Zakres terytorialny ubezpieczenia – gdzie ochrona działa, a gdzie nie?

Zastanawiałeś się kiedyś, jak daleko możesz pojechać samochodem, by Twoje ubezpieczenie dalej Cię chroniło? Jaki zakres terytorialny mają najpopularniejsze polisy komunikacyjne? Czy oferty ubezpieczycieli różnią się od siebie? Dowiedz się, w których krajach i na jakich warunkach będzie działać OC, AC, NNW oraz assistance. Pozwoli Ci to uniknąć niemiłej niespodzianki w razie szkody!

Zakres terytorialny ubezpieczenia – co to znaczy?

Podpisując umowę ubezpieczeniową, zazwyczaj znasz jest przedmiot ubezpieczenia i zakres. Wiesz więc, co podlega ochronie i na jakich zasadach. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych znajdziesz je w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). To właśnie w tym dokumencie zamieszczona jest również wzmianka o zakresie terytorialnym ubezpieczenia, czyli informacja definiująca obszar działania polisy.

Należy pamiętać, że sam zakres terytorialny to nie wszystko. W każdym OWU znajdują się także wyłączenia – koniecznie je sprawdź przed wyjazdem za granicę. Niektóre ubezpieczenia obowiązują tylko w Polsce, inne nie działają w części krajów wschodniej Europy, a kolejne wymagają wykupienia dodatkowej składki, by rozszerzyć ich zakres.

Ubezpieczenie OC – gdzie Cię chroni?

W przypadku OC informację o zakresie terytorialnym ubezpieczenia można znaleźć w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawodawca wskazuje w nim, że OC komunikacyjne obejmuje swoim zakresem zdarzenia drogowe powstałe na terytorium Polski i krajów, które podpisały Porozumienie Wielostronne.  

W praktyce OC wykupione w Polsce będzie obowiązywać prawie w całej Europie. Aby wjechać do kilku europejskich krajów i tych leżących w basenie Morza Śródziemnego będziesz potrzebować Zielonej Karty, która jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez Ciebie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.   

UWAGA!

Kraje, w których potrzebna jest Zielona Karta: Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina.

W przypadku Kosowa konieczne jest wykupienie ubezpieczenia granicznego – tamtejsze władze nie uznają Zielonej Karty. Również w razie braku tego dokumentu przy wjeździe do wyżej wymienionych państw będziesz zmuszony do nabycia ubezpieczenia granicznego. 

Autocasco – ubezpieczenie o różnym zakresie

W przypadku AC sprawa zakresu terytorialnego nieco się komplikuje. Specjalnie dla Ciebie sprawdziliśmy tę informację u czołowych ubezpieczycieli. Pamiętaj jednak, że przed wykupieniem jakiegokolwiek dobrowolnego ubezpieczenia, warto zapoznać się ze szczegółami polisy, które znajdują się przy każdej wyszukanej ofercie w kalkulatorze OC AC

Zakres terytorialny ubezpieczenia AC wybranych ubezpieczycieli (Dane pochodzą z OWU ubezpieczycieli z dnia 03.09.2020.):

Allianz

 • Polska.
 • Kraje basenu Morza Śródziemnego (oprócz Algierii, Libii i Syrii).
 • Państwa europejskie.
 • Wyłączenie: szkody związane z kradzieżą na terytorium Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i europejskiej części Rosji. 
 • Wyłączenie: ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe na terytorium Gruzji.

Aviva

 • Polska.
 • Kraje europejskie bez Rosji.
 • Wyłączenie – szkody powstałe w wyniku kradzieży pojazdu na terytorium Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

AXA Direct

 • Polska. 
 • Zakres może zostać rozszerzony na wniosek klienta na terytorium pozostałych państw europejskich.
 • Wyłączenie – ubezpieczyciel nie odpowiada za kradzież pojazdu w Rosji, Macedonii, na Białorusi i Ukrainie.

Benefia

 • Polska.
 • Terytorium krajów europejskich leżące w Europie.
 • Maroko, Tunezja, Izrael, Iran.
 • Wyłączenie – ubezpieczyciel nie odpowiada za utratę pojazdu, jego części lub wyposażenia na skutek kradzieży, włamania, rozboju, wymuszenia rozbójniczego lub zaboru na terytorium Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Generali

 • Polska.
 • Państwa europejskie.
 • Wyłączenie – szkody powstałe na skutek kradzieży na obszarze Białorusi, europejskiej części Rosji i Ukrainy.

LINK4

 • Auto Casco Wypadkowe – szkody powstałe w Europie.
 • Auto Casco Kradzieżowe – szkody powstałe w Europie. Wyłączenie – Rosja, Białoruś, Ukraina i Mołdawia.

mtu24

 • Polska.
 • Europa.
 • Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael, Iran.
 • Wyłączenie – udział własny (1000 zł) przy szkodach powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Rosji (nie dotyczy szkód powstałych na skutek nagłego zetknięcia się pojazdu z przedmiotami z zewnątrz pojazdu, zwierzętami i osobami).

Proama

 • Polska.
 • Państwa europejskie.
 • Wyłączenie – szkody powstałe wskutek kradzieży lub jej próby na obszarze Białorusi, Rosji i Ukrainy.

PZU

 • Polska.
 • Państwa europejskie.
 • Algieria, Maroko, Izrael, Tunezja.
 • Wyłączenie – szkody powstałe w wyniku kradzieży na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii.

TUZ Ubezpieczenia

 • Polska.
 • Europa.
 • Wyłączenie – szkody powstałe wskutek kradzieży i działania osób trzecich na terytorium Białorusi, Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Albanii.

Uniqa

 • Polska.
 • Państwa europejskie.
 • Wyłączenie – na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną szkód powstałych w wyniku wybuchu, pożaru, działania czynnika termicznego lub chemicznego z wnętrza i spoza pojazdu, kradzieży i rabunku.
 • Ubezpieczyciel może ograniczyć zakres AC do terytorium RP.

Warta

 • Dotyczy zarówno Autocasco Standard jak i Komfort.
 • Polska.
 • Państwa europejskie – tylko części europejskie Turcji i Rosji.
 • Maroko, Tunezji i Izrael.
 • Wyłączenie – Gruzja.

Wiener

 • Polska.
 • Państwa europejskie – tylko części europejskie Turcji i Rosji.
 • Wyłączenie – odpowiedzialnością nie są objęte szkody powstałe wskutek kradzieży (pojazdu lub jego części), pożaru, wybuchu i uszkodzenia przez osoby trzecie na obszarze Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.

You Can Drive

 • Polska.
 • Europa.
 • Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael, Iran.
 • Wyłączenie – udział własny (1000 zł) przy szkodach powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Rosji (nie dotyczy szkód powstałych na skutek nagłego zetknięcia się pojazdu z przedmiotami z zewnątrz pojazdu, zwierzętami i osobami).

Część TU zakłada możliwość poszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o wymienione w wyłączeniach kraje. Jak to zrobić? Należy skontaktować się z przedstawicielem ubezpieczyciela i zapytać o możliwość wykupienia dodatkowej ochrony. Jeśli będzie to możliwe, to składka wzrośnie, ale ubezpieczony będzie miał zapewnioną ochronę na przykład od kradzieży pojazdu na terytorium Rosji lub Białorusi.

Assistance – gdzie możesz liczyć na pomoc?

Wybierasz się samochodem za granicę? Czeka Cię przejechanie setek, a może tysięcy kilometrów? Aby uniknąć niepotrzebnych stresów związanych ze sprawnością auta, wielu kierowców wykupuje dodatkowe ubezpieczenie assistance. Dzięki niemu mogą oni liczyć na wsparcie w razie awarii pojazdu lub wypadku. Zakres ochrony ubezpieczeniowej bywa różny. Czy jednak terytorium, na którym one obowiązują, jest taki sam? Przyjrzyjmy się zakresowi terytorialnemu assistance!

Zakres terytorialny assistance (Dane pochodzą z OWU ubezpieczycieli z dnia 03.09.2020):

Allianz:

 • Polska – Mini Car Assistance.
 • Polska i kraje europejskie objęte systemem Zielonej Karty – Standard, Plus i Exclusive. 
 • Wyłączenie – Rosja, Ukraina, Mołdawia.

Aviva:

 • Polska.
 • Kraje europejskie.
 • Wyłączenie – Rosja.

AXA Direct:

 • Polska – wariant MIDI, Standard, Opony, Samochód zastępczy na 5 dni i Pomoc Medyczna 24.
 • Państwa europejskie – wariant Premium i Prestiż.
 • Wyłączenie – Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Białoruś, Mołdawia i Ukraina.

Benefia:

 • Polska lub terytorium jednego z krajów: Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Ceuty, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Izraela, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tunezji, europejskiej części Turcji, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Generali:

 • Wariant Standard – terytorium Polski.
 • Wariant Komfort/ Komfort Plus/ LUX – Polska i państwa europejskie.

LINK4:

 • Polska.
 • Kraje: Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja (europejska część), Watykan, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

mtu24:

 • Polska – Assistance po Wypadku, Assistance po Wypadku i Awarii w Polsce.
 • Polska i Europa – Assistance po Wypadku i Awarii za Granicą.

Proama:

 • Polska.
 • Cała Europa – Super Assistance (jeśli w opisie danego zdarzenia lub usługi assistance podano inaczej).

PZU:

 • Polska – PZU Auto Ochrona, PZU Auto Ochrona Prawna.
 • PZU Pomoc w Drodze (wariant Super z dwoma możliwościami):
  • Polska.
  • Polska + terytoria państw europejskich, Algierii, Maroka, Izraela i Tunezji.
  • Wyłączenie – Mołdawia i Rosja.
  • Zakres określany jest w umowie.
 • PZU Pomoc w Drodze (wariant Komfort):
  • Polska.

TUZ Ubezpieczenia:

 • Polska – wariant Podstawowy.
 • Europa – Standard, Comfort, VIP.
 • Wyłączenia – Rosja, Ukraina, Białoruś, Albania, Mołdawia i azjatycka część Turcji.

Uniqa:

 • Zależnie od wariantu Podstawowy, Komfort Extra, Premium Extra i VIP Extra – Polska lub Polska i terytoria  Albanii, Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii (w tym Balearów i Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli), Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburgu, Łotwy, Macedonii, Malty, Mołdawii, Monako, Niemczech, Norwegii, Portugalii (w tym Azorów i Madery), Rosji (tylko europejska część), Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji (tylko europejska część), Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii (w tym Wysp Normandzkich), Włoch (w tym Watykanu) oraz terytorium Maroka i Tunezji.

Warta:

 • Polska – Wariant Standard.
 • Polska i Europa – Wariant Złoty, Złoty +, Platynowy o Podróżnik 15.
 • Wyłączenia – Gruzja, europejska część Rosji i Turcji, Maroko, tunezja i Izrael.

Wiener:

 • Polska – wariant Polska.
 • Polska i kraje europejskie – wariant Europa.
 • Polska i kraje europejskie – Wariant krótkoterminowy.
 • Część świadczeń obowiązuje tylko na terenie Polski!

You Can Drive:

 • Polska – Assistance po wypadku, Assistance po awarii i wypadku w Polsce.
 • Europa – Assistance po awarii i wypadku w Europie.

W przypadku Assistance koniecznie zapoznaj się z OWU, ponieważ rodzaje świadczeń i ich kwoty mogą się różnić między Polską a krajami zagranicznymi. Ubezpieczyciele oferują różne warianty tego ubezpieczenia, więc warto prześledzić wszystkie możliwości, by wybrać tę, która najpełniej spełniać będzie oczekiwania.

NNW – terytorium i ochrona zdrowia

Przedmiotem ubezpieczenia w przypadku NNW jest życie i zdrowie. Wielu kierowców decyduje się na wykup tego dodatkowego ubezpieczenia, aby uzyskać odszkodowanie między innymi w razie uszczerbku na zdrowie, wsparcie podczas pobytu w szpitalu lub w razie choroby. W OWU ubezpieczycieli znajdują się wyłączenia od odpowiedzialności – na przykład działania wojenne, wina umyślna czy jazda pod wpływem alkoholu. 

Zakres terytorialny NNW u poszczególnych ubezpieczycieli: (Dane pochodzą z OWU ubezpieczycieli z dnia 03.09.2020):

Allianz:

 • Świat.
 • Polska – w zakresie leczenia.

Aviva:

 • Polska.
 • Europa.
 • Wyłączenie – Rosja.

AXA Direct:

 • Polska i Europa.

Benefia:

 • Polska.
 • Kraje europejskie.
 • Maroko, Tunezja, Izrael, Iran.

Generali:

 • Polska.
 • Państwa europejskie.

LINK4:

 • Cały Świat – NNW.
 • Polska – Wracaj Do Zdrowia.

mtu24:

 • Świat

Proama:

 • Polska.
 • Europa.

PZU:

 • Polska.
 • Europa.
 • Algieria, Maroko, Izrael, Tunezja.

TUZ Ubezpieczenia:

 • Polska.
 • Świat (ograniczenia w postanowieniach OWU lub klauzulach dodatkowych).

Uniqa:

 • Świat.

Warta:

 • Polska
 • Europa – część europejska Rosji i Turcji.
 • Maroko, Tunezja i Izrael.

Wiener:

 • Świat.

You Can Drive:

 • Świat.

Zanim zdecydujesz się na konkretne NNW zapoznaj się z zakresem ubezpieczenia na OWU. 

PODSUMOWANIE
 • Zakres terytorialny określa obszar działania ubezpieczenia.
 • OC obowiązuje na terytorium Polski i krajów, które podpisały Porozumienie Wielostronne.
 • Zakres terytorialny dobrowolnego AC określany jest przez ubezpieczycieli, co sprawia, że może być różny.
 • Ubezpieczyciele oferują różne warianty Assistance, których zakres jest zróżnicowany.
 • NNW obejmuje zakresem Polskę, Europę i często cały świat.
Oceń artykuł:
15,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem copywriterem i redaktorem, który pisze artykułu związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!