Ubezpieczenie nieruchomości od zalania – jak chroni mieszkanie i dom?

Pęknięcie węża doprowadzającego wodę do pralki, uszkodzenie zaworu z wodą w kuchni czy awaria instalacji wodnej lub kanalizacyjnej to tylko przykłady zdarzeń, które są objęte ochroną w ramach ubezpieczenia domu i mieszkania od zalania. W jakich jeszcze sytuacjach możemy liczyć na wsparcie ubezpieczyciela? Co zapewnia ubezpieczenie od zalania? Zajmijmy się tym tematem, by w razie zalania nie popłynąć finansowo na stratach!

ubezpieczenie mieszkania od zalania

Zalanie mieszkania lub domu – jak definiują je ubezpieczyciele?

Intuicyjnie zapewne każdy z nas wie, czym jest zalanie. Można je zdefiniować, jako nieoczekiwane i niechciane pokrycie powierzchni wodą czy inną cieczą. Dokładne określenie tego pojęcia będzie jeszcze łatwiejsze, gdy wyobrazimy sobie zalanie w kontekście mieszkania lub domu – od razu wskażemy na cieknącą po ścianie wodę lub zatopioną łazienkę.

Natomiast w przypadku ubezpieczeń, każde zdarzenie objęte ochroną musi być jasno i wyraźnie zdefiniowane. Dzieje się tak również w przypadku zalania. Jaką więc definicję tego zdarzenia znajdziemy w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU)?

Towarzystwa ubezpieczeniowe zalaniem określają wydostanie się wody, a także innej cieczy lub pary, które zostało spowodowane:

 • awarią bądź uszkodzeniem rur, przewodów lub urządzeń instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej, grzewczej, przeciwpożarowej,
 • awarią pomp wodnych,
 • samoczynnym uruchomieniem się zraszaczy, tryskaczy czy mgły wodnej,
 • wybiciem, cofnięciem się cieczy w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • przerwą w dostawie prądu,
 • awarią urządzeń AGD (np.: pralki, suszarki czy zmywarki),
 • nieumyślne pozostawieniem otwartych kranów lub zaworów (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, grzewcza),
 • akcją ratowniczą (np. przeciwpożarową),
 • przez osoby trzecie z innego lokalu,
 • awarią lub uszkodzeniem łóżka wodnego,
 • samoistnym pęknięciem, rozbiciem, stłuczeniem akwarium,
 • opadami atmosferycznymi, topniejącym śniegiem bądź lodem,
 • zamarznięciem lub rozmarzaniem cieczy w urządzeniach i instalacjach domowych.

Powyższe zestawienie zawiera najczęściej występujące w definicje przyczyny zalanie. U poszczególnych ubezpieczycieli mogą się one między sobą nieznacznie różnić. Na przykład Generali wskazuje, że zalanie może być związane również z pękaniem na skutek mrozu.

grafika

Zalanie a powódź – dwa różne zdarzenia dla ubezpieczycieli

Wydawać by się mogło, że zalanie i powódź nie różnią się od siebie. Jednak w kontekście ubezpieczenia nieruchomości należy je traktować jako dwa różne zdarzenia objęte ochroną. Oczywiście powódź jest również rodzajem zalania, na co wskazuje choćby UNIQA:

Powódź – zalanie terenu w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących; fakt wystąpienia powodzi ustala się w oparciu o informacje uzyskane z Instytutu 4 Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), a w przypadku braku uzyskania odpowiednich informacji z IMGW bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia, świadczące o wystąpieniu powodzi.

Źródło: OWU Ubezpieczenia mieszkaniowego “Twoje miejsce” UNIQA.

Czym różni się więc zalanie od powodzi w rozumieniu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową? Przede wszystkim powódź jest wynikiem podniesienia poziomu wód już istniejących. Jakie mogą być jej przyczyny? Generali wskazuje, że powódź może być spowodowana przez: 

 • nadmierne opady atmosferyczne, 
 • spływ wody po zboczach, 
 • topnienia kry, 
 • tworzenia zatorów lodowych, 
 • sztorm.

Źródło: Generali w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Domów, Mieszkań oraz Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym “Generali, z myślą o domu i rodzinie”.

przyczyny zalania - infografika

Natomiast do zalania najczęściej dochodzi wskutek awarii, błędu, niedbalstwa bądź nieuwagi. Oczywiście może mieć ono także naturalną przyczynę – bardzo intensywny deszcz lub topnienie zalegającej na dachu pokrywy śnieżnej. Dodatkowo poszczególne ogólne warunki ubezpieczeń nieruchomości wskazują, że zalanie dotyczy nie tylko wody (jak jest w przypadku powodzi), ale także innych cieczy i pary. 

Ubezpieczenie nieruchomości od zalania – jaką ochronę zapewnia?

Każde ubezpieczenie domu i mieszkania obejmuje ochroną mury, elementy stałe oraz ruchomości od zdarzeń wskazanych w umowie ubezpieczeniowej – ich zakres oraz sumy ubezpieczenia zależą od wybranego wariantu ubezpieczenia. Tak więc gdy dojdzie do zalania mieszkania, to w ramach polisy mieszkaniowej możemy otrzymać odszkodowanie za choćby zniszczone ściany, tynki, sufity podwieszane, podłogi czy wyposażenie mieszkania i znajdujące się w nim mienie.

Co jednak w sytuacji, gdy na przykład wężyk doprowadzający wodę do naszej pralki pęknie i dojdzie do zalania nie tylko naszego mieszkania, ale także lokalu znajdującego się poniżej? W takiej sytuacji pomocne będzie OC w życiu prywatnym, które oferowane jest w ramach ubezpieczenia mieszkania.

Z kolei ubezpieczenie assistance domowy, gdy dojdzie do zalania mieszkania lub domu, zapewni:

 • wizytę hydraulika w przypadku awarii;
 • pobyt zastępczy (hotel lub lokal), gdy mieszkanie nie będzie nadawać się do użytkowania po szkodzie;
 • transport mienia do miejsca pobytu zastępczego.
UWAGA!

Usługi związane z assistance domowym mają limity odpowiedzialności związane z kwotami oraz liczbą świadczeń w czasie trwania okresu ubezpieczenia!

Zalane mieszkania – co wtedy robić?

Każde ogólne warunki ubezpieczenia zawierają istotne informacje o przedmiocie i zakresie ochrony, wyłączeniach oraz limitach, a także obowiązkach stron umowy ubezpieczenia. W dokumencie tym znajdziemy również zalecenia dotyczące postępowania, gdy dojdzie do szkody. Na przykład Allianz wskazuje, że:

Jeśli dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony ma obowiązek wykorzystać dostępne środki, aby ochronić przedmiot ubezpieczenia i zapobiec powstaniu szkody lub ograniczyć jej rozmiary. Jeżeli umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ty lub Ubezpieczony nie zastosujecie tych środków, jesteśmy wolni od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

Źródło: Przewodnik po ubezpieczeniu Mój dom Allianz.

Tak więc pierwszą czynnością, którą powinniśmy wykonać po zauważeniu zalania mieszkania, powinna być próba zatrzymania dalszego rozlewania się wody – na przykład odcięcie dopływu wody we własnym mieszkaniu czy zabezpieczenie wybitego okna.

Przykład

Pani Irena wróciła po pracy do mieszkania. Od razu zauważyła, że z łazienki wypływa woda, która pokrywa już kilkucentymetrową warstwą pozostałe pomieszczenia. Pani Irena najpierw udała się do łazienki, gdzie odkryła, że źródło przecieku znajduje się za pralką. Szybko zakręciła zawór przy gumowym wężyku, co zatrzymało dalszy wyciek wody.

Gdy powstanie szkoda (zalanie), to obowiązkiem ubezpieczonego jest:

 • podjęcie próby ratowania ubezpieczonego mienia i zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów za pomocą dostępnych środków;
 • gdy źródło zalania mieszkania znajduje się poza nim, to niezwłoczne powiadomienie administracji budynku (może to być pęknięcie rury w pionie, nieszczelność w dachu);
 • niezwłoczne powiadomienie ubezpieczyciela o powstaniu szkody;
 • przygotowanie wykazu zniszczeń i dokumentacji fotograficznej, jeśli jest konieczna;
 • pozostawienie bez zmian miejsca powstania szkody, chyba że zmiana jest niezbędna do ograniczenia wielkości szkód lub zezwoli na nią ubezpieczyciel;
 • współpraca z ubezpieczycielem (udostępnienie mieszkania rzeczoznawcy – wizyta do 7 dni od zgłoszenia szkody).
UWAGA!

Każdy ubezpieczyciel określa ostateczny termin zgłoszenia szkody – najczęściej jest to od 3 do 7 dni!

Po wycenie szkody ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłacenie odszkodowania. Jeśli ustalenie wysokości świadczenia lub odszkodowania okaże się niemożliwe, to ubezpieczyciel będzie miał kolejne 14 dni na wyjaśnienie okoliczności. Bezsporna część zostanie wypłacona w ciągu 30 dni.  

co robić w razie zalania - infografika

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela – kiedy nie otrzymamy odszkodowania?

Nie za każdą szkodę ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie lub zapewni świadczenia. Nie otrzymamy ich, gdy szkody zostaną wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Na przykład, gdy ze złości zbijemy akwarium, to nie możemy liczyć na wsparcie z polisy mieszkaniowej.

Generali wskazuje, że ubezpieczeniem nie są objęte szkody, które powstały bezpośrednio na skutek braku należytej konserwacji – na przykład dachu i rynien w domu jednorodzinnym. Natomiast UNIQA do wyłączeń zalicza zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, do którego doszło poprzez niezabezpieczone lub otwarte okno, drzwi lub inne otwory. Z kolei Allianz wskazuje, że do wyłączeń odpowiedzialności zalicza także:

niezamieszkiwania lub nieużytkowania ubezpieczonego domu lub mieszkania nieprzerwanie przez okres 60 dni, chyba, że zgłosiłeś nam ten fakt przed zawarciem umowy, a my potwierdziliśmy w polisie istnienie naszej odpowiedzialności w tym przypadku.

Źródło: Przewodnik po ubezpieczeniu Mój dom Allianz.

Ubezpieczyciele zaznaczają także, że niespełnienie obowiązku próby ograniczenia szkody lub zatrzymanie jej powiększania się może skutkować zmniejszeniem bądź odmową wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie nieruchomości od zalania – ile kosztuje?

Na przykładzie 60-metrowego mieszkania w Toruniu sprawdzimy, ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie mieszkania z opcją ochrony przed zalaniem. Nasz przykładowy lokal znajduje się na ostatniej kondygnacji 4-piętrowego bloku i posiada drzwi antywłamaniowe.

UbezpieczycielPakietCena ubezpieczenia
UNIQAZalanie, Assistance Domowy Standard, OC w życiu prywatnym Standard414 zł
LINK4Zalanie, Dom Assistance, OC w życiu prywatnym397,98 zł
GeneraliZalanie, Assistance, OC w życiu prywatnym (Polska)462 zł
Źródło: Kalkulatory ubezpieczeń mieszkania (26.02.2024).

Oczywiście podane powyżej przykłady ubezpieczeń mieszkania zapewniają także ochronę w przypadku pożaru, naturalnych zdarzeń czy kradzieży – ubezpieczeniem objęte są mury, elementy stałe i ruchomości.

Podane powyżej ceny ubezpieczenia mieszkania od zalania są wyłącznie orientacyjne. Koszt ubezpieczenia zależy od wielu czynników w tym od wartości nieruchomości oraz mienia ruchomego, a także wybranych sum ubezpieczenia oraz dodatkowych opcji ochrony.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie nieruchomości od zalania

Czy zalanie i powódź to takie samo zdarzenie dla ubezpieczyciela?
Co najpierw robić, gdy dojdzie do zalania mieszkania?
Czy ubezpieczenie mieszkania chroni także przed moim zalaniem sąsiada?
Czy zalanie mieszkania w związku z akcją ratowniczą straży pożarnej u sąsiada z góry jest objęte ochroną ubezpieczenia mieszkania?
PODSUMOWANIE
 • Zalanie to wydostanie się wody, innej cieczy lub pary wodnej.
 • Przyczyną zalania może być awaria, działanie osób trzecich czy samoistne pęknięcie.
 • Powódź i zalanie to dwa inne zdarzenia w kontekście ubezpieczenia nieruchomości.
 • W ramach ubezpieczenia mieszkaniowego oferowane jest także assistance domowe i OC w życiu prywatnym, które mogą się także sprawdzić w przypadku zalania.
 • Gdy przyczyna zalania znajduje się poza mieszkaniem, należy zgłosić ten fakt administratorowi budynku (np. nieszczelność dachu, awaria w pionie).
 • Brak konserwacji dachu czy instalacji może być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania – to jedno z wyłączeń odpowiedzialności.
Źródła:
 • https://www.uniqa.pl/dokumenty/1715_OWU_Ubezpieczenie_mieszkaniowe_Twoje_miejsce.pdf
 • https://www.generali.pl/media/230508_OWU_Z_mysla_o_domu_i_rodzinie_473b1b951e.pdf
 • https://www.allianz.pl/content/dam/onemarketing/cee/azpl/dokumenty/dom/OWU_przewodnik-moj-dom.pdf
 • https://dokumenty.link4.pl/
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC