Taryfikator mandatów 2024 – ile kierowcy zapłacą za przewinienia?

Przekroczenie prędkości, jazda pod wpływem alkoholu czy wyprzedzanie na przejściu dla pieszych – nie ulega wątpliwości, że są to przewinienia, które powinny i rzeczywiście podlegają karom, a te są już od pewnego czasu znacznie wyższe niż dotychczas. Funkcjonariusze nie są pobłażliwi wobec kierowców, którzy dopuszczają się wykroczeń na drodze. Z jakimi sankcjami muszą liczyć się osoby korzystające z pojazdów, które naruszyły prawo? I jakie zasady opłacania mandatów obowiązują w 2024 roku?

dokumenty samochodu

Jakie zmiany w przepisach dla kierowców pojawiły się w 2023 roku i planowane są na 2024 rok?

W 2022 roku główną zmianą w przepisach dotyczących ruchu drogowego było wprowadzenie nowego taryfikatora mandatów i punktów karnych. Rok 2023 aż tak rewolucyjnych zmian dla kierowców nie przyniósł, ale nie oznacza to, że w ogóle ich nie było. Poniżej omówimy obowiązujące aktualnie kary za wykroczenia drogowe, ale w pierwszej kolejności przyjrzyjmy się temu, co nas czeka w najbliższych miesiącach.

Pierwszą i bardzo głośną zmianą jest ta, która… ostatecznie nie weszła w życie w 2023 roku. Chodzi o przepisy dotyczące konfiskaty samochodu grożącej kierowcom prowadzącym w stanie nietrzeźwości. Zmiany w tym względzie planowane początkowo na koniec 2023 roku zostały przesunięte na dzień 14 marca 2024 roku. Po tym terminie pijani kierowcy będą musieli liczyć się nie tylko z karą pozbawienia wolności i zakazem prowadzenia pojazdów, ale również przepadkiem swojego samochodu. Będzie on grozić w razie:

 • prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, jeżeli poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi co najmniej 1,5 promila,
 • prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy,
 • spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości.

A na tym surowe kary dla nietrzeźwych kierowców się nie kończą. Od początku października 2023 roku zaczęły obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi wydłużeniu uległa kara pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu w stanie nietrzeźwości (od 3 do 16 lat), a grzywna lub ograniczenie wolności za samo prowadzenie pojazdu w tym stanie zostały zamienione na karę pozbawienia wolności do lat 3.

Ponadto od 17 września 2023 powróciły kursy reedukacyjne w celu zmniejszenia liczby punktów karnych. Według nowych przepisów do kursu mogą przystąpić osoby, które nie przekroczyły jeszcze limitu 24 punktów karnych, a po jego odbyciu z ich konta zniknie 6 punktów karnych. Kurs można odbyć maksymalnie raz na pół roku. Nowością jest także kolejna zmiana okresu, po którym kasują się punkty karne – powrócono do wcześniejszych zasad, wedle których punkty kasują się po roku, a nie po 2 latach.

Wreszcie w życie mają wejść także długo odwlekane zmiany w przeglądach technicznych. Oznaczałoby to obowiązek dokumentacji fotograficznej, dwukrotną stawkę przeglądu wykonanego 30 dni po terminie i wpisanie daty kolejnego badania technicznego według tej wynikającej z poprzedniego w razie wcześniejszego dokonania przeglądu.

Więcej na temat przepisów drogowych wprowadzonych w 2023 roku przeczytasz w artykule: “Prawo o ruchu drogowym 2023 – jakie zmiany czekają kierowców?”.

Jakie zmiany czekają kierowców w 2024 roku?

 • Kierowcy, którzy ukończyli 65. rok życia i chcą przedłużyć ważność swojego prawa jazdy, muszą przejść obowiązkowe badania psychologiczne.
 • Benzyna PB 95 nie jest już oznaczona jako E5. Posiada symbol E10, ponieważ zmieniła się ilość dodatku biokomponentów w paliwie.
 • Po nabyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce należy dokonać rejestracji auta w terminie 30 dni. Nie wystarczy już zgłoszenie samego faktu nabycia samochodu.

Więcej na temat zmian w przepisach dla kierowców w 2024 roku przeczytasz w artykule: “Co zmieniło się w przepisach dla kierowców w 2023 roku i jakie modyfikacje przyniesie 2024 rok?”.

Taryfikator mandatów dla kierowców 2024 – ile zapłacą kierowcy i za co? Wysokości mandatów za przykładowe przewinienia

Bardzo duże zmiany w sposobach karania kierowców za wykroczenia zostały wprowadzone w 2022 roku. Zgodnie z nimi aż dziesięciokrotnie wzrosła maksymalna wysokość mandatu, jaki może wlepić kierowcy policja. Wcześniej najwyższą karą przewidzianą za przewinienie drogowe był mandat w wysokości 500 zł, teraz może on wynieść nawet 5000 zł (przy kilku wykroczeniach 6000 zł). Co więcej, jeżeli sprawa trafi do sądu, grzywna może wzrosnąć aż do 30 000 zł. Tak wysoka kara dotyczy najpoważniejszych wykroczeń, a więc m.in. jazdy pod wpływem alkoholu, nieudzielenia pomocy ofierze wypadku, czy stworzenia zagrożenia w ruchu.

Jedną z głównych przyczyn wypadków na drogach od lat jest nadmierna prędkość. Kierowcy jeżdżą zbyt szybko, a do utraty panowania nad pojazdem nie trzeba wiele. Wystarczy kamień lub dziura w jezdni, aby stracić panowanie nad kierownicą i wjechać w drzewo, do rowu lub zderzyć się z samochodem nadjeżdżającym z naprzeciwka. Nic zatem dziwnego, że przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest surowo karane, a wysokość mandatów za zbyt szybką jazdę zależy od tego, ile kilometrów na liczniku miał nieodpowiedzialny kierowca. Jakie stawki mandatów za przekroczenie prędkości obowiązują w 2024 roku?

 • Przekroczenie prędkości do 10 km/h – 50 zł.
 • Przekroczenie prędkości o 11-15 km/h – 100 zł.
 • Przekroczenie prędkości o 16-20 km/h – 200 zł.
 • Przekroczenie prędkości o 21-25 km/h – 300 zł.
 • Przekroczenie prędkości o 26-30 km/h – 400 zł.
 • Przekroczenie prędkości o 31-40 km/h – 800 zł / 1600 zł*.
 • Przekroczenie prędkości o 41-50 km/h – 1000 zł / 2000 zł*.
 • Przekroczenie prędkości o 51-60 km/h – 1500 zł / 3000 zł*.
 • Przekroczenie prędkości o 61-70 km/h – 2000 zł / 4000 zł*.
 • Przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej – 2500 zł / 5000 zł*

*podwójna wysokość kary dotyczy tzw. recydywy, czyli ponownego popełnienia wykroczenia tej samej kategorii w ciągu 2 lat od poprzedniego złamania przepisów

UWAGA!

Zaostrzone przepisy dotyczące karania w warunkach recydywy są już obowiązujące — weszły w życie we wrześniu 2022 roku.

Przed dotkliwymi skutkami zdrowotnymi, a nawet przed śmiercią, mogą uchronić pasy bezpieczeństwa. Każdy pasażer powinien mieć je zapięte podczas podróżowania samochodem. Jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa to przede wszystkim zagrożenie uszkodzeniem ciała, ale także ryzyko otrzymania mandatu w wysokości 100 zł. Również w przypadku kierowcy, który przewozi pasażerów niemających zapiętych pasów.

Podczas jazdy nie tylko od zapiętych pasów zależy bezpieczeństwo pasażerów. Dzieci, zwłaszcza te najmniejsze, powinny podróżować w foteliku. Przewożenie dziecka bez fotelika lub przewożenie go w foteliku w nieprawidłowy sposób może zakończyć się otrzymaniem mandatu w wysokości 300 zł.

Szybka jazda, brak zapiętych pasów czy fotelika dziecięcego same w sobie są w stanie narazić podróżujących na niebezpieczeństwo podczas wypadku czy gwałtownego hamowania. Ryzyko zwiększa rozkojarzenie kierowcy, chociażby przychodzącymi SMS-ami. Korzystanie z telefonu podczas jazdy jest kategorycznie zabronione, a za złamanie zakazu grozi 500 zł mandatu.

W 2021 roku głośno było o zmianach kodeksu drogowego, które wprowadziły bezwzględne pierwszeństwo pieszych na przejściu i przy wchodzeniu na nie. Nowy taryfikator mandatów przewiduje kary w wysokości 1500 zł (3000 zł w warunkach recydywy) za wykroczenia związane z bezpieczeństwem pieszych, takie jak m.in.:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi poprzecznej, na którą skręca kierujący pojazdem,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas włączania się do ruchu,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania,
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Mandatem w wysokości 1500 zł (3000 zł za recydywę) karane jest również niezachowanie ostrożności lub spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, w wyniku którego doszło do uszczerbku na zdrowiu. Z kolei spowodowanie takiego zagrożenia przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka grozi mandatem w wysokości 2500 zł.

Nie bez znaczenia na drodze jest także kultura jazdy. Przestrzeganie zasad, ale także ułatwianie poruszania się po drodze innym uczestnikom ruchu i zwyczajna uprzejmość są pożądane. Za niewłaściwe zachowanie także można otrzymać karę w wysokości m.in.:

 • od 500 do 2500 zł za naruszenie przez kierującego zakazu korzystania z “korytarza życia” dla pojazdów uprzywilejowanych,
 • 2000 zł (4000 zł za recydywę) za naruszenie zakazu objeżdżania zapór/półzapór i wjeżdżania na przejazd, jeśli ich opuszczanie zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone, a także zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
 • 2000 zł za jazdę autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym do dozwolonego,
 • 1000 zł (2000 zł za recydywę) za naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu (np. określonego znakiem drogowym, na skrzyżowaniu, przejeździe kolejowym/rowerowym),
 • od 300 do 500 zł za złamanie zakazu “jazdy na zderzak” na autostradach i drogach ekspresowych,
 • 300 zł za wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu,
 • 200 zł za niewłaściwe sygnalizowanie manewru,
 • 150 zł za zajmowanie więcej niż jednego pasa ruchu.

Mandaty są wystawiane także m.in. za niewłaściwe zaparkowanie samochodu. Od 100 do 300 zł kary zapłacą np. kierowcy zatrzymujący pojazd w sposób stwarzający zagrożenie dla innych czy parkujący w sposób niedozwolony na chodniku. Aż 1200 zł kosztować może nieuprawnione zatrzymywanie się na miejscu dla osoby niepełnosprawnej.

Wreszcie bardzo wysokie kary przewidziano dla tych, którzy wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu nie wskażą osoby, której powierzyli do kierowania auto. W postępowaniu w sprawach o przestępstwo grozi to mandatem w wysokości minimum 4000 zł, przy sprawach o zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym minimum 2000 zł, o przekroczenie prędkości minimum 800 zł, a w pozostałych minimum 500 zł.

Ile czasu ukarani będą mieli na zapłacenie mandatu?

Na zapłacenie mandatu zaocznego kierowca ma 14 dni, natomiast mandat kredytowany powinien zostać opłacony w ciągu 7 dni.

W jaki sposób można zapłacić otrzymany mandat?

Jednym z najbardziej znanych sposobów uregulowania należności za otrzymany na drodze mandat jest udanie się na pocztę i dokonanie przelewu gotówki. Dużo wygodniejszym sposobem jest jednak płatność przez internet. Przelewu można dokonać za pośrednictwem swojego konta bankowego.

Czy zmianie ulegną kary za brak ubezpieczenia OC?

Jedną z kar, jakich mogą spodziewać się zapominalscy kierowcy, jest ta za brak aktualnej polisy OC. Jeśli kierowca nie wykupił ubezpieczenia chroniącego odpowiedzialność cywilną (jest ono obowiązkowe dla posiadaczy samochodów), a poprzednia polisa zdążyła już wygasnąć, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma prawo nałożyć karę za brak OC.

Wysokość takiej kary zależy od rodzaju nieubezpieczonego pojazdu, długości przerwy w ochronie, a także od minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w danym roku. Mając na uwadze aż dwie podwyżki tzw. minimalnej krajowej w 2024 roku (najpierw do 4242 zł, potem do 4300 zł), również kary nakładane na kierowców bez ważnego OC ulegały zwiększeniu.

Ile aktualnie wynoszą? Od 2024 roku właściciele samochodów osobowych, którzy dopuszczą do przerwy w ubezpieczeniu OC samochodu, zapłacą karę w wysokości od 1700 zł do 8480 zł w zależności od długości przerwy. W przypadku motocyklistów kary wynoszą od 280 zł do 1410 zł, a dla kierowców pojazdów ciężarowych – od 2550 zł do 12 730 zł.

UWAGA!

Kara za brak OC może zostać nałożona również na właściciela nieużywanego samochodu. Gdy auto jest zarejestrowane, musi mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie nawet wówczas, gdy stoi nieużywane w garażu.

PODSUMOWANIE
 • W 2023 roku nie doszło do dużych zmian w przepisach drogowych – zachowany został m.in. obowiązujący od początku 2022 roku nowy taryfikator mandatów.
 • Według aktualnego taryfikatora mandatów bardzo wysokie są m.in. kary za przekroczenie prędkości, które mogą wynieść nawet 2500 zł.
 • Maksymalna wysokość mandatu to aktualnie 5000 zł.
 • Zmiany przepisów drogowych, które weszły w 2023 i mają zacząć obowiązywać na początku 2024 roku, dotyczą m.in. konfiskaty samochodu wobec nietrzeźwych kierowców, powrotu kursów reedukacyjnych i ułatwień przy rejestracji pojazdów.
 • Na zapłacenie mandatu kierowcy mają 14 dni.
 • Mandat można zapłacić na poczcie lub przez internet.
 • Wraz ze wzrostem minimalnego krajowego wynagrodzenia w 2024 roku wzrosły również kary za brak OC.
 • Aktualnie właściciele samochodów osobowych otrzymają 1700 zł kary za brak OC do 3 dni, 4240 zł kary za przerwę w ubezpieczeniu, która trwa od 4 do 14 dni, oraz 8480 zł, jeśli przerwa w ubezpieczeniu obowiązkowym trwała dłużej niż 14 dni.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o mandaty w 2024 roku

Jak opłacić mandat?
Czy oprócz mandatu można dostać punkty karne za każde wykroczenie?
Czy w 2024 roku zmienią się przepisy dotyczące mandatów i punktów karnych?
Źródła:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien za wybrane rodzaje wykroczeń: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002484/O/D20212484.pdf

Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

7 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
dlaczego pani redaktur Monika wprowadza ludzi w błąd. Czas na opłacenie mandatu karnego kredytowanego to 7 dni i nic się nie zmieniło.
Mandat kredytowany rzeczywiście należy zapłacić w ciągu 7 dni, natomiast mandat zaoczny - w ciągu 14 dni. Dziękuję za czujność. Doprecyzowałam tę kwestię w artykule.
avatar autora komentarza
Moim zdaniem, rządzący powinni wprowadzić w Polsce trzy rodzaje prędkości: teren zabudowany - 5km/h; drogi krajowe - 10km/h; autostrada 15km/h a kary za nieprzestrzeganie podnieść o 500%. Trzykrotne złapanie kierowcy na przekroczeniu prędkości to recydywa - konfiskata mienia i dożywotni areszt. Oczywiście przepis nie dotyczyłby Służb i rządzących. Z pewnością statystyka wypadków oscylowałaby w granicach 0,0.
avatar autora komentarza
Na szczęście rządzący mają w nosie Twoje zdanie.
avatar autora komentarza
Czy zatrzymane prawo jazdy na 3-rzy miesiace musze byc powiadomiony przez organ wydany ten dokument
avatar autora komentarza
w skarżysku kamiennej policja nieprawidłowo nakłada mandaty ,dalece odbiega od taryfikatora na niekorzyść kierowcy. A miało być wreszcie sprawiedliwie.
avatar autora komentarza
Jak ma sie 22 lata i jeździ BMW to trzeba do tego przywyknąć

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC