Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne dla rodziny?

Wakacje to doskonały czas, aby wypocząć całą rodziną. Wybierając się na rodzinne wakacje, warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne, które zapewni Tobie oraz całej rodzinie należytą ochronę. O ubezpieczeniu turystycznym powinny pomyśleć przede wszystkim osoby planujące wyjazd zagraniczny. Jeśli bowiem dojdzie do nieprzewidzianej sytuacji, która spowoduje konieczność podjęcia leczenia za granicą, osoby bez ubezpieczenia narażone będą na wysokie koszty. W poniższym artykule podpowiadamy, jak wybrać ubezpieczenie turystyczne, a także wskazujemy, na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę, zwłaszcza jeśli planujesz wyjazd z dziećmi.

Zagraniczny wyjazd z rodziną – czy warto wyrobić EKUZ

Wybierając się za granicę do państw należących do UE, warto wyrobić przed wyjazdem EKUZ. EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej możesz skorzystać za granicą z publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, na jakich korzystają z niej obywatele tego państwa. Oznacza to, że jeśli dana usługa lekarska jest refundowana w danym kraju, to Ty również nie poniesiesz żadnych kosztów, jeżeli oczywiście posiadasz EKUZ. W tym miejscu podkreślić należy, że systemy opieki zdrowotnej różnią się w zależności od kraju. To że dana usługa lekarska jest refundowana w Polsce, nie oznacza, że jest refundowana również w pozostałych krajach UE. Posiadając EKUZ, zyskujesz takie same uprawnienia, jakie posiadają obywatele kraju, w którym przebywasz. Jeśli więc obywatele tego państwa muszą zapłacić za którąś z usług lekarskich, to Ty również poniesiesz taki koszt. Dlatego też osobom podróżującym za granicę zaleca się wykupienie ubezpieczenia turystycznego, które zapewni pokrycie kosztów leczenia. Dzięki ubezpieczeniu nie będziesz musiał martwić się wysokimi kosztami leczenia, jeśli zajdzie konieczność skorzystania z nierefundowanej pomocy lekarskiej. Nie oznacza to jednak, że EKUZ jest nieprzydatna. Wybierając się do jednego z państw UE, najlepiej mieć ze sobą zarówno EKUZ, jak i dodatkowe ubezpieczenie. Dzięki EKUZ będziesz mógł skorzystać z niektórych świadczeń zdrowotnych za darmo, nie przejmując się procedurą zgłaszania roszczenia do ubezpieczyciela. Z kolei ubezpieczenie zapewni Ci ochronę, w momencie gdy EKUZ okaże się niewystarczająca.

Wyrobienie EKUZ jest darmowe, więcej na temat procedury wyrabiania karty możesz dowiedzieć się tutaj.

Jaką ochronę zapewni ubezpieczenie turystyczne?

Jeśli planujesz wyjazd na wakacje za granicę, powinieneś pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia turystycznego. To, jaką ochronę zapewni ubezpieczenie turystyczne, zależy przede wszystkim od pakietu, który wybierzesz. Ubezpieczyciele oferują zazwyczaj kilka wariantów ubezpieczenia. Im wyższa składka, tym wyższa suma ubezpieczenia. Za dodatkową opłatą możesz również rozszerzyć odpowiedzialność ubezpieczyciela względem niektórych zdarzeń losowych. Standardowe ubezpieczenie zapewnia ochronę w zakresie kosztów leczenia, assistance i NNW. Ubezpieczenie możesz za dodatkową opłatą rozszerzyć we wskazanym wcześniej zakresie – np. wybierając wariant z wyższą sumą ubezpieczenia lub rozszerzając zakres ochrony np. o dodatkowe świadczenia przysługujące w ramach assistance lub rozszerzając odpowiedzialność ubezpieczyciela także o wypadki powstałe w związku z uprawianiem sportów. Ubezpieczyciele za dodatkową opłatą oferują również rozszerzenie pakietu m.in. o:

Jeśli w grę wchodzi wyjazd rodzinny, to każdy z członków rodziny powinien zostać ubezpieczony, dzieci również. Wielu ubezpieczycieli, wychodząc naprzeciw swoim klientom, oferuje pakiety rodzinne, które ochroną obejmują wszystkich członków rodziny i zazwyczaj są bardziej opłacalne cenowo.

Ubezpieczenie kosztów leczenia i Assistance – czy warto zainwestować w rozszerzenie?

Przy wybieraniu ubezpieczenia kosztów leczenia przede wszystkim należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, do której ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Dodatkowo pod uwagę należy wziąć również charakter wyjazdu. Standardowe ubezpieczenie turystyczne nie zapewnia ochrony w zakresie kosztów leczenia, jeśli konieczność leczenia powstała na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Ubezpieczyciele różnie definiują pojęcie „sportów wysokiego ryzyka”, niemniej w praktyce zazwyczaj odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest wyłączona nawet w stosunku do wypadku na nartach. Jeśli więc wybierasz się z rodziną na narty lub planujecie uprawiać inne sporty, sprawdź dokładnie w OWU, czy ubezpieczyciel poniesie odpowiedzialność, jeśli dojdzie do wypadku podczas uprawiania tego sportu. W takim wypadku rozsądnym wyjściem będzie rozszerzenie ubezpieczenia o ryzyka związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka – taka opcja wiąże się z dodatkową opłatą, jednak są to niewielkie koszty w porównaniu do kosztów leczenia, które musiałbyś ponieść z własnej kieszeni.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie Assistance, to tu warto skorzystać z rozszerzeń oferowanych przez ubezpieczycieli, jeżeli planujesz wyjazd z rodziną. Assistance możesz rozszerzyć za dodatkową opłatą o:

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczeniem powinny być objęte wszystkie osoby z rodziny. Często dzieci mają wykupioną ochronę NNW w ramach ubezpieczenia szkolnego. Musisz jednak wiedzieć, że taka ochrona jest ograniczona i rzadko kiedy działa również za granicą. Jeśli masz wątpliwości, zapoznaj się dokładnie z OWU ubezpieczenia szkolnego.

Co powinno zapewniać ubezpieczenie NNW w polisie turystycznej?

 • transport rodziny do domu, jeśli ubezpieczony jest transportowany – chodzi o to, że osobie ubezpieczonej zazwyczaj w ramach Assistance przysługuje pomoc w zakresie zorganizowania powrotu do kraju, jeśli jest taka potrzeba ze względu na stan zdrowia. W takim wypadku, jeśli zdecydujesz się na rozszerzenie ubezpieczenia, transport zostanie zapewniony również rodzinie, która z Tobą podróżuje. Analogicznie będzie to wyglądało, jeśli dojdzie do śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczenie może swoim zakresem obejmować zarówno transport zwłok ubezpieczonego do kraju, jak i członków jego rodziny, jeśli oczywiście zadbasz o odpowiednie rozszerzenie ochrony.
 • pokrycie kosztów zakwaterowania dla rodziny w przypadku leczenia ubezpieczonego – jeśli ubezpieczony trafi do szpitala i ze względu na leczenie pobyt za granicą się przedłuży, ubezpieczyciel pokryje koszty zakwaterowania rodziny na ten okres. W tym miejscu należy zaznaczyć, że pomimo dodatkowej opłaty za rozszerzenie, wykupiona ochrona i tak może być ograniczona. Ubezpieczyciele w OWU często zastrzegają, że owszem pokryją koszt zakwaterowania, ale tylko do danej kwoty oraz tylko na wskazaną liczbę dni.
 • opiekę nad dzieckiem w przypadku hospitalizacji rodzica – to rozszerzenie jest szczególnie warte uwagi, jeśli podróżujesz z dziećmi samodzielnie (bez drugiej, dorosłej osoby). W takim wypadku, jeżeli Tobie się coś stanie i trafisz do szpitala, dzieci nie mogą zostać bez opieki. Dla ich bezpieczeństwa warto zainwestować w rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel zapewni Twoim dzieciom konieczną opiekę, przede wszystkim pomoże w transporcie dzieci do wskazanego przez Ciebie miejsca.
nnw dla całej rodziny

Wybierając ubezpieczenie NNW, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, bowiem wysokość odszkodowania z NNW zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz sumy ubezpieczenia.

Jakie oferty polisy turystycznej z NNW można znaleźć w firmach ubezpieczeniowych? W poniższej tabeli przedstawiono koszt 7-dniowego ubezpieczenia turystycznego do Bułgarii dla 4-osobowej rodziny (2 dorosłych i 2 dzieci).

Towarzystwo ubezpieczenioweCena ubezpieczenia turystycznegoSuma ubezpieczenia kosztów leczeniaSuma ubezpieczenia NNW
mtu24.pl96 zł80 000 zł20 000 zł
AXA Partners102,59 zł200 000 zł20 000 zł
You Can Drive132 zł100 000 zł10 000 zł
Proama172 zł200 000 zł10 000 zł
Generali184 zł300 000 zł15 000 zł
Źródło: Kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewni ochronę, jeśli osoba trzecia poniesie przez Ciebie szkodę. Mowa tu zarówno o szkodzie osobowej jak i rzeczowej. Ubezpieczyciel pokryje za Ciebie koszty roszczenia (oczywiście do sumy wskazanej w umowie) osoby trzeciej, jeśli np. zniszczysz jej własność lub nieumyślnie wyrządzisz jej krzywdę swoim zachowaniem. Pamiętaj, że za zachowanie dziecka odpowiada rodzic. Jeśli Twoje dziecko wyrządzi komuś szkodę, ubezpieczenie OC również zapewni w tym przypadku ochronę.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym podnosi cenę polisy turystycznej minimalnie (zazwyczaj około 20 zł).

Towarzystwo ubezpieczenioweCena ubezpieczenia turystycznegoSuma ubezpieczenia kosztów leczeniaSuma ubezpieczenia OC w życiu prywatnym
mtu24.pl88 zł80 000 zł50 000 zł
You Can Drive116 zł100 000 zł50 000 zł
Proama172 zł200 000 zł50 000 zł
Generali184 zł300 000 zł50 000 zł
AXA Partners203,35 zł600 000 zł250 000 zł
Źródło: Kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi.

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie?

Po pierwsze: ubezpieczeniem powinni być objęci wszyscy członkowie rodziny – dzieci również. Po drugie: wybierając ubezpieczenie, należy kierować się przede wszystkim profilem wyjazdu. Oczywiste jest, że jeśli nie planujesz uprawiania sportów podczas wakacji, to rozszerzenie o ryzyko związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka jest Ci niepotrzebne. Jeżeli jednak wybierasz się z rodziną na narty, to takie rozszerzenie jest w zasadzie niezbędne, jeśli zależy Ci na pełnej ochronie. Dobre ubezpieczenie turystyczne powinno obejmować:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia (tutaj warto zastanowić się nad dodatkowymi rozszerzeniami, jeśli charakter wyjazdu za tym przemawia, np. jeśli wybierasz się na narty czy też snowboard.
 • ubezpieczenie Assistance (warto zdecydować się na rozszerzenie dla rodzin. Ważne, aby pozostali członkowie rodziny, w szczególności dzieci, miały zapewnioną opiekę lub transport do domu na wypadek hospitalizacji ubezpieczonego.
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym (gdy dziecko wybije szybę w hotelu lub czyimś samochodzie podczas gry w piłkę, to ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy uszkodzeń).

Powyższe elementy należą do tych najważniejszych. Jeśli charakter wyjazdu za tym przemawia, możesz zdecydować się również na inne rozszerzenia oferowane przez ubezpieczycieli.

Przeczytaj też: Ubezpieczenie sportowe dla dzieci

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie turystyczne dla rodziny

Czy karta EKUZ wystarczy na zagraniczny wyjazd?

Niekoniecznie. EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do bezpłatnego skorzystania z usług publicznej służby zdrowia w danym kraju, ale tylko na takich zasadach, na jakich korzystają z niej obywatele tego państwa. Dodatkowe koszty będziesz musiał ponieść z własnej kieszeni, chyba że wykupisz ubezpieczenie turystyczne o odpowiednim zakresie.

Jaki jest zakres ubezpieczenia turystycznego?

To zależy od Ciebie. Podstawowy pakiet oferowany przez ubezpieczycieli zawiera zwykle ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance i NNW. Rozszerzyć go można zgodnie z Twoimi potrzebami, wybierając wyższą sumę ubezpieczenia lub dokupując dodatkowe polisy, np. ubezpieczenie bagażu lub OC w życiu prywatnym.

Czy ubezpieczenie assistance przyda się na rodzinny wyjazd?

Zdecydowanie tak. Wyobraź sobie, że jedziesz na wakacje z dziećmi i przydarza Ci się wypadek, z powodu którego musisz trafić do szpitala. Co wtedy? Mając odpowiedni pakiet assistance, możesz zapewnić sobie i rodzinie transport do kraju, pokrycie kosztów zakwaterowania bliskich w przypadku Twojego leczenia lub opiekę nad dziećmi.

PODSUMOWANIE
 • Wybierając się na wakacje do państwa należącego do UE, zadbaj o wyrobienie EKUZ. Dzięki Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, będziesz mógł skorzystać z publicznej opieki zdrowotnej, bez dodatkowych opłat. Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne.
 • EKUZ nie zapewni Ci ochrony, jeśli będziesz potrzebował nierefundowanego leczenia. W takim przypadku warto posiadać ubezpieczenie turystyczne, które uchroni Cię przed wysokimi kosztami leczenia.
 • Standardowe ubezpieczenie turystyczne powinno zawierać: ochronę w zakresie kosztów leczenia, assistance i NNW. Ubezpieczyciele oferują rozszerzenie podstawowej ochrony za dodatkową opłatą.
 • Wybierając się na wyjazd rodzinny, przejrzyj w pierwszej kolejności pakiety dedykowane specjalnie dla rodzin. Mogą okazać się tańszą opcją.
 • Jeśli wybierasz się na wakacje z dziećmi, zadbaj o dodatkową opiekę w zakresie assistance. Assistance możesz rozszerzyć przede wszystkim o opiekę nad dziećmi w razie Twojej ewentualnej hospitalizacji.
 • Ubezpieczenie NNW powinni posiadać wszyscy członkowie rodziny. NNW szkolne może okazać się niewystarczające, jeśli w grę wchodzi wyjazd zagraniczny.
 • Wybierając ubezpieczenie, weź pod uwagę profil wyjazdu, wybieraj takie rozszerzenia które nie będą tylko dodatkowym kosztem, ale przede wszystkim zapewnią Tobie oraz Twojej rodzinie większą ochronę.
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Nowak

Absolwentka prawa. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Jest to dla niej codzienność, dlatego chętnie doradza klientom naszej porównywarki OC AC.

Wystaw ocenę
15,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!