Zakres terytorialny ubezpieczenia – gdzie ochrona działa, a gdzie nie?

Zastanawiałeś się kiedyś, jak daleko możesz pojechać samochodem, by Twoje ubezpieczenie dalej Cię chroniło? Jaki zakres terytorialny mają najpopularniejsze polisy komunikacyjne? Czy oferty ubezpieczycieli różnią się od siebie? Dowiedz się, w których krajach i na jakich warunkach będzie działać OC, AC, NNW oraz assistance. Pozwoli Ci to uniknąć niemiłej niespodzianki w razie szkody!

Zakres terytorialny ubezpieczenia – co to znaczy?

Podpisując umowę ubezpieczeniową, zazwyczaj znasz przedmiot ubezpieczenia i jego zakres. Wiesz więc, co podlega ochronie i na jakich zasadach. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych znajdziesz je w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). To właśnie w tym dokumencie zamieszczona jest również wzmianka o zakresie terytorialnym ubezpieczenia, czyli informacja definiująca obszar działania polisy.

Należy pamiętać, że sam zakres terytorialny to nie wszystko. W każdym OWU znajdują się także wyłączenia – koniecznie je sprawdź przed wyjazdem za granicę. Niektóre ubezpieczenia obowiązują tylko w Polsce, inne nie działają w części krajów wschodniej Europy, a kolejne wymagają wykupienia dodatkowej składki, by rozszerzyć ich zakres.

Ubezpieczenie OC – gdzie Cię chroni?

W przypadku OC informację o zakresie terytorialnym ubezpieczenia można znaleźć w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawodawca wskazuje w nim, że OC komunikacyjne obejmuje swoim zakresem zdarzenia drogowe powstałe na terytorium Polski i krajów, które podpisały Porozumienie Wielostronne.  

W praktyce OC wykupione w Polsce będzie obowiązywać prawie w całej Europie. Aby wjechać do kilku europejskich krajów i tych leżących w basenie Morza Śródziemnego będziesz potrzebować Zielonej Karty, która jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez Ciebie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.   

UWAGA!

Kraje, w których potrzebna jest Zielona Karta: Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Czarnogóra, Iran, Izrael, Maroko, Mołdawia, Macedonia Północna, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina.

W przypadku Kosowa konieczne jest wykupienie ubezpieczenia granicznego – tamtejsze władze nie uznają Zielonej Karty. Również w razie braku tego dokumentu przy wjeździe do wyżej wymienionych państw będziesz zmuszony do nabycia ubezpieczenia granicznego. 

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Autocasco – ubezpieczenie o różnym zakresie

W przypadku AC sprawa zakresu terytorialnego nieco się komplikuje. Specjalnie dla Ciebie sprawdziliśmy tę informację u czołowych ubezpieczycieli. Pamiętaj jednak, że przed wykupieniem jakiegokolwiek dobrowolnego ubezpieczenia warto zapoznać się ze szczegółami polisy, które znajdują się przy każdej wyszukanej ofercie w kalkulatorze OC AC.

Zakres terytorialny ubezpieczenia AC wybranych ubezpieczycieli (dane pochodzą z OWU ubezpieczycieli z dnia 05.08.2021):

Allianz

 • Polska i europejskie części pozostałych krajów w Europie (oprócz Kazachstanu), w tym Gruzja oraz europejska część Rosji;
 • kraje basenu Morza Śródziemnego (oprócz Algierii, Libii i Syrii).

Aviva

 • Polska i Europa bez Rosji;
 • wyłączenia – szkody powstałe w wyniku kradzieży pojazdu na terytorium Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Beesafe

 • Europejskie części państw UE (w tym Polski) oraz Rosji i Turcji, a także Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Watykan, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 • wyłączenia – ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w następstwie kradzieży na terytorium Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Benefia

 • Polska i Europa (terytoria krajów europejskich leżące w Europie);
 • Maroko, Tunezja, Izrael, Iran;
 • wyłączenia – ubezpieczyciel nie odpowiada za utratę pojazdu, jego części lub wyposażenia na skutek kradzieży, włamania, rozboju, wymuszenia rozbójniczego lub zaboru na terytorium Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Generali

 • Polska i Europa;
 • wyłączenia – szkody powstałe na skutek kradzieży na obszarze Białorusi, europejskiej części Rosji i Ukrainy.

LINK4

 • Auto Casco Wypadkowe i Kradzieżowe – szkody powstałe w Europie;
 • wyłączenia dotyczące kradzieży – Rosja, Białoruś, Ukraina i Mołdawia.

mtu24.pl

 • Polska i Europa;
 • Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael, Iran;
 • zastrzeżenie udziału własnego w wysokości 1000 zł przy szkodach powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Rosji (nie dotyczy szkód powstałych na skutek nagłego zetknięcia się pojazdu z przedmiotami z zewnątrz pojazdu, zwierzętami i osobami).

Proama

 • Polska i Europa;
 • wyłączenia – szkody powstałe wskutek kradzieży lub jej próby na obszarze Białorusi, Rosji i Ukrainy.

PZU

 • Polska i Europa;
 • Algieria, Maroko, Izrael, Cypr, Tunezja;
 • wyłączenia – szkody powstałe w wyniku kradzieży na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii (jeżeli nie umówiono się inaczej).

TUZ Ubezpieczenia

 • Polska i Europa;
 • wyłączenia – szkody powstałe wskutek kradzieży na terytorium Białorusi, Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Albanii.

Uniqa

 • Polska;
 • zakres może zostać rozszerzony na wniosek klienta na terytorium pozostałych krajów europejskich;
 • wyłączenia – ubezpieczyciel nie odpowiada za kradzież pojazdu w Rosji, Mołdawii, na Białorusi i Ukrainie.

Warta

 • Polska i Europa (Rosja i Turcja w europejskiej części);
 • Maroko, Tunezja i Izrael;
 • wyłączenie – Gruzja.

Wiener

 • Polska i Europa (Rosja i Turcja w europejskiej części);
 • wyłączenia – odpowiedzialnością nie są objęte szkody powstałe wskutek kradzieży (pojazdu lub jego części), pożaru, wybuchu i uszkodzenia przez osoby trzecie na obszarze Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.

You Can Drive

 • Polska i Europa;
 • Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael, Iran;
 • zastrzeżenie udziału własnego w wysokości 1000 zł przy szkodach powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Rosji (nie dotyczy szkód powstałych na skutek nagłego zetknięcia się pojazdu z przedmiotami z zewnątrz pojazdu, zwierzętami i osobami).

Część towarzystw ubezpieczeniowych zakłada możliwość poszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o wymienione w wyłączeniach kraje. Jak to zrobić? Należy skontaktować się z przedstawicielem ubezpieczyciela i zapytać o możliwość wykupienia dodatkowej ochrony. Jeśli będzie to możliwe, to składka wzrośnie, ale ubezpieczony będzie miał zapewnioną ochronę na przykład od kradzieży pojazdu na terytorium Rosji lub Białorusi.

Przykład

Marcin z rodziną udali się na wakacje do Grecji samochodem. Podczas pobytu postanowili sobie zorganizować spontaniczną wycieczkę do sąsiedniej Turcji, ale pech chciał, że właśnie tam ich auto odmówiło posłuszeństwa. Marcin miał wprawdzie wykupiony pakiet ubezpieczeń m.in. z AC i assistance, ale pamiętał, że polisa działa tylko w Europie. Na szczęście okazało się, że ochrona obejmuje zakresem także europejską część Turcji (Trację), a właśnie tam doszło do awarii. Marcin mógł więc skorzystać z pomocy ubezpieczyciela.

Assistance – gdzie możesz liczyć na pomoc?

Wybierasz się samochodem za granicę? Czeka Cię przejechanie setek, a może tysięcy kilometrów? Aby uniknąć niepotrzebnych stresów związanych ze sprawnością auta, wielu kierowców wykupuje dodatkowe ubezpieczenie assistance. Dzięki niemu mogą oni liczyć na wsparcie w razie awarii pojazdu lub wypadku. Zakres ochrony ubezpieczeniowej bywa różny. Czy jednak terytorium, na którym one obowiązują, jest taki sam? Przyjrzyjmy się zakresowi terytorialnemu assistance!

Zakres terytorialny assistance (dane pochodzą z OWU ubezpieczycieli z dnia 05.08.2021):

Allianz:

 • Polska;
 • europejskie części pozostałych europejskich krajów (w tym Turcji i Cypru);
 • wyłączenia – Białoruś, Kazachstan, Rosja, Ukraina, Mołdawia i Gruzja.

Aviva:

 • Polska i Europa;
 • wyłączenie – Rosja.

Beesafe

 • Europejskie części państw UE (w tym Polski) oraz Rosji i Turcji, a także Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Watykan, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Benefia:

 • Polska lub terytorium jednego z krajów: Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Ceuty, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Izraela, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii Północnej, Malty, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tunezji, europejskiej części Turcji, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Generali:

 • wariant Standard – Polska;
 • wariant Komfort/ Komfort Plus/ LUX – Polska i Europa.

LINK4:

 • Polska;
 • Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja (europejska część), Watykan, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

mtu24.pl:

 • warianty Assistance po wypadku, Assistance po wypadku i awarii w Polsce – Polska;
 • wariant Assistance po wypadku i awarii za granicą – Polska i Europa.

Proama:

 • Polska;
 • w wariancie Super Assistance – Europa (jeśli w opisie danego zdarzenia lub usługi assistance nie podano inaczej).

PZU:

 • W wariantach PZU Auto Ochrona i PZU Auto Ochrona Prawna – Polska;
 • w wariancie PZU Pomoc w Drodze – Polska, Europa, Algieria, Maroko, Izrael i Tunezja (dokładny zakres jest określany w umowie);
 • wyłączenia – Mołdawia i Rosja.

TUZ Ubezpieczenia:

 • Wariant Podstawowy – Polska;
 • warianty Standard, Comfort i VIP – Polska i Europa;
 • wyłączenia – Rosja, Ukraina, Białoruś, Albania, Mołdawia i azjatycka część Turcji.

Uniqa:

 • Wariant MINI, MIDI, Standard, Opony, Samochód zastępczy do 5 dni, Pomoc Medyczna 24 – Polska;
 • wariant Premium i Prestiż – Polska i kraje europejskie (leżące na obszarze geograficznym Europy) za wyjątkiem Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.

Warta:

 • Wariant Standard – Polska;
 • warianty Złoty, Złoty+, Platynowy i Podróżnik 15 – Polska i Europa (Rosja i Turcja w europejskiej części, Maroko, Tunezja i Izrael;
 • wyłączenie – Gruzja.

Wiener:

 • Auto Assistance Podstawowy i Plus – Polska i Europa (Rosja i Turcja w europejskiej części);
 • Auto Assistance Pojazd Zastępczy i Opony – Polska;
 • wyłączenia – wyspy należące do Chorwacji, Grecji, Hiszpanii i Portugalii, terytoria zamorskie i wyspy należące do Francji.

You Can Drive:

 • warianty Assistance po wypadku, Assistance po wypadku i awarii w Polsce – Polska;
 • wariant Assistance po wypadku i awarii za granicą – Polska i Europa.

W przypadku assistance koniecznie zapoznaj się z OWU, ponieważ rodzaje świadczeń i ich kwoty mogą się różnić między Polską a krajami zagranicznymi. Ubezpieczyciele oferują różne warianty tego ubezpieczenia, więc warto prześledzić wszystkie możliwości, by wybrać tę, która najpełniej spełniać będzie Twoje oczekiwania.

NNW – terytorium i ochrona zdrowia

Przedmiotem ubezpieczenia w przypadku NNW jest życie i zdrowie. Wielu kierowców decyduje się na wykup tego dodatkowego ubezpieczenia, aby uzyskać odszkodowanie między innymi w razie uszczerbku na zdrowiu, wsparcie podczas pobytu w szpitalu lub w razie choroby. W OWU ubezpieczycieli znajdują się wyłączenia od odpowiedzialności – na przykład działania wojenne, wina umyślna czy jazda pod wpływem alkoholu.

Zakres terytorialny NNW u poszczególnych ubezpieczycieli (dane pochodzą z OWU ubezpieczycieli z dnia 05.08.2021):

Allianz:

 • Cały świat;
 • Polska – w zakresie kosztów leczenia.

Aviva:

 • Polska,
 • kraje europejskie,
 • wyłączenie – Rosja.

Beesafe

 • Europejskie części państw UE (w tym Polski) oraz Rosji i Turcji, a także Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Watykan, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 • koszty leczenia na terenie Polski.

Benefia:

 • Polska;
 • kraje europejskie;
 • Maroko, Tunezja, Izrael, Iran.

Generali:

 • Polska i Europa.

LINK4:

 • Ubezpieczenie NNW – cały świat;
 • ubezpieczenie Wracaj Do Zdrowia – Polska.

mtu24.pl:

 • Cały świat.

Proama:

 • Polska i Europa.

PZU:

 • Polska;
 • kraje europejskie;
 • Algieria, Maroko, Izrael, Cypr, Tunezja.

TUZ Ubezpieczenia:

 • Polska i Europa.

Uniqa:

 • Polska i Europa.

Warta:

 • Polska i Europa (Rosja i Turcja w europejskiej części);
 • Maroko, Tunezja i Izrael;
 • wyłączenie – Gruzja.

Wiener:

 • Polska i Europa.

You Can Drive:

 • Cały świat.

Zanim zdecydujesz się na konkretne NNW, zapoznaj się z zakresem ubezpieczenia w dokumencie OWU.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zakres terytorialny ubezpieczeń

Czy w jakimś europejskim państwie nie uznaje się ani OC, ani Zielonej Karty?
Tak. Takim państwem jest Kosowo. Kierowcy chcącemu wjechać na jego teren swoim samochodem nie wystarczy ubezpieczenie OC wykupione w Polsce, nawet takie z dołączoną Zieloną Kartą. Właściciel pojazdu będzie musiał wykupić w Kosowie ubezpieczenie graniczne.
Jakich państw najczęściej dotyczą wyłączenia odpowiedzialności?
Wyłączenia odpowiedzialności często związane są z kradzieżą pojazdów w innym kraju. Nierzadko ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowań za kradzież auta na terenie Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Białorusi, a czasem również Albanii.
O jakie państwa można rozszerzyć zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela?
Często odpowiedzialność ubezpieczyciela na terenie Europy można rozszerzyć o pomoc w takich krajach, jak: Maroko, Izrael, Cypr, Tunezja i Algieria. Czasem można też wykupić ochronę od szkód, które zwykle znajdują się poza odpowiedzialnością ubezpieczyciela, na przykład ochronę od kradzieży w Rosji czy Mołdawii.
PODSUMOWANIE
 • Zakres terytorialny określa obszar działania ubezpieczenia.
 • OC obowiązuje na terytorium Polski i krajów, które podpisały Porozumienie Wielostronne.
 • Zakres terytorialny dobrowolnego AC określany jest przez ubezpieczycieli, co sprawia, że może być różny.
 • Ubezpieczyciele oferują różne warianty assistance, których zakres jest zróżnicowany.
 • NNW obejmuje zakresem Polskę, Europę i często cały świat.
Oceń artykuł:
15,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykułu związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!