Jakie konsekwencje grożą za przejazd na czerwonym świetle

Przejazd na czerwonym świetle to jedno z najpoważniejszych wykroczeń drogowych. Nie bez powodu kierowcy, którzy nie stosują się do obowiązku zatrzymania się na czerwonym świetle, otrzymują wysokie kary. W poniższym artykule wskazujemy co grozi za przejazd na czerwonym świetle, a także jaki wpływ może mieć to wykroczenie, gdy dojdzie do szkody komunikacyjnej.

Przejazd na czerwonym jako wykroczenie

Sygnalizacja świetlna ma na celu nie tylko uregulować przepływ ruchu na drogach, ale również ma ona za zadanie zapewnić bezpieczeństwo, zarówno uczestnikom ruchu drogowego, jak i pieszym. Przejazd na czerwonym świetle stanowi wykroczenie, za jego popełnienie grożą niemałe kary. Pomimo tego, że widmo mandatu i otrzymanie punktów karnych mają za zadanie zmobilizować kierowców do przestrzegania przepisów, wciąż zdarzają się kierowcy, którzy nie stosują się do zasad. Życie w pośpiechu nie sprzyja bezpiecznej jeździe, refleksja pojawia się, gdy kierowca faktycznie zostanie ukarany.

Kierowca może popełnić dwa typy wykroczeń w związku z czerwonym światłem.

  • Prowadzący pojazd widzi żółte światło i w związku z tym zaczyna gwałtownie hamować, żeby za wszelką cenę nie przejechać na czerwonym. Należy pamiętać, że kierując należy dbać zarówno o bezpieczeństwo swoje, pasażerów, a także innych uczestników ruchu. Gdy samochód jedzie zbyt szybko, kierowca może spowodować poważne zagrożenie poprzez gwałtowne hamowanie. W tym miejscu trzeba jednocześnie podkreślić, jak ważny jest obowiązek zapinania pasów. Jeśli samochód jest rozpędzony, a światło żółte się dopiero zapaliło, musisz sam ocenić biorąc pod uwagę prędkość z jaką się poruszasz oraz sytuację na drodze, czy zdążysz przejechać czy nie. Jeśli policja uzna, że poprzez gwałtowne hamowanie stworzyłeś zagrożenie na drodze, Twoje zachowanie może zostać uznane za wykroczenie.
  • Drugi typ wykroczenia to sytuacja, w której kierowca miał szansę się zatrzymać na czerwonym, jednak tego nie zrobił. Takie zachowanie kierowcy może wywołać ogromne zagrożenie, zarówno dla samochodów przejeżdżających przez skrzyżowanie, jak i dla pieszych, którzy mają zielone światło. Jest to poważne wykroczenie, w związku z tym kara przewidziana dla tego typu zachowania jest dużo wyższa.

Jakie kary za przejazd na czerwonym?

Jak już wcześniej wspomniano, w związku z przejazdem na czerwonym świetle można wyróżnić dwa typy wykroczeń.

Pierwsza sytuacja, w której kierowca stworzył zagrożenie lub utrudnił ruch innych pojazdów, ponieważ gwałtownie zahamował widząc żółte światło, wiąże się z możliwością otrzymania mandatu w wysokości od 100 do 300 zł. Dodatkowo kierowca otrzyma 2 punkty karne.

Druga sytuacja, w które kierowca całkowicie łamie obowiązujące zasady i pomimo tego, że ma swobodność, aby  bezpiecznie zatrzymać się, przejeżdża na czerwonym świetle. Za takie zachowanie kierowcy grozi mandat w wysokości od 300 do 500 zł oraz 6 punktów karnych.

Czy z roku na rok będzie więcej kar?

Pamiętaj, że postęp techniki zdecydowanie wpływa na wykrywalność przestępstw i wykroczeń. Tym samym policja nie musi być świadkiem zdarzenia, żeby ukarać kierowcę na przejazd na czerwonym świetle. Od jakiegoś czasu Główny Inspektorat Transportu Drogowego dysponuje rejestratorami przejazdu na czerwonym świetle. Obecnie jest ich w Polsce ok. 20, jednak z biegiem czasu będzie ich coraz więcej, bowiem wykrycie sprawcy wykroczenia jest dużo łatwiejsze dzięki temu urządzeniu.

Inne konsekwencje związane z przejazdem na czerwonym świetle

Przejazd na czerwonym świetle to wykroczenie, w związku z tym popełnienie go zawsze stawia kierowcę w negatywnym świetle, gdy dojdzie do kolizji lub wypadku. Co to znaczy?

  • Załóżmy, że zderzyły się dwa samochody, jeden jechał na zielonym świetle jednak przekroczył obowiązującą prędkość o 40 km/h, drugi jechał z dozwoloną prędkością jednak przejechał na czerwonym świetle.  W oczach ubezpieczyciela zarówno jeden jak i drugi mogą uznać na współwinnych. Będzie to oznaczało % podział odszkodowania w zależności od stopnia przyczynienia. Co prawda w tej sytuacji to kierowca, który przejechał na czerwonym zostanie zapewne uznany za sprawcę kolizji, jednak zachowanie drugiego kierowcy może narazić kierowcę na zarzut przyczynienia.
  • Jako drugi przykład podajmy wypadek z udziałem pieszego. Załóżmy, że kierowca poruszał się z dozwoloną prędkością, jednak zignorował czerwone światło. Przed maskę nagle wybiegł mu nietrzeźwy pieszy. Pieszy zawsze ma obowiązek zachować ostrożność, ponadto przebieganie przez jezdnię należy uznać obiektywnie za niezgodne z przepisami i niebezpieczne. Mimo tego ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu stosowne zadośćuczynienie z OC kierowcy. Kierowca mógłby uwolnić się od odpowiedzialności tylko w przypadku, gdy to zachowanie pieszego byłoby wyłączną przyczyną wypadku.
  • Kiedy jeszcze przejazd na czerwonym świetle może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami? Jeśli ubiegasz się o odszkodowanie z AC, ponieważ spowodowałeś kolizję, sprawdź, czy w Twoim OWU nie ma zapisu, że ubezpieczyciel zmniejszy odszkodowanie lub uniknie odpowiedzialności, w przypadku rażącego naruszenia przepisów przez ubezpieczonego. W pewnych przypadkach przejazd na czerwonym świetle może zostać uznany za rażące naruszenie przepisów, a także za umyślne działanie kierującego, co może mieć wpływ na uzyskanie odszkodowania z AC.
  • Zarzut naruszenia przepisów będzie miał również znaczenie, jeśli poruszasz się wypożyczonym samochodem. Zazwyczaj w OWU wypożyczalni jest zapis, że w przypadku spowodowania stłuczki przez użytkownika, będzie on musiał pokryć wartość szkody, jeśli poważnie naruszył przepisy ruchu drogowego.
PODSUMOWANIE
  • Jeśli zaczniesz gwałtownie hamować widząc żółte światło i tym samym wytworzysz zagrożenie na drodze lub utrudnisz jazdę pozostałym uczestnikom ruchu, Twoje zachowanie może zostać potraktowane jako wykroczenie. Za takie wykroczenie grozi mandat od 100 do 300 zł oraz 2 punkty karne.
  • Za przejazd na czerwonym świetle, gdy kierowca miał możliwość się bezpiecznie zatrzymać, grozi mandat w wysokości od 300 do 500 zł oraz 6 punktów karnych.
  • Policja nie musi przyłapać Cię na gorącym uczynku, aby wystawić mandat. Na drogach funkcjonują rejestratory przejazdu na czerwonym świetle, dzięki którym łatwo wykryć sprawcę wykroczenia.
Oceń artykuł:
15,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!