Ubezpieczenie sprzętu osobistego

Decydując się na ubezpieczenie AC, zapewne liczysz na to, że w razie wypadku lub kradzieży dzięki odszkodowaniu odzyskasz wszystko, co straciłeś. Czy jednak przewożony w samochodzie sprzęt i rzeczy osobiste też są objęte ochroną? Przeczytaj, co zrobić, żeby uchronić się przed ich utratą.

ubezpieczenie sprzętu osobistego

Co obejmuje ubezpieczenie sprzętu osobistego i bagażu?

Na ubezpieczenie sprzętów osobistych czy bagażu zwykle decydują się te osoby, które często podróżują i przewożą w samochodzie cenne przedmioty – czy to sprzęty elektroniczne, czy znaczne sumy pieniędzy.

Za bagaż przez większość ubezpieczycieli uznawane są takie przedmioty jak:

 • teczka, torebka, plecak, aktówka,
 • wózek, chodzik, sprzęt rehabilitacyjny,
 • foteliki (niektórzy decydują się na osobne ubezpieczenie fotelików samochodowych),
 • przenośne sprzęty elektroniczne, m.in. telefony, komputery, nawigacje samochodowe,
 • okulary optyczne i przeciwsłoneczne oraz odzież,
 • walizki i torby.

A co bagażem nie jest (przynajmniej według definicji firm ubezpieczeniowych)? Zazwyczaj gotówka i środki płatnicze, a także dokumenty i zbiory kolekcjonerskie. Jeśli więc w podróżnej torbie schowaliśmy portfel z gotówką, to odszkodowanie dostaniemy za torbę i portfel, ale już za gotówkę – nie. Z ochrony wyłączone są też przewożone przesyłki lub ładunki.

Przykładowe zapisy z OWU wybranych ubezpieczycieli:

 • LINK4 – podstawowa ochrona ubezpieczeniowa obejmuje bagaż podręczny oraz fotelik dziecięcy, który znajduje się w pojeździe. Przez bagaż podręczny rozumie się torby, plecaki, teczki wraz zawartością, a także sprzęt elektroniczny (telefon komórkowy, tablet, laptop) oraz dokumenty, przybory do pisania, kosmetyki, portfel, jednak bez gotówki i innych środków płatniczych). Suma ubezpieczenia dla bagażu podręcznego wynosi 1000 zł.
 • PZUbagaż definiowany jest jako bagażnik zewnętrzny zamontowany na pojeździe oraz przedmioty znajdujące się wewnątrz auta. Suma ubezpieczenia wynosi 5000 zł.
 • Beesafe – za bagaż uważa się przedmioty przewożone wewnątrz pojazdu, w bagażniku zewnętrznym, również w boksie dachowym, a także w skrzyni ładunkowej samochodów typu pick-up.
 • UNIQA – suma ubezpieczenia bagażu opiewa na 5000 zł. Za bagaż uznaje się przedmioty ubezpieczonego, które w chwili wypadku znajdowały się w aucie (bagażnik wewnętrzny i zewnętrzny również), a także foteliki dziecięce. Bagażem nie jest biżuteria, pieniądze, karty płatnicze ani inne środki płatnicze. 

Sprawdź zakres swojego autocasco

Niektóre pakiety AC zawierają bardzo szeroką ochronę samochodu, która obejmuje jego wyposażenie i znajdujące się wewnątrz przedmioty. Na ochronę bagażu w ramach AC można liczyć np. w LINK4. Być może nawet nie wiesz o tym, że Twoje autocasco zapewnia również ubezpieczenie rzeczy osobistych pozostawionych wewnątrz samochodu. Dlatego warto dokładnie przewertować dokument OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia i zaglądać do niego nie tylko przed zakupem, ale i po wszelkich stłuczkach czy kradzieży. Świadomość własnych praw może uchronić Cię przed sporymi stratami.

Jeśli dopiero szukasz AC, które chroniłoby również Twoje sprzęty, możesz czuć się przytłoczony koniecznością przebijania się przez dziesiątki stron z warunkami ubezpieczeń. Skorzystaj z narzędzia, które ułatwi Ci wstępną selekcję ofert – dzięki naszej porównywarce OC/AC szybko sprawdzisz ceny i zakres wielu polis naraz.

Ubezpieczenie bagażu jako dodatek do AC

Niektóre firmy ubezpieczeniowe proponują ubezpieczenie bagażu przewożonego w samochodzie jako płatny dodatek do AC (np. PZU – dostępne pod nazwą Ubezpieczenie Bagażu).

Najczęściej zakres takiego ubezpieczenia obejmuje ochronę rzeczy przewożonych wewnątrz samochodu lub w zewnętrznym bagażniku, w razie ich zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży/rabunku, a odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona do pewnej kwoty.

Ubezpieczenia bagażu mogą znacznie się od siebie różnić. Niektóre z nich chronią tylko przed rabunkiem, ale już zniszczeniem w wyniku stłuczki czy wypadku – nie. Część z nich działa tylko na terenie Polski, inne również za granicą.

Ubezpieczenie obejmuje ochroną również bagaż przewożony na zewnątrz

Przeprowadzka, przewożenie przedmiotów o dużych gabarytach lub daleka podróż wymagają zabrania większej liczby rzeczy lub przetransportowania takich, które nie zmieszczą się w standardowym bagażniku samochodowym. W takich przypadkach właściciele pojazdów z bagażnikiem zewnętrznym mają możliwość zamontowania części bagaży na dachu samochodu. Dodatkowe walizki, meble lub narzędzia, sprzęt sportowy – to właśnie dla nich znajdzie się miejsce na zewnętrznym bagażniku. Przedmioty przewożone w taki sposób są zwykle bardziej narażone na zniszczenia oraz kradzieże. Złodzieje mają do nich łatwiejszy dostęp, bo nie muszą pokonywać bariery, jaką są drzwiczki pojazdu. Podczas kolizji z kolei taki ładunek może ulec zniszczeniu. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które regulują kwestie związane z ochroną bagażu, jest mowa o sytuacjach, w których polisa będzie działała.

W ramach ubezpieczenia bagażu odpowiadamy za:

a) uszkodzenie (w tym całkowite zniszczenie) bagażu w wyniku wypadku, w którym uległ uszkodzeniu pojazd wskazany
w polisie;
b) kradzież bagażu wraz z pojazdem wskazanym w polisie, kradzież bagażu z tego pojazdu lub kradzież bagażu z zamykanego bagażnika zewnętrznego (boks dachowy), o ile doszło
do włamania.

Cytat. Źródło: OWU ubezpieczenia komunikacyjnego UNIQA.

Jak widać, firmy które oferują tego typu ubezpieczenie, zwykle obejmują ochroną również bagaż przymocowany do zewnętrznego bagażnika. Oczywiście w jego przypadku zastosowanie mają dodatkowe obostrzenia m.in. konieczność trwałego przymocowania bagażnika/boksu i zamknięcie zamków zabezpieczających.

Ubezpieczyciele mają jednak swoje warunki, bez których objęcie ochroną ubezpieczeniową lub później wypłata odszkodowania za bagaż nie będzie możliwa. Informacje dotyczące sytuacji, w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone, regulują wyłączenia odpowiedzialności będące częścią OWU. Przykładowo, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa jasno mówią:

Ponadto ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe:

[…]

7) na skutek niewłaściwego załadowania pojazdu lub niewłaściwego przewożenia ładunku lub bagażu.

Cytat. Źródło: OWU ubezpieczeń komunikacyjnych Compensy.

Oznacza to, że odpowiedzialność w zakresie zabezpieczenia elementów przewożonych zarówno w bagażniku wewnętrznym, jak i na zewnątrz, obciąża kierowcę/właściciela samochodu. Jeśli nie zadba on o właściwe przymocowanie i zamknięcie bagażnika, a dojdzie do wypadku, w którym ładunek ulegnie zniszczeniu lub zostanie skradziony, towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania.

Ekspert Mubi radzi:

Niektórzy ubezpieczyciele w wyłączeniach odpowiedzialności wymieniają szkody wyrządzone przez przewożony sprzęt lub bagaż. Oznacza to, że o ile towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie za zniszczony bagaż, o tyle nie zawsze pokryje koszt likwidacji szkody przez niego wyrządzonej, szczególnie jeśli została ona spowodowana przez niewłaściwe zabezpieczenie toreb, plecaków, urządzeń audiowizualnych i innych przewożonych w aucie przedmiotów. Jeśli więc w trakcie kolizji będący częścią bagażu laptop ulegnie zniszczeniu, jego właściciel otrzyma odszkodowanie. Jeśli jednak niewłaściwie zabezpieczony komputer doprowadzi do zniszczenia szyby lub innego elementu pojazdu, szkodę tę będzie musiał zlikwidować sam kierowca.

Ubezpieczenie bagażu kupisz też wraz z polisą turystyczną

Nie tylko w ubezpieczeniu komunikacyjnym otrzymujesz ochronę bagażu. Ubezpieczenie walizek wykupisz też z polisą turystyczną. Gdy wyjeżdżasz na urlop, nie musisz podróżować samochodem, żeby skorzystać z takiego zabezpieczenia. Swoją własność zabieraną w podróż możesz, a nawet powinieneś ubezpieczyć, zwłaszcza jeśli planujesz podróż samolotem. Zdarza się bowiem, że bagaż nie dotrze na czas lub zaginie zanim dotrze do celu Twojej podróży.

Bagaż, w ramach polisy turystycznej, jest zwykle ubezpieczany do kilku tysięcy złotych. Przykładowo w kalkulatorze Mubi SIGNAL IDUNA daje możliwość wyboru ubezpieczenia bagażu na sumę 1000 zł lub 2000 zł. AXA Partners w wariancie Podróżnik ubezpiecza walizki do 3000 zł, a w wariancie Zdobywca – do 6000 zł, a UNIQA – nawet do 7500 zł. Sumy ubezpieczenia i zakres ochrony tak naprawdę zależą od ubezpieczyciela. W każdym towarzystwie ochrona będzie nieco inna.

Jak uzyskać odszkodowanie za bagaż i sprzęt osobisty?

Jeśli chcesz być pewien, że skorzystasz z przysługującego Ci odszkodowania, powinieneś niezwłocznie (zwykle do 3 dni po wydarzeniu) zgłosić szkodę ubezpieczycielowi, a jeśli doszło do kradzieży – również policji. Musisz też sporządzić listę utraconych rzeczy, określając ich liczbę i wartość. Ubezpieczyciel zapozna się z nimi i jeśli wszystko pójdzie po Twojej myśli – w terminie do 30 dni uzyskasz przelew lub przekaz z odszkodowaniem.

Pamiętaj jednak, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za bagaż utracony w wyniku działań wojennych, zamieszek, czy konfiskaty przez uprawnione organy. Nie wypłaci Ci odszkodowania, jeśli spowodujesz szkodę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Problem z odzyskaniem pieniędzy możesz mieć również wtedy, gdy okaże się, że szkoda jest wynikiem złego załadowania czy niedbałego przewożenia bagażu. Uważaj też na zakres terytorialny ubezpieczenia – wiele polis nie obejmuje odszkodowań za kradzieże, do których doszło w krajach takich jak Białoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina.

Przykład

W czasie wypadku, w którym uczestniczyło auto Klaudii, ucierpiała część jej bagażu podręcznego. Niestety, wśród uszkodzonych przedmiotów znajdowały się albumy i klasery kolekcjonerskie jednego z jej krewnych. Zapoznawszy się z OWU swojego ubezpieczyciela, Klaudia dowiedziała się, że wysokość odszkodowania jest uzależniona tylko od wartości rynkowej zniszczonych rzeczy w dniu szkody i przy jej obliczaniu nie bierze się pod uwagę wartości kolekcjonerskiej, zabytkowej i sentymentalnej. Z tego względu otrzymała na tyle niskie odszkodowanie, że nie wystarczyło ono do zrekompensowania szkód powstałych w kolekcji jej krewnego.

PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie sprzętu osobistego lub bagażu polecane jest szczególnie tym osobom, które często podróżują z cennymi przedmiotami.
 • Ubezpieczenie bagażu chroni m.in. sprzęty elektroniczne, turystyczne, dokumenty tożsamości, wózki i foteliki dziecięce. Zabezpiecza przedmioty przewożone zarówno wewnątrz samochodu, jak i na zewnętrznym bagażniku.
 • Niektóre firmy ubezpieczeniowe chronią przedmioty znajdujące się w samochodzie w ramach podstawowego autocasco – warto sprawdzić jego zakres.
 • Ubezpieczenie bagażu może być też oferowane jako płatny dodatek do AC lub bezpłatny bonus dla lojalnych klientów. Jest też częścią szerszych pakietów ubezpieczeń turystycznych.
 • Aby uzyskać odszkodowanie za bagaż, o jego zniszczeniu lub utracie należy powiadomić ubezpieczyciela niezwłocznie, przekazując mu listę przedmiotów, które znajdowały się w samochodzie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie sprzętu osobistego

Czy z ubezpieczenia sprzętu osobistego i bagażu otrzymam odszkodowanie za ubrania i kosmetyki z walizki?
Czy ubezpieczenie chroni tylko przedmioty z wnętrza pojazdu?
Jaki jest zakres ubezpieczenia bagażu i sprzętu osobistego?
Joanna Kowal
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC