Kolizja dwóch aut tego samego właściciela – czy odszkodowanie z OC zostanie wypłacone?

Do zderzeń dwóch samochodów tego samego właściciela nie dochodzi zbyt często. Choć można wyobrazić sobie taką stłuczkę przed domem podczas parkowania, a nawet kolizję, gdy jedno auto zostanie pożyczone innemu kierowcy. Czy w takich sytuacjach można liczyć na odszkodowanie z OC? A co jeśli właścicielem obu aut jest ta sama firma leasingowa? Zajmijmy się tym ciekawym tematem!

moment po stłuczce

Odszkodowanie z OC – za co jest wypłacane?

Intuicyjnie każdy z nas wie, kiedy wypłacane jest odszkodowanie z komunikacyjnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzieje się tak, gdy kierowca pojazdu mechanicznego spowoduje wypadek drogowy lub stłuczkę. Wtedy z ubezpieczenia OC pojazdu, którym się poruszał, poszkodowanemu lub poszkodowanym zostaje wypłacone odszkodowanie za wyrządzone szkody w mieniu i na osobach. Dokładnie na to wskazuje art. 32 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Źródło: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Do szkód związanych z ruchem pojazdu zalicza się także te powstałe w związku ze wsiadaniem i wysiadaniem, bezpośrednim załadunkiem oraz zatrzymaniem i postojem.

Właściciel uszkodził jednym swoim autem drugie – czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z OC?

Każda dorosła osoba ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Kodeks cywilny wskazuje, że wyrządzone szkody drugiemu należy naprawić. Dzięki ubezpieczeniu OC zobowiązania finansowe za spowodowane szkody zostają przeniesione na zakład ubezpieczeń. A co dzieje się w przypadku, gdy nie ma tej drugiej osoby, a sprawca jest jednocześnie osobą poszkodowaną?

O takim zdarzeniu możemy mówić w omawianym przez nas przypadku, gdy właściciel dwóch samochodów uszkodzi jednym z nich ten drugi. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona.

Źródło: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Sprawa jest więc jasna – w sytuacji, gdy posiadacz jednym swoim autem czy motocyklem uszkodzi swój inny pojazd, to odszkodowania z OC nie otrzyma. Warto tutaj dodać jeszcze zapis z Kodeksu cywilnego, który w dziale Ubezpieczenia majątkowe poprzez art. 822 § 1 jasno wskazuje:

Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Źródło: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Co zwraca uwagę w tym przepisie? Również w Kodeksie cywilnym jest mowa o osobie trzeciej. To logiczne, ponieważ nie można być jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem w związku z powstałą szkodą – nie można ponosić odpowiedzialności cywilnej wobec samego siebie.

Przykład

Tomasz posiadał Peugeota 307cc i Kię Sportage. Oba pojazdy parkował przed blokiem, w którym mieszkał. Pewnego dnia wracał zmęczony z pracy Kią i szukał miejsca parkingowego. Jedyne wolne miejsce znajdowało się obok jego Peugeota. Niestety Tomasz źle wymierzył odległość i przy parkowaniu przodem zahaczył o tył swojego drugiego auta. Zadzwonił do ubezpieczyciela, ale ten odmówił naprawy szkód w ramach ubezpieczenia OC.

Zderzenie dwóch samochodów tego samego właściciela, ale prowadzonych przez innych kierowców – czy można liczyć na odszkodowanie z OC?

Odpowiedź nie może być inna – to zależy! W wyłączeniach odpowiedzialności OC ustawodawca wskazał na posiadacza pojazdu, a nie na właściciela. Jest to bardzo ważna różnica. Dlaczego? Zgodnie z art. 336 Kodeksu cywilnego:

Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

Źródło: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Wątpliwości związane z podziałem na posiadacza samoistnego i zależnego w związku z omawianym wyłączeniem doprowadziły do sporu, który musiał rozstrzygnąć Sąd Najwyższy. Zgodnie z orzeczeniem sformułowanie o posiadaczu pojazdu z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych należy rozumieć jako wskazanie na posiadacza samoistnego.

Przykład

Michał jest właścicielem dwóch samochodów – Volkswagena Golfa i Opla Insigni. Pierwszy z nich pożyczył żonie Patrycji, która wybrała się nim na zakupy, a drugi bratu Robertowi. Gdy Patrycja wracała z zakupów, nie zauważyła, że Robert akurat wyjeżdżał spod domu. Doszło do kolizji. Czy w takiej sytuacji Michał może domagać się odszkodowania z ubezpieczenia OC?

Zgodnie z interpretacją Sądu Najwyższego, powyższa sytuacja jest klarowna – właściciel pojazdu, który użyczył pojazdy i doszło w tym czasie do ich zderzenia, nie otrzyma odszkodowania z ubezpieczenia OC za ich uszkodzenia, ponieważ jest on posiadaczem samoistnym pojazdów!

UWAGA!

Wyłączenie w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nie dotyczy szkód na osobach, a jedynie na mieniu!

Wróćmy do problemu odszkodowania za szkodę powstałą na pojazdach tego samego właściciela. Pamiętajmy, że nie zawsze jest nim zwykły “Kowalski”. Wiele aut jest leasingowanych i to leasingodawca jest właścicielem auta – co w takiej sytuacji?

W przypadku leasingu sprawa jest prosta, ponieważ ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje:

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie obejmuje szkody wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z tym samym finansującym lub zostały przewłaszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego samego wierzyciela lub które są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela.

Źródło: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W przypadku kolizji samochodów leasingowanych w jednej firmie odszkodowanie z OC zostanie wypłacone. Właściciel pojazdów jest jeden, ale to nie on odpowiada za szkodę wynikłą z ruchu pojazdów, tylko jeden z dwóch posiadaczy zależnych. W takiej sytuacji dłużnik i wierzyciel nie są tą samą osobą – straty na mieniu dotyczą leasingodawcy, a jeden z posiadaczy zależnych ją spowodował i musi za to odpowiedzieć, a dokładnie jego ubezpieczyciel w ramach OC.

Kierowca uszkodził swoje drugie auto – AC będzie pomocne!

W opisanych powyżej przypadkach, które obejmują wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu OC, wsparciem będzie autocasco. To dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne chroni w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu. Powinniśmy jednak pamiętać, że ochrona nie obejmuje między innymi szkód (na podstawie OWU UNIQA):

  • spowodowanych umyślnie przez ubezpieczonego, użytkownika lub osoby ze wspólnego gospodarstwa,
  • powstałych na skutek rażącego niedbalstwa,
  • spowodowanych przez osobę prowadzącą bez uprawnień,
  • spowodowanych w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu,
  • w przypadku oddalenia się z miejsca zdarzenia.

W przypadku uszkodzenia swojego drugiego samochodu właściciel otrzyma odszkodowanie z AC, jeśli szkoda nie powstała w okolicznościach wymienionych w wyłączeniach odpowiedzialności w OWU, ale będzie to wiązać się ze wzrostem składki ubezpieczeniowej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kolizję dwóch pojazdów tego samego właściciela

Uszkodziłem przed posesją swój drugi samochód. Czy dostanę odszkodowanie z OC?
Czy jak leasinguję dwa auta z tej samej firmy i jednym z nich uszkodzę drugie, to odszkodowanie z OC będzie przyznane?
Czy z AC dostanę odszkodowanie, jeśli przypadkowo zarysowałem podczas wjazdu do garażu swoje drugie auto?
Źródła:
  • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf
  • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf
  • https://www.uniqa.pl/dokumenty/1826_0421U_z.pdf
  • https://mu.rf.gov.pl/57/art-8.html
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC