Taryfikator mandatów 2024 – ile kierowcy zapłacą za przewinienia?

Przekroczenie prędkości, jazda pod wpływem alkoholu czy wyprzedzanie na przejściu dla pieszych – nie ulega wątpliwości, że są to przewinienia, które powinny i rzeczywiście podlegają karom, a te są już od pewnego czasu znacznie wyższe niż dotychczas. Funkcjonariusze nie są pobłażliwi wobec kierowców, którzy dopuszczają się wykroczeń na drodze. Z jakimi sankcjami muszą liczyć się osoby korzystające z pojazdów, które naruszyły prawo? I jakie zasady opłacania mandatów obowiązują w 2024 roku?

dokumenty samochodu

Jakie zmiany w przepisach dla kierowców pojawiły się w 2023 roku i planowane są na 2024 rok?

W 2022 roku główną zmianą w przepisach dotyczących ruchu drogowego było wprowadzenie nowego taryfikatora mandatów i punktów karnych. Rok 2023 aż tak rewolucyjnych zmian dla kierowców nie przyniósł, ale nie oznacza to, że w ogóle ich nie było. Poniżej omówimy obowiązujące aktualnie kary za wykroczenia drogowe, ale w pierwszej kolejności przyjrzyjmy się temu, co nas czeka w najbliższych miesiącach.

Pierwszą i bardzo głośną zmianą jest ta, która… ostatecznie nie weszła w życie w 2023 roku. Chodzi o przepisy dotyczące konfiskaty samochodu grożącej kierowcom prowadzącym w stanie nietrzeźwości. Zmiany w tym względzie planowane początkowo na koniec 2023 roku zostały przesunięte na dzień 14 marca 2024 roku. Po tym terminie pijani kierowcy będą musieli liczyć się nie tylko z karą pozbawienia wolności i zakazem prowadzenia pojazdów, ale również przepadkiem swojego samochodu. Będzie on grozić w razie:

 • prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, jeżeli poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi co najmniej 1,5 promila,
 • prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy,
 • spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości.

A na tym surowe kary dla nietrzeźwych kierowców się nie kończą. Od początku października 2023 roku zaczęły obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi wydłużeniu uległa kara pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu w stanie nietrzeźwości (od 3 do 16 lat), a grzywna lub ograniczenie wolności za samo prowadzenie pojazdu w tym stanie zostały zamienione na karę pozbawienia wolności do lat 3.

Wreszcie w życie mają wejść także długo odwlekane zmiany w przeglądach technicznych. Oznaczałoby to obowiązek dokumentacji fotograficznej, dwukrotną stawkę przeglądu wykonanego 30 dni po terminie i wpisanie daty kolejnego badania technicznego według tej wynikającej z poprzedniego w razie wcześniejszego dokonania przeglądu.

Punkty karne 2024 – jak zmniejszyć ich liczbę?

Od 17 września 2023 powróciły kursy reedukacyjne w celu zmniejszenia liczby punktów karnych. Według nowych przepisów do kursu mogą przystąpić osoby, które nie przekroczyły jeszcze limitu 24 punktów karnych, a po jego odbyciu z ich konta zniknie 6 punktów karnych. Kurs można odbyć maksymalnie raz na pół roku. Nowością jest także kolejna zmiana okresu, po którym kasują się punkty karne – powrócono do wcześniejszych zasad, wedle których punkty kasują się po roku, a nie po 2 latach.

Więcej na temat przepisów drogowych wprowadzonych w 2023 roku przeczytasz w artykule: “Prawo o ruchu drogowym 2023 – jakie zmiany czekają kierowców?”.

Jakie zmiany czekają kierowców w 2024 roku?

 • Kierowcy, którzy ukończyli 65. rok życia i chcą przedłużyć ważność swojego prawa jazdy, muszą przejść obowiązkowe badania psychologiczne.
 • Benzyna PB 95 nie jest już oznaczona jako E5. Posiada symbol E10, ponieważ zmieniła się ilość dodatku biokomponentów w paliwie.
 • Po nabyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce należy dokonać rejestracji auta w terminie 30 dni. Nie wystarczy już zgłoszenie samego faktu nabycia samochodu.
 • Pijani kierowcy mogą stracić samochód (przepisy dot. konfiskaty pojazdu mają wejść w życie 14 marca), a jeśli pojazd nie jest własnością nieodpowiedzialnego kierowcy, zapłaci on kwotę równą wartości pojazdu, którym jechał (lub kwotę odpowiadającą średniej wartości rynkowej auta).

Więcej na temat zmian w przepisach dla kierowców w 2024 roku przeczytasz w artykule: “Co zmieniło się w przepisach dla kierowców w 2023 roku i jakie modyfikacje przyniesie 2024 rok?”.

Taryfikator mandatów dla kierowców 2024 – ile zapłacą kierowcy i za co? Wysokości mandatów za przykładowe przewinienia

Bardzo duże zmiany w sposobach karania kierowców za wykroczenia zostały wprowadzone w 2022 roku. Zgodnie z nimi aż dziesięciokrotnie wzrosła maksymalna wysokość mandatu, jaki może wlepić kierowcy policja. Wcześniej najwyższą karą przewidzianą za przewinienie drogowe był mandat w wysokości 500 zł, teraz może on wynieść nawet 5000 zł (przy kilku wykroczeniach 6000 zł). Co więcej, jeżeli sprawa trafi do sądu, grzywna może wzrosnąć aż do 30 000 zł. Tak wysoka kara dotyczy najpoważniejszych wykroczeń, a więc m.in. jazdy pod wpływem alkoholu, nieudzielenia pomocy ofierze wypadku, czy stworzenia zagrożenia w ruchu.

Jedną z głównych przyczyn wypadków na drogach od lat jest nadmierna prędkość. Kierowcy jeżdżą zbyt szybko, a do utraty panowania nad pojazdem nie trzeba wiele. Wystarczy kamień lub dziura w jezdni, aby stracić panowanie nad kierownicą i wjechać w drzewo, do rowu lub zderzyć się z samochodem nadjeżdżającym z naprzeciwka. Nic zatem dziwnego, że przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest surowo karane, a wysokość mandatów za zbyt szybką jazdę zależy od tego, ile kilometrów na liczniku miał nieodpowiedzialny kierowca. Jakie stawki mandatów za przekroczenie prędkości obowiązują w 2024 roku?

PrzewinienieWysokość karyWysokość kary w warunkach recydywy
Przekroczenie prędkości do 10 km/h50 zł
Przekroczenie prędkości o 11-15 km/h100 zł
Przekroczenie prędkości o 16-20 km/h200 zł
Przekroczenie prędkości o 21-25 km/h300 zł
Przekroczenie prędkości o 26-30 km/h400 zł
Przekroczenie prędkości o 31-40 km/h800 zł1600 zł
Przekroczenie prędkości o 41-50 km/h1000 zł2000 zł
Przekroczenie prędkości o 51-60 km/h1500 zł3000 zł
Przekroczenie prędkości o 61-70 km/h2000 zł4000 zł
Przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h2500 zł5000 zł

*podwójna wysokość kary dotyczy tzw. recydywy, czyli ponownego popełnienia wykroczenia tej samej kategorii w ciągu 2 lat od poprzedniego złamania przepisów

UWAGA!

Zaostrzone przepisy dotyczące karania w warunkach recydywy są już obowiązujące — weszły w życie we wrześniu 2022 roku.

Przed dotkliwymi skutkami zdrowotnymi, a nawet przed śmiercią, mogą uchronić pasy bezpieczeństwa. Każdy pasażer powinien mieć je zapięte podczas podróżowania samochodem. Jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa to przede wszystkim zagrożenie uszkodzeniem ciała, ale także ryzyko otrzymania mandatu w wysokości 100 zł. Również w przypadku kierowcy, który przewozi pasażerów niemających zapiętych pasów.

Podczas jazdy nie tylko od zapiętych pasów zależy bezpieczeństwo pasażerów. Dzieci, zwłaszcza te najmniejsze, powinny podróżować w foteliku. Przewożenie dziecka bez fotelika lub przewożenie go w foteliku w nieprawidłowy sposób może zakończyć się otrzymaniem mandatu w wysokości 300 zł.

Szybka jazda, brak zapiętych pasów czy fotelika dziecięcego same w sobie są w stanie narazić podróżujących na niebezpieczeństwo podczas wypadku czy gwałtownego hamowania. Ryzyko zwiększa rozkojarzenie kierowcy, chociażby przychodzącymi SMS-ami. Korzystanie z telefonu podczas jazdy jest kategorycznie zabronione, a za złamanie zakazu grozi 500 zł mandatu.

W 2021 roku głośno było o zmianach kodeksu drogowego, które wprowadziły bezwzględne pierwszeństwo pieszych na przejściu i przy wchodzeniu na nie. Nowy taryfikator mandatów przewiduje kary w wysokości 1500 zł (3000 zł w warunkach recydywy) za wykroczenia związane z bezpieczeństwem pieszych, takie jak m.in.:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi poprzecznej, na którą skręca kierujący pojazdem,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas włączania się do ruchu,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania,
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Mandatem w wysokości 1500 zł (3000 zł za recydywę) karane jest również niezachowanie ostrożności lub spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, w wyniku którego doszło do uszczerbku na zdrowiu. Z kolei spowodowanie takiego zagrożenia przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka grozi mandatem w wysokości 2500 zł.

Nie bez znaczenia na drodze jest także kultura jazdy. Przestrzeganie zasad, ale także ułatwianie poruszania się po drodze innym uczestnikom ruchu i zwyczajna uprzejmość są pożądane. Za niewłaściwe zachowanie także można otrzymać karę w wysokości m.in.:

 • od 500 do 2500 zł za naruszenie przez kierującego zakazu korzystania z “korytarza życia” dla pojazdów uprzywilejowanych,
 • 2000 zł (4000 zł za recydywę) za naruszenie zakazu objeżdżania zapór/półzapór i wjeżdżania na przejazd, jeśli ich opuszczanie zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone, a także zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
 • 2000 zł za jazdę autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym do dozwolonego,
 • 1000 zł (2000 zł za recydywę) za naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu (np. określonego znakiem drogowym, na skrzyżowaniu, przejeździe kolejowym/rowerowym),
 • od 300 do 500 zł za złamanie zakazu “jazdy na zderzak” na autostradach i drogach ekspresowych,
 • 300 zł za wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu,
 • 200 zł za niewłaściwe sygnalizowanie manewru,
 • 150 zł za zajmowanie więcej niż jednego pasa ruchu.

Mandaty są wystawiane także m.in. za niewłaściwe zaparkowanie samochodu. Od 100 do 300 zł kary zapłacą np. kierowcy zatrzymujący pojazd w sposób stwarzający zagrożenie dla innych czy parkujący w sposób niedozwolony na chodniku. Aż 1200 zł kosztować może nieuprawnione zatrzymywanie się na miejscu dla osoby niepełnosprawnej.

Wreszcie bardzo wysokie kary przewidziano dla tych, którzy wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu nie wskażą osoby, której powierzyli do kierowania auto. W postępowaniu w sprawach o przestępstwo grozi to mandatem w wysokości minimum 4000 zł, przy sprawach o zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym minimum 2000 zł, o przekroczenie prędkości minimum 800 zł, a w pozostałych minimum 500 zł.

Mandat można dostać też za inne wykroczenia drogowe. Minimalna wysokość mandatu karnego w 2024 roku w przypadku takich przewinień to:

 • 500 zł – tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu,
 • 1000 zł – niestosowanie się do zakazu wyprzedzania,
 • 1500 zł – prowadzenie pojazdu bez uprawnień,
 • 2000 zł – objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym,
 • 2500 zł – spowodowanie kolizji, w której narusza się czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby.

Taryfikator mandatów 2024 – tabele kar

Kary za naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem mechanicznym

Przykładowe przewinieniaWysokość karyWysokość kary w warunkach recydywy
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych lub wchodzi na to przejście1500 zł3000 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu1500 zł3000 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem1500 zł3000 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania1500 zł3000 zł
Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem1500 zł3000 zł
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu1500 zł3000 zł
Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych1500 zł3000 zł

Przepisy dotyczące ruchu pojazdów – zasady ogólne i przepisy porządkowe

Przykładowe przewinieniaWysokość kary
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu500-2500 zł
Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu150 zł
Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka300 zł
Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu300 zł
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy100 zł
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa100 zł
Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem100 zł
Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym100 zł
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem500 zł
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem500 zł
Wjeżdżanie na pas między jezdniami100 zł
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego150 zł
Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze150 zł

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Przykładowe przewinieniaWysokość kary
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych200 zł
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru200 zł
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem150 zł

Wymijanie, omijanie i cofanie

Przykładowe przewinieniaWysokość kary
Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony100 zł
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach200 zł

Wyprzedzanie

Przykładowe przewinieniaWysokość karyWysokość kary w warunkach redycywy
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu300 zł
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym350 zł
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia100 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia1000 zł2000 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi1000 zł2000 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym1000 zł2000 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim1000 zł2000 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania określonego znakiem drogowym1000 zł2000 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N2 lub N3 zakazu wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy1000 zł2000 zł
Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony1000 zł2000 zł

Przecinanie się kierunków ruchu

Przykładowe przewinieniaWysokość karyWysokość kary w warunkach recydywy
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy300 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone2000 zł4000 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały2000 zł4000 zł
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, przez kierującego pojazdem mechanicznym500 zł
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu250 zł
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe300 zł

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Przykładowe przewinieniaWysokość kary
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza200 zł
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych100 zł
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym100 zł
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza100 zł

Holowanie

Przykładowe przewinieniaWysokość kary
Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem250 zł
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe250 zł
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach250 zł
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego250 zł
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)250 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania100 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego150 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym100 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania50 zł

Autostrady i drogi ekspresowe

Przykładowe przewinieniaWysokość kary
Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu300-500 zł
Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych2000 zł
Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej300 zł
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu300 zł
Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu300 zł
Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone250 zł

Zatrzymanie i postój

Przykładowe przewinieniaWysokość kary
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej100 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku100 zł
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym150-300 zł
Zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania300 zł
Zatrzymanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie200 zł
Zatrzymanie pojazdu na pasie między jezdniami100 zł
Zatrzymanie pojazdu na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru100 zł
Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone100 zł

Używanie świateł zewnętrznych

Przykładowe przewinieniaWysokość kary
Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu300 zł
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu100 zł
Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności150-300 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych100 zł

Używanie pojazdów w ruchu drogowym

Przykładowe przewinieniaWysokość kary
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym300 zł
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych200 zł
Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego300 zł
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim200 zł
Zakrywanie tablic rejestracyjnych500 zł
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany100 zł
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu50 zł
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem100 zł
Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci200 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewożenia osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby200 zł

Przewożenie osób

Przykładowe przewinieniaWysokość kary
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy100 zł
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach100 zł
Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy50 zł

Niezastosowanie się do znaków

Przykładowe przewinieniaWysokość kary
Niezastosowanie się do znaku C-12 (ruch okrężny)250 zł
Niezastosowanie się do znaku B-8 do B-12 (zakaz wjazdu)100 zł
Niezastosowanie się do znaku B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych)500 zł
Niezastosowanie się do znaku B-35 (zakaz postoju)100 zł
Niezastosowanie się do znaku P-4 (linia podwójna ciągła)200 zł

Źródło: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Ile czasu ukarani będą mieli na zapłacenie mandatu?

Na zapłacenie mandatu zaocznego kierowca ma 14 dni, natomiast mandat kredytowany powinien zostać opłacony w ciągu 7 dni.

W jaki sposób można zapłacić otrzymany mandat?

Jednym z najbardziej znanych sposobów uregulowania należności za otrzymany na drodze mandat jest udanie się na pocztę i dokonanie przelewu gotówki. Dużo wygodniejszym sposobem jest jednak płatność przez internet. Przelewu można dokonać za pośrednictwem swojego konta bankowego.

Czy zmianie ulegną kary za brak ubezpieczenia OC?

Jedną z kar, jakich mogą spodziewać się zapominalscy kierowcy, jest ta za brak aktualnej polisy OC. Jeśli kierowca nie wykupił ubezpieczenia chroniącego odpowiedzialność cywilną (jest ono obowiązkowe dla posiadaczy samochodów), a poprzednia polisa zdążyła już wygasnąć, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma prawo nałożyć karę za brak OC.

Wysokość takiej kary zależy od rodzaju nieubezpieczonego pojazdu, długości przerwy w ochronie, a także od minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w danym roku. Mając na uwadze aż dwie podwyżki tzw. minimalnej krajowej w 2024 roku (najpierw do 4242 zł, potem do 4300 zł), również kary nakładane na kierowców bez ważnego OC ulegały zwiększeniu.

Ile aktualnie wynoszą? Od 2024 roku właściciele samochodów osobowych, którzy dopuszczą do przerwy w ubezpieczeniu OC samochodu, zapłacą karę w wysokości od 1700 zł do 8480 zł w zależności od długości przerwy. W przypadku motocyklistów kary wynoszą od 280 zł do 1410 zł, a dla kierowców pojazdów ciężarowych – od 2550 zł do 12 730 zł.

UWAGA!

Kara za brak OC może zostać nałożona również na właściciela nieużywanego samochodu. Gdy auto jest zarejestrowane, musi mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie nawet wówczas, gdy stoi nieużywane w garażu.

PODSUMOWANIE
 • W 2023 roku nie doszło do dużych zmian w przepisach drogowych – zachowany został m.in. obowiązujący od początku 2022 roku nowy taryfikator mandatów.
 • Według aktualnego taryfikatora mandatów bardzo wysokie są m.in. kary za przekroczenie prędkości, które mogą wynieść nawet 2500 zł.
 • Maksymalna wysokość mandatu to aktualnie 5000 zł.
 • Zmiany przepisów drogowych, które weszły w 2023 i mają zacząć obowiązywać na początku 2024 roku, dotyczą m.in. konfiskaty samochodu wobec nietrzeźwych kierowców, powrotu kursów reedukacyjnych i ułatwień przy rejestracji pojazdów.
 • Na zapłacenie mandatu kierowcy mają 14 dni.
 • Mandat można zapłacić na poczcie lub przez internet.
 • Wraz ze wzrostem minimalnego krajowego wynagrodzenia w 2024 roku wzrosły również kary za brak OC.
 • Aktualnie właściciele samochodów osobowych otrzymają 1700 zł kary za brak OC do 3 dni, 4240 zł kary za przerwę w ubezpieczeniu, która trwa od 4 do 14 dni, oraz 8480 zł, jeśli przerwa w ubezpieczeniu obowiązkowym trwała dłużej niż 14 dni.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o mandaty w 2024 roku

Jak opłacić mandat?
Czy oprócz mandatu można dostać punkty karne za każde wykroczenie?
Czy w 2024 roku zmienią się przepisy dotyczące mandatów i punktów karnych?
Źródła:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien za wybrane rodzaje wykroczeń: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002484/O/D20212484.pdf

Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

7 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
dlaczego pani redaktur Monika wprowadza ludzi w błąd. Czas na opłacenie mandatu karnego kredytowanego to 7 dni i nic się nie zmieniło.
Mandat kredytowany rzeczywiście należy zapłacić w ciągu 7 dni, natomiast mandat zaoczny - w ciągu 14 dni. Dziękuję za czujność. Doprecyzowałam tę kwestię w artykule.
avatar autora komentarza
Moim zdaniem, rządzący powinni wprowadzić w Polsce trzy rodzaje prędkości: teren zabudowany - 5km/h; drogi krajowe - 10km/h; autostrada 15km/h a kary za nieprzestrzeganie podnieść o 500%. Trzykrotne złapanie kierowcy na przekroczeniu prędkości to recydywa - konfiskata mienia i dożywotni areszt. Oczywiście przepis nie dotyczyłby Służb i rządzących. Z pewnością statystyka wypadków oscylowałaby w granicach 0,0.
avatar autora komentarza
Na szczęście rządzący mają w nosie Twoje zdanie.
avatar autora komentarza
Czy zatrzymane prawo jazdy na 3-rzy miesiace musze byc powiadomiony przez organ wydany ten dokument
avatar autora komentarza
w skarżysku kamiennej policja nieprawidłowo nakłada mandaty ,dalece odbiega od taryfikatora na niekorzyść kierowcy. A miało być wreszcie sprawiedliwie.
avatar autora komentarza
Jak ma sie 22 lata i jeździ BMW to trzeba do tego przywyknąć

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC