Nowość na rynku: ubezpieczenie OC hulajnogi elektrycznej. Czy będzie obowiązkowe?

Media alarmują o coraz większej liczbie osób hospitalizowanych po pechowej jeździe na e-hulajnodze. Zderzenie rowerzystki z hulajnogą elektryczną w Olsztynie, potrącenie 4-latka w Krakowie, wypadek dwójki warszawiaków na jednej (!) hulajnodze – to zaledwie kilka zdarzeń. Jeździsz na własnej hulajnodze lub wypożyczonej na minuty? Może Ci się przydać specjalne OC, które będzie Cię chronić finansowo, jeśli np. potrącisz pieszego lub uszkodzisz wypożyczony sprzęt. Dowiedz się, które firmy oferują ubezpieczenia hulajnóg elektrycznych i na jakich warunkach.

hulajnoga elektryczna do wypożyczenia

Czy OC na hulajnogę elektryczną jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC hulajnogi elektrycznej jest nieobowiązkowe. Jeśli nawet osoba poruszająca się na hulajnodze chciałaby się dobrowolnie ubezpieczyć, ma ograniczony wybór. Poza Ubezpieczeniem roweru i rowerzysty w Nationale Nederlanden, OC dla Ekocyklistów LINK4, Beesafe Ubezpieczenie miejskie i ubezpieczeniem Na dwa koła w ING może co najwyżej wybrać OC w życiu prywatnym, które obejmowałoby szkody powstałe podczas jazdy na hulajnodze.

Podobnie jest z NNW i ubezpieczeniem hulajnogi od kradzieży – poza wyżej wymienionymi brakuje ofert przeznaczonych wyłącznie dla hulajnogistów. O ile rowerzyści również mogą jeździć bez obowiązkowego OC, o tyle firmy ubezpieczeniowe stworzyły dla nich specjalne pakiety, np. Nationale Nederlanden – Ubezpieczenie roweru i rowerzysty, PZU – Pewnie na Rower. Użytkownikom hulajnóg pozostaje dopytywanie zakładów ubezpieczeń, czy zwykłe NNW obejmuje ochroną skutki wypadków na e-hulajnodze, a ubezpieczenie domu – kradzież elektrycznej hulajnogi wskutek włamania do mieszkania.

W jakiej firmie kupić ubezpieczenie OC dla hulajnogi elektrycznej?

Możesz mieć ubezpieczenie OC dla hulajnogi elektrycznej w LINK4, która osiąga prędkość maksymalnie 25 km/h. Firma ubezpieczeniowa przygotowała ofertę dla rowerzystów, deskorolkarzy i hulajnogistów.

Co obejmuje ubezpieczenie hulajnogi elektrycznej w LINK4?

Ubezpieczenie OC dla Ekocyklistów LINK4 obejmuje zarówno szkody rzeczowe (np. uszkodzenie płotka ogródka kawiarni, rozbicie reflektora samochodu), jak i szkody osobowe (np. złamanie ręki potrąconego pieszego) powstałe w związku z użytkowaniem urządzeń elektrycznych lub napędzanych siłą mięśni. LINK4 odpowiada za szkody o wartości powyżej 100 zł – w ubezpieczeniu obowiązuje franszyza integralna.

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe podczas jazdy, prowadzenia urządzenia, wsiadania na niego i zsiadania z niego.

Co to są urządzenia transportu osobistego?

Według OWU LINK4 UTO to urządzenia jedno- lub wielośladowe do transportu lądowego osób, napędzane siłą mięśni lub silnikiem elektrycznym, który umożliwia jazdę z maksymalną prędkością do 25 km/h.

Według tej definicji UTO to hulajnogi zwykłe i elektryczne, ale również:

 • rowery klasyczne i elektryczne,
 • deskorolki tradycyjne i elektryczne,
 • wrotki i łyżworolki,
 • segwaye,
 • monocykle elektryczne.

Od maja 2021 roku definicja urządzenia transportu osobistego jest też regulowana w Prawie o ruchu drogowym i brzmi następująco:

Urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art. 2, pkt. 47c.

Pozostałe warunki ubezpieczenia e-hulajnogi w LINK4

 • Oferta jest dostępna dla osób, które mają już ubezpieczenie OC samochodu w LINK4 lub chcą takie kupić wraz z ubezpieczeniem hulajnogi elektrycznej.
 • Okres ubezpieczenia hulajnogi wynosi 12 miesięcy. Jeśli masz OC w LINK4 i kupujesz ubezpieczenie e-hulajnogi, jego wygaśnięcie przypadnie na koniec umowy OC samochodu.
 • Ubezpieczenie OC hulajnogi obowiązuje w Europie. To oznacza, że jeśli będziesz jeździć hulajnogą elektryczną na wakacjach we Francji i przypadkiem wjedziesz w grupę turystów, ubezpieczyciel wypłaci pieniądze poszkodowanym z Twojej winy osobom. Oczywiście w zakresie sumy gwarancyjnej.
 • Masz 7 dni na zgłoszenie szkody z OC e-hulajnogi. Jeśli zrobisz to później, LINK4 ma prawo do zmniejszenia odszkodowania, jeśli zdarzenie miało wpływ na ustalenie np. przebiegu zdarzenia, a przez Twoją zwłokę doprecyzowanie szczegółów jest trudniejsze.
 • Wyłączenia odpowiedzialności obejmują m.in. szkody wyrządzone bliskim osoby ubezpieczonej; powstałe wskutek udziału w wyścigach różnego rodzaju; w mieniu wynajmowanym przez osobę ubezpieczoną; wyrządzone przez osobę ubezpieczoną będącą pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków; spowodowane umyślnie czy w związku z popełnieniem wykroczenia lub przestępstwa.

Kiedy ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody z OC hulajnogi?

Znowu nie chciało Ci się czekać na zielone światło. Przejeżdżasz przez pasy na czerwonym. Patrzysz w lewo, patrzysz w prawo – chwila, moment, czy to Twój znajomy w koszulce w paski po prawej? Zagapiasz się na moment – i wjeżdżasz w kobietę czekającą na zielone. Upadacie oboje, kobieta zaczyna krzyczeć z bólu, w dodatku wypadł jej smartfon i ma pęknięty wyświetlacz. Ty czujesz pulsujący ból w łokciu, piecze Cię zaognione kolano. Niestety – przejechanie na czerwonym świetle to wykroczenie, o którym mowa w wyłączeniach odpowiedzialności w OWU, więc czeka Cię pokrycie roszczenia poszkodowanej kobiety z własnej kieszeni. Gdyby nie pośpiech…

Czy LINK4 wypłaca odszkodowanie firmie wypożyczającej hulajnogi elektryczne, jeśli ubezpieczony klient uszkodzi jedną z nich?

Niestety nie. W wyłączeniach odpowiedzialności jest zapis mówiący, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu wynajmowanym przez osobę ubezpieczoną. O ile LINK4 wypłaci z OC hulajnogi odszkodowanie dla poszkodowanego pieszego, o tyle nie poniesie kosztów naprawy zdezelowanej hulajnogi. Dotyczy to także wynajmu rowerów miejskich na minuty.

Ekspert Mubi radzi:

Według nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym z 25 lutego 2021 dzieci do lat 10 nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną na drodze publicznej. Mogą to robić tylko w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Osoby w wieku od 10 do 18 lat chcące używać hulajnogi elektrycznej powinny posiadać kartę rowerową albo prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Takie same ograniczenia dotyczą osób używających urządzeń transportu osobistego.

OC w życiu prywatnym a jazda na hulajnodze elektrycznej

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może obejmować szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z jazdą na hulajnodze elektrycznej i innych urządzeniach transportu osobistego. OC może chronić finansowo zarówno Ciebie, jak i członków Twojej rodziny, jeśli mieszkacie razem. Zapytaj ubezpieczyciela, czy podstawowe ubezpieczenie Ci wystarczy, czy konieczne jest jego rozszerzenie.

Beesafe Ubezpieczenie miejskie

Ubezpieczenie miejskie to produkt dedykowany miłośnikom hulajnóg, rowerów, deskorolek, jak i innych urządzeń transportu osobistego. Ochrona obejmuje terytorium Polski i Europy. W skład ubezpieczenia miejskiego wchodzi:

 • NNW – z sumą ubezpieczenia w wysokości 10 000 zł,
 • OC – z sumą ubezpieczenia w wysokości 50 000 zł.

Ubezpieczenie miejskie nie zadziała między innymi, gdy:

 • prowadziłeś UTO pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • wyrządziłeś szkodę umyślnie,
 • szkoda powstała w wyniku uprawiania sportu ekstremalnego,
 • będziesz chciał naprawić wypożyczony pojazd, który uległ zniszczeniu w trakcie użytkowania,
 • szkody rzeczowe są niższe niż 200 zł,
 • będziesz musiał zapłacić karę umowną, administracyjną, grzywnę czy odszkodowanie (nie chodzi oczywiście o OC).

Ubezpieczenie miejskie kosztuje 79 zł na rok lub 8 zł na miesiąc, a nabyć je można razem z polisą OC/AC samochodu lub osobno. Obejmuje ochroną własne, jak i wynajęte hulajnogi elektryczne czy rowery.

Ubezpieczenie roweru i hulajnogi w Nationale Nederlanden – “Na dwa koła”

Ubezpieczenie oferowane przez Nationale Nederlanden może posłużyć do ubezpieczenia samego rowerzysty, samego pojazdu albo i właściciela roweru bądź hulajnogi, i jego środka lokomocji. Ochrona w razie awarii lub wypadku działa w tym towarzystwie na terenie całej Polski, a koszt rocznej polisy zaczyna się już kilkudziesięciu złotych.

Można nim objąć jedynie hulajnogi elektryczne, bez możliwości ochrony zwykłych hulajnóg. W ramach ubezpieczenie “Na dwa koła” Nationale Nederlanden zapewnia:

 • pomoc assistance i ubezpieczenie od zdarzeń losowych – naprawa pojazdu na miejscu, transport pojazdu i ubezpieczonego, zwrot kosztów naprawy w serwisie,
 • ubezpieczenie w razie wypadku – transport medyczny, wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, wizyta pielęgniarki, organizacja wizyty u lekarza specjalisty i rehabilitacji (bez pokrycia kosztów),
 • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – śmierć i rozpoznane przez lekarza uszkodzenia ciała takie jak: złamania, zwichnięcia, rozcięcia, urazy czy groźne urazy.

Do polisy można dołączyć również OC w życiu prywatnym. Jeśli ubezpieczony, jadąc na hulajnodze, wyrządzi szkodę innej osobie, np. potrąci pieszego lub zarysuje czyjś samochód, ubezpieczyciel pokryje koszty związane z wypłata odszkodowania nawet do 50 tys. zł.

W wypadku tej oferty wyłączenia odpowiedzialności dotyczą:

 • zdarzeń, do których doszło poza granicami naszego kraju,
 • szkód wyrządzonych w czasie uprawiania sportów ekstremalnych,
 • kradzieży, gdy pojazd nie był wystarczająco zabezpieczony,
 • szkód, których wartość nie przekracza 100 zł.

W ubezpieczeniu “Na dwa koła” przewidziano udział własny w wysokości 10%. 

Tym ubezpieczeniem można objąć również starsze hulajnogi. Trzeba jednak pamiętać o amortyzacji hulajnogi, czyli zmniejszeniu sumy ubezpieczenia ze względu na wiek pojazdu (brak amortyzacji dotyczy pojazdów w wieku do 1 roku).

Ubezpieczenie hulajnogi w Nationale Nederlanden będzie działało również wtedy, gdy do szkody dojdzie podczas użytkowania urządzenia przez inną osobę. Można liczyć na pomoc firmy ubezpieczeniowej także wtedy, gdy szkoda będzie miała miejsce podczas korzystania z wypożyczonej hulajnogi.

Ubezpieczenie “Na dwa koła” można kupić na pół roku już od 37,52 zł lub na rok od 63,01 zł.

Czy ubezpieczenie NNW chroni właścicieli / osoby jeżdżące na hulajnodze?

Tak, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków może zapewnić osobom jeżdżącym na hulajnogach odszkodowanie za trwałe uszczerbki na zdrowiu i złamania kończyn powstałe wskutek wywrotki. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, np. UNIQA, oferują ochronę w związku ze szkodami wyrządzonymi w życiu prywatnym (w tym np. w związku z posiadaniem i używaniem hulajnóg i hulajnóg elektrycznych) w ramach NNW szkolnego obejmującego osoby w wieku 13-26 lat.

Dlaczego warto mieć NNW na hulajnogę?

Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń Nowa miejska mobilność z 2019 roku podaje, że hulajnogiści najczęściej doznają:

 • złamań kości (40%),
 • uszkodzeń głowy (32%),
 • skaleczeń oraz skręceń (28%).

Warto dodać, że mniej niż 5% hulajnogistów jeździ w kasku – pozostali lekceważą ryzyko uderzenia w głowę wskutek upadku, co może nawet skutkować śmiercią. W zależności od stopnia obrażeń jeden upadek na hulajnodze może skutkować znacznym ograniczeniem sprawności przez całe życie. W takiej sytuacji przydaje się pomoc finansowa z ubezpieczenia NNW, tym bardziej, jeśli ubezpieczyciel wypłaca świadczenie za okres, w którym osoba poszkodowana nie jest zdolna do pracy.

Klauzula alkoholowa w NNW w życiu prywatnym

Teoretycznie wszyscy wiedzą, że nie powinno się jeździć czy to rowerem, czy hulajnogą, czy samochodem po spożyciu alkoholu. W praktyce wiele osób myśli, że nic się nie stanie. W związku z tym firmy ubezpieczeniowe proponują klientom rozszerzenie ubezpieczenia NNW o ochronę szkód powstałych na skutek działań pod wpływem alkoholu.

Nowe wymagania dotyczące hulajnóg – co się zmieni?

2 listopada 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które precyzuje warunki techniczne między innymi hulajnóg. W myśl nowych przepisów muszą spełniać określone normy, a więc:

 • nie mogą mieć więcej niż 1,4 m. długości,
 • ich maksymalna szerokość to 0,9 metra,
 • nie mogą ważyć więcej niż 30 kilogramów,
 • osiągać większych prędkości niż 20 km/godzinę,
 • mieć przynajmniej jeden hamulec,
 • światło białe lub żółte z przodu (+odblask) oraz jedno światło czerwone z tyłu (pozycyjne), a także białe światła odblaskowe z boku,
 • dzwonek bądź inne źródło sygnału ostrzegawczego,
 • numer seryjny.
prawo a hulajnogi elektryczne

W dokumencie nie została określona maksymalna moc hulajnóg. 

PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie OC hulajnogi elektrycznej jest nieobowiązkowe.
 • Aktualnie na rynku brakuje ubezpieczeń przeznaczonych specjalnie dla hulajnogistów. W lepszej sytuacji są rowerzyści. Wyjątkami są: OC dla Ekocyklistów LINK4, Ubezpieczenie miejskie Beesafe i Ubezpieczenie “Na dwa koła” w Nationale Nederlanden.
 • Dzięki OC dla Ekocyklistów LINK4 możesz mieć ubezpieczenie już za kilkadziesiąt zł rocznie.
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może obejmować szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z jazdą na e-hulajnodze.
 • Ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie firmie wypożyczającej hulajnogi elektryczne, jeśli uszkodzisz ich sprzęt, aczkolwiek ta opcja może być dostępna po opłaceniu dodatkowej składki.
 • Jeśli masz NNW w życiu prywatnym, możesz dostać odszkodowanie za m.in. trwały uszczerbek na zdrowiu, złamanie, ból i cierpienie, pobyt w szpitalu itp. wskutek upadku podczas jazdy na e-hulajnodze.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o OC hulajnogi elektrycznej

W jakiej firmie ubezpieczeniowej można kupić ubezpieczenie dla osób korzystających z hulajnóg?
Czy osoby jeżdżące hulajnogą muszą mieć ubezpieczenie OC?
Czy szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu będą likwidowane w ramach ubezpieczenia?
Piotr Wojciechowski
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

3 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Dla mnie to jak najbardziej jest sensowne, aby ubezpieczenie OC hulajnogi elektrycznej było obowiązkowe, w końcu te pojazdy osiągają ogromne prędkości. Aczkolwiek ceny nie powinny być na pewno tak ja za auto
avatar autora komentarza
szczerze wolałabym by OC hulajnogi elektrycznej zostało nadal nieobowiązkowe bo w końcu byłby to kolejny wydatek :/ jednak patrząc na ilość wypadków może kiedyś to stać się faktem. ale to trochę cios dla młodzieży
avatar autora komentarza
Uwaga, w Niemczech ubezpieczenie OC dla hulajnog elektrycznych jest obowiązkowe. Nic nie pomoże tłumaczenie, że się tego nie wiedziało. Proszę nie ryzykować mandatu.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC