Tablice rejestracyjne Ukrainy – jak je interpretować?

Obywatele Ukrainy przyjeżdżają do Polski już od dawna, przede wszystkim w celach zarobkowych. Jeszcze więcej przybyło ich po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą. W efekcie po polskich drogach jeździ bardzo dużo pojazdów z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi. Są bardzo podobne do tych unijnych, jednak rozpoznanie, z której części kraju pochodzą, może być kłopotliwe. Co oznaczają numery na tablicach rejestracyjnych z Ukrainy? Jakie wskazują obwody?

samochód do jazdy po mieście

Jak wyglądają ukraińskie tablice rejestracyjne?

Aktualny system oznaczania pojazdów funkcjonuje od 1 kwietnia 2004 roku. W 2015 roku władze Ukrainy ograniczyły określenia obwodów do jednego skrótu. Przed 2015 rokiem występowały dwa rodzaje oznakowań dla danego regionu. 

Nasi wschodni sąsiedzi używają na tablicach rejestracyjnych jedynie liter wspólnych dla alfabetu łacińskiego i ukraińskiego. Występują oznaczenia składające się z liter: A, B, C, E, H, I, K, M, O, P, T, X. Tablice z czarnymi literami na białym tle ma większość pojazdów zarejestrowanych w Ukrainie. Wyjątkiem są auta, które służą do zarobkowego przewozu osób. Te posiadają żółte tablice z czarnymi literami. Lewa część każdej ukraińskiej tablicy rejestracyjnej oznacza kraj. W przypadku tego państwa jest to niebiesko–żółta flaga i międzynarodowy skrót UA. Pozostała część to oznaczenie obwodu i znaki seryjne.

Jak zmieniały się ukraińskie tablice rejestracyjne na przestrzeni lat?

Tablice rejestracyjne, które występują w Ukrainie, nie zawsze wyglądały tak, jak obecnie. Zmieniały się na przestrzeni lat. Jaka jest ich historia? Jak wyglądały przedtem?

Od 1991 roku ukraińskie tablice rejestracyjne posiadały kolejno literę, cztery cyfry i dwie litery, które określały obwód. Pojazdy państwowe i te służące do przejazdów komercyjnych miały cztery cyfry i trzy litery, z czego dwie pierwsze oznaczały obwód.

W 1993 roku na tablicach rejestracyjnych pojawiła się flaga Ukrainy i skrót UA.

W 1995 roku doszło do zmiany systemu. Od tej pory tablice były wyposażone w pięć cyfr i dwie litery oznaczające obwód, a pod flagą, na miejscu wyróżnika Ukrainy, pojawił się dwucyfrowy numer obwodu.Od 2004 roku funkcjonuje system, który trwa do dziś.

Jakie są rodzaje ukraińskich tablic rejestracyjnych?

Tablice rejestracyjne występujące w Ukrainie, tak jak w każdym innym kraju, dzielą się na różne rodzaje ze względu na to, jakie pojazdy obejmują. Uprzywilejowane środki transportu i te o określonym statusie wyróżniają się specjalnymi tablicami. 

W Ukrainie występują tablice:

 • zwykłe,
 • indywidualne,
 • dla traktorów – dwurzędowe, składające się z dwóch liter i pięciu cyfr,
 • motocyklowe – trzyrzędowe, z takim samym układem znaków jak tablice samochodowe,
 • motorowerowe – dwurzędowe, składające się z czterech liter i czterech cyfr,
 • tymczasowe – białe znaki na czerwonym tle,
 • dyplomatyczne – litery DP i sześć cyfr,
 • policyjne – białe znaki na niebieskim tle, 
 • wojskowe – białe znaki na czarnym tle
 • dla pojazdów państwowych – zamiast liter określających obwód jest znak II.

Jakie oznaczenia mają poszczególne obwody?

Weryfikacja oznaczeń ukraińskich tablic rejestracyjnych z pewnością będzie dla Ciebie prostsza, jeśli nieco bliżej poznasz kody przypisane różnym regionom tego kraju. Skróty, które funkcjonowały przed 2015 rokiem, są inne od tych, które występują od 2015 roku. Ich znajomość pozwoli Ci zidentyfikować, skąd dokładnie pochodzi dany pojazd. Oznaczają one miasto lub obwód.

Nazwa obwoduOznaczenia przed 2015 rokiemOznaczenia po 2015 roku
miasto KijówAA, KAAA
kijowskiAI, KIAI
winnickiAB, KBAB
wołyńskiAC, KCAC
dniepropetrowskiAE, KEAE
donieckiAH, KHAH
Republika Autonomiczna KrymuAK, KKAK
żytomierskiAM, KMAM
zakarpackiAO, KOAM
zaporoskiAP, KPAP
iwanofrankowskiAT, KTAT
charkowskiAX, KXAX
kirowohradzkiBA, NABA
ługańskiBB, HBBB
lwowskiBC, HCBC
mikołajowskiBE, HEBE
odeskiBH, HHBH
połtawskiBI, HIBI
rówieńskiBK, HKBK
sumskiBM, HMBM
tarnopolskiBO, HOBO
chersońskiBT, HTBT
chmielnickiBX, HXBX
czerkaskiCA, IACA
czernichowskiCB, IBCB
czerniowieckiCE, IECE
miasto SewastopolCH, IHCH

W Ukrainie wyróżnia się 27 oznaczeń obwodów, z czego 2 dotyczą miast. Występowanie jednego, a nie dwóch skrótów, pomaga w zapamiętaniu oraz interpretacji tego, skąd pochodzi dany pojazd. 

Czy obywatel Ukrainy musi zarejestrować swój pojazd, jeśli chce przebywać w Polsce?

Zgodnie z Konwencją Wiedeńską o ruchu drogowym z 1968 roku, którą podpisała Polska i Ukraina, pojazdy z ukraińskimi tablicami traktowane są jako samochody będące w ruchu międzynarodowym. Dotyczy to aut:

 • których właściciel mieszka na stałe poza granicami Polski,
 • które wjechały na teren Polski tymczasowo,
 • które nie są zarejestrowane w Polsce.

Obywatele Ukrainy mogą poruszać się po polskich drogach pojazdami zarejestrowanymi w swoim kraju, o ile pobyt w Polsce trwa maksymalnie 6 miesięcy. Po tym czasie muszą oni zarejestrować samochód w naszym kraju.

Wówczas, aby dopełnić formalności, obywatel Ukrainy musi przygotować:

 • kartę pojazdu (jeśli została wydana),
 • świadectwo rejestracji uzyskane w Ukrainie,
 • tablice rejestracyjne,
 • certyfikat zgodności,
 • potwierdzenie odbycia badania technicznego,
 • ubezpieczenie OC,
 • dowód zapłaty podatku VAT,
 • potwierdzenie własności.

Wszystkie powyższe dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski.

UWAGA!

Nawet jeśli pobyt na terenie Polski jest krótszy niż 6 miesięcy, należy pamiętać o obowiązku posiadania ubezpieczenia OC oraz ważnego badania technicznego.

Jak postępować, gdy dojdzie do stłuczki z samochodem na ukraińskich blachach?

Wiesz już, że każdy obywatel Ukrainy, który przebywa na terenie Polski dłużej niż 6 miesięcy, musi zarejestrować pojazd w naszym kraju. Oznacza to także, że jego obowiązkiem jest wykupienie polskiego ubezpieczenia OC. Może zdarzyć się sytuacja, w której dojdzie do kolizji pomiędzy Tobą a ukraińskim kierowcą. Jeśli to Ty spowodujesz szkodę, wówczas procedura dotycząca zgłoszenia nie różni się od sytuacji, kiedy masz do czynienia z autem na polskich blachach. Jeżeli to Ty jesteś ofiarą kolizji lub wypadku, procedura zgłoszeniowa wygląda nieco inaczej. Wówczas:

 1. jeśli kierowca, który porusza się pojazdem zarejestrowanym w Ukrainie, posiada Zieloną Kartę:
 • spisz oświadczenie ze sprawcą, w którym zawrzesz dane osobowe zarówno winnego kierowcy, jak i swoje, numery rejestracyjne obu samochodów, numery polis i informacje na temat prawa jazdy. Opisz też okoliczności zdarzenia,
 • wejdź na stronę Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i znajdź adres towarzystwa, które w naszym kraju reprezentuje ukraińskiego ubezpieczyciela sprawcy,
 1. jeżeli kierowca, który porusza się pojazdem zarejestrowanym w Ukrainie, posiada ubezpieczenie graniczne, po prostu zgłoś szkodę do ubezpieczyciela, który wystawił polisę dla pojazdu sprawcy,
 2. kiedy sprawcą kolizji będzie kierowca, który porusza się autem na ukraińskich blachach i nie posiada on ważnego ubezpieczenia OC, postępuj tak samo, jak w przypadku auta zarejestrowanego w Polsce. Zgłoś się do dowolnego ubezpieczyciela. Koszty naprawy Twojego pojazdu weźmie na siebie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak wygląda ubezpieczenie auta ukraińskiego w Polsce?

W Polsce według prawa każdy pojazd mechaniczny musi być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Za brak ochrony grożą surowe kary nałożone przez UFG. Dotyczy to nawet jednodniowej przerwy w ubezpieczeniu.

Obywatel Ukrainy, który przyjechał do Polski własnym samochodem, może poruszać się nim po naszych drogach, posługując się ubezpieczeniem OC kupionym w swoim kraju. Wystarczy tylko, że wyrobi sobie Zieloną Kartę, czyli certyfikat, który potwierdza zawarcie polisy. Dokument ten może zostać wydany na okres od 15 dni nawet do 12 miesięcy.

Z kolei jeśli obywatel Ukrainy nie wyrobił Zielonej Karty lub nie ubezpieczył pojazdu w swoim kraju, jest zobowiązany nabyć ubezpieczenie graniczne. Dzięki temu będzie mógł legalnie poruszać się swoim autem po polskich drogach i uniknie kary od UFG oraz odpowiedzialności finansowej, kiedy dojdzie do zdarzenia drogowego z jego winy. Z uwagi na obecną sytuację w Ukrainie pewne towarzystwa oferują 30-dniowe ubezpieczenie graniczne dla obywateli Ukrainy  zupełnie bezpłatnie. Jest to firma Allianz, ERGO Hestia, PZU i Warta. 

Jeśli obywatel Ukrainy planuje zostać w naszym kraju na dłużej, może korzystać z ukraińskiego OC na podstawie Zielonej Karty, zawierać ubezpieczenie graniczne co miesiąc lub ubezpieczyć pojazd w Polsce podpisując umowę całoroczną.

Przeczytaj też:Ubezpieczenie OC samochodu obywatela Ukrainy. Gdzie kupić w Polsce?

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ukraińskie tablice rejestracyjne

Jakie są rodzaje ukraińskich tablic rejestracyjnych?
Co oznaczają skróty na ukraińskich tablicach rejestracyjnych?
Czy obywatel Ukrainy musi zarejestrować swój pojazd, jeśli chce przebywać w Polsce?
PODSUMOWANIE
 • Ukraińskie tablice rejestracyjne składają się tylko z liter, które pokrywają się z alfabetem łacińskim oraz ukraińskim. Zalicza się do nich litery A, B, C, E, H, I, K, M, O, P, T, X.
 • Każda tablica rejestracyjna w Ukrainie posiada kod kraju, czyli UA, niebiesko–żółtą flagę, oznaczenie obwodu oraz znaki seryjne.
 • W Ukrainie wyróżnia się 27 oznaczeń obwodów występujących na tablicach rejestracyjnych.
 • Pojazdy państwowe, zamiast oznaczeń obwodu, posiadają znak II.
 • Pojazdy zarejestrowane w Ukrainie są traktowane jako auta będące w ruchu międzynarodowym. Dotyczy to aut, których właściciel na stałe mieszka w innym kraju, samochodów niezarejestrowanych w Polsce oraz tych, które wjechały na teren Polski tymczasowo.
Karolina Dziurka
Autor artykułu: Karolina Dziurka

Doradca w branży ubezpieczeń komunikacyjnych z kilkuletnim stażem. Choć ukończyła dwie lubelskie uczelnie o odmiennej tematyce, postanowiła rozwijać się w branży poświęconej ochronie komunikacyjnej i turystycznej. Kieruje się tym, aby sami zainteresowani w łatwy i prosty sposób potrafili zrozumieć kwestie związane z ubezpieczeniami. Doświadczenie w pracy z użytkownikami porównywarki Mubi pozwoliło jej na dokładne zapoznanie się z ich potrzebami i problemami. Dzięki temu wie, jak podchodzić do odbiorcy, jakie kwestie są problemowe i co warto poruszyć.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC