Kara za nieprzerejestrowanie samochodu, niezgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu

Od 1 stycznia 2020 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy kodeksu drogowego, zgodnie z którymi każda osoba, która kupiła samochód lub go sprzedała, powinna zgłosić taki fakt do właściwego organu, pod rygorem nałożenia kary pieniężnej. Jakie kary grożą za niezgłoszenie zakupu lub sprzedaży samochodu? Ile przewidziano dni na zawiadomienie o nabyciu pojazdu? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

nieprzerejestrowanie samochodu

Obowiązek zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu.

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110) zwaną dalej Ustawą lub kodeksem drogowym:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Przed wprowadzeniem nowelizacji był to przepis martwy, bowiem niedochowanie obowiązków w nim wskazanych nie wiązało się z żadną sankcją. Stan ten został zmieniony na skutek nowelizacji przepisów Kodeksu drogowego. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2020 roku, a zgodnie z nimi osoba, która była zobowiązana do zawiadomienia starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu i która tego obowiązku nie dotrzymała, podlega karze pieniężnej. Od 2024 roku wynosi ona od 250 do 2000 zł. Na taką samą karę naraża się osoba, która będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego do Polski z innego kraju UE, nie zarejestruje go w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Powyższe obowiązki wynikają z dodanego art. 140mb, którego treść brzmi następująco:

Kto:

Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie, o którym mowa w art. 73aa termin złożenia wniosku o rejestrację pojazdu ust. 3, nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

2) Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 dokumenty przekazywane kupującemu przy sprzedaży pojazdu ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o zbyciu pojazdu w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

UWAGA!

Od 1 stycznia 2024 roku nie trzeba już zgłaszać nabycia pojazdu staroście, a jedynie dokonać przerejestrowania. Nowy właściciel ma 30 dni na złożenie wniosku rejestracyjnego (przedsiębiorcy zajmujący się obrotem pojazdów 90 dni). Kara za niedopełnienie obowiązku wynosi 500 zł. Z kolei dotychczasowy właściciel otrzyma karę 250 zł, jeśli nie zawiadomi starosty o zbyciu pojazdu. Natomiast mandat w wysokości 1000 zł grozi za niezłożenie w terminie 180 dni wniosku o rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie kary grożą za niepoinformowanie starosty o zakupie samochodu?

Zgodnie z nowymi przepisami, osoba, która kupiła samochód, musi zawiadomić o tym fakcie starostę w ciągu 30 dni. Jeśli tego nie zrobi, może zostać nałożona na nią kara pieniężna w wysokości od 250 do 2000 zł. Takiej samej karze będzie podlegała również osoba, która sprzedała auto i nie zawiadomiła o tym starosty w ciągu 30 dni. Obowiązek dotyczy nie tylko sprzedaży pojazdu, ale ogólnie jego zbycia, zatem osoba, która zbyła samochód w drodze darowizny, również będzie podlegała obowiązkowi zawiadomienia starosty.

Przepis wprowadzający sankcję pieniężną, wprowadza również możliwość nałożenia kary pieniężnej w wysokości od 250 do 2000 zł na osobę, która nabyła samochód sprowadzony z innego państwa członkowskiego UE i nie zarejestrowała go w Polsce w ciągu 30 dni od dnia sprowadzenia samochodu. Przepis ten może budzić wątpliwości co do zasad działania handlowców samochodowych. Wątpliwości zostały rozstrzygnięte w odpowiedzi Ministra Infrastruktury na interpelację poselską nr 1175, w której wskazano, że przepisy nie stoją na przeszkodzie, aby osoba trudniąca się obrotem pojazdów sprzedała samochód sprowadzony do Polski przed upływem 30 dni od momentu sprowadzenia bez jednoczesnej rejestracji tego samochodu, należy jednak pamiętać, że obowiązek rejestracji przejdzie na nowego nabywcę samochodu, a więc klienta docelowego.

Zgłoszenie nabycia pojazdu i rejestracja pojazdu a Covid

Ze względu na sytuację panującą w kraju, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, czas na dokonanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 140mb Ustawy był wydłużony od lipca 2021 roku do 60 dni. Obowiązywał on do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

UWAGA!

Obowiązek rejestracji w ciągu 60 dni przestał obowiązywać w dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, czyli 1 lipca 2023 roku! Obecnie rejestracji pojazdu należy dokonać w terminie 30 dni.

Przykład

W maju 2023 roku Piotr sprowadził używany samochód z jednego z państw Unii Europejskiej. Na początku sierpnia 2023 roku jego znajomy Maciej zrobił to samo. Gdy Piotr powiedział Maciejowi, że nie spieszy się z rejestracją pojazdu, bo ma na to jeszcze kilkadziesiąt dni, Maciej próbował wyprowadzić go z błędu, mówiąc, że przecież powinien dokonać rejestracji samochodu w ciągu 30 dni od jego sprowadzenia. Okazało się, że obaj mieli rację, a wynikało to z różnic w przepisach obowiązujących w pierwszej i drugiej połowie 2023 roku.

W jaki sposób zgłosić nabycie pojazdu?

Zgodnie z przepisami do zawiadomienia starosty o zakupie pojazdu zobowiązany jest nie tylko nabywca, ale również sprzedawca, który powinien zgłosić fakt zbycia pojazdu. Zawiadomienie powinno zostać dokonane w ciągu 30 dni od momentu sprzedaży samochodu. Za niedochowanie powyższego obowiązku sprzedawca może otrzymać administracyjną karę pieniężną w wysokości od 250 do 2000 zł.

Jak zgłosić nabycie pojazdu przez Internet? Na stronie www.gov.pl logujesz się, używając zakładki MÓJ GOV. Po zalogowaniu należy przejść do zakładki usługi dla obywatela -> kierowcy i pojazdy -> Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online)  -> Wyślij zgłoszenie.

Zgłoszenia powinien dokonać nowy właściciel samochodu. Ma na to 30 dni od momentu zakupu. W zgłoszeniu należy podać:

 • markę, model, typ pojazdu,
 • numer identyfikacyjny pojazdu (VIN),
 • numer rejestracyjny,
 • swoje dane osobowe,
 • dane sprzedawcy.

Do zgłoszenia trzeba załączyć skan lub zdjęcie umowy sprzedaży. Na koniec wystarczy wskazać urząd, do którego zgłoszenie ma trafić (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania). Dokonanie zgłoszenia nic nie kosztuje. W tym miejscu należy podkreślić, że zawiadomienie o nabyciu pojazdu nie jest równoznaczne z rejestracją pojazdu. Proces rejestracji pojazdu odbywa się na innych zasadach i podlega opłacie. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: https://mubi.pl/poradniki/rejestracja-samochodu/

W jaki sposób zgłosić sprzedaż samochodu?

Zgodnie z przepisami do zawiadomienia starosty o zakupie pojazdu zobowiązany jest nie tylko nabywca, ale również sprzedawca, który powinien zgłosić fakt zbycia pojazdu. Zawiadomienie powinno zostać dokonane w ciągu 30 dni od momentu sprzedaży samochodu. Za niedochowanie powyższego obowiązku sprzedawca może otrzymać administracyjną karę pieniężną w wysokości od 250 do 2000 zł.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w urzędzie (w wydziale komunikacji) lub składając wniosek przez Internet. Tak samo jak w przypadku zgłoszenia nabycia pojazdu, zgłoszenia dotyczącego sprzedaży samochodu również można dokonać za pośrednictwem strony www.gov.pl. Po zalogowaniu do swojego profilu należy wybrać kolejno następujące zakładki: usługi dla obywatela -> kierowcy i pojazdy -> Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online) -> Wyślij zgłoszenie.

W formularzu zgłoszenia należy wskazać dane samochodu, nabywcy oraz dołączyć do niego skan lub zdjęcie umowy sprzedaży. Na koniec należy wybrać odpowiedni urząd. Zgłoszenie nie wiąże się z żadną opłatą.

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110)

Przeczytaj też: Wniosek o rejestrację pojazdu – rejestracja pojazdu – co musisz wiedzieć?

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu w 2024 roku?

Od 1 stycznia 2024 roku nowy właściciel samochodu ma 30 dni na jego zarejestrowanie – przedsiębiorcy zajmujący się obrotem pojazdów mają na to 90 dni.

Opłata komunikacyjnaKwota
Standardowe tablice rejestracyjne80,00 zł
Dowód rejestracyjny54,00 zł
Pozwolenie czasowe13,50 zł
Nalepka legalizacyjna12,50 zł

Całkowity koszt zależy od wyboru tablic rejestracyjnych, tak więc może on wynieść:

 • 80,00 zł – przy pozostawieniu numeru rejestracyjnego,
 • 160,00 zł – przy wymianie tablic rejestracyjnych na standardowe,
 • 1080,00 zł – przy wymianie tablic na indywidualne,
 • 180,00 zł – przy wymianie tablic na zabytkowe.

Dodatkowa opłata w wysokości 17,00 zł pobierana jest za pełnomocnictwo. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym poradniku Rejestracja samochodu 2024 – co musisz wiedzieć o rejestracji pojazdu?

Czy trzeba przerejestrować samochód, aby kupić polisę OC?

Kupując używany samochód, jest bardzo niewielka szansa, że będzie on nieubezpieczony, ponieważ w Polsce, jak i wszystkich krajach europejskich, na właścicielu spoczywa obowiązek zakupu OC. W takim przypadku ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przechodzi na nowego właściciela.

UWAGA!

Umowa ubezpieczenia OC po poprzednim właścicielu pojazdu nie przedłuża się automatycznie, więc koniecznie trzeba sprawdzić jej datę wygaśnięcia!

Jeśli polisa OC wygasa w dniu zakupu auta lub poprzedni właściciel nie ubezpieczył pojazdu, to ten nowy musi to zrobić w dniu jego nabycia, by nie płacić kary za brak OC – oczywiście za brak ciągłości w ubezpieczeniu przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży odpowiada poprzedni właściciel.Czy więc trzeba przerejestrować auto, by kupić OC? Oczywiście nie, rejestracja służy temu, aby odpowiednie instytucje wiedziały o zmianie właściciela. To od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazd jest de facto własnością kupującego i nawet nie może on czekać na rejestrację, by kupić OC, tylko musi to zrobić, gdy brak polisy!

FAQ – najczęściej zadawane pytania o karę za niepoinformowanie starosty o nabyciu/zbyciu samochodu

Jak wysoka kara grozi za niepoinformowanie starosty o nabyciu samochodu?
Czy w związku z pandemią kierowcy mogą później zgłosić nabycie i sprzedaż pojazdu?
Jak zgłosić nabycie samochodu?
PODSUMOWANIE
 • Osoba, która nabyła lub zbyła pojazd, powinna w ciągu 30 dni zawiadomić o tym fakcie starostę. Takiemu obowiązkowi będzie podlegała zarówno osoba, która kupiła samochód, jak i taka, która go sprzedała lub zbyła w ramach darowizny.
 • Za niedotrzymanie obowiązku zawiadomienia starosty o fakcie zbycia lub nabycia samochodu grozi kara pieniężna w wysokości od 250 do 2000 zł.
 • Zawiadomienie można złożyć w urzędzie lub przez Internet, logując się na stronie www.gov.pl.
 • Na karę pieniężną w wysokości od 250 do 2000 zł narażona jest również osoba, która kupiła samochód sprowadzony z innego państwa należącego do UE i nie zarejestrowała go w ciągu 30 dni od dnia sprowadzenia do Polski.
 • Koszt rejestracji używanego auta ze zmianą tablic rejestracyjnych na standardowe to 160 zł.
 • OC można kupić przed przerejestrowaniem samochodu.
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

17 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Mylicie zbycie i nabycie samochodu z rejestracją.
Kwestia różnic między rejestracją a zgłoszeniem zbycia/nabycia pojazdu powoduje wiele problemów i niedomówień. Należy zaznaczyć, że o zgłoszeniu nabycia/zbycia pojazdu możemy mówić tylko w przypadku zakupu/sprzedaży auta, które było już wcześniej zarejestrowane w Polsce. Samochody sprowadzone z zagranicy nadal podlegają obowiązkowi rejestracji, dlatego niektóre fragmenty artykułu traktują właśnie o rejestracji pojazdu.
avatar autora komentarza
Należy więc w terminie 30 dni zawiadomić o nabyciu auta kupionego w Polsce i w terminie 30 dni przerejestrowac auto - aby uniknąć kary? Dwa obowiązku? Złożyłam zaw o nabyciu przez internet w 30 dniu od zakupu- to wystarczy aby nie było kary? Bo przerejestrowanie przez internet się nie da... Więc jeden czy dwa obowiązki? I czy teraz dostane kare skoro nieprzerejestrowalam jeszcze auta?
Jeśli samochód był wcześniej zarejestrowany w Polsce, należy przede wszystkim zgłosić fakt nabycia pojazdu i to niedopełnienie tego obowiązku skutkuje nałożeniem kary.
avatar autora komentarza
Wpierw wyjaśniacie za co kary, po czym piszecie w FAQ pkt. że jest kara za nieprzerejestrowanie. Owszem jest ale samochodu sprowadzonego z zagranicy więc dopiszcie to.
Dziękujemy za opinię i zwracamy uwagę, że wspomniana przez Pana kwestia kary za nieprzerejestrowanie samochodu sprowadzonego z zagranicy została opisana w artykule w punkcie "Jakie kary grożą za niepoinformowanie starosty o zakupie samochodu?".
avatar autora komentarza
Witam. Właśnie córka otrzymała 6 zawiadomień o wszczeciu postępowania odnośnie kary. z końcem 2019 zmarł mi mąż który pozostawił samochód i przyczepki. Notarlialnie zostałyśmy spadkobiercami 15.01.2020. Zaraz (29.01.2020spisałyśmy umowę darowizny z córką na mnie, aby uniknąć komlikacji przy ciąganiu po urzędach. Dnia 07.02.2020 dokonałam osobiście przerejestrowania tych pojazdów ale niestety niedopatrzenie i jest problem. Złożyłam wyjaśnienia ale powątpiewam w przychylność urzędu dlatego pytanie. Skoro handlarze przy sprzedaży samochodu przed 30 dniem mogą uniknąć kary to czy tutaj też tak może się tyczyć i powinni rozpatrzeć bez kary?? i czy ewentualnie mogę sie odwołać na tej podstawie od kary???
avatar autora komentarza
W ustawie o ruchu drogowym nie ma żadnej wzmianki za nieprzerejestrowanie , nie ma określonego ani czasu na to ani kary. Zgłoszenie rejestracji czyli nabycia auta to zupełnie inna odrębna czynność i za to jest tylko kara i czas 30 dni. Proszę poczytać ustawę jeszcze raz ale ze zrozumieniem.
Dziękujemy za komentarz. Artykuł został skorygowany.
avatar autora komentarza
Witam, przypadek do przeanalizowania. Motocykl został zakupiony w 2019r. i nie został przerejestrowany. Czy jest możliwe zarejestrowanie go bez nałożenia kary? Bardzo prosił bym o pomoc w tym temacie.
avatar autora komentarza
Witam a co np ze sprzedażą z przed ustawy tez kara ? jam mam auto na stanie umowa z 2011 r?
avatar autora komentarza
Czy współwłaściciel też musi zapłącić karę za niezgłoszenie sprzedazy samochodu?
avatar autora komentarza
Tak,ja i żona dostaliśmy kary po 700 zł.I to za głupie niezawiadomienie które wypadło z głowy.Mandaty za prędkość są niższe.
avatar autora komentarza
porejestrowałem auto i zgłosiłem jego nabycie w dniu 11.04.2022 kare za spóźnianie otrzymałem 23.01.2024 - czyli prawie po 2 latach. czy ich też nie obowiązują terminy dla takich decyzji???
Powinien Pan wyjaśnić sprawę z właściwym urzędem. Nowe przepisy weszły w życie z początkiem tego roku, a w przypadkach wcześniejszych spraw stosuje się zasady wcześniejsze, obowiązujące do końca 2023 roku.
avatar autora komentarza
U mnie w starostwie czekali 2 lata dostałem 1000 do zapłaty za niezgłoszenie sprzedaży ile dokumentów przysyłają poleconym paragrafów 100 potrafią człowieka sponiewierać.
avatar autora komentarza
Samochod z UE, sprowadzony do Polski 10 stycznia , czasowa rejestracja(w celu przegladu) 31 stycznia - czy tu juz dopełniłam obowiązek rejestracji? Wyrok WSA z poznania uznaje czasowa rejestracje jako dopełnienie obowiązku, a urzędy inaczej- liczy się tylko rejestracxja stała

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC