Ubezpieczenie nieruchomości w stanie deweloperskim – jaką ochronę wybrać na czas wykończenia mieszkania lub domu?

Kupno mieszkania w wielorodzinnej zabudowie lub domu w stanie deweloperskim to popularna praktyka, która ma zarówno zalety, jak i wady. Czy taką nieruchomość warto ubezpieczyć? Jaką ochronę zapewniają ubezpieczyciele? Ile kosztuje taka polisa? Poznaj odpowiedzi na postawione powyżej pytania!

Stan deweloperski – co to jest?

Pojęcie stanu deweloperskiego nie definiują przepisy prawa. Jest ono używane do opisania poziomu zaawansowania prac w nieruchomości, która oddawana jest klientowi. Wyobraźmy sobie, że chcemy kupić domu jednorodzinnego od firmy, która wybudowała ich całe osiedle, a prace na części trwają. W jakim stanie może być budynek? 

 • stan surowy,
 • stan surowy zamknięty,
 • stan deweloperski,
 • stan pod klucz.

Wszystkie powyższe pojęcia nie są ostre. Oznacza to, że konkretni deweloperzy w różny sposób definiują zakres prac, które należy wykonać, by ów stan został osiągnięty. Zakłada się jednak, że stan deweloperski w przypadku mieszkania to:

 • wykonane tynki,
 • często nałożona jedna warstwa białej farby deweloperskiej,
 • wstawione drzwi do mieszkania oraz okna,
 • zamontowana parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne,
 • wylewka betonowa na podłodze,
 • rozprowadzona instalacja elektryczna, grzewcza (grzejniki), wentylacyjna i wodno-kanalizacyjna,
 • płytki na balkonie, balustrady.

Natomiast w przypadku domu wolnostojącego stan deweloperski to wszystkie elementy jak w mieszkaniu plus:

 • wykonana podbitka dachowa i ocieplenie dachu,
 • ocieplenie budynku,
 • schody betonowe,
 • droga dojazdowa, miejsce parkingowe i ogrodzenie.

Powyższe zestawienie wykonanych prac jest informacyjne i może różnić się u poszczególnych deweloperów. Stan deweloperski to taki, w których po kupnie nieruchomości należy wykonać prace wykończeniowe. Natomiast mieszkanie pod klucz jest gotowe do użytku i kupujący nie musi przejmować się dodatkowymi pracami na własną rękę.

Ubezpieczenie pustego mieszkania – gdzie sens i logika?

Mieszkanie zostało kupione zgodnie z umową deweloperską. Po dokonaniu płatności i przeniesieniu własności to właściciele odpowiadają finansowo za szkody powstałe w lokalu lub domu. 

CZY WIESZ, ŻE …

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska) reguluje zasady ochrony praw nabywcy poprzez określenie środków ochrony wpłat nabywcy, zasady i tryb zawierania umowy deweloperskiej, jej treść, obowiązki stron umowy czy postępowanie w przypadku upadłości dewelopera.

Wcześniej, dopóki właścicielem był deweloper, to on dbał o bezpieczeństwo na budowie i ubezpieczał powstającą nieruchomość. Jednak teraz, załóżmy, że mówimy o mieszkaniu w bloku, odpowiedzialność spoczywa na nas. Tylko po co ubezpieczać gołe ściany i betonową podłogę?

Na ten problem powinniśmy spojrzeć szerzej. Nawet jeśli mieszkanie jest puste, to może dojść do pożaru w budynku, którego efektem będzie zniszczenie dachu, okien, drzwi oraz zasmolenie ścian. W czasie prac wykończeniowych, gdy na budowie pracują gumówki, piły i wiertarki łatwo o iskrę, która roznieci ogień, a my przykładowo właśnie położyliśmy drogi parkiet.  

W bloku, w którym ciągle trwają roboty, łatwo o przypadkowe wybicie okna lub zalanie mieszkania. Dodatkowo ubezpieczenie nieruchomości obejmuje katastrofy budowlane, kiedy część budynku lub jego całość utraci wytrzymałość i się zawali. 

Ubezpieczenie nieruchomości w stanie deweloperskim jest równie ważne w przypadku domu wolnostojącego lub szeregowego. Dlaczego? W takim przypadku częścią naszej nieruchomości jest cała lub znaczna część budynku z dachem, garażem i teren wokół. Koszt takiego domu to setki tysięcy lub miliony złotych. A wystarczy, że po zostaniu właścicielem przyjdzie wichura, gwałtowna ulewa lub w budynek uderzy piorun…

To budynek i sama nieruchomość jest cenna, więc warto kupić ubezpieczenie nieruchomości w stanie deweloperskim – nie kosztuje ono wiele. 

Ubezpieczenie nieruchomości – zakres ochrony na przykładach!

W ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) u części ubezpieczyciel znajdziemy zapis, że ochrona ubezpieczenia dotyczy nieruchomość, za które uważa się dom, dom w budowie, mieszkanie, mieszkanie w budowie oraz inne budynki (gospodarcze, garaże). Dla nas ważne jest wymienienie domu i mieszkania w budowie – w tym pojęciu mieści się też nieruchomość w stanie deweloperskim. 

Przyjrzyjmy się więc, jaką ochronę zapewniają wybrani ubezpieczyciele w zakresie ubezpieczenia nieruchomości.

Allianz

W dokumencie Przewodnik po ubezpieczeniu Mój Dom znajdziemy wszystkie niezbędne informacje o tego typu ochronie. Allianz wskazuje, że przedmiotem ubezpieczenia w interesującym nas kontekście nieruchomości w stanie deweloperskim mogą być:

 • dom lub mieszkanie w budowie,
 • przedmioty wartościowe,
 • przedmioty szklane (okna),
 • materiały budowlane znajdujące się w domu lub mieszkaniu w budowie.

Ubezpieczyciel wskazuje jednocześnie, że gdy prace zostaną ukończone w trakcie trwania umowy, czyli dom lub mieszkanie nie będzie już w budowie, to suma ubezpieczenia zostanie uznana za tę dotyczącą domu lub mieszkania.

Allianz oferuje 3 pakiety o różnym zakresie ochrony:

 • Komfort,
 • Plus,
 • Max.
UWAGA!

Nieruchomość w stanie surowym otwartym można ubezpieczyć tylko w zakresie pakietu Komfort!

Zakres ochrony, jaki można wykupić w Allianzie obejmuje:

 • szkody spowodowane przez pożar, eksplozję, implozję, uderzenie pioruna, uderzenie lub upadek statku powietrznego,
 • szkody powstałe w wyniku działania deszczu, gradu, silnego wiatru, śniegu, lodu, mrozu, obsunięcia ziemi, lawiny, zapadania ziemi, dymu, sadzy, uderzenia pojazdu mechanicznego, upadku drzewa lub innej budowli, katastrofy budowlanej, uderzenia fali dźwiękowej i powodzi z pewnymi ograniczeniami,
 • pomoc hydraulika, elektryka, ślusarza,
 • pomoc medyczna i opieka nad ludźmi i zwierzętami,
 • pokrycie kosztów akcji ratowniczej, 
 • szkody powstałem w wyniku wycieku pary, wody lub innej cieczy (np. awaria kanalizacji),
 • stłuczenie przedmiotów szklanych,
 • szkody wynikające z kradzieży z włamaniem, rabunkiem, a także napadem rabunkowym,
 • wandalizm (np. graffiti),
 • szkody spowodowane przez zwierzę inne niż domowe,
 • szkody wynikłe z nagłej, krótkotrwałej zmiany napięcia zasilającego,
 • zniszczenia wynikłe z trzęsienia ziemi.

Wymieniony powyżej zakres ochrony dotyczy najbardziej rozbudowanego wariantu ubezpieczenia. Na przykład ochrona na wypadek trzęsienia ziemi jest opcjonalna dla każdego pakietu. 

Generali 

W OWU Generali, z myślą o domu i rodzinie zawarto informację, że ubezpieczyciel oferuje ubezpieczenie w dwóch opcjach:

 • od ryzyk nazwanych,
 • all risk (od wszystkich ryzyk).

Dzięki wykupieniu all risk ubezpieczony może liczyć na ochronę w razie szkód spowodowanych przez:

 • ogień – pożar, implozja, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego lub pojazdu mechanicznego, dym i sadza, uderzenie fali ponaddźwiękowej, katastrofa budowlana, akcja ratownicza,
 • naturalne zdarzenia – silny wiatr, lawina, deszcz, mróz, śnieg, itp.,
 • powódź – zależy od strefy powodziowej określonej przez ubezpieczyciela,
 • zalanie,
 • kradzież,
 • wandalizm – w tym graffiti i szkody spowodowane przez zwierzęta (z wyjątkami),
 • stłuczenie stałych elementów,
 • przepięcie.

Za dodatkową opłatą można rozszerzyć zakres ochrony o:

 • budowle od zwykłej kradzieży,
 • zewnętrzne elementy budynku i ogrodzenie od kradzieży zwykłej,
 • meble i akcesoria ogrodowe,
 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • NNW psa i kota,
 • szkody wyrządzone przez kota bądź psa,
 • kradzież z włamaniem do samochodu znajdującego się w garażu,
 • szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa,
 • drzewa i krzewy znajdujące się na posesji,
 • wyłudzenia gotówki (np. oszustwa na policjanta, itp.).

