Zakres terytorialny ubezpieczenia – gdzie ochrona działa, a gdzie nie?

Zastanawiałeś się kiedyś, jak daleko możesz pojechać samochodem, by Twoje ubezpieczenie dalej Cię chroniło? Jaki zakres terytorialny mają najpopularniejsze polisy komunikacyjne? Czy oferty ubezpieczycieli różnią się od siebie? Dowiedz się, w których krajach i na jakich warunkach będzie działać OC, AC, NNW oraz assistance. Pozwoli Ci to uniknąć niemiłej niespodzianki w razie szkody!

poradnik wakacyjny na daleką podróż samochodem

Zakres terytorialny ubezpieczenia – co to znaczy?

Podpisując umowę ubezpieczeniową, zazwyczaj znasz przedmiot ubezpieczenia i jego zakres. Wiesz więc, co podlega ochronie i na jakich zasadach. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych znajdziesz je w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). To właśnie w tym dokumencie zamieszczona jest również wzmianka o zakresie terytorialnym ubezpieczenia, czyli informacja definiująca obszar działania polisy.

Należy pamiętać, że sam zakres terytorialny to nie wszystko. W każdym OWU znajdują się także wyłączenia – koniecznie je sprawdź przed wyjazdem za granicę. Niektóre ubezpieczenia obowiązują tylko w Polsce, inne nie działają w części krajów wschodniej Europy, a kolejne wymagają wykupienia dodatkowej składki, by rozszerzyć ich zakres.

Ubezpieczenie OC – gdzie Cię chroni?

W przypadku OC informację o zakresie terytorialnym ubezpieczenia można znaleźć w Ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawodawca wskazuje w nim, że OC komunikacyjne obejmuje swoim zakresem zdarzenia drogowe powstałe na terytorium Polski i krajów, które podpisały Porozumienie Wielostronne.  

W praktyce OC wykupione w Polsce będzie obowiązywać prawie w całej Europie. Aby wjechać do kilku europejskich krajów i tych leżących w basenie Morza Śródziemnego będziesz potrzebować Zielonej Karty, która jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez Ciebie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.   

UWAGA!

Zielona Karta nie obowiązuje na terytorium Rosji i Białorusi od 1 czerwca 2023 roku, a w Iranie od 1 stycznia 2024 roku!

Autocasco – ubezpieczenie o różnym zakresie

W przypadku AC sprawa zakresu terytorialnego nieco się komplikuje. Specjalnie dla Ciebie sprawdziliśmy tę informację u czołowych ubezpieczycieli. Pamiętaj jednak, że przed wykupieniem jakiegokolwiek dobrowolnego ubezpieczenia warto zapoznać się ze szczegółami polisy, które znajdują się przy każdej wyszukanej ofercie w kalkulatorze OC AC.

Zakres terytorialny ubezpieczenia AC wybranych ubezpieczycieli (dane pochodzą z OWU ubezpieczycieli z dnia 18.01.2024):

Allianz

 • Polska i europejskie części pozostałych krajów w Europie (oprócz Kazachstanu), w tym Gruzja oraz europejska część Rosji;
 • kraje basenu Morza Śródziemnego (oprócz Algierii, Libii i Syrii).

Beesafe

 • Europejskie części państw UE (w tym Polski) oraz Rosji i Turcji, a także Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Watykan, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 • wyłączenia – ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w następstwie kradzieży na terytorium Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Benefia

 • Polska (tylko w przypadku AC Mini);
 • terytorium europejskich części krajów należących do UE (w tym Polski) oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Watykanu, Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej;
 • wyłączenia – ubezpieczyciel nie odpowiada za utratę pojazdu, jego części lub wyposażenia na skutek kradzieży na terytorium Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Generali

 • Polska i Europa (europejskie części Rosji i Turcji);
 • wyłączenia – szkody powstałe na skutek kradzieży na obszarze Białorusi, europejskiej części Rosji i Ukrainy.

LINK4

 • Auto Casco Wypadkowe i Kradzieżowe – szkody powstałe w Europie;
 • wyłączenia dotyczące kradzieży – Rosja, Białoruś, Ukraina i Mołdawia.

mtu24.pl

 • AC Mini tylko w Polsce;
 • Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael, Iran;
 • zastrzeżenie udziału własnego w wysokości 1000 zł przy szkodach powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Rosji (nie dotyczy szkód powstałych na skutek nagłego zetknięcia się pojazdu z przedmiotami z zewnątrz pojazdu, zwierzętami i osobami).

Proama

 • Polska – AC Mini.

PZU

 • Polska i Europa;
 • Algieria, Maroko, Izrael, Tunezja;
 • wyłączenia – szkody powstałe w wyniku kradzieży na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii (jeżeli nie umówiono się inaczej).

TUZ Ubezpieczenia

 • Polska i Europa;
 • wyłączenia – szkody powstałe wskutek kradzieży oraz działania osób trzecich na terytorium Białorusi, Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Albanii.
 • po opłaceniu dodatkowej składki można rozszerzyć zakres ochrony o wymienione w wyłączeniach państwa.

UNIQA

 • Polska;
 • zakres może zostać rozszerzony na wniosek klienta na terytorium pozostałych krajów europejskich;
 • wyłączenia – ubezpieczyciel nie odpowiada za kradzież pojazdu w Rosji, Mołdawii, na Białorusi i Ukrainie.

Warta

 • Polska i Europa (Rosja i Turcja w europejskiej części);
 • Maroko, Tunezja i Izrael;
 • wyłączenie – Gruzja.

Wiener

 • Polska i Europa (Rosja i Turcja w europejskiej części);
 • wyłączenia – odpowiedzialnością nie są objęte szkody powstałe wskutek kradzieży (pojazdu lub jego części) na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, a także pożaru, wybuchu oraz uszkodzenia przez osoby trzecie.

You Can Drive

 • AC Mini tylko w Polsce;
 • Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael, Iran;
 • zastrzeżenie udziału własnego w wysokości 1000 zł przy szkodach powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Rosji (nie dotyczy szkód powstałych na skutek nagłego zetknięcia się pojazdu z przedmiotami z zewnątrz pojazdu, zwierzętami i osobami).

Część towarzystw ubezpieczeniowych zakłada możliwość poszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o wymienione w wyłączeniach kraje. Jak to zrobić? Należy skontaktować się z przedstawicielem ubezpieczyciela i zapytać o możliwość wykupienia dodatkowej ochrony. Jeśli będzie to możliwe, to składka wzrośnie, ale ubezpieczony będzie miał zapewnioną ochronę na przykład od kradzieży pojazdu na terytorium Rosji lub Białorusi.

Przykład

Marcin z rodziną udali się na wakacje do Grecji samochodem. Podczas pobytu postanowili sobie zorganizować spontaniczną wycieczkę do sąsiedniej Turcji, ale pech chciał, że właśnie tam ich auto odmówiło posłuszeństwa. Marcin miał wprawdzie wykupiony pakiet ubezpieczeń m.in. z AC i assistance, ale pamiętał, że polisa działa tylko w Europie. Na szczęście okazało się, że ochrona obejmuje zakresem także europejską część Turcji (Trację), a właśnie tam doszło do awarii. Marcin mógł więc skorzystać z pomocy ubezpieczyciela.

Assistance – gdzie możesz liczyć na pomoc?

Wybierasz się samochodem za granicę? Czeka Cię przejechanie setek, a może tysięcy kilometrów? Aby uniknąć niepotrzebnych stresów związanych ze sprawnością auta, wielu kierowców wykupuje dodatkowe ubezpieczenie assistance. Dzięki niemu mogą oni liczyć na wsparcie w razie awarii pojazdu lub wypadku. Zakres ochrony ubezpieczeniowej bywa różny. Czy jednak terytorium, na którym one obowiązują, jest taki sam? Przyjrzyjmy się zakresowi terytorialnemu assistance!

Zakres terytorialny assistance (dane pochodzą z OWU ubezpieczycieli z dnia 18.01.2024):

Allianz:

 • Polska;
 • europejskie części pozostałych europejskich krajów (w tym Turcji i grecka część Cypru);
 • wyłączenia – Białoruś, Kazachstan, Rosja, Ukraina, Mołdawia i Gruzja

Beesafe

 • Europejskie części państw UE (w tym Polski) oraz Rosji i Turcji, a także Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Watykan, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Benefia:

 • Terytorium europejskich części krajów należących do UE (w tym Polski) oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Watykanu, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Generali:

 • wariant Standard/Komfort – Polska;
 • wariant Komfort Plus/ LUX – Polska i europejskie części państw leżących w Europie.

LINK4:

 • Polska;
 • Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja (europejska część), Watykan, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

mtu24.pl:

 • warianty Assistance po wypadku, Assistance po wypadku i awarii w Polsce – Polska;
 • wariant Assistance po wypadku i awarii za granicą – Polska i Europa.

Proama:

 • Polska.

PZU:

 • W wariancie PZU Auto Ochrona Prawna – Polska i terytoria państw, które należą do Porozumienia Wielostronnego (nie jest w nich wymagana Zielona Karta);
 • w wariancie PZU Pomoc w Drodze Super – Polska, Europa, Algieria, Maroko, Izrael i Tunezja (dokładny zakres jest określany w umowie);

TUZ Ubezpieczenia:

 • Wariant Podstawowy – Polska;
 • warianty Standard, Comfort i VIP – Polska i Europa;
 • wyłączenia – Rosja, Ukraina, Białoruś, Albania, Mołdawia i azjatycka część Turcji.

UNIQA:

 • Wariant MINI, MIDI, Standard, Opony, Samochód zastępczy do 5 dni, Pomoc Medyczna 24 – Polska;
 • wariant Premium i Prestiż – Polska i kraje europejskie (leżące na obszarze geograficznym Europy) za wyjątkiem Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.

Warta:

 • Wariant Standard – Polska;
 • warianty Złoty, Złoty+, Platynowy i Podróżnik 15 – Polska i Europa (Rosja i Turcja w europejskiej części, Maroko, Tunezja i Izrael;
 • wyłączenie – Gruzja.

Wiener:

 • Auto Assistance Podstawowy i Plus – Polska i Europa (Rosja i Turcja w europejskiej części);
 • Auto Assistance Pojazd Zastępczy i Opony – Polska;
 • wyłączenia – wyspy należące do Chorwacji, Grecji, Hiszpanii i Portugalii, terytoria zamorskie i wyspy należące do Francji.

You Can Drive:

 • warianty Assistance po wypadku, Assistance po wypadku i awarii w Polsce – Polska;
 • wariant Assistance po wypadku i awarii za granicą – Polska i Europa.

W przypadku assistance koniecznie zapoznaj się z OWU, ponieważ rodzaje świadczeń i ich kwoty mogą się różnić między Polską a krajami zagranicznymi. Ubezpieczyciele oferują różne warianty tego ubezpieczenia, więc warto prześledzić wszystkie możliwości, by wybrać tę, która najpełniej spełniać będzie Twoje oczekiwania.

NNW – terytorium i ochrona zdrowia

Przedmiotem ubezpieczenia w przypadku NNW jest życie i zdrowie. Wielu kierowców decyduje się na wykup tego dodatkowego ubezpieczenia, aby uzyskać odszkodowanie między innymi w razie uszczerbku na zdrowiu, wsparcie podczas pobytu w szpitalu lub w razie choroby. W OWU ubezpieczycieli znajdują się wyłączenia od odpowiedzialności – na przykład działania wojenne, wina umyślna czy jazda pod wpływem alkoholu.

Zakres terytorialny NNW u poszczególnych ubezpieczycieli (dane pochodzą z OWU ubezpieczycieli z dnia 18.01.2024):

Allianz:

 • Cały świat;
 • Polska – w zakresie kosztów leczenia.

Beesafe

 • Europejskie części państw UE (w tym Polski) oraz Rosji i Turcji, a także Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Watykan, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 • koszty leczenia na terenie Polski.

Benefia:

 • Terytorium europejskich części krajów należących do UE (w tym Polski) oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Watykanu, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Generali:

 • Polska i Europa (europejskie części krajów).

LINK4:

 • Ubezpieczenie NNW – nieszczęśliwe wypadki na terenie całego świata.

mtu24.pl:

 • Cały świat.

Proama:

 • Polska.

PZU:

 • Polska;
 • kraje europejskie;
 • Algieria, Maroko, Izrael, Tunezja.

TUZ Ubezpieczenia:

 • Polska i Europa.

UNIQA:

 • Polska i Europa.

Warta:

 • Polska i Europa (Rosja i Turcja w europejskiej części);
 • Maroko, Tunezja i Izrael;
 • wyłączenie – Gruzja.

Wiener:

 • Polska i Europa.

You Can Drive:

 • Cały świat.

Zanim zdecydujesz się na konkretne NNW, zapoznaj się z zakresem ubezpieczenia w dokumencie OWU.

Przeczytaj także: Ubezpieczenie do Czarnogóry.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zakres terytorialny ubezpieczeń

W których europejskich państwach nie uznaje się ani OC, ani Zielonej Karty?
Jakich państw najczęściej dotyczą wyłączenia odpowiedzialności?
O jakie państwa można rozszerzyć zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela?
PODSUMOWANIE
 • Zakres terytorialny określa obszar działania ubezpieczenia.
 • OC obowiązuje na terytorium Polski i krajów, które podpisały Porozumienie Wielostronne.
 • Zakres terytorialny dobrowolnego AC określany jest przez ubezpieczycieli, co sprawia, że może być różny.
 • Ubezpieczyciele oferują różne warianty assistance, których zakres jest zróżnicowany.
 • NNW obejmuje zakresem Polskę, Europę i często cały świat.
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC