Kiedy ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie?

Otrzymałeś decyzję ubezpieczyciela ustalającą wysokość odszkodowania na 20 000 zł, jednak ubezpieczyciel wypłacił jedynie 10 000 zł? Ubezpieczyciele często obniżają odszkodowanie z OC, uznając że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody. Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się kiedy obniżenie odszkodowania będzie zasadne.

Przyczynienie się do szkody- co oznacza?

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Zgodnie z art. 362 Kodeksu Cywilnego

Z powyższego wynika, że w przypadku uznania, że poszkodowany swoim zachowaniem przyczynił się do powstania szkody lub jej zwiększenia, ubezpieczyciel może obniżyć wysokość odszkodowania. Jest to stwierdzenie dosyć ogólne i warto je doprecyzować.

Po pierwsze: aby zachowanie poszkodowanego mogło zostać uznane za przyczynienie się, musi ono pozostawać w adekwatnym związku przyczynowym z powstałą szkodą oraz powinno być obiektywnie nieprawidłowe. W granicach pojęcia przyczynienia mieści się nie tylko działanie poszkodowanego, ale również zaniechanie określonego działania. Ponadto zachowanie poszkodowanego, które może zostać uznane za przyczynienie to zachowanie, które przyczyniło się do powstania szkody, ale również takie, które przyczyniło się do zwiększenia rozmiarów szkody.

Po drugie: Ubezpieczyciel może obniżyć należne odszkodowanie, tylko wtedy, gdy zachowanie poszkodowanego pozostaje w związku przyczynowym z powstałą szkodą. Nie wystarczy więc, aby zachowanie poszkodowanego mogło zostać uznane za nieprawidłowe. Jeśli zachowanie to nie miało wpływu na powstanie szkody lub zwiększenie jej rozmiarów, to kwestia naganności tego zachowania pozostaje bez znaczenia.

Ubezpieczyciel uznając przyczynienie, określa je procentowo. W praktyce wygląda to w następujący sposób:

Anna podróżowała z mężem jako pasażerka. Nie miała zapiętych pasów. W wyniku zderzenia z innym samochodem, Anna doznała rozległych obrażeń ciała. Ubezpieczyciel ustalił wysokość należnego jej odszkodowania na poziomie 40 000 zł. Jednocześnie zakład ubezpieczeń uznał, że Anna nie zapinając pasów przyczyniła się do zwiększenia rozmiarów szkody w 40 %. Ubezpieczyciel obniży zatem odszkodowanie o 40%, a więc wypłaci jej 24 000 zł.

Jakie zachowanie poszkodowanego może zostać uznane za przyczynienie?

Zachowanie poszkodowanego powinno być obiektywnie nieprawidłowe, aby mogło zostać uznane za przyczynienie się. Ponadto musi pozostawać w związku z powstałą szkodą. Najczęściej ubezpieczyciele uznają, że doszło do przyczynienia się w poniższych przypadkach:

 • Poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Obowiązek zapięcia pasów wynika z ustawy prawo o ruchu drogowym. Poszkodowany nie zapinając pasów nie przyczyni się co prawda do zaistnienia wypadku, jednak może to skutkować zwiększeniem rozmiarów obrażeń ciała (a więc zwiększeniem rozmiarów szkody), gdy dojdzie do zderzenia.
 • Poszkodowany jechał świadomie z nietrzeźwym kierowcą. Poszkodowany godząc się na jazdę w pijanym kierowcą, musi mieć świadomość ryzyka. Jazda pod wpływem alkoholu jest niezgodna z prawem, w dodatku takie zachowanie jest wysoce naganne. Nietrzeźwy kierowca stanowi ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.
 • Poszkodowany przekroczył prędkość. W sytuacji, gdy wypadek został spowodowany z winny drugiego kierowcy, jednak Ty również nie jechałeś przepisowo, ponieważ przekroczyłeś prędkość, ubezpieczyciel może uznać, że przyczyniłeś się do szkody. Zakłady ubezpieczeń w takich sytuacjach często stwierdzają, że gdyby poszkodowany poruszał się z dozwoloną prędkością to skutki wypadku mogłyby być mniejsze.

Należy jednak pamiętać, że zachowanie poszkodowanego musi pozostawać w związku z powstałą szkodą. Samo uznanie, że zachowanie było nieprawidłowe nie jest wystarczające do stwierdzenia przyczynienia.

O ile ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie?

Ubezpieczyciel ustala przyczynienie przyjmując określoną wartość procentową. Następnie o ten procent obniża przyznane odszkodowanie. Przepisy nie wskazują o ile ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie. Może wystąpić taka sytuacja, że PZU za niezapięcie pasów przyzna 20% przyczynienia, a Warta 50%. Nie jest powiedziane, że w tej sytuacji któryś z ubezpieczycieli popełnił błąd. Stopień przyczynienia powinien być każdorazowo ustalany w oparciu o okoliczności konkretnej sprawy. Niemniej jednak jest to dla ubezpieczycieli również dobry sposób na obniżenie należnego odszkodowania, dlatego jeśli uważasz że ustalone przyczynienie jest nieadekwatne (zbyt wysokie), skonsultuj tę kwestię z prawnikiem. Częstym zabiegiem np. jest ustalanie wysokości przyczynienia w granicach powyżej 50%, a nawet 100%. Takie działanie ubezpieczyciela jest nieprawidłowe. Uznając, że poszkodowany przyczynił się w 90 % ubezpieczyciel przerzuca na poszkodowanego ciężar odpowiedzialności za wypadek. Przyczynienie więc powinno być ustalane w rozsądnych granicach, biorąc pod uwagę stopień winy obu stron, nie można więc pomijać faktu, że to inna osoba jest sprawcą wypadku.

Czy ubezpieczyciel może stwierdzić 100% przyczynienia?

W wyjątkowych sytuacjach zdarza się nawet, że ubezpieczyciel ustala przyczynienie w wysokości 100% odmawiając tym samym wypłaty odszkodowania. Decyzja ubezpieczyciela nie może w takim wypadku zostać uznana za prawidłową. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania tylko w sytuacji, jeśli poszkodowany jest wyłącznie winny. Chodzi o sytuację w której kierowcy nie można przypisać w żadnym stopniu przyczynienia się do zdarzenia np. kierowca jechał przepisowo, poruszając się z dozwoloną prędkością. Nagle przed maskę wyskoczył mu nietrzeźwy pieszy. Kierowca nie miał możliwości uniknięcia zdarzenia. W takiej sytuacji można uznać, że potrącony poszkodowany jest wyłącznie winny. Oczywiście ustalenie stopnia przyczynienia oraz tego czy poszkodowany jest wyłącznie winny, powinno się odbywać na łamach konkretnej sprawy. Wszystko zależy od okoliczności danego zdarzenia.

Jaki się odwołać, gdy ubezpieczyciel obniżył odszkodowanie z OC

Co zrobić w sytuacji gdy ubezpieczyciel obniżył przyznane odszkodowanie o przyczynienie? Decyzja ubezpieczyciela nie jest ostateczna. Poszkodowanemu zawsze przysługuje prawo do odwołania. Możesz również spróbować rozwiązać spór w sposób ugodowy. Jeśli nie ma możliwości uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania na drodze przedsądowej, zawsze pozostaje Ci wystąpienie z odpowiednim roszczeniem do sądu. Warto w takim przypadku skorzystać z pomocy specjalisty, który pomoże Ci ocenić czy stopień przyczynienia uznany przez ubezpieczyciela, a ponadto pomoże Ci zbudować mocną argumentację przeciwko ubezpieczycielowi.

miniaturka wpisu
Jak napisać odwołanie od odszkodowania? [instrukcja prawnika + wzór]

Jesteś po wypadku lub kolizji? Sprawdź czy możesz się odwołać od decyzji ubezpieczyciela

Przejdź do artykułu

Przykład

To ubezpieczyciel powinien udowodnić, że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody lub do zwiększenia jej rozmiarów. Nie wystarczy samo stwierdzenie, że poszkodowany się przyczynił.

Zakład ubezpieczeń musi wykazać, że:

 • doszło do przyczynienia
 • udowodnić rozmiar przyczynienia
 • udowodnić, że zachowanie poszkodowanego powstaje w związku z powstałą szkodą.
PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczyciel może obniżyć należne odszkodowanie uznając, że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody lub do zwiększenia jej rozmiarów.
 • Ubezpieczyciel ustala stopień przyczynienia się procentowo. Następnie pomniejsza przyznane odszkodowanie o wartość ustalonego przyczynienia.
 • Zachowanie poszkodowanego powinno być nieprawidłowe, a ponadto pozostawać w związku przyczynowym z powstałą szkodą, aby ubezpieczyciel mógł uznać przyczynienie.
 • Ubezpieczyciel nie może odmówić całkowitej wypłaty odszkodowania na skutek przyczynienia. Zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania tylko w sytuacji, gdy poszkodowany jest wyłącznie winny.
 • Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela, możesz się odwołać, a także wystąpić na drogę sądową.
Oceń artykuł:
45,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!