Część dodatkowej ochrony dostępna jest tylko w wariancie all risks! Zawsze przed wyborem ubezpieczenia zapoznaj się z OWU, które znajdziesz na stronie ubezpieczyciela. Poszczególne oferty zapewne będą się od siebie różnić warunkami, więc lepiej je poznać, by w razie szkody nie zostać zaskoczonym odmową wypłaty odszkodowania. 

Cena ubezpieczenie mieszkania w stanie deweloperskim – przykładowa kalkulacja

Na koniec przeprowadzimy kalkulację, by zobaczyć, ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania w bloku. Lokal ma powierzchnię 60 m² i znajduje się na piętrze (to, czy jest to parter, ma znaczenie) w budynku we Wrocławiu. Mieszkanie zabezpieczony jest drzwiami antywłamaniowymi i domofonem. Szukamy ubezpieczenia na rok!

Sumę ubezpieczenia ustaliliśmy na 350 tys., złotych za mieszkanie i stałe elementy. Natomiast ruchomości domowe na 15 tys. złotych – to maksymalna wartość dla ochrony w domu w budowie. Pakiety bez rozszerzeń dodatkowych w Generali kosztowały:

PakietCena pakietu
Standardowy212 zł
Optymalny269 zł
Maksymalny359 zł
Źródło: kalkulacja na stronie moje.generali.pl w dniu 23.09.2021.

Wybrane pakiety nie były rozszerzone o dodatkową ochronę. Generali pozwala na wybór:

 • OC w życiu prywatnym – 50 tys. zł ubezpieczenia w cenie 47 zł,
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku – 50 tys. zł za 99 zł,
 • rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia – 1 tys. za 29 zł,
 • ogień-dom letniskowy – 50 tys. zł za 190 zł.

Oczywiście są to tylko opcjonalne rozszerzenia, o których warto pomyśleć, nawet jeśli mieszkanie jest w stanie deweloperskim – poza ostatnią opcją!

FAQ – najważniejsze pytania o ubezpieczenie nieruchomości w stanie deweloperskim

Czy mogę ubezpieczyć mieszkanie zaraz po przekazaniu przez dewelopera?
Tak, jeśli przekazanie to nie tylko otrzymanie kluczy do mieszkania, ale także aktu własności. Dopóki lokal jest własnością dewelopera, to jego ochronę zapewnia ubezpieczenie firmy. Gdy stanie się własnością klienta, to można wykupić ubezpieczenie mieszkania bądź domu w budowie.
Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?
Zazwyczaj jest to do kilkuset złotych. Cena ubezpieczenia zależy od wybranego wariantu, okresu ochrony, wartości mieszkania czy dodatkowych opcji ochrony. Znaczenie ma również to, czy wcześniej likwidowane były szkody z polisy, co w przypadku ubezpieczenia nieruchomości w stanie deweloperskim nie będzie miało miejsce.
Co stanie się po zakończeniu prac wykończeniowych z ubezpieczeniem mieszkania w stanie deweloperskim?
Suma ubezpieczenia przeniesiona zostanie na ubezpieczenie mieszkania. Stanie się tak, gdy prace zostaną zakończone w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej.
PODSUMOWANIE
 • W stanie deweloperskim mieszkanie ma wylaną posadzkę, położone tynki i rozprowadzone instalacje. Wymaga jednak prac wykończeniowych.
 • Nieruchomość w stanie deweloperskim również wymaga ochrony – może zostać uszkodzona przez siły przyrody, pożar lub okradziona.
 • Ubezpieczyciele w OWU zawierają informację o możliwości ubezpieczenia domu i mieszkania w budowie.
 • Zakres ochrony nieruchomości jest szeroki. Obejmuje szkody spowodowane przez siły przyrody, pożar, osoby trzecie i zwierzęta, kradzież, przepięcia, powódź czy stłuczenie przedmiotów.
 • Roczne ubezpieczenie nieruchomości kosztuje kilkaset złotych (bez rozszerzeń).

Źródła:

 • https://www.generali.pl/dla-ciebie/dom-i-mieszkanie#dom-w-budowie
 • https://www.allianz.pl/content/dam/onemarketing/cee/azpl/dokumenty/dom/OWU_przewodnik-moj-dom.pdf
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112321377/U/D20111377Lj.pdf
Oceń artykuł:
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykułu związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!