Czy ubezpieczenie nieruchomości zawsze jest dobrowolne?

Dla większości osób wykupienie ubezpieczenia nieruchomości jest dobrowolne. Istnieje jednak grupa zawodowa, która musi nabyć takie ubezpieczenie – to rolnicy, a ochrony ubezpieczeniowej wymagają budynki rolnicze. A co z kredytobiorcami? Czy w ramach kredytu hipotecznego ubezpieczenie mieszkania lub domu jest obowiązkowe? Zajrzyjmy do źródeł, czyli wybranych ustaw i informacji z banków!

obowiązkowe ubezpieczenie mieszkania

Obowiązek ubezpieczeniowy – kogo dotyczy?

Każdy z nas zapewne słyszałem o konieczności wykupienia OC samochodu czy motocykla. Okazuje, że obowiązkowych ubezpieczeń jest więcej. Wszystkie one wymienione są w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zgodnie z przepisami ustawy ubezpieczeniami obowiązkowymi w Polsce są:

 • ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • ubezpieczenie OC rolników,
 • ubezpieczenie budynków rolniczych,
 • ubezpieczenia wynikające z odrębnych ustaw bądź umów międzynarodowych.

Zdecydowana większość obowiązkowych ubezpieczeń to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Pod enigmatyczną kategorią “ubezpieczeń wynikających z odrębnych ustaw bądź umów międzynarodowych” kryją się ubezpieczenia OC niektórych grup zawodowych – lekarzy, notariuszy czy adwokatów.

obowiązkowe ubezpieczenia w Polsce - infografika

Nas w tym artykule interesują wyłącznie ubezpieczenia nieruchomości. Niewątpliwie budynki rolnicze są nieruchomościami, więc możemy stwierdzić, że istnieje w polskich przepisach obowiązkowe ubezpieczenie mienia, a dokładniej ubezpieczenia nieruchomości.

Ubezpieczenie budynków rolniczych – co to jest?

Jedynym z nazwy obowiązkowym ubezpieczeniem nieruchomości wymienionym w ustawie jest właśnie ubezpieczenie budynków rolniczych. Jest ono wymagane dla budynków, które mają powierzchnię co najmniej 20 m², są trwale związane z gruntem, mają fundamenty i dach oraz należą do rolnika. Jaką ochronę zapewnia to obowiązkowe ubezpieczenie?

Ubezpieczenie budynków rolniczych zapewnia ochronę od ognia i innych zdarzeń losowych. Tak więc ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, gdy szkody spowoduje:

 • ogień,
 • huragan,
 • powódź,
 • podtopienie,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • opad śniegu,
 • piorun,
 • eksplozja,
 • obsunięcie ziemi,
 • tąpnięcie,
 • lawina,
 • upadek statku powietrznego.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszym poradniku: Kiedy ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego jest obowiązkowe? Czym się różni od ubezpieczenia budynków gospodarczych? 

Mieszkanie lub dom w kredycie – czy musi być ubezpieczony?

Wiele osób zastanawia się, czy biorąc kredyt na mieszkanie lub dom, musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości w banku. Aby rozwiać wątpliwości związane z tą kwestią, zacznijmy od ustaw, w których mogą znajdować się informacje na ten temat.

Jak już wcześniej pisaliśmy, w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych nie ma wzmianki o obowiązkowym ubezpieczeniu mieszkania czy domu. Tak więc musimy zajrzeć do innego dokumentu, a mianowicie do Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Wskazówki dostarcza nam art. 7 pkt 6:

Jeżeli do uzyskania kredytu hipotecznego lub uzyskania go na warunkach określonych w reklamie niezbędne jest zawarcie umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia, a nie jest możliwe określenie z góry kosztu takiej umowy, kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent podają konsumentowi w sposób zwięzły, jednoznaczny, zrozumiały i widoczny informację o tym obowiązku wraz z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania.

Źródło: Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

W przytoczonym przepisie użyto słowa “niezbędne”, co oznacza, że ubezpieczenie to może być o tyle obowiązkowe, że odmowa jego wykupienia uniemożliwi zaciągnięcie kredytu. Dokładnie wskazuje na to art. 9 pkt 2 owej ustawy:

Kredytodawca może wymagać od konsumenta zawarcia lub posiadania umowy ubezpieczenia dotyczącej umowy o kredyt hipoteczny lub przelewu wierzytelności z tej umowy ubezpieczenia na kredytodawcę, informując jednocześnie konsumenta o możliwości wyboru oferty dowolnego ubezpieczyciela odpowiadającej minimalnemu zakresowi ubezpieczenia akceptowanemu przez kredytodawcę.

Źródło: Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Tak więc ubezpieczenie kredytowanego mieszkania i domu nie jest z zasady obowiązkowe, ale może być wymagane, gdy dany kredytobiorca postawi taki warunek w kontekście przyznania kredytu. Warto tu podkreślić, że zależy to od konkretnej umowy kredytowej.

Dodatkowo kredytobiorca może wybrać ubezpieczyciela, u którego wykupi ubezpieczenie mieszkania lub domu – nie musi to być ten współpracujący z bankiem. Decydując się na zewnętrznego ubezpieczyciela, musimy pamiętać, by warunki ochrony ubezpieczenia spełniały wymagania kredytodawcy.

Ubezpieczenie nieruchomości jako zabezpieczenie kredytu – jak to działa?

Kredytodawcy zabezpieczają kredyt na mieszkanie lub dom na kilka sposobów. Oczywiście najważniejsza jest hipoteka, która stanowi ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości. Jednak bank może wymagać także innych dodatkowych zabezpieczeń. Do dwóch najpopularniejszych należą:

 • cesja ubezpieczenia nieruchomości,
 • cesja ubezpieczenia na życie kredytobiorcy.

Umowy dotyczące obu wymienionych ubezpieczeń zawierają cesję. Oznacza to, że w razie wystąpienia szkody objętej ochroną odszkodowanie otrzyma kredytodawca, przez co zabezpieczy się przed stratami. W przypadku ubezpieczenie na życie minimalny zakres ochrony to ryzyko śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości – jaki jest minimalny zakres wymagany przez banki?

W ramach zabezpieczenie kredytu banki mogą wymagać ubezpieczenia mieszkania lub domu. Aby spełniało ono warunki, musi mieć odpowiedni zakres. Na przykład mBank wskazuje, że ubezpieczenie musi zawierać ochronę murów i stałych elementów od pożaru, zalania, silnego wiatru oraz zdarzeń losowych, a także powodzi.

Z kolei Santander Bank Polska w informacji o kredytach hipotecznych zaznacza, że ubezpieczenie nieruchomości to dodatkowa forma zabezpieczenia kredytu, która musi zawierać ochronę od ognia i innych zdarzeń losowych – minimalny zakres ubezpieczenia to ryzyko pożaru i zalania.

Wymagane ubezpieczenie nieruchomości przez banki ma tak naprawdę minimalny zakres ochrony. Kredytodawców interesuje jedynie zabezpieczenie samej nieruchomości, ewentualnie elementów stałych – podłogi, armatura, kominki. 

Nie trzeba więc wykupywać ochrony od kradzieży z włamaniem, ponieważ dotyczy ono głównie mienia ruchomego, a to nie wpływa na wartość samej kredytowanej nieruchomości – co oczywiście nie oznacza, że nie warto tego zrobić, by zapewnić sobie lepszą ochronę mieszkania lub domu.

FAQ – najważniejsze pytania o obowiązek wykupienia ubezpieczenia nieruchomości

Jakie ubezpieczenia są obowiązkowe?
Czy biorąc kredyt na mieszkanie, będę musiał wykupić jego ubezpieczenie?
Co musi zawierać ubezpieczenie domu wziętego na kredyt?
PODSUMOWANIE
 • Jedynym ustawowo obowiązkowym ubezpieczeniem nieruchomości jest ubezpieczenie budynków rolniczych.
 • Zapewnia ono ochronę od ognia oraz innych zdarzeń losowych.
 • Ubezpieczenie kredytowanego mieszkania lub domu nie jest obowiązkowe w myśl ustawy, ale może być wymagane przez banki.
 • Ubezpieczenie nieruchomości wziętej na kredyt jest dodatkowym zabezpieczeniem kredytu – podstawowym jest hipoteka.
 • Zakres wymaganego przez banki ubezpieczenia nieruchomości to ochrona murów i elementów stałych przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi.
 • Cesja ubezpieczenia na rzecz kredytodawcy oznacza, że to on otrzyma odszkodowanie w razie wystąpienia szkody objętej ochroną.
Źródła:
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000819/U/D20170819Lj.pdf
 • https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-nieruchomosci/do-kredytu-hipotecznego/
 • https://www.santander.pl/regulation_file_server/time20220301144136/download?id=150220&lang=pl_PL
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC