pojęcie stanu deweloperskiego nie definiują przepisy prawa. Jest ono używane do opisania poziomu zaawansowania prac w nieruchomości, która oddawana jest klientowi. Wyobraźmy sobie, że chcemy kupić dom jednorodzinny od firmy, która wybudowała ich całe osiedle, a prace na części wciąż trwają. W jakim stanie może być budynek? 

 • Stan surowy,
 • stan surowy zamknięty,
 • stan deweloperski,
 • stan pod klucz.

Wszystkie powyższe pojęcia nie są ostre. Oznacza to, że konkretni deweloperzy w różny sposób definiują zakres prac, które należy wykonać, by ów stan został osiągnięty. Zakłada się jednak, że stan deweloperski w przypadku mieszkania to:

 • wykonane tynki,
 • często nałożona jedna warstwa białej farby deweloperskiej,
 • wstawione drzwi do mieszkania oraz okna,
 • zamontowane parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne,
 • wylewka betonowa na podłodze,
 • rozprowadzona instalacja elektryczna, grzewcza (grzejniki), wentylacyjna i wodno-kanalizacyjna,
 • płytki na balkonie, balustrady.

Natomiast w przypadku domu wolnostojącego stan deweloperski to wszystkie elementy jak w mieszkaniu plus:

 • wykonana podbitka dachowa i ocieplenie dachu,
 • ocieplenie budynku,
 • schody betonowe,
 • droga dojazdowa, miejsce parkingowe i ogrodzenie.

Powyższe zestawienie wykonanych prac jest informacyjne i może różnić się u poszczególnych deweloperów. Stan deweloperski to taki, w których po kupnie nieruchomości należy wykonać prace wykończeniowe. Natomiast mieszkanie pod klucz jest gotowe do użytku i kupujący nie musi przejmować się dodatkowymi pracami na własną rękę.

Ubezpieczenie pustego mieszkania – gdzie sens i logika?

Mieszkanie zostało kupione zgodnie z umową deweloperską. Po dokonaniu płatności i przeniesieniu własności to właściciele odpowiadają finansowo za szkody powstałe w lokalu lub domu. 

CZY WIESZ, ŻE …

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska) reguluje zasady ochrony praw nabywcy poprzez określenie środków ochrony wpłat nabywcy, zasady i tryb zawierania umowy deweloperskiej, jej treść, obowiązki stron umowy czy postępowanie w przypadku upadłości dewelopera.

Wcześniej, dopóki właścicielem był deweloper, to on dbał o bezpieczeństwo na budowie i ubezpieczał powstającą nieruchomość. Jednak teraz, załóżmy, że mówimy o mieszkaniu w bloku, odpowiedzialność spoczywa na nas. Tylko po co ubezpieczać gołe ściany i betonową podłogę?

Na ten problem powinniśmy spojrzeć szerzej. Nawet jeśli mieszkanie jest puste, to może dojść do pożaru w budynku, którego efektem będzie zniszczenie dachu, okien, drzwi oraz zasmolenie ścian. W czasie prac wykończeniowych, gdy na budowie pracują gumówki, piły i wiertarki łatwo o iskrę, która roznieci ogień, a my przykładowo właśnie położyliśmy drogi parkiet.  

W bloku, w którym ciągle trwają roboty, łatwo o przypadkowe wybicie okna lub zalanie mieszkania. Dodatkowo ubezpieczenie nieruchomości obejmuje katastrofy budowlane, kiedy część budynku lub jego całość utraci wytrzymałość i się zawali. 

Ubezpieczenie nieruchomości w stanie deweloperskim jest równie ważne w przypadku domu wolnostojącego lub szeregowego. Dlaczego? W takim przypadku częścią naszej nieruchomości jest cała lub znaczna część budynku z dachem, garażem i teren wokół. Koszt takiego domu to setki tysięcy lub miliony złotych. A wystarczy, że po zostaniu właścicielem przyjdzie wichura, gwałtowna ulewa lub w budynek uderzy piorun…

To budynek i sama nieruchomość jest cenna, więc warto kupić ubezpieczenie nieruchomości w stanie deweloperskim – nie kosztuje ono wiele. 

Ubezpieczenie nieruchomości – zakres ochrony na przykładach!

W ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) u części ubezpieczycieli znajdziemy zapis, że ochrona ubezpieczenia dotyczy nieruchomości, za które uważa się dom, dom w budowie, mieszkanie, mieszkanie w budowie oraz inne budynki (gospodarcze, garaże). Dla nas ważne jest wymienienie domu i mieszkania w budowie – w tym pojęciu mieści się też nieruchomość w stanie deweloperskim. 

Przyjrzyjmy się więc, jaką ochronę zapewniają wybrani ubezpieczyciele w zakresie ubezpieczenia nieruchomości.

Allianz

W dokumencie Przewodnik po ubezpieczeniu Mój Dom znajdziemy wszystkie niezbędne informacje o tego typu ochronie. Allianz wskazuje, że przedmiotem ubezpieczenia w interesującym nas kontekście nieruchomości w stanie deweloperskim mogą być:

 • dom lub mieszkanie w budowie,
 • przedmioty wartościowe,
 • przedmioty szklane (okna),
 • materiały budowlane znajdujące się w domu lub mieszkaniu w budowie.

Ubezpieczyciel wskazuje jednocześnie, że gdy prace zostaną ukończone w trakcie trwania umowy, czyli dom lub mieszkanie nie będzie już w budowie, to suma ubezpieczenia zostanie uznana za tę dotyczącą domu lub mieszkania.

Allianz oferuje 3 pakiety o różnym zakresie ochrony:

 • Komfort,
 • Plus,
 • Max.
UWAGA!

Nieruchomość w stanie surowym otwartym można ubezpieczyć tylko w zakresie pakietu Komfort!

Zakres ochrony, jaki można wykupić w Allianzie obejmuje:

 • szkody spowodowane przez pożar, eksplozję, implozję, uderzenie pioruna, uderzenie lub upadek statku powietrznego,
 • szkody powstałe w wyniku działania deszczu, gradu, silnego wiatru, śniegu, lodu, mrozu, obsunięcia ziemi, lawiny, zapadania ziemi, dymu, sadzy, uderzenia pojazdu mechanicznego, upadku drzewa lub innej budowli, katastrofy budowlanej, uderzenia fali dźwiękowej i powodzi z pewnymi ograniczeniami,
 • pomoc hydraulika, elektryka, ślusarza,
 • pomoc medyczna i opieka nad ludźmi i zwierzętami,
 • pokrycie kosztów akcji ratowniczej,
 • szkody powstałe w wyniku wycieku pary, wody lub innej cieczy (np. awaria kanalizacji),
 • stłuczenie przedmiotów szklanych,
 • szkody wynikające z kradzieży z włamaniem, rabunku, a także napadu rabunkowego,
 • wandalizm (np. graffiti),
 • szkody spowodowane przez zwierzę inne niż domowe,
 • szkody wynikłe z nagłej, krótkotrwałej zmiany napięcia zasilającego,
 • zniszczenia wynikłe z trzęsienia ziemi.

Wymieniony powyżej zakres ochrony dotyczy najbardziej rozbudowanego wariantu ubezpieczenia. Na przykład ochrona na wypadek trzęsienia ziemi jest opcjonalna dla każdego pakietu. 

Generali 

W OWU Generali, z myślą o domu i rodzinie zawarto informację, że ubezpieczyciel oferuje ubezpieczenie w dwóch opcjach:

 • od ryzyk nazwanych,
 • all risk (od wszystkich ryzyk).

Dzięki wykupieniu all risk ubezpieczony może liczyć na ochronę w razie szkód spowodowanych przez:

 • ogień – pożar, implozja, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego lub pojazdu mechanicznego, dym i sadza, uderzenie fali ponaddźwiękowej, katastrofa budowlana, akcja ratownicza,
 • naturalne zdarzenia – silny wiatr, lawina, deszcz, mróz, śnieg itp.,
 • powódź – zależy od strefy powodziowej określonej przez ubezpieczyciela,
 • zalanie,
 • kradzież,
 • wandalizm – w tym graffiti i szkody spowodowane przez zwierzęta (z wyjątkami),
 • stłuczenie stałych elementów,
 • przepięcie.

Za dodatkową opłatą można rozszerzyć zakres ochrony o:

 • budowle od zwykłej kradzieży,
 • zewnętrzne elementy budynku i ogrodzenie od kradzieży zwykłej,
 • meble i akcesoria ogrodowe,
 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • NNW psa i kota,
 • szkody wyrządzone przez kota bądź psa,
 • kradzież z włamaniem do samochodu znajdującego się w garażu,
 • szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa,
 • drzewa i krzewy znajdujące się na posesji,
 • wyłudzenia gotówki (np. oszustwa na policjanta itp.).

Część dodatkowej ochrony dostępna jest tylko w wariancie all risk! Zawsze przed wyborem ubezpieczenia zapoznaj się z OWU, które znajdziesz na stronie ubezpieczyciela. Poszczególne oferty zapewne będą się od siebie różnić warunkami, więc lepiej je poznać, by w razie szkody nie zostać zaskoczonym odmową wypłaty odszkodowania. 

Cena ubezpieczenie mieszkania w stanie deweloperskim – przykładowa kalkulacja

Na koniec przeprowadzimy kalkulację, by zobaczyć, ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania w bloku. Lokal ma powierzchnię 60 m² i znajduje się na piętrze (ma znaczenie, czy jest to piętro, czy parter) w budynku we Wrocławiu. Mieszkanie zabezpieczone jest drzwiami antywłamaniowymi i domofonem. Szukamy ubezpieczenia na rok!

Sumę ubezpieczenia ustaliliśmy na 414 tys. złotych za mieszkanie i stałe elementy. Natomiast ruchomości domowe na 49 tys. złotych. Pakiety bez rozszerzeń dodatkowych w Generali kosztowały:

PakietCena pakietu
Standardowy 276 zł
Optymalny 356 zł
Maksymalny (Diament) 496 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczenia domu i mieszkania Generali (08.04.2024).

Wybrane pakiety nie były rozszerzone o dodatkową ochronę. Generali pozwala na wybór:

 • OC w życiu prywatnym – 50 tys. zł ubezpieczenia w cenie 66 zł,
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku – 50 tys. zł za 99 zł,
 • rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia – 1 tys. za 29 zł,
 • ogień-dom letniskowy – 50 tys. zł za 190 zł.

Oczywiście są to tylko opcjonalne rozszerzenia, o których warto pomyśleć, nawet jeśli mieszkanie jest w stanie deweloperskim – poza ostatnią opcją!

FAQ – najważniejsze pytania o ubezpieczenie nieruchomości w stanie deweloperskim

Czy mogę ubezpieczyć mieszkanie zaraz po przekazaniu przez dewelopera?
Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?
Co stanie się po zakończeniu prac wykończeniowych z ubezpieczeniem mieszkania w stanie deweloperskim?
PODSUMOWANIE
 • W stanie deweloperskim mieszkanie ma wylaną posadzkę, położone tynki i rozprowadzone instalacje. Wymaga jednak prac wykończeniowych.
 • Nieruchomość w stanie deweloperskim również wymaga ochrony – może zostać uszkodzona przez siły przyrody, pożar lub okradziona.
 • Ubezpieczyciele w OWU zawierają informację o możliwości ubezpieczenia domu i mieszkania w budowie.
 • Zakres ochrony nieruchomości jest szeroki. Obejmuje szkody spowodowane przez siły przyrody, pożar, osoby trzecie i zwierzęta, kradzież, przepięcia, powódź czy stłuczenie przedmiotów.
 • Roczne ubezpieczenie nieruchomości kosztuje kilkaset złotych (bez rozszerzeń).
Źródła:
 • https://www.generali.pl/media/230508_OWU_Z_mysla_o_domu_i_rodzinie_473b1b951e.pdf
 • https://www.allianz.pl/content/dam/onemarketing/cee/azpl/dokumenty/dom/moj-dom-owu-przewodnik.pdf
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112321377/U/D20111377Lj.pdf
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC