Kara za nieprzerejestrowanie samochodu. Co Ci grozi?

Od 1 stycznia 2020 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy Kodeksu Drogowego, zgodnie z którymi każda osoba, która kupiła samochód lub go sprzedała, powinna zgłosić taki fakt do właściwego organu, pod rygorem nałożenia kary pieniężnej. Jakie kary grożą za nieprzerejestrowanie samochodu? Ile przewidziano dni na zawiadomienie o nabyciu pojazdu? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Obowiązek zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu.

Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110) zwaną dalej Ustawą lub Kodeksem Drogowym:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Przed wprowadzeniem nowelizacji był to przepis martwy, bowiem niedochowanie obowiązków w nim wskazanych nie wiązało się z żadną sankcją. Stan ten został zmieniony na skutek nowelizacji przepisów Kodeksu Drogowego. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z nimi osoba, która była zobowiązana do zawiadomienia starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu i która tego obowiązku nie dotrzymała, podlega karze pieniężnej od 200 do 1000 zł. Na taką samą karę naraża się osoba, która będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego do Polski z innego kraju UE, nie zarejestruje go w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Powyższe obowiązki wynikają z dodanego art. 140mb, którego treść brzmi następująco:

Kto:

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 pojazdu ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Jakie kary grożą za niepoinformowanie starosty o zakupie samochodu?

Zgodnie z nowymi przepisami, na osobę która kupiła samochód musi zawiadomić o tym fakcie starostę w ciągu 30 dni, jeśli tego nie zrobi może zostać nałożona na nią kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł. Takiej samej karze będzie podlegała również osoba, która sprzedała auto i nie zawiadomiła o tym starosty w ciągu 30 dni. Obowiązek dotyczy nie tylko sprzedaży pojazdu, ale ogólnie jego zbycia, zatem osoba która zbyła samochód w drodze darowizny, również będzie podlegała obowiązkowi zawiadomienia starosty.

Przepis wprowadzający sankcję pieniężną, wprowadza również możliwość nałożenia kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł na osobę, która nabyła samochód sprowadzony z innego państwa członkowskiego UE i nie zarejestrowała do w Polsce w ciągu 30 dni od dnia sprowadzenia samochodu. Przepis ten może budzić wątpliwości co do zasad działania handlowców samochodowych.  Wątpliwości zostały rozstrzygnięte w odpowiedzi Ministra Infrastruktury na interpelację poselską nr 1175, w której wskazano, że przepisy nie stoją na przeszkodzie, aby osoba trudniąca się obrotem pojazdów sprzedała samochód sprowadzony do Polski przed upływem 30 dni od momentu sprowadzenia bez jednoczesnej rejestracji tego samochodu, należy jednak pamiętać, że obowiązek rejestracji przejdzie na nowego nabywcę samochodu, a więc klienta docelowego.

Zgłoszenie nabycia pojazdu i rejestracja pojazdu, a Covid.

Ze względu na sytuację panującą w kraju, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 czas na dokonanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 140mb Ustawy został wydłużony do 180 dni. Wydłużenie to obowiązuje do końca 2020 roku. Zatem w 2020 roku osoba, która zbyła lub nabyła pojazd może dokonać zawiadomienia starosty o tym fakcie w ciągu 180 dni i nie będzie narażona tym samym na karę pieniężną.

W jaki sposób zgłosić nabycie pojazdu?

Informację o nabyciu pojazdu można zgłosić udając się osobiście do właściwego wydziału komunikacji w urzędzie miejskim. Celem usprawnienia procesu zawiadamiania o nabyciu pojazdu, umożliwiono również złożenie takiego zawiadomienia przez Internet.  Zawiadomienie należy złożyć  za pośrednictwem portalu gov.pl, aby tego dokonać konieczne będzie posiadanie Profilu Zaufanego. Profil Zaufany to środek identyfikacji elektronicznej, jeśli go nie posiadasz, możesz go w szybki sposób założyć jeżeli masz konto w banku, który ma zgodę na potwierdzanie Profilu Zaufanego.

Jak zgłosić nabycie pojazdu przez Internet? Na stronie www.gov.pl logujesz się używając zakładki MÓJ GOV. Po zalogowaniu należy przejść do zakładki usługi dla obywatela -> kierowcy i pojazdy -> Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę  (usługa online)  -> Wyślij zgłoszenie.

Zgłoszenia powinien dokonać nowy właściciel samochodu. Ma na to 30 dni od momentu zakupu (w 2020 roku termin ten został wydłużony do 180 dni ze względu na Covid-19). W zgłoszeniu należy podać:

  • Markę, model, typ pojazdu
  • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
  • Numer rejestracyjny
  • Swoje dane osobowe
  • Dane sprzedawcy

Do zgłoszenia trzeba załączyć skan lub zdjęcie umowy sprzedaży.  Na koniec wystarczy wskazać urząd, do którego zgłoszenie ma trafić (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania). Dokonanie zgłoszenia nic nie kosztuje, w tym miejscu należy podkreślić, że zawiadomienie o nabyciu pojazdu nie jest równoznaczne z rejestracją pojazdu. Proces rejestracji pojazdu odbywa się na innych zasadach i podlega opłacie, więcej na ten temat przeczytasz tutaj: https://mubi.pl/poradniki/rejestracja-samochodu/

W jaki sposób zgłosić sprzedaż samochodu?

Zgodnie z przepisami do zawiadomienia starosty o zakupie pojazdu, zobowiązany jest nie tylko nabywca, ale również sprzedawca, który powinien zgłosić fakt zbycia pojazdu. Zawiadomienie powinno zostać dokonane w ciągu 30 dni od momentu sprzedaży samochodu. Za niedochowanie powyższego obowiązku sprzedawca może otrzymać administracyjną karę pieniężną w wysokości od 200 do 1000 zł.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w urzędzie (w wydziale komunikacji) lub składając wniosek przez Internet. Tak samo jak w przypadku zgłoszenia nabycia pojazdu, zgłoszenia dotyczącego sprzedaży samochodu również można dokonać za pośrednictwem strony www.gov.pl Po zalogowaniu do swojego profilu należy wybrać kolejno następujące zakładki: usługi dla obywatela -> kierowcy i pojazdy -> Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę  (usługa online)  -> Wyślij zgłoszenie.

W formularzu zgłoszenia należy wskazać dane samochodu oraz nadane nabywcy oraz dołączyć do niego skan lub zdjęcie umowy sprzedaży. Na koniec należy wybrać odpowiedni urząd. Zgłoszenie nie wiąże się z żadną opłatą.

Podstawy prawne: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110)

PODSUMOWANIE
  • Osoba, która nabyła lub zbyła pojazd powinna w ciągu 30 dni zawiadomić o tym fakcie starostę. Takiemu obowiązkowi będzie podlegała zarówno osoba, która kupiła samochód jak i taka która go sprzedała lub zbyła w ramach darowizny.
  • Za niedotrzymanie obowiązku zawiadomienia starosty o fakcie zbycia lub nabycia samochodu, grozi kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł.
  • Zawiadomienie można złożyć w urzędzie lub przez Internet logując się na stronie www.gov.pl
  • Na karę pieniężną w wysokości od 200 do 1000 zł narażona jest również osoba, która kupiła samochód sprowadzony z innego państwa należącego do UE i nie zarejestrowała go w ciągu 30 dni od dnia sprowadzenia do Polski.
  • W 2020 roku termin na dokonanie zawiadomienia został przedłużony do 180 dni, przedłużenie obowiązuje do końca 2020 roku.
Oceń artykuł:
15,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!