Czy warto ubezpieczyć wynajmowane mieszkanie?

Inwestycja w nieruchomości wciąż wydaje się bardzo opłacalna. Wiele osób decyduje się na zakup mieszkania po to, aby je wynająć. Dzięki temu właściciele lokali mieszkalnych zapewniają sobie stały dochód i możliwość spłaty kredytu, którym zwykle mieszkania te są finansowane. Wkład własny i wykończenie wnętrz to jednak nie jedyne wydatki, na jakie trzeba się przygotować zanim zaczniesz czerpać korzyści finansowe z jego wynajmu.

ubezpieczenie dla wynajmowanego mieszkania

Nieruchomości są na tyle kosztowną inwestycją, a oprócz tego podatną na zniszczenia, szczególnie te oddawane lokatorom w użytkowanie, że ubezpieczenie ich staje się właściwie koniecznością. Czy ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania jest obowiązkowe? Co powinno zawierać? I ile taka polisa kosztuje?

Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania – czy trzeba je wykupić?

Pytanie o konieczność wykupienia ubezpieczenia mieszkania może nurtować właścicieli nieruchomości, bo istnieją rodzaje ochrony ubezpieczeniowej, których posiadanie rzeczywiście jest obowiązkiem. Dotyczy on jednak kierowców i niektórych grup zawodowych. Te osoby są zobowiązane do zakupu przynajmniej ubezpieczenia OC. W przypadku ubezpieczenia mieszkaniowego sprawa wygląda nieco inaczej, bo nie ma nakazu zakupu tego rodzaju ochrony, ale zdecydowanie warto to rozważyć. Zwłaszcza, jeśli mieszkanie ma zostać wynajęte.

Wynajmując mieszkanie obcym osobom, nie będziesz miał całkowitej kontroli nad tym, co dzieje się z Twoim lokalem i jak jest on użytkowany. Zarówno zaniedbania ze strony lokatorów, jak i usterki eksploatacyjne, zupełnie niezwiązane z działaniem najemców, mogą spowodować straty. Uszkodzenia trzeba będzie usunąć, a z pewnością nie chciałbyś płacić za ich likwidację z własnych środków. Tym bardziej, że mogą być to spore wydatki. Z kolei bez naprawy dalsze wynajmowanie lokalu innym prawdopodobnie będzie niemożliwe lub mniej opłacalne. Zresztą nie zawsze naprawy będą dotyczyły Twojego mieszkania. Szkody mogą ponieść lokatorzy lub sąsiedzi, którzy będą się domagali rekompensaty.

Kiedy zakup ubezpieczenia wynajmowanego mieszkania będzie obowiązkowy?

Ubezpieczenie mieszkaniowe zwykle nie należy do ubezpieczeń obowiązkowych. Oznacza to, że polskie prawo nie narzuca konieczności zakupu polisy osobom, które zdecydują się na zakup nieruchomości. Taki obowiązek może nałożyć na właściciela mieszkania jednak bank, jeśli lokal został zakupiony na kredyt. Ubezpieczenie stanowi wówczas zabezpieczenie kredytu na wypadek szkód, które mogłyby zmniejszyć wartość nieruchomości. W razie ich powstania w pierwszej kolejności to bank otrzymuje pieniądze z polisy.

Kredytodawcy zwykle wymagają zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia nieruchomości. Najczęściej za takim wymogiem idzie propozycja podpisania umowy ubezpieczeniowej z towarzystwem, które współpracuje z bankiem udzielającym kredytu. Możliwe jest jednak wykupienie odpowiedniej polisy na własną rękę i przedstawienie jej bankowi.

Kto powinien wykupić ubezpieczenie mieszkania: najemca czy wynajmujący?

Dla wielu osób oczywistym będzie, że to właściciel mieszkania powinien je ubezpieczyć. Jest w tym trochę racji, bo to na nim spocznie obowiązek wykonania napraw, jeśli szkoda powstanie w elementach stałych lub ruchomych, w które właściciel wyposażył lokal. Ubezpieczenie wynajmującego mieszkanie, zakupione w odpowiednim zakresie pozwoli otrzymać środki na reperację lub wymianę uszkodzonych elementów nieruchomości. Poza tym, jeśli w wyniku awarii niezależnej od działań najemcy, zostanie zalane mieszkanie sąsiada lub uszkodzeniu ulegnie własność lokatorów, np. sprzęt elektroniczny, poszkodowani będą mogli domagać się rekompensaty od właściciela mieszkania. Dlatego warto uzupełnić polisę mieszkaniową o OC wynajmowanego mieszkania.

Poza ubezpieczeniem mieszkania przez wynajmującego, lokal powinien zostać ubezpieczony także przez lokatora. Jednak polisa ta nie będzie miała takiego samego zakresu ochrony, jak polisa właściciela. Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania zakupione przez mieszkańca nieruchomości ma sens, jeśli będzie obejmowało elementy ruchome, będące własnością lokatora, np. sprzęty, biżuterię lub meble. Wówczas, jeśli szkoda zostanie spowodowana przez niego i poniesie on straty na swoim sprzęcie, będzie mógł liczyć na odszkodowanie, które przeznaczy na naprawę lub zakup nowego wyposażenia.

CZY WIESZ, ŻE …

Jeśli z umowy najmu mieszkania wynika, że lokator ponosi odpowiedzialność za wyposażenie mieszkania i na nim spoczywa obowiązek konserwacji sprzętów, może ubezpieczyć je również w swojej polisie. Taką możliwość daje min. PZU.

Jednocześnie, aby uchronić się przed koniecznością zapłaty odszkodowania sąsiadom lub właścicielowi mieszkania, lokator powinien mieć OC w życiu prywatnym.

Przykład

Wojtek studiuje na ostatnim roku. Wynajął mieszkanie w centrum miasta, w którym oprócz wyposażenia zapewnionego przez właściciela, umieścił własne biurko oraz sprzęt elektroniczny, którego potrzebuje do nauki i pracy (m.in. komputer z monitorem i telewizor). Chociaż właściciel ubezpieczył mieszkanie, polisa nie objęła przedmiotów należących do Wojtka. Dlatego zdecydował się on na zakup ubezpieczenia ruchomości domowych, które należą do niego i znajdują się w wynajmowanym mieszkaniu. Oprócz tego Wojtek wybrał OC lokatora. Okazało się, że postąpił słusznie, bo któregoś dnia przed wyjściem z domu zapomniał zakręcić kran w umywalce. W efekcie tego woda zaczęła wylewać się na podłogę. Po powrocie do domu po zajęciach zauważył, że cała posadzki są zamoknięte. W dodatku w skrzynce na listy znalazł kartkę z wiadomością do sąsiada z dołu, że Wojtek zalał jego łazienkę. Dzięki ubezpieczeniu lokator nie musiał płacić odszkodowania właścicielowi i sąsiadowi. Wyręczył go ubezpieczyciel.

W niektórych firmach ubezpieczeniowych można znaleźć łączoną ofertę ubezpieczenia dla lokatora i właściciela mieszkania.

Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania – jaki zakres ochrony?

Po części już wiemy, jakie rodzaje ochrony powinien zakupić właściciel mieszkania i lokator. Ten pierwszy powinien skupić się na ubezpieczeniu murów i elementów stałych, a także ruchomości domowych, które zostawia na wyposażeniu dla lokatorów. Polisa powinna chronić na wypadek zdarzeń losowych, jak powódź, pożar, dewastacja, akty wandalizmu, kradzież z włamaniem. Oprócz tego powinien mieć również OC w życiu prywatnym.

Z kolei lokator powinien zaopatrzyć się w ubezpieczenie ruchomości domowych (przedmiotów, które znajdują się w ubezpieczonym mieszkaniu, ale należą do niego), a także te elementy wyposażenia mieszkania, za które odpowiada, mimo że nie jest ich właścicielem (na mocy postanowień z umowy). Ochrona powinna obejmować podobne zdarzenia losowe, co w przypadku ubezpieczenia właściciela mieszkania. Przyda się też ubezpieczenie na wypadek kradzieży zwykłej. Zwłaszcza jeśli lokal zamieszkuje więcej osób, w dodatku nieznających się zbyt dobrze. W pakiecie ubezpieczeniowym lokatora powinno znaleźć się też ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie właściciela mieszkaniaUbezpieczenie lokatora
ubezpieczenie murów i elementów stałych,
ubezpieczenie ruchomości,
ubezpieczenie m.in. na wypadek powodzi, pożaru, aktów wandalizmu, kradzieży z włamaniem, dewastacji,
OC w życiu prywatnym
ubezpieczenie ruchomości (własnych sprzętów i tych, za które odpowiada na mocy umowy najmu),
ubezpieczenie m.in. na wypadek powodzi, pożaru, aktów wandalizmu, kradzieży z włamaniem, dewastacji,
OC w życiu prywatnym

Gdzie kupić ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania lub domu ma w swojej ofercie niemal każda firma ubezpieczeniowa. Znalezienie odpowiedniego pakietu nie będzie zatem problemem. Zwłaszcza że ubezpieczyciele oddają do dyspozycji właścicieli nieruchomości kalkulatory ubezpieczeń mieszkaniowych, dzięki którym można wyszukać, porównać oferty i kupić wybraną opcję bez konieczności wychodzenia z domu i wykonywania telefonów do agentów ubezpieczeniowych. Na stronach internetowych posiadanie ofert ubezpieczenia wynajmowanego mieszkania deklaruje m.in. PZU i LINK4.

Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania – ile kosztuje?

Ceny polisy mieszkaniowej dotyczą całorocznej ochrony ubezpieczeniowej. W Proamie i Allianz cena najtańszego wariantu ochrony wyniosła poniżej 300 zł za 12 miesięcy. Niewiele drożej było w Generali i LINK4. Jednak to, ile zapłacisz za ubezpieczenie, zależy od sum ubezpieczeniowych, które wybierzesz i ryzyk, które ma obejmować ubezpieczenie.

Towarzystwo ubezpieczenioweZakres ochronyCena
Proama*Mieszkanie i stałe elementy: 460 000 zł
Ruchomości domowe: 35 000 zł
Ogień
Naturalne zdarzenia
Zalanie
Kradzież
Wandalizm
Assistance
OC w życiu prywatnym: 30 000 zł
336 zł
Allianz*Mieszkanie: 525 000 zł
Ruchomości domowe: 44 000 zł
OC w życiu prywatnym: 100 000 zł
Assistance
Wsparcie po szkodzie
Pożar i zdarzenia losowe
Ryzyka katastroficzne i inne zdarzenia
326 zł
LINK4*Elementy stałe (od pożaru i innych zdarzeń losowych): 551 220 zł
Elementy stałe (od kradzieży z włamaniem): 20 000 zł
Ruchomości domowe: 10 000 zł
Dom Assistance
Pomoc prawna
OC w życiu prywatnym: 30 000 zł
346,47 zł
Generali*Mieszkanie i stałe elementy: 414 000 zł
Ruchomości domowe: 49 200 zł
Ogień
Naturalne zdarzenia
Zalanie
Kradzież
Wandalizm
Assistance
OC w życiu prywatnym: 50 000 zł
363 zł
Źródła: Kalkulatory ubezpieczeń mieszkaniowych poszczególnych ubezpieczycieli (27.02.2024).
*obliczenia wykonane dla wybudowanego w 2002 roku mieszkania we Wrocławiu o powierzchni 60 m2

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania

Czy można ubezpieczyć mieszkanie na wynajem?
Czy posiadanie ubezpieczenia mieszkania wynajmowanego jest obowiązkowe?
Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania wynajmowanego?
PODSUMOWANIE
  • Posiadanie ubezpieczenia wynajmowanego mieszkania nie jest obowiązkowe ani dla właściciela nieruchomości, ani dla lokatora.
  • Obowiązek zakupu polisy mieszkaniowej nakładają jedynie banki, które udzielają kredytu na daną nieruchomość.
  • Zakup ubezpieczenia mieszkaniowego powinien rozważyć zarówno właściciel nieruchomości, jak i najemca.
  • Zakup ubezpieczenia mieszkania przez wynajmującego to ochrona przede wszystkim w zakresie murów, elementów stałych i OC w życiu prywatnym.
  • Zakup ubezpieczenia mieszkania przez lokatora powinien skupiać się przede wszystkim wokół wyboru ubezpieczenia ruchomości, które do niego należą, w niektórych sytuacjach także elementów wyposażenia mieszkania, za które jest odpowiedzialny. Lokator powinien zabezpieczyć się też w ramach OC mieszkaniowego.
  • Ubezpieczenie mieszkaniowe mają w ofercie niemal wszyscy ubezpieczyciele. Posiadanie oferty ubezpieczenia wynajmowanego mieszkania deklaruje na stronie m.in. PZU i LINK4.
  • Roczna polisa mieszkaniowa to koszt od około 300 zł w górę.
Źródła:
  • https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/majatek-podroze-oc/dom-i-mieszkanie/ubezpieczenie-mieszkania
  • https://www.link4.pl/ubezpieczenie-domu-i-mieszkania
Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC