Ubezpieczenie samochodu niezarejestrowanego w Polsce – czy to w ogóle możliwe?

Tylko w dwóch przypadkach można ubezpieczyć samochód zarejestrowany za granicą w towarzystwie ubezpieczeniowym działającym na terytorium Polski. Pierwsze dotyczy zakupu ubezpieczenia granicznego, a drugie sprowadzenia pojazdu z zagranicy do rejestracji w naszym kraju. Wyjaśniamy na podstawie przepisów prawa i zapisów z OWU, na czym to polega!

ubezpieczenie samochodu niezarejestrowanego w polsce

Obowiązek ubezpieczenia samochodu – co mówią przepisy o pojazdach niezarejestrowanych w Polsce?

Każdy właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce wie, a przynajmniej powinien wiedzieć, że ma obowiązek raz do roku go ubezpieczyć. Wymagane jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych nazywa się ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W przytoczonej ustawie wskazuje się, że pojazd musi być ubezpieczony przez cały czas, kiedy jest zarejestrowany – z tego obowiązku zwolnione są pojazdy historyczne. Dodatkowo ustawodawca zaznaczył w art. 23.1a., że:

W odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych za granicą obowiązek ten trwa przez cały okres pozostawania tych pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Z przepisów prawa jasno więc wynika, że każdy pojazdy podlegający obowiązkowi ubezpieczenia, a jednocześnie zarejestrowany za granicą, musi posiadać ubezpieczenie OC przez cały czas, gdy znajduje się w Polsce.

Ten artykuł dotyczy samochodów niezarejestrowanych w Polsce, lecz zarejestrowanych w innych państwach. Natomiast informacje o ubezpieczeniu pojazdów, które nie są w ogóle zarejestrowane, znajdziesz w poradniku Czy pojazdy niepodlegające rejestracji muszą mieć ubezpieczenie OC?

Samochód zarejestrowany za granicą a kupno ubezpieczenie OC w Polsce – czy to możliwe w przypadku czasowego pobytu?

Wiemy już, że przepisy prawa mówią wprost, że samochody zarejestrowane za granicą, muszą przez cały okres znajdowania się na terytorium RP być ubezpieczone. Co w takim razie powinna zrobić osoba, która ma taki pojazd, przebywa w naszym kraju, a właśnie kończy się jej ważność ubezpieczenia OC?

To zależy! Zacznijmy od najprostszej sytuacji. Ktoś z innego kraju UE przyjechał samochodem do Polski na wakacje lub pobyt czasowy w związku z obowiązkami zawodowymi. Lada dzień kończy mu się umowa OC. W takiej sytuacji kupuje po prostu zdalnie ubezpieczenie w kraju, z którego przyjechał. U polskiego towarzystwa ubezpieczeniowego nie może tego zrobić.

Druga sytuacja dotyczy osób, które poruszały się samochodem z Zieloną Kartą. Co stanie się, gdy jej ważność wygaśnie podczas pobytu w Polsce? W takim przypadku nie ma możliwości ani zdalnego przedłużenia ważności dokumentu, ani kupienia polskiego ubezpieczenia OC na auto zarejestrowane za granicą. Pozostaje tylko kupno ubezpieczenia granicznego – taka sytuacja może spotkać kierowców z Ukrainy.

Ubezpieczenie graniczne – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, którego umowa jest zawierana w przypadku braku ważnej Zielonej Karty przez posiadacza pojazdu mechanicznego zarejestrowanego za granicą, z wyłączeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w państwach, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

Źródło: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Oczywiście w przypadku wjazdu na terytorium Polski z krajów, które nie są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego i nie należą do Systemu Zielonej Karty, należy kupić również ubezpieczenie graniczne. Co ważne w kontekście tematu tego artykułu, taką ochronę kupuje się w polskim zakładzie ubezpieczeń na okres od 30 dni do 1 roku. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia granicznego w czasie pobytu w Polsce trzeba kupić kolejne.    

UWAGA!

Od 31 maja 2023 roku w Polsce nie są honorowane Zielone Karty dla pojazdów zarejestrowanych w Białorusi i w Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo od 17 września 2023 roku wprowadzono zakaz wjazdu do Polski samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji.

OC dla pojazdu sprowadzonego do Polski – zakup ubezpieczenia przed zarejestrowaniem

Najczęściej z ubezpieczeniem samochodu niezarejestrowanego w Polsce będziemy mieli do czynienia w przypadku jego zakupu i sprowadzenia z zagranicy. W takiej sytuacji możemy kupić ubezpieczenie OC krótkoterminowe na 30 dni. Wskazuje na to art. 27.1 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:

Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej „umową ubezpieczenia krótkoterminowego”, można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:
[…] 3) zarejestrowany za granicą, jeżeli zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 28 lit. c ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska.

Źródło: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W przytoczonym powyżej przepisie jest odniesienie do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Ów art. 3 ust 1 pkt 28 lit. c wskazuje, że państwo członkowie UE umiejscowienia ryzyka, to państwo, w którym:

pojazd mechaniczny ma być zarejestrowany, w przypadku gdy pojazd mechaniczny został nabyty w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż to, w którym ma być zarejestrowany, ale nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia objęcia pojazdu mechanicznego w posiadanie przez jego nabywcę.

Źródło: Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Ubezpieczenie OC krótkoterminowe na pojazd niezarejestrowany w Polsce można wykupić tylko raz. Robi się to, by móc korzystać z takiego auta w okresie dopełniania formalności związanych z jego rejestracją w kraju.

Dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne na samochód niezarejestrowany w Polsce – co z autocasco, NNW i assistance

Oprócz obowiązkowego OC część kierowców chętnie wybiera ubezpieczenia dodatkowe. W przypadku samochodów niezarejestrowanych w Polsce nie można kupić autocasco, NNW i assistance, choć i w tym przypadku jest jeden wyjątek.

Ubezpieczyciele definiują w ogólnych warunkach ubezpieczeń “pojazd” jako ten, który jest zarejestrowany w Polsce. Oznacza to, że towarzystwa ubezpieczeń nie oferują dodatkowych ubezpieczeń na pojazdy niezarejestrowane w naszym kraju. Trzeba jednak dodać, że można kupić ubezpieczenie AC, assistance i NNW na pojazd, który podlega rejestracji!

Na przykład Generali w części OWU dotyczącym autocasco wskazuje, że pozwala na ubezpieczenie pojazdu podlegającego rejestracji, czyli takiego, który nie jest jeszcze zarejestrowany w Polsce:

1)Pojazdy nie starsze niż 13 lat, podlegające rejestracji, zarejestrowane lub dopuszczone do ruchu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, że ograniczenie wiekowe nie dotyczy Pojazdów ubezpieczanych w Generali na kolejny, 12 miesięczny Okres ubezpieczenia następujący bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej Umowy i dotyczącej danego Pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej […].

Źródło: Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Generali, Z myślą o aucie.

Z kolei Wiener i Trasti wskazuje, że przedmiotem ubezpieczenia AC jest pojazd mechaniczny zarejestrowany w Polsce. Wynika z tego, że to ubezpieczyciele różnie podchodzą do kwestii ubezpieczania samochodów będących w procesie rejestracji.

W przypadku ubezpieczenia pojazdu, który przechodzi proces rejestracji, należy pamiętać, że jeśli pojazd nie zostanie zarejestrowany w ciągu 30 dni, to ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia lub właściciel auta może z niej zrezygnować.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie samochodu niezarejestrowanego w Polsce

Czy można ubezpieczyć u ubezpieczyciela działającego w Polsce samochód, który jest zarejestrowany za granicą?
Czy można kupić dodatkowe ubezpieczenia na niezarejestrowane w Polsce auto?
PODSUMOWANIE
  • Pojazdy zarejestrowane za granicą przez cały okres, w którym są na terytorium Polski, muszą posiadać ubezpieczenie OC.
  • Na pojazd niezarejestrowany w Polsce nie można kupić normalnego 12-miesięcznego ubezpieczenia w polskim towarzystwie ubezpieczeniowym.
  • W polskim TU można kupić ubezpieczenie graniczne.
  • Można także kupić OC krótkoterminowe na samochód niezarejestrowany w Polsce i sprowadzony po zakupie w celu rejestracji.
  • Dodatkowe ubezpieczenia można kupić na pojazd podlegający rejestracji.
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC