Które dokumenty podczas kontroli drogowej musisz mieć nadal w samochodzie?

Jeszcze w tym roku zaczną obowiązywać przepisy, które znacznie ułatwią życie kierowcom oraz właścicielom pojazdów. Nowe przepisy, które zostały przewidziane w tzw. pakiecie deregulacyjnym, czyli projekcie rządowym Ministra Infrastruktury, który powstał przy współpracy z Ministrem Cyfryzacji wejdą w życie 4 grudnia 2020 roku. Z poniższego artykułu dowiesz się jakie udogodnienia dla kierowców zostały przewidziane w nowelizacji.

Jakie dokumenty powinien mieć przy sobie kierowca podczas jazdy?

Podczas jazdy samochodem kierowca musi mieć przy sobie prawo jazdy. Jeśli zostanie zatrzymany przez policję w ramach kontroli  i okaże się, że nie ma przy sobie tego dokumentu, policja będzie mogła wystawić mu mandat.  Obowiązek ten wynika z art. 38 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110) zgodnie z którym:

Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:

1)  dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;

Dzięki nowelizacji, która weszła w życie w 2018 roku kierowcy nie muszą już mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego, ani potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Przed zmianami prawnymi z 2018 roku, za nieokazanie tych dokumentów podczas kontroli również groził mandat. Przepisy, które weszły w życie w październiku 2018 roku miały za zadanie ułatwić życie kierowcom. Dzięki tym zmianom kierowcy nie ponoszą negatywnych konsekwencji w razie nieposiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC w trakcie kontroli, ponieważ funkcjonariusze mogą sprawdzić informacje wynikające z tych dokumentów w Centralnej Ewidencji Kierowców. To jednak nie koniec udogodnień – od dłuższego czasu trwały prace nad tzw. pakietem deregulacyjnym, którego efekty wejdą w życie już 4 grudnia 2020 roku. Od tego momentu nie będzie już obowiązku posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy podczas kontroli.

Kierowca musi mieć przy sobie podczas jazdy (do 4 grudnia 2020 r.):

– prawo jazdy

Kierowca nie musi mieć przy sobie podczas jazdy:

– dowodu zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC

– dowodu rejestracyjnego

Od 4 grudnia 2020 r. kierowca nie będzie obowiązany do posiadania przy sobie podczas kontroli prawa jazdy w formie fizycznej. Zmiana dotyczy jedynie kierowców, którzy posiadają prawo jazdy wydane w Polsce.

Od grudnia 2020 brak prawa jazdy nie będzie skutkował mandatem

W grudniu tego roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące obowiązku posiadania i okazywania dokumentów przez kierowców. Przepis obligujący kierowców do okazania prawa jazdy podczas kontroli zyskał nowe brzmienie:

Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:

1)      dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem inny niż wydane w kraju prawo jazdy albo pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli kierujący nie posiada wydanego w kraju prawa jazdy albo pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Powyższa zmiana oznacza, że kierowcy posiadający polskie prawo jazdy, nie muszą mieć już tego dokumentu przy sobie podczas kierowania pojazdem. Zmiany zaczną obowiązywać od 4 grudnia 2020 roku. Oczywiście przepisy dotyczą posiadania przy sobie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem, kierowca nie musi więc mieć przy sobie prawa jazdy w wersji fizycznej.

Kierowca nie musi mieć przy sobie polisy OC, ani dowodu rejestracyjnego

Jeszcze kilka lat temu za nieokazanie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC podczas kontroli drogowej groziła kara mandatu. Obecnie nie jest wymagane, aby kierowca posiadał przy sobie wskazane wyżej dokumenty. Zmiana ta weszła w życie w październiku 2018 roku, od tego momentu właściwe organy mogą zweryfikować informacje wynikające z tych dokumentów we właściwym rejestrze.

Aplikacja mObywatel – jakie funkcje dla kierowców?

Kierowcy nie muszą już obawiać się, że dostaną mandat jeśli podczas kontroli drogowej nie okażą dowodu rejestracyjnego i polisy OC, niedługo kara nie będzie również groziła w przypadku nieposiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Jest to duże udogodnienie dla zapominalskich, a także dla osób, które nie lubią mieć przy sobie nadmiaru dokumentów. Dla osób, które chcą mieć stały dostęp do wszystkich ważnych informacji związanych z pojazdem, powstała aplikacja na telefon mObywatel. Aplikacja jest obsługiwana przez systemy Android (wersja 6.0 lub nowsza) oraz iOS (wersja 10.3 lub nowsza). Jest to oficjalna aplikacja wydana przez polski rząd, którą można pobrać na swój telefon bezpłatnie. Aplikacja umożliwia uzyskanie dostępu do wszystkich informacji zawartych w dokumentach samochodowych, m.in. w umowie ubezpieczenia OC czy dowodzie rejestracyjnym. Wszystkie te informacje znajdziesz w panelu mPojazd. Dodatkową zaletą aplikacji jest to, że przypomina ona kiedy kończy się przegląd techniczny oraz ubezpieczenie OC.

Ułatwienia dla kierowców od grudnia 2020

Koniec z obowiązkiem posiadania przy sobie prawa jazdy w wersji fizycznej to nie jedyne udogodnienie dla kierowców. W nowelizacji przepisów przewidziano także inne ułatwienia:

  • Kierowca który kupił używany samochód będzie mógł skorzystać z dotychczasowych tablic rejestracyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami osoba dokonująca rejestracji samochodu, może zawnioskować o zachowanie dotychczasowych tablic rejestracyjnych jeżeli kupiony samochód był już wcześniej zarejestrowany w Polsce, tablice odpowiadają wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów oraz są utrzymane w odpowiednim stanie. Dzięki tej zmianie kierowca uniknie kosztów związanych z wydaniem nowych tablic rejestracyjnych.
  • Dealer samochodowy będzie mógł zarejestrować samochód za nowego właściciela. To zupełnie nowe rozwiązanie, które umożliwi nabywcy samochodu uniknąć wielu formalności i pozwoli odebrać z salonu zarejestrowany samochód.
  • Nie będzie już obowiązku wymieniania dowodu rejestracyjnego w momencie, gdy zabraknie nam nim miejsca na pieczątki potwierdzające przejście badania technicznego. Dotychczas kierowcy musieli w takiej sytuacji wymieniać dokument na nowy, co wiązało się oczywiście z dodatkowymi kosztami oraz dodatkowymi formalnościami. Nowe przepisy przewidują zniesienie tego obowiązku.
  • Nie będzie już wydawana karta pojazdu, nalepka kontrolna oraz jej wtórnik. Właściwe organy w razie potrzeby będą mogły sprawdzić niezbędne informacje w Centralnej Ewidencji Pojazdów, sam właściciel samochodu również będzie mógł sprawdzić historię rejestracji online. Dzięki tej zmianie posiadacze samochodów nie poniosą kosztów związanych z wydaniem powyższych dokumentów.
  • Nowelizacja przewiduje możliwość rejestracji samochodu lub czasowej rejestracji przez starostę właściwego ze względu na czasowe miejsce zamieszkania. Co więcej w razie takiej potrzeby, nowy właściciel samochodu będzie mógł również złożyć wniosek o czasową rejestrację pojazdu do starosty właściwego ze względu na miejsce zakupu lub odbioru samochodu.
  • W nowych przepisach przewidziano także możliwość czasowego wycofania z ruchu uszkodzonego samochodu. Właściciel będzie mógł wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 miesięcy do 12 miesięcy, nie częściej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania pojazdu z ruchu. Dzięki tej zmianie, właściciel uszkodzonego samochodu, który wymaga większej naprawy będzie mógł go czasowo wyrejestrować, a co za tym idzie – nie będzie musiał ponosić w tym czasie kosztów ubezpieczenia samochodu. To ważna zmiana, do tej pory właściciele uszkodzonych samochodów osobowych musieli ponosić koszty związane z ubezpieczeniem samochodu, nawet jeśli czasowo nie mogli z niego korzystać. Należy jednak pamiętać, że przywrócenie pojazdu do ruchu będzie wiązało się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego.

Podstawa prawna: 

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110) 

ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.1517)

Źródła:

Czy muszę mieć przy sobie polisę potwierdzającą zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC?
Kierowca nie musi od października 2018 r. okazywać podczas kontroli potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Oczywiście obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC nadal obowiązuje, zlikwidowano jedynie obowiązek posiadania przy sobie potwierdzenia zawarcia tej umowy, ponieważ policja jest w stanie zweryfikować informacje w odpowiednim rejestrze.
Czy za nieokazanie prawa jazdy podczas kontroli grozi mandat?
W chwili obecnej tak. Jednak od 4 grudnia 2020 r. wejdą w życie nowe przepisy, dzięki którym kierowca nie będzie już zobowiązany do okazania prawa jazdy podczas kontroli, co za tym idzie brak dokumentu podczas jazdy nie będzie skutkował mandatem.
Czy za brak dowodu rejestracyjnego podczas kontroli drogowej mogę dostać mandat?
Nie. Od października 2018 roku kierowcy nie muszą już mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego, właściwe organy są w stanie sprawdzić wszystkie niezbędne informacje w odpowiednim rejestrze. Dowód rejestracyjny jest jednak nadal potrzebny do dokonania szeregu innych czynności, np. przy sprzedaży samochodu.
Czy sprzedawca będzie mógł zarejestrować za mnie samochód?
Nowe przepisy przewidują możliwość dokonania rejestracji samochodu przez dealera samochodowego online. Dzięki takiemu rozwiązaniu kupujący będzie mógł odebrać z salonu zarejestrowany samochód, pozwoli to uniknąć kłopotliwych formalności. Możliwość ta dotyczy salonów samochodowych autoryzowanych przez producenta posiadających lokal na terenie Polski, a także salonów prowadzonych w Polsce bezpośrednio przez producenta.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Nowak

Absolwentka prawa. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Jest to dla niej codzienność, dlatego chętnie doradza klientom naszej porównywarki OC AC.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!