Odszkodowanie z NNW komunikacyjnego – jak je otrzymać?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczeniem dobrowolnym, niemniej coraz częściej kierowcy decydują się na jego zakup. Nie wiesz czy warto wykupić NNW, chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na jego temat? Przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się w jakich sytuacjach NNW zapewni Ci ochronę, jak uzyskać odszkodowanie z NNW, a przede wszystkim od czego uzależniona jest wysokość odszkodowania.

Ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczyciele oferują NNW obejmujące różne kategorie, np. ubezpieczenie na życie czy ubezpieczenie turystyczne, w poniższym artykule skupimy się na ubezpieczeniu NNW komunikacyjnym. Ubezpieczenie to gwarantuje dodatkową ochronę kierowcy oraz pasażerom, którzy na skutek nieszczęśliwego wypadku, doznali uszczerbku na zdrowiu lub ponieśli śmierć podczas podróży samochodem.

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z NNW?

Przedmiotem ubezpieczenia NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NNW gwarantuje pomoc finansową, w sytuacji gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku podczas podróży samochodem. Warto zaznaczyć, że „podróż” nie oznacza w tym wypadku jedynie sytuacji, gdy poszkodowany podczas wypadku pozostaje w samochodzie. Kiedy więc jeszcze ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z NNW dla kierowcy i pasażerów? NWW rozciąga zakres ochrony także na sytuacje:

 • Gdy do nieszczęśliwego wypadku dojdzie podczas wsiadania/wysiadania z samochodu
 • Gdy do nieszczęśliwego wypadku dojdzie podczas rozładunku/załadunku pojazdu
 • Gdy do nieszczęśliwego wypadku dojdzie podczas postoju
 • Gdy do nieszczęśliwego wypadku dojdzie podczas naprawy auta na trasie

Odszkodowanie z NNW dla poszkodowanego, czyli kogo chroni ubezpieczenie?

Ubezpieczenie NNW chroni zarówno kierowcę jak i pasażerów. Należy pamiętać, że świadczenia wypłacane z NNW nie mają charakteru odszkodowawczego, nie mają więc na celu wyrównywania szkody w rozumieniu prawa cywilnego, a co za tym idzie nie podlegają reżimowi stawianemu odszkodowaniu z OC. Zatem wypłaca odszkodowania z NNW nie jest uzależniona od

 • odpowiedzialności cywilnej osoby kierującej
 • przyczynienia się pasażera do zwiększenia szkody

Dlatego jeśli zastanawiasz się czy sprawca wypadku dostanie odszkodowanie z nnw, to odpowiedź brzmi tak.

Przykład

Pan Jan podróżował z córką samochodem. Podczas jazdy Pan Jan stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku wypadku córka Pana Jana doznała poważnych obrażeń w postaci urazu twarzoczaszki, z kolei Pan Jan złamał nogę. Kto otrzyma odszkodowanie w tej sytuacji?

Córka Pana Jana może otrzymać odszkodowanie i stosowne zadośćuczynienie z OC Pana Jana. Dodatkowo ubezpieczyciel powinien pokryć ewentualne koszty leczenia i rehabilitacji. Pan jak jako sprawca nie może ubiegać się o odszkodowanie z OC. Jednak jeśli Pan Jan wykupił wcześniej NNW, to bez względu na swoją winę, otrzyma stosowne odszkodowanie. Warto przy tym zaznaczyć, że córka Pana Jana poza odszkodowaniem z OC, również otrzyma dodatkowe odszkodowanie z NNW.

Nie zapominaj jednak, że NNW to ubezpieczenie dobrowolne, ubezpieczyciele mają więc dużo więcej swobody, jeśli chodzi o kształtowanie warunków umowy. Z zasady NNW przysługuje niezależnie od odpowiedzialności cywilnej kierowcy, niemniej jednak ubezpieczyciel ma prawo zastrzec w OWU sytuacje kiedy odszkodowanie nie będzie przysługiwało (np. w sytuacji gdy kierowca był pod wpływem alkoholu). Przed wykupieniem NNW zapoznaj się dokładnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, jeśli chcesz uniknąć zaskoczenia.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW zapewnia poszkodowanym wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu trwałego uszczerbku lub śmierci ubezpieczonego. Wielu ubezpieczycieli oferuje pakiety podstawowe oraz wersje rozszerzone, dlatego warto zapoznać się dokładnie z ofertami, a przede wszystkimi z OWU. Wielu ubezpieczycieli w ramach NNW oferuje również:

 • pokrycie kosztów leczenia
 • pokrycie kosztów operacji plastycznej
 • przewóz ubezpieczonego do szpitala z miejsca zdarzenia
 • przewóz ubezpieczonego do Polski lub transport zwłok, jeśli do wypadku doszło za granicą

Ile można dostać odszkodowania z NNW?

Wysokość odszkodowania z NNW zależy od dwóch czynników: od wysokości doznanego uszczerbku oraz od wysokości sumy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel ustala procentowy uszczerbek na zdrowiu na podstawie tabeli, która stanowi załącznik do umowy NNW. W tabeli każdy uraz ma przypisaną daną wartość procentową, np. utrata zęba ma wartość 3%

Podkreślić należy, że sumy ubezpieczenia NNW nie są wysokie, co za tym idzie otrzymane odszkodowanie również nie będzie pokaźną kwotą. Niemniej jednak warto pamiętać, że uzyskane odszkodowanie jest świadczeniem dodatkowym (możesz jednocześnie starać się o odszkodowanie z OC), biorąc więc pod uwagę niską cenę ubezpieczenia, można uznać że NNW zawsze będzie stanowić dodatkowe zabezpieczenie.

Czy można jednocześnie otrzymać odszkodowanie z OC i NNW

Jak już wyżej wspomniano, ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, ponadto w pełni niezależnym od odpowiedzialności cywilnej kierującego. Odszkodowanie z NNW pełni inną rolę, niż odszkodowanie z OC. Świadczenie z NNW ma na celu zapewnić kierowcy oraz pasażerom dodatkową ochronę, w przeciwieństwie do odszkodowania wypłacanego z OC nie wynika ono z obowiązku pokrycia doznanej szkody.

Mając na uwadze powyższe podkreślić należy, że poszkodowany może jednocześnie otrzymać zarówno odszkodowanie z OC i z NNW.

Przykład

Pani Maria jadąc do pracy, zderzyła się z innym kierowcą, który nie ustąpił jej pierwszeństwa. Pani Maria złamała rękę oraz doznała urazu obojczyka. Uraz był na tyle poważny, że Pani Maria miała kłopoty z poruszaniem się, w związku z tym musiała poddać się długotrwałej i kosztownej rehabilitacji. Ponadto samochód Pani Marii został poważnie uszkodzony w wyniku zderzenia. Pani Maria miała wykupione NNW. Jakie świadczenia przysługują Pani Marii w związku z powyższą sytuacją?

Pani Maria powinna przede wszystkim otrzymać odszkodowanie i stosowne zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku. Podkreślić należy, że Pani Maria doznała nie tylko poważnego uszczerbku na zdrowiu, ale również przeżyła krzywdę w związku z doznanym bólem i cierpieniem (co uzasadnia przyznanie zadośćuczynienia). Ponadto poszkodowanej należy się odszkodowanie, które pokryje koszty leczenia i rehabilitacji. W związku z doznaną szkodą rzeczową, będzie jej również przysługiwało odszkodowanie uszkodzenie pojazdu (również z OC sprawcy). Dodatkowo w związku z tym, że Pani Maria miała wykupione NNW, otrzyma stosowne odszkodowanie ustalone w oparciu o procentowy uszczerbek na zdrowiu i sumę ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW- czy się opłaca?

Ubezpieczenie NNW nie gwarantuje wysokiego odszkodowania, jednak trzeba mieć na uwadze, że uzyskane świadczenie, będzie świadczeniem dodatkowym (kierowca i poszkodowany mogą jednocześnie domagać się odszkodowania z innych tytułów). Jeśli kierowy zależy na zapewnieniu sobie i pasażerom dodatkowej ochrony, warto zdecydować się na NNW. Należy przy tym podkreślić, że cena ubezpieczenia NNW jest niska, zwłaszcza jeśli kupowane jest w pakiecie z ubezpieczeniem OC lub AC. Ceny ubezpieczenia możesz sprawdzić w naszej porównywarce.

PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które zapewnia dodatkową ochronę zarówno kierowcy jak i pasażerom. Zakres NNW obejmuje skutki wypadku w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zgonu.
 • Ubezpieczyciele w OWU mogą zastrzec sytuacje, w których odszkodowanie nie będzie przysługiwało.
 • Ochrona w ramach NNW zapewnia poszkodowanym odszkodowanie, ustalane w oparciu o wysokość doznanego uszczerbku i sumę ubezpieczenia.
 • Procentowa wysokość doznanego uszczerbku ustalana jest w oparciu o tabelę, stanowiącą załącznik do umowy.
 • Odszkodowanie z NNW jest niezależne od odszkodowania z OC, poszkodowany może więc ubiegać się zarówno o jedno jak i drugiego świadczenie.
Oceń artykuł:
23,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!