Wymiana dowodu rejestracyjnego

Czy kierowca musi mieć przy sobie podczas jazdy dowód rejestracyjny? Kiedy dowód rejestracyjny powinien zostać wymieniony na nowy? Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz ile to kosztuje? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w niniejszym artykule. Z tekstu dowiesz się także jakie zmiany szykują się w prawie odnośnie obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego na nowy.

Czy muszę mieć przy sobie dowód rejestracyjny?

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, od 1 października 2018 roku kierowcy nie muszą mieć przy sobie podczas jazdy dowodu rejestracyjnego, ani potwierdzenia zawarcia polisy OC. Przed wprowadzeniem zmian prawnych, odpowiednie służby mogły podczas kontroli wystawić mandat kierowcy, który nie miał przy sobie wskazanych dokumentów. Obecnie w przypadku zatrzymania, policja może sprawdzić wszystkie dane w specjalnym systemie tj. Centralnej Ewidencji Kierowców. Kierowca w dalszym ciągu jest jednak zobowiązany mieć przy sobie prawo jazdy, za brak dokumentu podczas jazdy policja może nałożyć na kierowcę mandat w wysokości 250 zł podczas kontroli.

Oczywiście obowiązek posiadania ważnej polisy OC dalej obowiązuje – bez względu na to czy samochód jest użytkowany czy nie. To samo tyczy się dowodu rejestracyjnego, dokument ten dalej zachowuje swoją ważność i jest wymagany przy załatwianiu formalności.

Kiedy trzeba wymienić dowód rejestracyjny?

Kierowca powinien wymienić dowód rejestracyjny na nowy w sytuacji zmiany danych właściciela pojazdu, taka sytuacja nastąpi np. w przypadku zmiany nazwiska właścicielki samochodu. Ponadto dowód powinien zostać wymieniony na nowy, jeśli zmianie ulegną dane techniczne samochodu na skutek wprowadzenia poważnych zmian konstrukcyjnych. Wniosek o nowy dokument należy złożyć także w sytuacji zniszczenia dotychczasowego dowodu bądź jego zgubienia. Dowód rejestracyjny powinien zostać wymieniony także wtedy, gdy zabraknie na nim wolnego miejsca na pieczątkę z przeglądu technicznego. W tej materii trwają obecnie prace nad zmianami w prawie, o których dowiesz się w dalszej części artykułu.

Jak wymienić dowód rejestracyjny?

Wymiana dowodu rejestracyjnego odbywa się w trybie wydania decyzji administracyjnej. Aby uzyskać nowy dowód należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie miasta. Do wniosku należy dołączyć:

  • Dowód uiszczenia opłaty
  • Dotychczasowy dowód rejestracyjny
  • Kartę Pojazdu (jeśli została wydana)
  • Potwierdzenie zawarcia polisy OC
  • Zaświadczenie o ważnym przeglądzie technicznym

Należy mieć przy sobie także dokument tożsamości.

Dodatkowo jeśli samochód stanowi współwłasność, a wniosek składany jest przez jednego ze współwłaścicieli to powinien on złożyć pełnomocnictwo udzielone przez drugiego współwłaściciela wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł płatne na konto urzędu miejskiego). Jeśli zgubiłeś dowód rejestracyjny i chcesz uzyskać duplikat, do wniosku załącz dodatkowo oświadczenie o utracie dokumentu.

Czas oczekiwania na nowy dowód rejestracyjny wynosi ok. 30 dni. W czasie oczekiwania na wyrobienie dowodu rejestracyjnego, dokumentem dopuszczającym samochód do ruchu jest pozwolenie czasowe. Tymczasowy dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) wydawany jest na 30 dni, w szczególnych przypadkach okres ten może zostać przedłużony o 14 dni.

Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego?

Koszty wyrobienia nowego dowodu rejestracyjnego bez wydania pozwolenia czasowego wynosi 54,50 zł. Z kolei koszt wyrobienia nowego dokumentu wraz z uzyskaniem pozwolenia czasowego wynosi 73,50 zł. Na stronie urzędu znajdziesz nr konta, na który należy uiścić wskazane kwoty. Dowód dokonania zapłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego.

Brak miejsca na pieczątkę – czy trzeba wymienić dowód rejestracyjny?

Pomimo tego, że zniesiono obowiązek posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego w czasie jazdy, dokument ten wciąż jest wymagany do załatwienia wielu formalności. Dokument jest potrzebny np. w momencie wykonywania przeglądu technicznego – po pozytywnym przejściu przeglądu, przybijana jest pieczątka w dokumencie, która poświadcza że samochód ma ważny przegląd. W sytuacji gdy zabraknie miejsca na dowodzie rejestracyjnym na przybicie pieczątki, kierowca niestety musi wymienić dokument na nowy co wiąże się z poświęceniem czasu oraz kosztami o których wspomniano powyżej. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na pieczątkę jest kłopotliwa i dla wielu stanowi zbędną formalność. Obecnie w ministerstwie trwają prace nad nowelizacją przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym. Projekt złożony przez Ministra Infrastruktury powstał we współpracy z Ministrem Cyfryzacji, w zeszłym tygodniu senat przyjął poprawki. Rządowy projekt zakłada wiele ułatwień dla kierowców, w tym zniesienie obowiązku wyrabiania nowego dowodu rejestracyjnego w sytuacji, gdy wszystkie rubryki zostaną wypełnione. Przepisy jeszcze nie weszły w życie.

PODSUMOWANIE
  • Kierowcy nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia polisy OC podczas jazdy. Obowiązek ten został zniesiony w 2018 roku, brak dokumentów w momencie kontroli nie będzie skutkował nałożeniem mandatu.
  • Kierowca w dalszym ciągu jednak potrzebuje dowodu rejestracyjnego do załatwienia różnych formalności, dokument jest potrzebny np. podczas sprzedaży samochodu czy też dokonywania przeglądu technicznego.
  • Wniosek o wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego powinien zostać złożony w sytuacji: zmiany nazwiska, zniszczenia dokumentu, zagubienia dokumentu, a także w sytuacji gdy skończy się miejsce na pieczątkę z przeglądu technicznego.
  • Obecnie trwają prace nad zmianą przepisów, które zakładają m.in. zniesienie obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego w momencie wypełnienia wszystkich rubryk na pieczątki z przeglądu technicznego.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Nowak

Absolwentka prawa, obecnie odbywa aplikację radcowską przy OIRP Wrocław. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Jest to dla niej codzienność, dlatego chętnie doradza klientom naszej porównywarki OC AC.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!