EKUZ dla dziecka – jak wyrobić?

Ubezpieczenie zdrowotne to podstawa nie tylko w kraju. Przydaje się również za granicą. Wystarczy zabrać ze sobą specjalną kartę! Sprawdź, jak szybko i sprawnie uzyskać EKUZ i cieszyć się dostępem do publicznej służby zdrowia w innych krajach europejskich.

ekuz dla dziecka

Zastanawiasz się, z czym wiąże się EKUZ i co to w ogóle oznacza? Wyjeżdżasz za granicę i nie chcesz pozbawić siebie i bliskich dostępu do systemu powszechnej opieki zdrowotnej? Dowiedz się, czym karta ubezpieczeniowa różni się od polisy turystycznej i że jedno drugiego nie wyklucza!

Karta EKUZ dla dziecka – co to jest?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem powszechnym w kraju ojczystym. To dowód na to, że osoba (lub jej prawny opiekun) odprowadza składki zdrowotne w państwie, w którym mieszka na co dzień. Oznacza to, że płatnik składek ZUS w Polsce, ma prawo korzystać ze świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych na takich samych zasadach, jakie obowiązują mieszkańców danego kraju członkowskiego.

Dlaczego warto wyrobić EKUZ dla dziecka?

Jeśli jesteś rodzicem, wiesz zapewne, że wypadki czy choroby wśród dzieci zdarzają się bardzo często. Nic dziwnego. Każda pociecha jest ciekawa świata, a niekiedy poznawanie nowych rzeczy kończy się różnymi przykrymi i niespodziewanymi sytuacjami. Wystarczy chwila nieuwagi i Twoje dziecko może poważnie się skaleczyć, poparzyć czy złamać rękę biegając przy basenie lub jeżdżąc na nartach. Nieważne jak bardzo będziesz starał się je przypilnować. 

Wyrabiając swojemu dziecku Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, możesz liczyć na bezpłatną pomoc medyczną w ramach publicznej opieki zdrowotnej, jeśli przebywacie w krajach członkowskich UE oraz EFTA. Wówczas Ty i Twoja pociecha otrzymacie taką samą pomoc, na jaką mogą liczyć obywatele danego państwa. Uzyskacie wsparcie medyczne, za które nie będziecie musieli uiszczać żadnej opłaty. Będziesz spokojny, że Twoje dziecko jest w dobrych rękach i będziecie mogli dalej korzystać z uroków wyjazdu.

EKUZ gwarantuje wsparcie m.in., gdy Twoje dziecko będzie musiało:

 • zostać w szpitalu,
 • przejść badania,
 • przejść pilny zabieg,
 • skorzystać z wizyty u lekarza.

Czego nie obejmuje EKUZ dla dziecka?

Posiadanie EKUZ nie wiąże się z nieograniczonym dostępem do wszelkich usług medycznych i okołomedycznych za granicą. Jeśli Twoje dziecko zachoruje lub ulegnie wypadkowi i nie kupisz dodatkowego ubezpieczenia turystycznego, za pewne świadczenia będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni.

EKUZ nie gwarantuje pomocy związanej m.in. z:

 • planowanymi zabiegami lub operacjami,
 • transportem medycznym do Polski,
 • transportem pomiędzy placówkami medycznymi,
 • odszkodowaniem za uszczerbek na zdrowiu,
 • akcją ratunkową i poszukiwawczą.

Publiczna opieka zdrowotna w każdym kraju wygląda inaczej, zatem pomoc, jaką uzyska Twoje dziecko w ramach EKUZ może się różnić, w zależności od kraju, do którego wyruszacie.

 • W Austrii każdy dzień hospitalizacji to koszt od 12 euro do 20,10 euro. Obywatele tego kraju ponoszą opłaty maksymalnie za 28 dni leczenia w szpitalu w ciągu jednego roku kalendarzowego. Podwyższony standard opieki szpitalnej, tak zwane Sonderklasse, jest dodatkowo płatne według specjalnego cennika.
 • W Bułgarii za konsultację u lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty, należy uiścić opłatę w wysokości 2,90 BGN, a w przypadku emerytów – 1 BGN. Badania laboratoryjne również są płatne. Ich koszt to 2–6 BGN. Z kolei za jeden dzień pobytu w szpitalu należy zapłacić 5,80 BGN (maksymalnie za 10 dni hospitalizacji w ciągu jednego roku kalendarzowego).
 • W Chorwacji wizyta u lekarza pierwszego kontaktu to koszt w wysokości 10 HRK. 
 • Na Cyprze wizyta u lekarza pierwszego kontaktu kosztuje 3 EUR, a u specjalisty – 6 EUR. Opłata za każdy lek to 0,50 EUR, ale nie więcej niż 10 EUR za realizację recepty.

Karta EKUZ dla dziecka – gdzie obowiązuje?

Karta ubezpieczenia zdrowotnego na Europę EKUZ działa na terenie większości krajów europejskich. Są to:

 • wszystkie kraje UE (Unii Europejskiej),
 • Islandia,
 • Liechtenstein,
 • Norwegia,
 • Szwajcaria,
 • Wielka Brytania.
CZY WIESZ, ŻE …

W Wielkiej Brytanii po Brexicie nadal działa karta EKUZ. Można z niej korzystać na tych samych zasadach, jak przedtem.

Karta jest honorowana również na zamorskich terytoriach francuskich (Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon, Gujana Francuska), portugalskich (Azory i Madera) i hiszpańskich (Majorka oraz Wyspy Kanaryjskie). Nie jest respektowana natomiast:

 • na Wyspach Normandzkich,
 • na wyspie Man,
 • w Monako,
 • w San Marino,
 • w Watykanie.
UWAGA!

Bezpłatne leczenie w takich państwach, jak Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria czy Dania, dostępne jest tylko dla obywateli państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej.

EKUZ – jak rozpoznać?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w większości krajów prezentuje się podobnie. Ma postać plastikowej karty o standardowych wymiarach 85,6 na 53,98 mm i grubości 0,76 mm, czyli takich, jakie posiadają karty płatnicze lub lojalnościowe. Awers EKUZ zawsze jest taki sam: utrzymany w kolorze niebieskim z białymi polami wypełnionymi czarnymi znakami. Rewers karty może się różnić w zależności od aktualnie obowiązującego wzoru w danym kraju.

Co zawiera polska karta EKUZ dla dziecka?

Polska karta EKUZ zachowała podstawowe kolory i ogólny wygląd. W 6 polach tekstowych zawiera najważniejsze informacje, takie jak:

 • nazwisko,
 • imię,
 • data urodzenia,
 • osobisty numer identyfikacyjny (PESEL),
 • numer identyfikacyjny instytucji (oddział NFZ),
 • numer identyfikacyjny karty (20-cyfrowy),
 • data ważności.
UWAGA!

Karta EKUZ wydawana jest na konkretną osobę. Nie jest więc ani kartą rodzinną, ani na okaziciela. Oznacza to, że każdy członek rodziny (w tym dziecko) lub grupy wyjazdowej musi mieć swoją własną.

Jak złożyć wniosek o EKUZ dla dziecka?

Aby dziecko uzyskało kartę EKUZ, jego prawny opiekun musi złożyć wniosek o wydanie tego dokumentu. Stosowny wzór można uzyskać elektronicznie i złożyć bez wychodzenia z domu (mailowo lub przez skrzynkę podawczą ePUAP czy konto pacjenta) albo osobiście we właściwym oddziale NFZ.

Jakie dane osobowe są niezbędne we wniosku?

W formularzu trzeba podać nieco więcej informacji niż ostatecznie znajduje się na karcie. Oprócz podstawowych danych osobowych, takich jak: PESEL, data urodzenia, imię (imiona) oraz nazwisko, konieczne jest wskazanie statusu osoby, której karta ma być wydana. Do wyboru są 3 opcje:

 • osoba ubezpieczona (np. rodzin/prawny opiekun);
 • członek rodziny osoby ubezpieczonej (np. dziecko/podopieczny);
 • osoba nieubezpieczona z prawem do świadczeń – przy tym wyborze należy wskazać właściwe w danej sytuacji uprawnienie, podając liczbę z przedziału 1–10, która określa Twój konkretny przypadek:
  • 1 – nie podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale spełniasz kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej, co potwierdza decyzja np. wójta, burmistrza;
  • 2 – nie masz 18 lat i nie podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale masz obywatelstwo polskie;
  • 3 – nie masz 18 lat, mieszkasz w Polsce i masz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;
  • 4 – jesteś w ciąży, w trakcie porodu lub połogu, masz obywatelstwo polskie i mieszkasz w Polsce;
  • 5 – jesteś w ciąży lub w trakcie porodu lub połogu, masz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkasz w Polsce;
  • 6 – przysługuje Ci 30-dniowe prawo do świadczeń po ustaniu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego;
  • 7 – przysługuje Ci odpowiednio 6- albo 4-miesięczne prawo do świadczeń jako absolwentowi szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej;
  • 8 – przyznano Ci zasiłek na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia;
  • 9 – złożyłeś wniosek o emeryturę lub rentę;
  • 10 – posiadasz prawo do świadczeń z innego tytułu, niż wymienione w powyższych punktach (1–9).
UWAGA!

Jeśli spełniasz kryteria wskazane w punktach 2–5, uzyskasz kartę EKUZ tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie zostaniesz zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny ubezpieczonej osoby uprawnionej i nie podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu w innym kraju UE/EFTA.

Poza danymi osobowymi oraz statusem, osoby ubiegające się o EKUZ powinny podać swoje namiary teleadresowe (tj. telefon lub adres e-mail), aby możliwe było skontaktowanie się z nimi po przygotowaniu karty do odbioru. Te informacje są zbędne, gdy EKUZ zamawiany jest osobiście i uzyskiwany “od ręki”.

EKUZ dla dziecka online przez EPUAP

Uzyskanie karty ubezpieczenia zdrowotnego jest jeszcze prostsze niż za pomocą wniosku papierowego. Wystarczy zalogować się do swojego Internetowego Konta Pacjenta (np. za pomocą profilu zaufanego). W zakładce “Moje konto” pod informacjami o Twoim ubezpieczeniu oraz przy komunikacie o karcie EKUZ, wybierz “Złóż wniosek” i postępuj zgodnie z dalszymi wytycznymi. To intuicyjny proces, który potrwa chwilę. Jeśli wszystkie dane wprowadzisz prawidłowo, już po kilku kliknięciach otrzymasz komunikat, że Twoja karta EKUZ została zamówiona, a jej dostarczenie nastąpi w wybrany przez Ciebie sposób. Złożone wnioski są rozpatrywane przez oddziały wojewódzkie oraz wybrane delegatury NFZ – dane teleadresowe do nich znajdziesz TUTAJ.

UWAGA!

Wniosek o turystyczny EKUZ jest dostępny tylko i wyłącznie online i przez IKP.

EKUZ – wniosek dla dziecka

Do wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego trzeba załączyć dokumenty, potwierdzające obecny stan rzeczy. Są to np.:

 • legitymacja lub zaświadczenie o kontynuacji nauki (w szkole/na uczelni) – gdy do ubezpieczenia zgłaszany jest pełnoletni członek rodziny (w 1. stopniu pokrewieństwa – dziecko/wnuk); dotyczy to także sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy potomka w tym samym stopniu pokrewieństwa po ukończeniu 16 r.ż., który ma przyznaną rentę rodzinną;
 • świadectwo ukończenia nauki (w szkole/na uczelni) – gdy wniosek dotyczy absolwenta;
 • dokument potwierdzający uprawnienie do świadczeń i oświadczenie o zamieszkaniu w Polsce – gdy wniosek tyczy się nieubezpieczonego obcokrajowca, przebywającego w kraju;
 • upoważnienie do złożenia wniosku – w przypadku, gdy składa go osoba trzecia, której on nie dotyczy.

EKUZ dla dziecka – jak odebrać?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego odbierzesz osobiście niedługo po złożeniu wniosku na miejscu w oddziale wojewódzkim lub wybranej delegaturze NFZ. Może to również zrobić za Ciebie pełnomocnik, jeśli Twoja sytuacja uniemożliwia Ci odbiór osobisty. EKUZ zamówiony na odległość (za pomocą EPUAP) może zostać do Ciebie dostarczony bezpłatnie pocztą tradycyjną. Wystarczy zaznaczyć właściwą opcję przy składaniu wniosku.

Ile ważna jest karta EKUZ dla dziecka?

Okres ważności, na jaki wydawana jest karta zależy od kilku czynników. Są to m.in. status i wiek osoby ubezpieczonej. Najkrócej działają karty turystyczne wydawane Polkom w ciąży, a najdłużej obowiązuje EKUZ dla emeryta.

Termin ważności EKUZ a wiek / status wnioskodawcy:

 • 42 dni – Polki na stałe mieszkające w kraju w okresie połogu;
 • 2 miesiące – osoby bezrobotne lub niespełniające pozostałych kryteriów;
 • 90 dni – osoby uprawniona do ubezpieczenia, które podlegają wsparciu pomocy społecznej;
 • 6 miesięcy – nieubezpieczone Polki lub uchodźczynie w okresie ciąży i porodu, dzieci ze statusem uchodźców lub posiadające ochronę uzupełniającą czy zezwolenie na pobyt czasowy, a także osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo wykonujące pracę nakładczą;
 • 18 miesięcy – renciści do 18 r.ż., osoby pełnoletnie zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, uczniowie, studenci, doktoranci czy samodzielne, uczące się osoby dorosłe;
 • 3 lata – osoby zatrudnione, prowadzące pozarolniczą lub rolniczą działalność gospodarczą lub pobierające zasiłek albo świadczenie przedemerytalne;
 • 5 lat – osoby pobierające świadczenia emerytalne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego (kobiety do 60 r.ż. kobiety i mężczyźni do 65 r.ż.);
 • do 18. roku życia – osoby zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny lub posiadające własny tytuł do ubezpieczenia albo otrzymujące rentę;
 • 20 lat – emeryci w wieku emerytalnym(kobiety po 60 r.ż. i mężczyźni po 65 r.ż).

Karta EKUZ dla dziecka jako członka rodziny osoby ubezpieczonej zazwyczaj ważna jest aż do osiągnięcia pełnoletniości przez potomka. Wyjątek stanowi szczególny status podopiecznego. Po 18. urodzinach osoba pełnoletnia powinna uzyskać nową kartę na kolejny okres.

UWAGA!

Przed podróżą sprawdź, jak długo ważna jest Twoja karta EKUZ i czy będzie działać podczas planowanego wyjazdu za granicę! Jeśli nie, z wyprzedzeniem złóż wniosek o nowy dokument. Karta wystawiana jest najczęściej z datą złożenia wniosku!

Karta EKUZ dla dziecka a ubezpieczenie turystyczne

Kiedy przydaje się EKUZ?

Karta EKUZ przydaje się w różnych przypadkach podczas podróżowania po terytorium krajów europejskich. Dotyczy zwłaszcza sytuacji, gdy Twój pobyt za granicą trwa krócej niż 12 miesięcy, czyli np. przebywasz w delegacji zagranicznej (z pracy lub wolontariatu) lub na wymianie międzynarodowej (ze szkoły lub uczelni).

Czego nie obejmuje EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego oprócz podstawowej opieki zdrowotnej na zasadach obowiązujących w danym kraju nie zapewnia praktycznie nic. W przypadku skomplikowanych badań czy opieki ambulatoryjnych możesz partycypować w kosztach leczenia, hospitalizacji albo i transportu medycznego do ojczyzny. Koszty takich działań, jak np. sprowadzenie ciała do ojczyzny są bardzo wysokie. Warto być przygotowanym również na takie nieprzewidziane zdarzenia, nabywając kompleksowy pakiet ubezpieczeń turystycznych.

Zarówno EKUZ, jak i ubezpieczenie turystyczne, gwarantują wsparcie medyczne podczas zagranicznego wyjazdu. Nie są to jednak te same formy ochrony. Mimo że obie te polisy zapewniają nieocenioną pomoc w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, ich zakresy znacznie się od siebie różnią. Poniższa tabela przedstawia różnice między EKUZ a ubezpieczeniem turystycznym.

EKUZUbezpieczenie turystyczne
bezpłatnaopłata średnio w wysokości kilku, kilkunastu złotych dziennie
zapewnia świadczenia w ramach publicznej opieki zdrowotnej w danym kraju, a więc w każdym państwie zakres ochrony może być inny świadczenia w ramach publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej w danym kraju
brak limitów kwotowychograniczone limitami kwotowymi wskazanymi w umowie
wydawana na okres od 42 dni do 20 lat (w zależności od statusu wnioskodawcy)o czasie trwania ochrony decyduje ubezpieczający (może to być 1 dzień, 1 miesiąc lub nawet 1 rok)
nie pokrywa kosztów transportu do Polski i ratownictwa pokrywa koszty transportu do Polski i ratownictwa
nie można modyfikować jej zakresumożna je poszerzyć o NNW, OC, ochronę bagażu, sprzętu sportowego
ochrona dotyczy wyłącznie krajów członkowskich UE i EFTAochrona może dotyczyć wszystkich krajów na świecie (w zależności od decyzji ubezpieczającego)

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: “EKUZ a ubezpieczenie turystyczne”.

Ile zapłacisz za ubezpieczenie turystyczne dla dziecka?

Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne. Jeśli chcesz zapewnić swojemu dziecku większą ochronę na czas zagranicznego wyjazdu, za dodatkową polisę musisz zapłacić. Jak wysokie są to koszty?

Ceny ubezpieczenia turystycznego dla dziecka sprawdzimy na przykładzie kalkulacji, której dokonała mama 8-letniej Malwiny. Chce ona, aby na czas 10-dniowej podróży do Hiszpanii nastawionej na wypoczynek i zwiedzanie, jej córka była objęta większą ochroną niż ta, którą gwarantuje EKUZ. Mamę Malwiny interesują oferty obejmujące wyłącznie koszty leczenia, NNW oraz OC.

Towarzystwo ubezpieczenioweZakres polisyCena polisy
WienerKL: 172 316 zł
NNW: 10 000 zł
OC: 107 697 zł
50 zł
AXA PartnersKL: 600 000 zł
NNW: 50 000 zł
OC: 250 000 zł
60,55 zł
SIGNAL IDUNAKL: 258 474 zł
NNW: 30 000 zł
OC: 129 237 zł
65,14 zł
GeneraliKL: 300 000 zł
NNW: 40 000 zł
OC: 50 000 zł
80 zł
Źródło: kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi [marzec 2024]

Koszt ubezpieczenia turystycznego na 10-dniowy wyjazd Malwiny to mniej niż 10 zł dziennie. Za najtańszą ofertę mama dziewczynki musi zapłacić 50 zł, a za najdroższą – 80 zł.

Ile za ubezpieczenie turystyczne na 10-dniowy wyjazd do Hiszpanii będzie musiała zapłacić mama Malwiny, jeśli weźmie pod uwagę pakiet dla 4-osobowej rodzina z dwójką dzieci? Dorośli w wieku 36 i 37 lat oraz dzieci w wieku 8 i 13 lat. Celem ich podróży jest wypoczynek i zwiedzanie.

Towarzystwo ubezpieczenioweCena polisy dla 8-letniej MalwinyCena polisy dla 4-osobowej rodziny z dwójką dzieci
Wiener50 zł
AXA Partners60,55 zł299,04 zł
SIGNAL IDUNA65,14 zł293,10 zł
Generali80 zł312 zł
Źródło: kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi [marzec 2024]

Za ubezpieczenie turystyczne dla 4-osobowej rodziny mama Malwiny musi zapłacić około 300 zł, w zależności od zakresu ochrony.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o uzyskanie karty EKUZ dla dziecka

Jak posługiwać się EKUZ za granicą?
Co zrobić, jeśli nie zabierzesz karty na wyjazd?
Czy w okresie ważności EKUZ może przestać działać?
PODSUMOWANIE
 • Posyłając dziecko na wyjazd za granicę do innego europejskiego kraju, nie pozbawiaj go podstawowej ochrony! Dostęp do publicznej służby zdrowia na zasadach obowiązujących w danym państwie zapewni mu EKUZ.
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego obowiązuje na terenie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz: na Islandia, w Liechtenstein, Norwegii, Szwajcarii a także w Wielkiej Brytanii. EKUZ nie działa natomiast: w Watykanie, Monako, San Marino, na wyspie Man oraz na Wyspach Normandzkich.
 • Karta EKUZ ma wymiary standardowego dokumentu elektronicznego. W większości państw wygląda podobnie. Polską kartę pokrywa plastik w kolorze niebieskich, na którego tle znajdują się najważniejsze informacje nt. posiadacza ubezpieczenia (tj. imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, oddział NFZ, nr karty i data ważności).
 • EKUZ to karta imienna. Każdy, nawet najmłodszy podróżnik musi mieć swoją. Oprócz niej dziecko powinno posiadać własny dokument tożsamości (tymczasowy dowód osobisty lub paszport).
 • EKUZ na wyjazd dziecka ważny jest terminowo! Przeważnie potomkowie jako członkowie rodziny płatnika składek NFZ otrzymują kartę ważną do ukończenia 18. roku życia. Uprawnienia do korzystania z publicznej służby zdrowia poza granicami kraju mogą jednak wygasnąć wcześniej, jeśli dojdzie do utraty świadczenia.
 • Standardowe ubezpieczenie zdrowotne zapewnia tylko podstawową opiekę medyczną poza granicami kraju. Kompleksowe wsparcie w nagłym wypadku na wyjeździe i dostęp do specjalistycznej pomocy lekarskiej gwarantuje polisa turystyczna z wysokim ubezpieczeniem kosztów leczenia!
Źródła:
 • pacjent.gov.pl/ekuz
 • ec.europa.eu
Rafał Gliński Mubi
Autor artykułu: Rafal Glinski

Redaktor z 5-letnim stażem pracy w mediach. Jest autorem kilkuset publikacji o charakterze informacyjnym i publicystycznym. W swoich tekstach na Mubi stara się wyjaśnić wszystkie zawiłości świata ubezpieczeń. Jako czynny użytkownik dróg opisuje realia drogowe kierowców. 

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!