Większa składka za OC dla kierowców, którzy łamią przepisy!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Infrastruktury w zeszłym roku prowadziły prace, których efektem jest nie tylko zwiększenie wysokości mandatów, co weszło w życie wraz z początkiem 2022 roku, ale również uzależnienie ceny ubezpieczenia OC od liczby uzyskanych punktów karnych. Powyższe zmiany mają zmobilizować kierowców do ostrożniejszej jazdy.

mandaty a cena oc

Od czego zależy cena ubezpieczenia OC?

Cena ubezpieczenia OC jest uzależniona od wielu czynników. W toku kalkulacji składki brane są pod uwagę m.in. marka i parametry pojazdu, czy wiek jego właściciela. Młodsi kierowcy powinni liczyć się z koniecznością uiszczenia wyższej składki, co wynika z krótszego stażu prowadzenia pojazdu. Na cenę ubezpieczenia OC wpływ ma również miejsce zamieszkania, ponieważ zakłady ubezpieczeń przy kalkulacji biorą pod uwagę statystyki wypadkowe w miejscu zamieszkania kierowcy. Oczywiście to tylko niektóre z czynników mających wpływ na cenę ubezpieczenia, wysokość składki jest uzależniona od wielu zmiennych, które są ustalane na podstawie indywidualnego profilu ubezpieczonego.

Dokonując kalkulacji, ubezpieczyciele oceniają ryzyko powstania szkody – im wyższe ryzyko, tym wyższa składka. Warto w tym miejscu dodać, że ubezpieczyciele premiują bezpieczną jazdę. Osoby, które nie spowodowały żadnej szkody, mogą liczyć na zniżkę za bezszkodową jazdę. Jak to wygląda w praktyce? Nie ma w tym temacie jednolitych rozwiązań. Zakłady ubezpieczeń przyznają zniżki według własnych zasad, choć zazwyczaj opiera się to na tym, że im dłuższa historia bezszkodowej jazdy, tym wyższa zniżka na ubezpieczenie OC. Spowodowanie kolizji lub wypadku będzie się natomiast wiązało z utratą zniżki.

Z powyższego wynika zatem, że osoby które jeżdżą ostrożnie, mogą liczyć na korzystniejszą ofertę ubezpieczenia OC. Jak się okazuje, zdaniem MSWiA nie była to jednak wystarczająca mobilizacja dla kierowców. Od 17 czerwca 2022 roku w życie weszły przepisy, które uzależniają cenę ubezpieczenia OC od liczby uzyskanych punktów karnych. Jeszcze wcześniej, bo już od 1 stycznia 2022 roku podniesione zostały kwoty mandatów. Obydwa rozwiązania mają pełnić funkcję odstraszającą i prewencyjną. W obecnej sytuacji kierowca, który łamie przepisy, traci korzystną ofertę dopiero w sytuacji, gdy doprowadzi do szkody. Sam jednak fakt popełnienia wykroczenia nie ma wpływu na wysokość składki OC, dopóki nie zostanie odnotowana szkoda.

Nowe przepisy – im więcej punktów karnych, tym wyższa składka

Efektem wprowadzonych w 2022 roku zmian w kodeksie drogowym jest podniesienie wysokości mandatów, a także uzależnienie wysokości składki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od liczby punktów karnych. Oznacza to, że wyższe składki za OC mogą teraz zapłacić nawet Ci kierowcy, którzy jeżdżą bezszkodowo, ale otrzymują mandaty i punkty karne za wykroczenia drogowe (np. przekroczenie dozwolonej prędkości).

CZY WIESZ, ŻE …

Polska nie jest pierwszym krajem, w którym ubezpieczyciele mają dostęp do danych o wykroczeniach drogowych kierowców. Podobny system jest stosowany m.in. w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

W jaki sposób ubezpieczyciel dowie się, czy dany kierowca ma na koncie punkty karne? Wraz z wprowadzeniem zmian do przepisów ubezpieczyciele otrzymali dostęp do informacji o wykroczeniach popełnionych przez kierowców. Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym, ubezpieczyciel ma wgląd do centralnej ewidencji kierowców w zakresie:

 • liczby punktów karnych;
 • informacji o punktach karnych, które zostaną przypisane po prawomocnym wyroku sądu;
 • informacji o naruszeniu przepisów ruchu drogowego (m.in. kwalifikacja prawna i rodzaj czynu, data i godzina, miejsce zdarzenia);
 • podmiotu rejestrującego naruszenie przepisów;
 • danych pojazdu, którym popełniono wykroczenie;
 • rodzaju prawomocnego rozstrzygnięcia.
UWAGA!

Firmy ubezpieczeniowe mają dostęp do danych na temat liczby punktów karnych i mandatach kierowcy sięgających do 2 lat wstecz.

Ta informacje wraz z danymi o uprawnieniach kierowców (m.in. data pierwszego i ponownego uzyskania prawa jazdy, jego rodzaju i zakresu, data ważności dokumentu) sprawiają, że ubezpieczyciele mogą w jeszcze większym stopniu indywidualizować wysokość składek. Wpływ na nie, oprócz czynników wymienionych wcześniej, mają bowiem teraz również popełnione przez kierowcę:

 • przestępstwa karane wg Kodeksu karnego (m.in. spowodowanie wypadku, prowadzenie w stanie nietrzeźwości lub bez uprawnień);
 • wykroczenia karane wg Kodeksu wykroczeń (m.in. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa, wykroczenia przeciwko pieszym, przekroczenie prędkości).

Oczywiście dostęp ubezpieczyciela do danych kierowcy nie będzie nieograniczony. Obowiązuje on tylko na czas oceny ryzyka ubezpieczeniowego przy wyliczaniu składki. Następnie ubezpieczyciel ma obowiązek dane niezwłocznie usunąć.

Konsekwencje uzależnienia ceny OC od mandatów – o ile wzrosną składki ubezpieczeniowe?

Co oznaczają powyższe zmiany w przepisach dla kierowców? Według ich przeciwników doprowadzą one do podwójnego karania – kierowca, który popełnił wykroczenie, otrzyma mandat, a dodatkowo będzie musiał liczyć się z koniecznością uiszczenia wyższej składki. Trzeba jednak pamiętać, że zmiany wbrew pozorom nie mają na celu zawyżyć składek ubezpieczenia OC, a raczej je zróżnicować.

Wynika to z tego, że wprowadzone zmiany w przepisach nie ustalają żadnych odgórnych reguł ustalania wysokości składek. Kwestia ta pozostaje całkowicie w gestii towarzystw ubezpieczeniowych. Cena obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego jest więc nadal indywidualną decyzją firmy ubezpieczeniowej. Teraz ubezpieczyciel może po prostu wziąć pod uwagę więcej czynników dotyczących klienta i na ich podstawie zwiększyć lub zmniejszyć jego składkę.

W związku z tym nie da się zatem jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo wzrosną składki ubezpieczeniowe. Wszystko zależy od ubezpieczyciela i danego kierowcy. Jeżeli ten często popełnia wykroczenia drogowe skutkujące uzyskaniem punktów karnych, może się spodziewać, że ubezpieczyciel potraktuje go jako klienta podwyższonego ryzyka i podwyższy mu składkę. Jeżeli jednak jeździ zgodnie z przepisami, nie musi obawiać się wyższej ceny, a może nawet uzyska dzięki temu korzystniejszą ofertę.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że wprowadzone do przepisów rozwiązanie ma w pierwszej kolejności zmobilizować kierowców do ostrożniejszej jazdy, co z kolei ma poskutkować poprawą bezpieczeństwa na drogach. Funkcjonowanie podobnych rozwiązań za granicą pokazuje, że mogą być one skuteczne – czy tak samo będzie w Polsce, przekonamy się za jakiś czas.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wpływie otrzymanych mandatów na cenę ubezpieczenia OC

Od kiedy obowiązuje nowy taryfikator mandatów?
Czy ubezpieczyciele mają wgląd w historię wykroczeń kierowców?
Czy składki ubezpieczeniowe kierowców, którzy mają na swoim koncie punkty karne, są wyższe?
Jaki jest cel wprowadzania tego typu zmian w prawie?
PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczyciele, wyliczając składkę ubezpieczeniową, biorą pod uwagę dane kierowców i parametry techniczne ubezpieczanych pojazdów.
 • 1 stycznia 2022 roku wszedł w życie nowy taryfikator mandatów, według którego kierowcy popełniający wykroczenia drogowe muszą liczyć się z dużo wyższymi mandatami niż jeszcze do niedawna.
 • 16 czerwca 2022 roku w życie weszły przepisy, na mocy których ubezpieczyciele otrzymali wgląd w informacje o punktach karnych, które ma na swoim koncie ubezpieczający samochód kierowca.
 • Po otrzymaniu wglądu w historię wykroczeń drogowych kierowców, ubezpieczyciele mogą proponować wyższe stawki za ubezpieczenie tym, którzy dopuścili się przewinień.
 • Wysokość składki ubezpieczeniowej pozostaje indywidualną decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego, które oblicza cenę na podstawie oceny ryzyka danego kierowcy.
 • Zaostrzenie przepisów ma zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach.
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

8 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
To nie będzie opinia, tylko drobne podsumowanie powyższej wypowiedzi. W ubiegłym roku OC dla Citroena C4 kosztowało mnie 719 zł. teraz dostałem ofertę 3049. Z trudnościami mi się udało ustalić, że przyczyną był mandat, gdyż od 5 lat nie miałem żadnej szkody z OC i AC- zweryfikowałem w UFG. Dodam, że w tej firmie ubezpieczałem ten samochód od 2012 w raz AC, OC w życiu prywatnym, assistance, oraz majątkowym. Akceptuję podejście karania wariatów, jednak w ten sytuacji, uważam, że przesadzili.
avatar autora komentarza
Zgadzam się z tobą Jeden mandat na 800pln i 6pkt i ubezpieczenie OC w tej samej firmie z 427 podskoczyło do 1400 z groszami...totalny absurd polskiego prawa . Wyjdzie na to że auto trzeba zarejestrować na osobę która nie ma prawa jazdy, bo jak nie bedzi jeździć to nie dostanie mandatu?
avatar autora komentarza
Zmień ubezpieczyciela bo to porażka. Jak mogą zwiększać o kilkaset procent.
avatar autora komentarza
Czy jest to zgodne z prawem karanie za wykroczenie podwójną karą finansową,raz zarabia budżet a drugi raz ubezpieczyciel.Co mówią statystyki o ile zmalała jazda bez ważnego OC i kierowców bez uprawnień.
Ubezpieczyciele otrzymali możliwość wglądu w informacje o mandatach i punktach karnych 17 czerwca 2022 r. Od tego czasu niedawno minął rok. Nie ukazał się jeszcze raport roczny UFG za 2022 rok lub opracowanie o tym, jak zmieniła się liczba kierowców bez ważnego OC. Na te dane trzeba poczekać. Towarzystwa wyliczają składkę na podstawie oceny eSCOR, na którą wpływają liczne dane ogólne i szczegółowe. Do tej pory były to liczby wypadków lub informacje o szkodach, a teraz także dane o karalności. Osoby jeżdżące przepisowo mogą liczyć na dodatkowe zniżki na OC, natomiast kierowcy łamiący nagminnie kodeks drogowy powinni spodziewać się podniesienia składki ubezpieczenia komunikacyjnego.
avatar autora komentarza
To powiem Wam lepsze. Nie mam szkód ani punktów. Mam 3 auta tylko na siebie rejstrowane. Pożyczyłam synowi jedno z nich, on natrzepał mandatów i teraz mam kosmiczne stawki za OC. Bandytyzm i złodziejstwo . Co samochód zawinił ?
avatar autora komentarza
A jakim prawem jacyś obcy ludzie maja mieć wiedzę gdzie mam jakie i za ile mandaty? Jak dla mnie to trochę bezprawne
Towarzystwo uzależniają wysokość składki od indywidualnej oceny eSCOR wykonywanej przez Ubezpieczeniowe Biuro Gwarancyjne. Na jej wynik mogą, ale nie muszą wpłynąć dane o mandatach/karach za wykroczenia drogowe (punkty karne). Osoby postronne nie mają więc wglądu w dane cząstkowe. Więcej na ten temat przeczyta Pani w naszym poradniku: System eSCOR – co to jest i jak działa?.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC