Ubezpieczenie nieruchomości od kradzieży

Nawet najlepsze drzwi antywłamaniowe i inne systemy ochrony nie zawsze uchronią nas przed kradzieżą z włamaniem. Dodatkowo złodziej może wejść na posesję i ukraść znajdujące się tam meble ogrodowe i inne akcesoria. A co z rabunkiem rzeczy osobistych poza miejscem zamieszkania? Ubezpieczenie nieruchomości zapewnia ochronę we wszystkich takich przypadkach – przeczytaj, jak ono działa!

ubezpieczenie wartościowych przedmiotów na wypadek kradzieży

Ubezpieczenie mieszkania i domu – kradzież a rabunek?

Zakres ochrony ubezpieczenia nieruchomości nie kończy się na szkodach powstałych w wyniku zalania, pożaru, przepięcia czy innych zdarzeń losowych. Ubezpieczyciele zapewniają także finansowe wsparcie, gdy dojdzie do kradzieży ruchomości i elementów stałych znajdujących się w nieruchomości. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, musimy zdefiniować kilka ważnych w tym kontekście pojęć!

W ogólnych warunkach ubezpieczeń mieszkaniowych znajdziemy definicje: 

 • kradzież zwykła – zabór cudzego mienia w celu przywłaszczenia, który nie wymaga dodatkowej aktywności złodzieja;
 • kradzież z włamaniem – zabór mienia w celu przywłaszczenia, którego dokonał sprawca lub usiłował dokonać po usunięciu siłą lub za pomocą narzędzi zabezpieczeń (drzwi, okna), wcześniej skradzionych czy zrabowanych kluczy (pilota) bądź dopasowanego klucza (taka kradzież wiąże się z dodatkową aktywnością sprawcy);
 • rabunek – zabór mienia dokonany przy użyciu przemocy fizycznej, groźby jej użycia bądź po doprowadzeniu ofiary do stanu nieprzytomności lub bezbronności, a także przywłaszczenie, wyłudzenie mienia w wyniku podstępu wobec osób małoletnich, chorych, niedołężnych (podeszły wiek, niedorozwój).
CZY WIESZ, ŻE …

W pierwszej połowie 2023 roku doszło w Polsce do niespełna 40 tys. kradzieży z włamaniem. Wykryto około 50% tego typu przestępstw.

Ubezpieczenie mieszkania a kradzież – co podlega ochronie?

W ramach ubezpieczenia mieszkania można ubezpieczyć ruchomości i elementy stałe od różnego rodzaju zdarzeń. PZU w OWU Dom podaje, że ruchomości domowe w budynku można ubezpieczyć od kradzieży z włamaniem, rabunku w miejscu ubezpieczenia oraz poza nim. Z kolei te na zewnątrz (na tarasie, w ogrodzie) są chronione w przypadku zwykłej kradzieży. Natomiast w przypadku elementów stałych zakres ubezpieczenia dotyczy kradzieży z włamaniem.

CZY WIESZ, ŻE …

Ochroną ubezpieczenia mieszkania i domu objęte jest także mienie, które zostało zdewastowane przez osoby trzecie w czasie usiłowania bądź dokonania włamania.

Które ruchomości i elementy stałe można ubezpieczyć? W praktyce prawie wszystkie. Do ruchomości zaliczamy między innymi:

 • urządzenia AGD i sprzęt gospodarstwa domowego,
 • meble, dekoracje wnętrz,
 • zapasy domowe,
 • odzież,
 • przedmioty osobiste,
 • wartości pieniężne,
 • sprzęt elektroniczny,
 • biżuterię i kamienie szlachetne,
 • części i wyposażenie samochodów, motocykli i motorowerów,
 • rośliny doniczkowe,
 • zwierzęta domowe,
 • sprzęt ogrodniczy, turystyczny,
 • wózki dziecięce, inwalidzkie i rowery.

Przykłady ruchomości zapisanych w OWU poszczególnych ubezpieczycieli znajdziesz w naszym poradniku Co obejmuje ubezpieczenie ruchomości domowych i ile kosztuje?. Ochroną mogą być objęte także rzeczy osobiste gości. Na przykład UNIQA zapewnia ją w przypadku umowy ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku bądź All Risk z sumą ubezpieczenia w wysokości co najmniej 20 000 zł.

Ruchomości i elementy stałe wyłączone są z ochrony – zapisy z OWU

W ogólnych warunkach ubezpieczenia mieszkaniowego poszczególnych ubezpieczycieli można znaleźć także wymienione ruchomości, które nie są objęte ochroną ubezpieczeniową – również w przypadku kradzieży. Na liście wyłączeń zazwyczaj znajdują się:

 • rękopisy i niektóre dokumenty,
 • dzieła sztuki,
 • metale szlachetne (np. złoto, srebro, platyna w złomie bądź sztabach),
 • dane i dokumenty przechowywane w formie elektronicznej,
 • pojazdy silnikowe,
 • rośliny i zwierzęta hodowlane i te przeznaczone na handel,
 • trofea myśliwskie,
 • broń bez odpowiednich pozwoleń,
 • paliwa napędowe.

Wyłączenia u poszczególnych ubezpieczycieli mogą być różne, dlatego zawsze warto zajrzeć do OWU. Często można rozszerzyć ochronę za dodatkową opłatą o przedmioty wartościowe czy te znajdujące się w ogrodzie, czy na tarasie. Na przykład Generali oferuje dodatkowe ubezpieczenie mebli i akcesoriów ogrodowych czy rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od kradzieży przedmiotów wartościowych – co z nimi?

Powyżej pisaliśmy o wyłączeniach związanych z ruchomościami w ubezpieczeniu domu i mieszkania. Znalazły się tam choćby dzieła sztuki. Część ubezpieczycieli umożliwia jednak ubezpieczenie drogocennego mienia. Na przykład UNIQA w ramach ubezpieczenia, także od kradzieży z włamaniem, oferuje odpłatne rozszerzenie ochrony o przedmioty wartościowe. Czyli które?

W OWU Ubezpieczenia mieszkaniowego “Twoje bezpieczne miejsce” UNIQA przedmioty wartościowe definiuje się jako mienie ruchome, które znajduje się w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu, takie jak:

 • wyroby ze srebra, złota i platyny (wykonane w całości lub części),
 • monety,
 • biżuteria (także zegarki),
 • dzieła sztuki,
 • znaczki filatelistyczne,
 • pieniądze i środki płatnicze,
 • papiery wartościowe.

Źródło: OWU Ubezpieczenia mieszkaniowego “Twoje bezpieczne miejsce” UNIQA.

Z kolei LINK4 za przedmioty wartościowe uznaje dzieła sztuki – obrazy, rzeźby, grafiki i inne dzieła plastyczne – oraz wykonane ręcznie dywany i gobeliny (OWU Dom LINK4). Natomiast Generali w kalkulatorze ubezpieczeń zaznacza, że przy wyborze ochrony przedmiotów wartościowych należy wpisać łączną sumę wartości tylko tych, których wartość jednostkowa przekracza 8000 zł.

Zgłoszenie kradzieży – na co wskazują zapisy w OWU?

Towarzystwa ubezpieczeniowe określają obowiązki ubezpieczonego, gdy zdarzy się wypadek ubezpieczeniowy. Jeśli dojdzie do kradzieży z włamaniem, należy:

 • niezwłocznie powiadomić policję o zdarzeniu,
 • nie ruszać i przestawiać rzeczy przed przyjazdem funkcjonariuszy, chyba że takie działanie jest niezbędne, by ratować oraz zmniejszyć rozmiar szkód,
 • uzyskać pisemne potwierdzenie policji o zajściu, w tym listę utraconych rzeczy,
 • zgłosić szkodę ubezpieczycielowi,
 • stosować się do wyznaczonego przez ubezpieczyciela terminu oględzin i dalszych wytycznych.

To po jakim czasie należy zgłosić szkodę ubezpieczycielowi, zależy od zapisów w OWU. Na przykład LINK4 i Generali zobowiązują do kontaktu w ciągu 3 dni roboczych, natomiast PZU wskazuje na 7 dni.

Ubezpieczony ma obowiązek dostarczyć dokumenty, które pozwolą na ustalenie wartości skradzionych lub zniszczonych rzeczy: oryginalne rachunki czy stworzony wykaz utraconego bądź zniszczonego mienia (podana ilość i wartość). W naszym poradniku Ubezpieczenie mieszkania – jakie dokumenty będą potrzebne? znajdziesz szczegółowe informacje na temat zgłoszenia szkody. 

Wysokość odszkodowania w przypadku kradzieży z włamaniem – sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności

Wpływ na wysokość świadczenia ma zapisana w umowie suma ubezpieczenia. Jak wskazuje Generali, owa suma dla stałych elementów i mienia ruchomego ustalana jest przez ubezpieczającego według wartości odtworzeniowej z dnia zawarcia umowy. 

Z kolei PZU zaznacza, że to właściciel mieszkania wskazuje sumy ubezpieczenia w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia. Natomiast w OWU Dom LINK4 pada stwierdzenie, że suma ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości odtworzenia lub wartości rynkowej

UWAGA!

W ubezpieczeniu ruchomości domowych, zwłaszcza tych wartościowych bądź znajdujących się poza częścią mieszkalną domu lub mieszkania, obowiązują limity odpowiedzialności!

W poradniku Ubezpieczenie domu i mieszkania podczas wyjazdu na urlop – wsparcie w razie kradzieży, pożaru oraz zdarzeń losowych! znajdziesz przykłady limitów odpowiedzialności Allianz, Generali i PZU.

Przy określaniu wysokości sumy ubezpieczenia ruchomości powinniśmy pamiętać, by zbyt nisko nie wycenić wartości posiadanego mienia – to niedoubezpieczenie. Gdy tak się stanie, to otrzymamy mniejsze odszkodowanie, niż powinniśmy, biorąc pod uwagę wartość utraconych ruchomości czy elementów stałych.

Z kolei nadubezpieczenie to sytuacja odwrotna. Wskazujemy wyższą wartość mienia, niż jest ona w rzeczywistości. W takiej sytuacji zapłacimy większą składkę, ale nie przełoży się ona na wyższe świadczenia w razie kradzieży mienia.  

Ubezpieczenie nieruchomości z ochroną przed kradzieżą – ile kosztuje?

W kalkulatorach ubezpieczenia mieszkania sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za ochronę 160-metrowego domu w Gdańsku. Budynek powstał w 2005 roku i posiada drzwi antywłamaniowe. Jak zmieni się wysokość składki, gdy rozszerzymy ochronę o dodatkowe opcje chroniące przed kradzieżą lub rabunkiem?

UWAGA!

Ubezpieczyciele naliczają zniżkę za liczbę dodatkowych zabezpieczeń antywłamaniowych w nieruchomości!

Generali

Za ubezpieczenie wskazanego powyżej domu w wariancie Optymalnym trzeba zapłacić 925 zł. Generali oferuje także dodatkową ochronę zewnętrznych stałych elementów budynku i ogrodzenia od kradzieży zwykłej, mebli i akcesoriów ogrodowych oraz rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia. 

Jak zmieni się wysokość składki, kiedy rozszerzymy pakiet ubezpieczeń? Pod uwagę wzięliśmy wpisane już w kalkulatorze najniższe sumy ubezpieczeń – można wybrać zdecydowanie większe, co przełoży się na wyższą składkę.

Składowe pakietuCena
Wariant Optymalny925 zł
Wariant Optymalny + przedmioty wartościowe (10 000 zł)1110 zł
Wariant Optymalny + przedmioty wartościowe (10 000 zł) + ochrona od kradzieży zwykłej zewnętrznych stałych elementów budynku i ogrodzenia (1000 zł)1139 zł
Wariant Optymalny + przedmioty wartościowe (10 000 zł) + ochrona od kradzieży zwykłej zewnętrznych stałych elementów budynku i ogrodzenia (1000 zł) + ochrona mebli i akcesoriów ogrodowych (2000 zł)1199 zł
Wariant Optymalny + przedmioty wartościowe (10 000 zł) + ochrona od kradzieży zwykłej zewnętrznych stałych elementów budynku i ogrodzenia (1000 zł) + ochrona mebli i akcesoriów ogrodowych (2000 zł) + ochrona przed rabunkiem rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia (1000 zł)1228 zł
Źródło: Kalkulator ubezpieczenia nieruchomości Generali (23.02.2024).

W nawiasach podano sumy ubezpieczeń. Pamiętajmy, że im będą one większe, tym całkowita składka będzie wyższa.

UNIQA

Dla tej samej nieruchomości w Gdańsku sprawdziliśmy ofertę towarzystwa UNIQA. Pakiet Optymalny bez dodatków (taka sama wartość nieruchomości i ruchomości jak w Generali) kosztował 907 zł. Ubezpieczyciel również oferuje rozszerzenie ochrony o przedmioty wartościowe, elementy posesji i ruchomości poza domem.

Składowe pakietu*Cena
Pakiet Optymalny907 zł
Pakiet Optymalny + przedmioty wartościowe928 zł
Pakiet Optymalny + przedmioty wartościowe + elementy posesji979 zł
Pakiet Optymalny + przedmioty wartościowe + elementy posesji + ruchomości poza domem (1000 zł, Polska)987 zł
Źródło: Kalkulator ubezpieczenia nieruchomości UNIQA (23.02.2024).

*Pakiet Optymalny od razu zawiera opcję dodatkową przedmioty wartościowe i elementy posesji – kolejno za 72 i 51 zł. Dla sprawdzenia różnic podano w tabeli cenę Pakietu Optymalnego bez tych dwóch dodatków ochrony.  

W kalkulatorze UNIQA tylko w przypadku ruchomości poza domem wpisuje się sumę ubezpieczenia. Natomiast przy wyborze wariantu ubezpieczenia podaje się wartość ruchomości, które chce się ubezpieczyć od kradzieży z włamaniem lub rabunkiem – maksymalnie może to być 300 000 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie nieruchomości od kradzieży

Czym różni się kradzież z włamaniem, od zwykłej kradzieży i rabunku?
Które ruchomości można ubezpieczyć?
Od czego zależy wysokość odszkodowania w przypadku kradzieży?
Czy za zniszczenia dokonane przez złodzieja można otrzymać odszkodowanie?
PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie mieszkania i domu chroni finansowo w przypadku kradzieży włamaniem i rabunkiem, a także w niektórych opcjach kradzieży zwykłej.
 • Przedmiotem ubezpieczenia od kradzieży mogą być ruchomości domowe i elementy stałe.
 • Ubezpieczyciele oferują rozszerzenie ochrony o przedmioty wartościowe, meble i akcesoria ogrodowe czy rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia.
 • Niektóre przedmioty wyłączone są z podstawowej ochrony ubezpieczeniowej, jednak na część z nich można wykupić dodatkową ochronę w ramach ubezpieczenia przedmiotów wartościowych lub tych znajdujących się poza zamieszkaną częścią nieruchomości.
 • W przypadku kradzieży lub rabunku należy niezwłocznie zgłosić zajście policji.
 • Wysokość odszkodowania zależy od sum ubezpieczenia, a w przypadku wartościowych rzeczy od limitów odpowiedzialności.
 • Rozszerzenie zakresu ochrony od kradzieży czy rabunku o przedmioty poza domem lub mieszkaniem wiąże się ze wzrostem wysokości składki.
Źródła:
 • https://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-kryminalne/7-wybranych-kategorii-p/kradziez-z-wlamaniem/121941,Kradziez-z-wlamaniem.html
 • https://dokumenty.link4.pl/
 • https://www.generali.pl/media/211109_OWU_Z_mysla_o_domu_i_rodzinie_f101b32600.pdf
 • https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1533511
 • https://www.uniqa.pl/dokumenty/1715_OWU_Ubezpieczenie_mieszkaniowe_Twoje_miejsce.pdf
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC