OC mieszkania – jak działa i ile kosztuje?

Już od 30 zł za 12 miesięcy ochrony możesz mieć ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w ramach ubezpieczenia mieszkania lub domu. Dzięki OC mieszkaniowemu ubezpieczyciel wypłaci za Ciebie odszkodowanie osobom trzecim, kiedy np. zalejesz sąsiada z dołu, kurier poślizgnie się na nieodśnieżonym chodniku przed Twoim domem lub Twój pies podczas spaceru zaatakuje biegacza w parku.

modne mieszkanie

Zakres ochrony OC w życiu prywatnym w ubezpieczeniu mieszkania

OC mieszkaniowe chroni odpowiedzialność cywilną właściciela nieruchomości i bliskich mu osób w zakresie czynności życia prywatnego. Polisa obejmuje ochroną zarówno zdarzenia w ubezpieczonej nieruchomości, jak i poza nią. Zakład ubezpieczeń odpowiada finansowo za szkody osobowe i rzeczowe, które zostaną wyrządzone osobom trzecim w wyniku np.:

 • awarii pralki w mieszkaniu, 
 • dziecięcej gry w piłkę na posesji, 
 • uszkodzenia sprzętu RTV w pokoju hotelowym, 
 • przypadkowego popchnięcia turysty na górskim szlaku.

Ubezpieczenie obejmuje również szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe, np. pogryzienie przechodnia przez psa na spacerze, a nawet szkody związane z posiadaniem uli w pasiece.

Przykład

Martyna zgłosiła w ciągu roku aż trzy różne szkody z ubezpieczenia OC mieszkania. Pierwsza dotyczyła zalania sufitu w łazience sąsiada z powodu awarii pralki. Druga – uszkodzenia oświetlenia ogrodowego sąsiada z winy syna, który za mocno kopnął piłkę. Trzecia – przewrócenia się męża Martyny na rowerze, wskutek czego potrącił pieszą, która złamała nadgarstek.

Ubezpieczyciele różnie definiują czynności życia prywatnego w OWU. Przykładowe to:

 • udział ucznia lub studenta w zajęciach edukacyjnych;
 • amatorskie uprawianie sportu;
 • opieka nad zwierzętami domowymi;
 • gra w piłkę na podwórku;
 • jazda na rowerze, deskorolce, segwayu, hulajnodze, wózku inwalidzkim;
 • wynajem pokoju hotelowego na okres krótszy niż 30 dni podczas wyjazdu turystycznego lub rekreacyjnego;
 • jazda konno;
 • używanie drona i innych modeli latających w celach rekreacyjnych;
 • pływanie na łodzi;
 • czynności związane z posiadaniem pasieki (w zależności od ubezpieczyciela – np. do 5 czy 10 uli);
 • czynności związane z posiadaną nieruchomością i ruchomościami domowymi.

Polisa może obejmować ochroną również pracowników zatrudnionych w nieruchomości przez jej właściciela, np. pomoc domową, opiekunkę dzieci czy ogrodnika. Wtedy OC domu zapewnia ochronę na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim przez tych pracowników. 

OC mieszkania może dotyczyć również szkód powstałych niezależnie od winy osób ubezpieczonych. Dobrym przykładem jest zalanie sąsiada z dołu wskutek samoistnego uszkodzenia instalacji, armatury, pompy wodnej, awarii urządzenia, np. pralki lub zmywarki.

Ponadto OC w życiu prywatnym może obejmować także koszty:

 • poniesione w celu zapobieżenia szkodzie, nawet jeśli okazało się to bezskuteczne;
 • poniesione w celu zmniejszenia rozmiarów szkody;
 • wynagrodzenia ekspertów, których powołał ubezpieczyciel, aby ustalić okoliczności zdarzenia;
 • zatrudnienia adwokata lub radcy prawnego do obrony przed roszczeniami w sporze, który jest prowadzony na polecenie lub za zgodą ubezpieczyciela;
 • postępowania pojednawczego, które jest prowadzone w związku z roszczeniem za zgodą lub na polecenie ubezpieczyciela.
Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania już od niespełna 300 złotych? Tak, to możliwe! Poznaj warunki ubezpieczeń nieruchomości – ceny, zakresy i wyłączenia.

Czytaj dalej

Rażące niedbalstwo w OC mieszkania

Do rażącego niedbalstwa dochodzi, kiedy sprawca szkody nie chce jej celowo wyrządzić, ale swoim zachowaniem, które można ocenić jako wyjątkowo nieostrożne lub nawet lekkomyślne, przyczynia się do niej. 

Rażącym niedbalstwem w OC mieszkania może być np.:

 • niewyłączenie żelazka przed wyjściem z mieszkania,
 • niedokręcenie kurka w wannie, 
 • pozostawienie otwartego okna na czas burzy,
 • niedopilnowanie psa na posesji,
 • nieodśnieżenie chodnika przed wejściem do domu.

Skutkiem wyżej wymienionych zachowań może być np.:

 • spowodowanie pożaru na piętrze w bloku, 
 • zalanie sąsiada, 
 • uszkodzenie sąsiedzkiego ogródka przez psa uciekiniera,
 • złamanie nogi ulotkarza wskutek jego poślizgnięcia się na chodniku. 

W kontekście rażącego niedbalstwa Generali podkreśla, że wypłaca odszkodowanie nawet za zapominalstwo.

Jak działa OC najemcy w ubezpieczeniu mieszkania?

Jeśli wynajmujesz mieszkanie, a lokatorzy nie mają własnych ubezpieczeń OC w życiu prywatnym, możesz rozszerzyć polisę również o OC najemcy. W OWU najemca to osoba korzystająca z ubezpieczonego mieszkania i jej osoby bliskie. Dzięki OC najemcy ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie za szkody spowodowane przez lokatorów – zarówno w elementach stałych, jak i ruchomościach. 

Mogą to być takie szkody jak:

 • rozbicie lustra wbudowanego w ścianę w łazience,
 • uszkodzenie telewizora,
 • pęknięcie klosza lampy,
 • wyrwanie klamki z drzwi pokojowych,
 • zniszczenie narzut kanapowych.
Co obejmuje ubezpieczenie ruchomości domowych i ile kosztuje?

Zobacz, jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia ruchomości domowych. Okazuje się, że nie każde wyposażenie jest objęte ochroną!

Czytaj dalej
UWAGA!

Ubezpieczyciel może nie odpowiadać za szkody polegające na kradzieży ruchomości przez lokatorów. Spod odpowiedzialności mogą być również wykluczone szkody w wyrobach z ceramiki czy wyrządzone w domach studenckich. Może obowiązywać franszyza redukcyjna, czyli pomniejszanie każdego odszkodowania z OC najemcy o np. 100 zł.

Suma ubezpieczenia OC mieszkania

W OC mieszkaniowym górną granicą odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela jest suma gwarancyjna. To maksymalna kwota, którą zakład ubezpieczeń może przeznaczyć na pokrycie szkód. Suma gwarancyjna OC mieszkania najczęściej jest redukcyjna, czyli maleje po każdym wypłaconym odszkodowaniu

Przykład

Grzegorz rozszerzył ubezpieczenie mieszkania o OC w życiu prywatnym z sumą w wysokości 20 000 zł. Pierwsze odszkodowanie wyniosło 12 640 zł. Wartość drugiej szkody, którą spowodowało dziecko Grzegorza, wyniosła 9 422 zł. Ubezpieczyciel wypłacił tylko 7360 zł, bo tyle pozostało do wypłaty w wyniku konsumpcji ubezpieczenia, czyli odjęcia od sumy (20 000 zł) pierwszego odszkodowania (12 640 zł).

Im wyższą sumę ubezpieczenia OC mieszkaniowego wybierzesz, tym większą masz pewność, że wystarczy na pokrycie wyrządzonych szkód. Jeśli OC w życiu prywatnym ma chronić Ciebie i Twoich bliskich w całej Europie, rozsądne będzie wybranie opcji z sumą w wysokości min. 50 000 zł. Jeżeli ochrona ma obowiązywać na całym świecie, suma powinna wynosić min. 100 000 zł i więcej. 

Firma ubezpieczeniowa Zakres sum ubezpieczenia OC w życiu prywatnym
w ubezpieczeniu mieszkania
UNIQA50 000 zł (OC Najemcy), wskazana w umowie suma między 10 000 a 400 000 zł (pozostałe warianty)
Generali 50 000 zł, 100 000 zł, 200 000 zł, 300 000 zł, 500 000 zł, 1 000 000 zł
LINK415 000 zł, 30 000 zł, 50 000 zł, 75 000 zł, 100 000 zł, 150 000 zł, 300 000 zł, 500 000 zł
Opracowanie własne na podstawie wykonanych kalkulacji. Aktualizacja: 04.04.2024.

Cena ubezpieczenia OC mieszkania UNIQA

Widełki cenowe są spore dzięki wielu konfiguracjom polisy. Składka zależy m.in. od:

 • sumy ubezpieczenia OC mieszkaniowego: od 10 000 zł do 400 000 zł;
 • zakresu terytorialnego: miejsce ubezpieczenia, Polska, Europa, świat;
 • wariantu: OC Standard lub OC Premium, a także OC Najemcy.

Ile kosztuje OC Standard w ubezpieczeniu mieszkania UNIQA?

Suma ubezpieczenia OC w życiu prywatnym Cena OC Standard z zakresem ochrony w miejscu ubezpieczenia Cena OC Standard z zakresem ochrony w Polsce Cena OC Standard z zakresem ochrony w Europie Cena OC Standard z zakresem ochrony na świecie
10 000 zł30 zł38 zł57 zł76 zł
20 000 zł36 zł45 zł68 zł90 zł
30 000 zł40 zł50 zł75 zł100 zł
50 000 zł46 zł57 zł86 zł114 zł
100 000 zł55 zł69 zł103 zł137 zł
400 000 zł80 zł100 zł150 zł200 zł
Kalkulacja wykonana za pomocą kalkulatora ubezpieczeń UNIQA. Aktualizacja danych: 04.04.2024. Składka została obliczona dla właściciela mieszkania we Wrocławiu. Lokum ma 42 m2, znajduje się na III piętrze bloku wybudowanego w 2015 roku, ma drzwi antywłamaniowe. Mieszkanie ma wartość 300 000 zł, elementy stałe – 26 000 zł, ruchomości – 10 000 zł.

Różnica między ceną OC Standard z zakresem ochrony w miejscu ubezpieczenia a OC Standard chroniącym w całej Polsce jest niewielka. Opłacalny jest wybór drugiej opcji. Maksymalna różnica w cenie za dodatkową ochronę w Polsce, np. podczas rodzinnego wyjazdu, wynosi 20 zł.

Interesuje Cię OC w życiu prywatnym z zakresem ochrony w Europie? Optymalnym wyborem jest wariant z sumą w wysokości 50 000 zł. W przypadku polisy OC Standard z ochroną na całym świecie najrozsądniejsze jest wybranie najwyższej sumy ubezpieczenia (400 000 zł) ze względu na wysokie koszty likwidacji szkody za granicą.

Ile kosztuje OC Premium w ubezpieczeniu mieszkania UNIQA?

Suma ubezpieczenia OC w życiu prywatnym Cena OC Premium z zakresem ochrony w miejscu ubezpieczenia Cena OC Premium z zakresem ochrony w Polsce Cena OC Premium z zakresem ochrony w Europie Cena OC Premium z zakresem ochrony na świecie
10 000 zł35 zł44 zł66 zł88 zł
20 000 zł42 zł52 zł78 zł104 zł
30 000 zł46 zł58 zł86 zł115 zł
50 000 zł52 zł66 zł98 zł131 zł
100 000 zł63 zł79 zł118 zł158 zł
400 000 zł92 zł115 zł172 zł230 zł
Kalkulacja wykonana za pomocą kalkulatora ubezpieczeń UNIQA. Aktualizacja danych: 04.04.2024. Składka została obliczona dla właściciela mieszkania we Wrocławiu. Lokum ma 42 m2, znajduje się na III piętrze bloku wybudowanego w 2015 roku, ma drzwi antywłamaniowe. Mieszkanie ma wartość 300 000 zł, elementy stałe – 26 000 zł, ruchomości – 10 000 zł.

OC Premium w ubezpieczeniu mieszkania UNIQA jest przeznaczone głównie dla osób aktywnych fizycznie. Ten wariant rozszerza OC Standard o ochronę na wypadek szkód powstałych w związku z:

 • posiadaniem i używaniem sprzętu pływającego: łodzi, kajaka, roweru wodnego, skutera wodnego, jachtu żaglowego lub motorowego, pontonu, tratwy;
 • wyczynowym uprawianiem sportu w ramach klubu, sekcji i innych organizacji sportowych (nie obejmuje sportów ekstremalnych i uprawianych w celu zarobkowym);
 • sprzętem sportowym wypożyczonym na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy;
 • jazdą konną.

Cena ubezpieczenia OC mieszkania i domu LINK4

Cena OC nieruchomości LINK4 wynosi od 33 zł do 150 zł. W pakiecie elastycznym klient może zrezygnować z tej ochrony.

Suma ubezpieczenia OC w życiu prywatnymCena OC w pakiecie elastycznym
15 000 zł33,60 zł
30 000 zł46,40 zł
50 000 zł55,20 zł
75 000 zł64,80 zł
100 000 zł75,20 zł
150 000 zł88,80 zł
300 000 zł109,60 zł
500 000 zł151,20 zł
Kalkulacja wykonana za pomocą kalkulatora ubezpieczeń LINK4. Aktualizacja danych: 04.04.2024. Składka została obliczona dla właściciela mieszkania o powierzchni 43 m2 we Wrocławiu. Wartość nieruchomości to 283 800 zł. Lokal znajduje się na ostatnim piętrze bloku wybudowanego w 2016 roku.

W wariancie rozszerzonym ubezpieczający mieszkanie nie może zrezygnować z OC. Możliwe jest to wyłącznie w wariancie elastycznym.

Przykład

Patrycja zastanawia się nad ubezpieczeniem domu w LINK4 włącznie z polisą OC. Dzięki temu otrzyma ochronę za szkody osobowe i rzeczowe w związku z wykonywaniem czynności życiowych. Ubezpieczenie zadziała, gdy gość Patrycji poślizgnie się przez dziecięcą zabawkę pozostawioną w ogrodzie i złamie rękę wskutek upadku. Patrycja będzie także chroniona, gdy wyrządzi szkodę podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej.

Cena ubezpieczenia OC mieszkania Generali

Cena OC mieszkaniowego w Generali wynosi od 47 zł do 337 zł w zależności od sumy ubezpieczenia (50 000 zł – 1 000 000 zł) i zakresu terytorialnego (Polska, Europa, Świat). Z kalkulacji wynika, że składka jest identyczna zarówno w przypadku ochrony w Polsce, jak i Europie.

Suma ubezpieczenia OC w życiu prywatnymCena OC z zakresem ochrony w PolsceCena OC z zakresem ochrony w EuropieCena OC z zakresem ochrony na świecie
50 000 zł66 zł66 zł165 zł
100 000 zł69 zł69 zł173 zł
200 000 zł97 zł97 zł243 zł
300 000 zł137 zł137 zł 254 zł
500 000 zł177 zł177 zł443 zł
1 000 000 zł225 zł225 zł563 zł
Kalkulacja wykonana za pomocą kalkulatora ubezpieczeń Generali. Aktualizacja danych: 04.04.2024. Kalkulacja została wykonana dla właściciela mieszkania we Wrocławiu – 73 m2, ostatnie piętro, wartość mieszkania i stałych elementów – 428 500 zł, wartość ruchomości – 39 400 zł.

OC mieszkania a zalanie sąsiada

Do zalania sąsiada dochodzi często nie z winy właściciela lokum lub lokatorów, a przez złośliwość rzeczy martwych. Pęknięcie, oderwanie się lub odłączenie się części składowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, awaria zmywarki, samoczynne uruchomienie się instalacji zraszaczowej, cofnięcie się płynów z urządzeń wodociągowych – przyczyn zalania sąsiada może być sporo, więc sprawdź, które dokładnie są uwzględnione w OWU. Na przykład LINK4 i Wiener uwzględniają także mniej typowe zdarzenia, chociażby awarię lub uszkodzenie łóżka wodnego.

Kluczowa jest ochrona na wypadek zalania z winy lokatora, który nieumyślnie pozostawił otwarty kran, nie zamknął drzwi balkonowych mimo ostrzeżeń meteorologicznych przed ulewą lub przeciążył pralkę. 

Ekspert Mubi radzi:

Jeśli dojdzie do zalania na skutek uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej lub awarii sprzętu AGD, przyda Ci się szybka interwencja hydraulika. Taka usługa może być zawarta w assistance mieszkaniowym, dzięki któremu nie poniesiesz kosztu udzielenia pomocy przez specjalistę.

Assistance mieszkania – ceny, usługi, zakresy ochrony, limity

9 na 10 wypadków zdarza sie w domu! Przeczytaj, aby dowiedzieć się, przed jakimi zdarzeniami chroni ubezpieczenie assistance mieszkaniowe.

Czytaj dalej

Wyłączenia odpowiedzialności w OC mieszkania

Wyłączenia odpowiedzialności w OC mieszkaniowym dotyczą zarówno rodzaju szkody, jak i przyczyny jej powstania. Z ochrony są wykluczone np. szkody wyrządzone umyślnie, przez osobę pod wpływem alkoholu, powstałe w związku z wykonywanym zawodem lub działalnością gospodarczą czy spowodowane uprawianiem sportów wysokiego ryzyka. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada z tytułu OC mieszkaniowego również za szkody wyrządzone jednej osobie ubezpieczonej przez drugą (np. ojcu przez syna) i mienie utracone z innej przyczyny niż uszkodzenie lub zniszczenie. Co jeszcze znajduje się w wyłączeniach odpowiedzialności?

OC mieszkania - wyłączenie odpowiedzialności

Szkody wyrządzone przez niektóre zwierzęta

To wyłączenie może dotyczyć zarówno rasy zwierzęcia, jak i przeniesienia choroby zakaźnej przez zwierzę, które nie ma aktualnych szczepień ochronnych. UNIQA wyklucza spod ochrony szkody związane właśnie z przeniesieniem przez zwierzę jakiejś choroby.

Szkody wyrządzone podczas wyjazdu turystycznego

Wykluczenie może dotyczyć zarówno rodzaju uprawianego sportu, jak i długości wyjazdu. O ile OC w życiu prywatnym obejmuje szkody powstałe w pokoju hotelowym, o tyle nie zadziała, jeśli pomieszczenie było wynajmowane dłużej niż 30 dni.

Wypożyczone mienie

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za szkody w mieniu wypożyczonym np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej. Może to dotyczyć np. wypożyczonego sprzętu sportowego.

Szkody wyrządzone w niektórych ruchomościach

Spod ochrony wyłączone są najczęściej szkody powstałe w wartościach pieniężnych, dokumentach, nośnikach danych, biżuterii, dziełach sztuki, antykach, metalach szlachetnych i półszlachetnych, różnorodnych kolekcjach i zbiorach.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o OC mieszkaniowe

Czy OC mieszkaniowe chroni tylko w razie zdarzeń, do których doszło w mieszkaniu?
Czy OC mieszkaniowe obejmuje najemców lokalu?
Ile powinna wynosić suma ubezpieczenia OC mieszkania?
PODSUMOWANIE
 • OC mieszkania obejmuje ochroną szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem i użytkowaniem ubezpieczonej nieruchomości oraz wskutek wykonywania czynności życia prywatnego. Ochronie podlegają szkody zarówno w miejscu ubezpieczenia, jak i poza nim – nawet na całym świecie.
 • Cena OC w życiu prywatnym w ubezpieczeniu mieszkania może wynosić od 30 zł do nawet ponad 500 zł za rok ochrony. Składka jest zależna przede wszystkim od zakresu terytorialnego, wysokości sumy gwarancyjnej i katalogu szkód objętych ochroną.
 • OC mieszkaniowe powinno obejmować ochroną szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. To m.in. pozostawienie włączonego żelazka, otwartego okna na czas burzy czy niedokręconego kurka w kabinie prysznicowej.
 • Właściciele wynajmujący nieruchomości mogą wykupić dodatkowo OC najemcy, które uchroni ich przed pokryciem kosztów naprawy szkód, które zostaną spowodowane przez lokatorów w elementach stałych i ruchomościach.
 • Możesz zredukować liczbę wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC nieruchomości, kupując odpowiednie klauzule dodatkowe. Niektóre wykluczenia są jednak stałe – dotyczą np. wyrządzenia szkody przez osobę pod wpływem alkoholu, zwierzę rasy uznanej prawnie za agresywną czy szkód w wybranych ruchomościach.
Joanna Kowal
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC