Ubezpieczenie turystyczne dla seniora – czy każda starsza osoba otrzyma pomoc?

Wielu seniorów na emeryturze korzysta z wolnego czasu, podróżując. Kierunki, jakie obierają, są bardzo różne. Jak wynika z danych porównywarki ubezpieczeń Mubi, starsze osoby najczęściej jeżdżą do Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Ale odwiedzają też Austrię, Turcję, Chorwację czy Hiszpanię. Część tych podróży prawdopodobnie jest związana z odwiedzinami u dzieci, które wyemigrowały na stałe za granicę. Ale wyjazdy do krajów południowych z pewnością mają charakter rekreacyjny i krajoznawczy. Jak seniorzy mogą zabezpieczyć się na czas podróży i pobytu?

ubezpieczenie turystyczne dla seniora

Kim jest dla ubezpieczycieli senior?

Chociaż ubezpieczyciele nie tworzą definicji seniora czy osoby starszej, to wprowadzają pewne granice wieku, powyżej których ryzyko związane z ubezpieczeniem wzrasta. Osoby starsze są zwykle bardziej chorowite lub cierpią na choroby przewlekłe, co zwiększa prawdopodobieństwo pogorszenia stanu zdrowia podczas wyjazdu i powoduje konieczność korzystania z pomocy lekarza. Aby zapewnić seniorom lepszą ochronę, ubezpieczyciele pytają o wiek i choroby przewlekłe, a za tym może iść wzrost składki ubezpieczeniowej.

Część towarzystw w ogóle nie różnicuje składki ze względu na wiek. Tak jest chociażby w mtu24.pl. Inni ubezpieczyciele określają granicę wieku turysty, powyżej której traktują go jak seniora. Ile wynosi ta granica? To zależy od towarzystwa.

 • AXA Partners – 70. rok życia,
 • Generali – 60. rok życia,
 • Proama – 60. rok życia,
 • SIGNAL IDUNA – 64. rok życia.

Czy EKUZ wystarczy osobie starszej?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego często jest pierwszym rodzajem ochrony, o jakim myślą turyści przed wyjazdem. Niektórzy mogą jednak wysnuć mylny wniosek, że skoro karta jest wydawana przez NFZ, a leczenie w jego ramach nie wymaga w Polsce wnoszenia dodatkowych opłat, za granicą będzie podobnie. Tymczasem niektóre państwa pobierają przynajmniej częściowe opłaty za leczenie od swoich obywateli. Dlatego podobne zasady obowiązują turystów z EKUZ. Karta uprawnia bowiem nie tyle do bezpłatnego korzystania z usług medycznych za granicą, co do korzystania z nich na takich samych zasadach, które dotyczą mieszkańców danego kraju.

Oczywiście nie jest powiedziane, że osoby starsze będą miały problemy zdrowotne akurat w trakcie wyjazdu. W ich przypadku jednak ryzyko zachorowania czy pogorszenia stanu zdrowia jest większe. Seniorzy często zmagają się z różnymi chorobami, których objawy mogą się nasilić w trakcie pobytu, nawet jeśli nie będzie to bezpośrednio związane z faktem podróżowania. Wówczas pomoc medyczna powinna nadejść jak najprędzej, a w kurortach nie zawsze można liczyć na publiczną służbę zdrowia. Często w pobliżu hoteli znajdują się prywatne przychodnie, a usług przez nie świadczonych nie pokryjesz dzięki EKUZ.

Jeśli podróżujesz do kraju należącego do UE lub EFTA, z pewnością powinieneś zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, ale nie tylko. Oprócz niej, zarówno w Europie, jak i poza nią, przyda Ci się ubezpieczenie turystyczne, którego zakres ochrony dopasujesz do swoich potrzeb. Weź pod uwagę:

 • kierunek podróży,
 • warunki atmosferyczne, jakie będą panowały w miejscu pobytu,
 • choroby przewlekłe, na które cierpisz.

Ubezpieczenie turystyczne dla seniora – jaką ochronę powinno zawierać?

Osoby w pewnym wieku zmagają się z dolegliwościami, które wymagają stałego przyjmowania leków, monitorowania stanu zdrowia i ogólnego dbania o siebie. Złe samopoczucie może nie tylko zepsuć wypoczynek, ale przede wszystkim zagrozić zdrowiu i życiu. Ze względu na to, że zdrowie seniorów powinno być pod szczególną opieką, w wyborze ubezpieczenia turystycznego osoby starsze powinny skupić się przede wszystkim na usługach zapewniających opiekę medyczną.

 1. Ubezpieczenie kosztów leczenia – jest podstawą każdej polisy turystycznej. Chociaż nie musisz szczególnie zabiegać o ten rodzaj ochrony, bo ubezpieczyciele zapewniają go w każdym przypadku, to powinieneś przyjrzeć się zakresowi usług, jakie oferuje i przede wszystkim sumie ubezpieczenia. Pamiętaj, że w wielu miejscach za granicą leczenie jest dużo droższe niż w Polsce. Suma, którą wybierzesz, powinna pokrywać ewentualne koszty interwencji lekarza.
 2. Assistance – obok ubezpieczenia kosztów leczenia stanowi bazę każdej polisy podróżnej. Zawiera szereg usług, które mogą okazać się przydatne podczas pobytu za granicą. Wśród nich są świadczenia medyczne, przede wszystkim transport medyczny w granicach kraju i transport do Polski w specjalnych warunkach.
 3. Klauzula chorób przewlekłych – osoby, które chorują przewlekle, powinny poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela. Wówczas towarzystwo rozbuduje polisę turystyczną o rozszerzenie dotyczące ryzyka z tym związanego.
UWAGA!

Jeśli chorujesz przewlekle, a nie wykupisz odpowiedniej klauzuli, firma ubezpieczeniowa może odmówić zapłacenia za Twoje leczenie.

Choroba przewlekła – co to znaczy dla ubezpieczyciela?

W ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdują się definicje, którymi ubezpieczyciel posługuje się w dokumencie oraz w całym procesie związanym z zapewnieniem ochrony i realizacją świadczeń. Wśród nich zwykle jest też wyjaśnienie pojęcia choroby przewlekłej. Każda firma może rozumieć je nieco inaczej. Poniżej cytujemy definicje ubezpieczycieli.

Firma ubezpieczeniowaDefinicja choroby przewlekłej
AXA Partners“wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy w stanie zdrowia, które były zdiagnozowane, leczone lub dawały objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia” – OWU AXA Partners (Daleko od domu)
Generali“choroba, w której obrazie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną znajduje się długotrwałe, stałe albo nawracające występowanie objawów lub odchyleń w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona lub dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia” – OWU Generali (Generali, z myślą o podróży)
mtu24.pl“stan chorobowy charakteryzujący się powolnym rozwojem i długim przebiegiem, leczony w sposób stały lub okresowy w ciągu 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w trakcie którego mogą następować okresy ustąpienia dolegliwości lub ich zaostrzenia” – OWU mtu24.pl (Podróżuj z mtu24.pl)
Proama“choroba, w której obrazie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną znajduje się długotrwałe, stałe albo nawracające występowanie objawów lub odchyleń w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona lub dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia” – OWU Proama (Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży)
SIGNAL IDUNA“wszelkie zaburzenie lub odchylenie od normy, które ma jedną lub więcej spośród następujących cech: jest trwałe, pozostawia po sobie inwalidztwo, spowodowane jest nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymaga specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, wymaga długiego okresu nadzoru, obserwacji, leczenia czy opieki. Leczona jest w sposób stały lub okresowy” – OWU SIGNAL IDUNA (Ubezpieczenie NNW na terenie Polski)
UNIQA“choroba, w której obrazie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną znajduje się długotrwałe, stałe lub nawracające występowanie objawów lub odchyleń w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona lub dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia” – OWU UNIQA (Ubezpieczenie podróży Supertravel)
You Can Drive“stan chorobowy charakteryzujący się powolnym rozwojem i długim przebiegiem, leczony w sposób stały lub okresowy w ciągu 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w trakcie którego mogą następować okresy ustąpienia dolegliwości lub ich zaostrzenia” – OWU You Can Drive (You Can Drive & Travel)
Źródła: ogólne warunki ubezpieczenia wymienionych towarzystw [marzec 2024].

Usługi dla seniorów w polisie turystycznej

Niektóre firmy oferujące ubezpieczenia turystyczne zapewniają specjalne usługi dla seniorów. Tak jest chociażby w Generali i Proamie, które w ramach assistance (w wariancie Assistance Exclusive) oferują usługi Senior assistance. To przejaw troski nie tylko o podróżujących, ale także o ich bliskich, którzy zostają w domu, a podczas nieobecności rodziny mogą potrzebować wsparcia.

Senior assistance to usługi skierowane nie tyle do seniorów będących w podróży, co do seniorów, których bliscy, a konkretnie dzieci, wyjeżdżają na urlop. Opcja ta ma zapewnić rodzicom ubezpieczonego turysty wsparcie, jeśli ci będą potrzebowali:

 • zdalnej konsultacji z lekarzem,
 • wizyty domowej,
 • transportu medycznego do szpitala,
 • dostarczenia leków.

Na pomoc w okresie nieobecności dziecka mogą liczyć rodzice, którzy mają ponad 60 lat. Łączny koszt usług nie powinien przekroczyć 2000 zł.

usługi turystyczne dla seniora

Czy ubezpieczyciele stosują ograniczenia co do wieku turysty?

Ubezpieczyciele kierują swoje oferty do bardzo szerokiego grona odbiorców. Właściwie nie ma takiej możliwości, żeby senior nie mógł znaleźć polisy turystycznej ze względu na swój wiek. Trzeba jednak wiedzieć, że każde towarzystwo ma swoje zasady i niektóre rzeczywiście kierują oferty tylko do młodszych osób. Przykładem takiej firmy jest You Can Drive, które ubezpiecza tylko osoby do 30. roku życia.

Ubezpieczyciele zwykle nie stosują ograniczeń co do wieku ubezpieczonego. Wyjątkiem jest UNIQA, która jednak nie wyklucza całkowicie ochrony osób starszych. Jeśli senior powyżej 70 lat ma zamiar podróżować do USA, Kanady lub Australii, owszem, może mieć problem z zawarciem polisy w tym towarzystwie. Ale jeśli jest młodszy lub podróżuje w inne rejony świata, bez problemu znajdzie ofertę również w firmie UNIQA.

AXA Partners, Generali, mtu24.pl, Proama i SIGNAL IDUNA ubezpieczają każdego turystę, bez względu na jego wiek.

Czy wiek turysty ma wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej?

Jednym z pytań, które ubezpieczyciele zadadzą Ci przy wyliczaniu składki ubezpieczeniowej, jest wiek każdego z turystów, którzy mają zostać objęci ochroną. Wygląda na to, że jest to dosyć istotna informacja dla firm ubezpieczeniowych. Jednak czy sam wiek może obniżyć lub podwyższyć składkę? Kto płaci za polisę podróżną mniej – młodzi podróżnicy, ci w średnim wieku czy seniorzy?

Sprawdźmy to na przykładzie turysty, który wyjeżdża na 10 dni do Egiptu. Kalkulację wykonajmy dla osób w wieku 25, 35, 45, 55, 65 i powyżej 70 lat. W tabeli podamy najniższe ceny zaoferowane przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe.

Cena dla turysty w wieku 25 latCena dla turysty w wieku 35 latCena dla turysty w wieku 45 latCena dla turysty w wieku 55 latCena dla turysty w wieku 65 latCena dla turysty w wieku powyżej 70 lat
AXA Partners45,29 zł45,29 zł45,29 zł45,29 zł45,29 zł85,40 zł
Generali72,00 zł76,00 zł76,00 zł76,00 zł124,00 zł124,00 zł
mtu24.pl32,00 zł32,00 zł32,00 zł32,00 zł32,00 zł32,00 zł
Proama48,00 zł50,00 zł50,00 zł50,00 zł87,00 zł87,00 zł
SIGNAL IDUNA28,94 zł36,19 zł36,19 zł36,19 zł54,28 zł54,28 zł
UNIQA76,80 zł96,00 zł96,00 zł96,00 zł96,00 zł163,20 zł
Wiener50,00 zł50,00 zł50,00 zł50,00 zł50,00 zł50,00 zł
You Can Drive*42,00 zł
Źródło: kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi [marzec 2024].
*You Can Drive ma ofertę tylko dla osób poniżej 30. roku życia.

Wyniki kalkulacji pokazują, że to, czy wiek będzie miał wpływ na wysokość składki, czy nie, zależy od firmy ubezpieczeniowej i jej polityki. W mtu24.pl i Wienerze składka nie ulega zmianie. Turysta w każdym wieku może liczyć na tę samą cenę ubezpieczenia. Ale jest to jedyne towarzystwo, które nie różnicuje ryzyka ze względu na liczbę lat ubezpieczonego. W AXA Partners i UNIQA składka wzrasta dopiero dla osób powyżej 70. roku życia, SIGNAL IDUNA – dla osób w wieku powyżej 64 lat, a w Generali i Proamie – dla osób w wieku powyżej 60 lat.

Wygląda zatem na to, że starsze osoby zapłacą za ubezpieczenie podróżne nieco więcej, co z pewnością wiąże się z większym ryzykiem zachorowania i większymi potrzebami co do ochrony zdrowia seniorów.

Ile kosztuje polisa podróżna dla seniora? [PRZYKŁADOWA KALKULACJA]

Nie tylko wiek wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej seniorów. Ubezpieczyciele z pewnością wezmą pod uwagę, czy turysta, który chce wykupić polisę na wyjazd, choruje przewlekle, czy nie.

Sprawdźmy zatem, ile za ubezpieczenie zapłaci 68-letni Piotr, który wyjeżdża na 7 dni do Włoch. Podczas pobytu będzie głównie wypoczywał i zwiedzał miejscowe atrakcje. Sprawdźmy, na ile ubezpieczyciele wycenią jego ochronę, jeśli raz poda, że jest zdrowy, a za drugim razem, że choruje przewlekle. W zestawieniu podaliśmy oferty, których suma ubezpieczenia kosztów leczenia wyniosła przynajmniej 200 000 zł.

Towarzystwo ubezpieczenioweSumy KL, NNW, OCCena polisy dla zdrowego senioraCena polisy dla seniora chorującego przewlekle
UNIQAKL: 250 000 zł,
NNW: 30 000 zł
29,40 zł29,40 zł
AXA PartnersKL: 200 000 zł,
NNW: 20 000 zł
31,70 zł
WienerKL: 344 632 zł,
NNW: 30 000 zł,
OC: 215 395 zł
62,00 zł62,00 zł
mtu24.plKL: 300 000 zł,
NNW: 30 000 zł,
OC: 100 000 zł
62,00 zł121,00 zł
ProamaKL: 200 000 zł,
NNW: 10 000 zł,
OC: 50 000 zł
80,00 zł80,00 zł
SIGNAL IDUNAKL: 258 474 zł,
NNW: 30 000 zł,
OC: 129 237 zł
85,49 zł85,49 zł
GeneraliKL: 300 000 zł,
NNW: 15 000 zł,
OC: 50 000 zł
86,00 zł86,00 zł
Źródło: kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi [marzec 2024].

Jak się okazuje, ryzyko związane z przewlekłym chorowaniem nie zawsze wpływa na wysokość składki. Wiener, Proama, Generali, UNIQA i SIGNAL IDUNA oferują polisę za te same pieniądze osobie chorującej oraz zdrowej. Składkę podnosi mtu24.pl, dla którego ryzyko jest wtedy 2-krotnie większe. Dwa razy wyższe są też składki. AXA Partners z kolei oferuje chorującym seniorom pakiet składający się z ubezpieczenia kosztów leczenia z sumą 600 000 zł, NNW z sumą 50 000 zł i OC z sumą 250 000 zł. Oferta podana w tabeli jest widocznie zdaniem ubezpieczyciela niewystarczająca, aby pokryć koszty ewentualnego leczenia za granicą.

PODSUMOWANIE
 • Większość ubezpieczycieli umożliwia zakup polisy turystycznej bez względu na wiek.
 • Seniorzy muszą liczyć się z koniecznością zapłacenia wyższej składki.
 • Każde towarzystwo stosuje inną granicę wieku senioralnego. W AXA Partners za seniorów uznawane są osoby powyżej 70. roku życia, w Generali i Proamie – powyżej 60. roku życia, a w SIGNAL IDUNA – powyżej 64. roku życia.
 • EKUZ nie będzie wystarczającą ochroną dla seniorów, podobnie jak dla młodszych turystów. Przed wyjazdem warto dokupić ubezpieczenie podróżne.
 • Polisa turystyczna dla seniora powinna zawierać przede wszystkim ubezpieczenie kosztów leczenia z możliwie jak najwyższą sumą ubezpieczenia, a także assistance i klauzulę chorób przewlekłych, jeśli turysta długotrwale choruje.
 • W OWU ubezpieczyciele podają definicje choroby przewlekłej.
 • Generali i Proama oferują tzw. Senior Assistance, które zapewnia nie tyle ochronę seniorom w podróży, ale pomoc tym starszym osobom, których dzieci wyjechały na urlop.
 • Ubezpieczenie turystyczne dla seniora (z sumą ubezpieczenia kosztów leczenia powyżej 200 000 zł) to koszt od około 30 zł za tygodniową ochronę.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie turystyczne dla seniora

Czy ubezpieczyciele zapewniają ochronę każdemu turyście bez względu na wiek?
Dlaczego seniorzy powinni wykupić klauzulę chorób przewlekłych?
Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne seniora?
Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!