Przekroczenie dozwolonej prędkości a odszkodowanie. Sprawdź co musisz wiedzieć!

Przekroczenie dozwolonej prędkości stanowi jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Dodatkowo przekroczenie dozwolonej prędkości może niekorzystnie wpłynąć na wysokość otrzymanego odszkodowania. Jaki jest związek między przekroczeniem prędkości, a wysokością odszkodowania? Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się w jakich sytuacjach i o ile ubezpieczyciel może obniżyć należne Ci odszkodowanie lub w ogóle go nie wypłacić!

Przekroczenie prędkości a kolizja z mojej winy- czy przysługuje mi odszkodowanie?

Otrzymanie odszkodowania z ubezpieczenia OC nie będzie możliwe jeśli to Ty jesteś sprawcą kolizji. Odszkodowanie z tego ubezpieczenia otrzymają jednak inni poszkodowani w kolizji. Taka jest istota tego ubezpieczenia.

Jeśli chcesz mieć pewność, że w razie szkody Ty również otrzymasz odszkodowanie, kupując OC zdecyduj się także na ubezpieczenie AC .

Ubezpieczenie AC chroni kierowcę w sytuacji gdy szkoda została spowodowana z jego winy. Kierowcy posiadający AC mogą więc domagać się od ubezpieczyciela odszkodowania za powstałe uszkodzenia, nawet jeśli to oni spowodowali kolizję. Czy w takim razie, ubezpieczyciel zawsze wypłaci 100% wartości powstałej szkody? Niekoniecznie. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) przewidziane są sytuacje w których ubezpieczyciel może zmniejszyć odszkodowanie, a nawet odmówić wypłaty.

Przekroczenie dozwolonej prędkości – kiedy ubezpieczyciel obniży odszkodowanie z AC?

Ubezpieczenie AC gwarantuje uzyskanie odszkodowania nawet w sytuacji, gdy kierowca ubiegający się o odszkodowanie doprowadził do powstania szkody. Nie oznacza to jednak, że kierowca otrzyma odszkodowanie w każdej sytuacji. Ubezpieczyciele w OWU wskazują w jakich okolicznościach nie otrzymasz odszkodowania lub zostanie ono stosownie pomniejszone. Do najczęstszych przypadków wyłączających możliwość uzyskania odszkodowania należą:

  • jazda pod wpływem alkoholu
  • ucieczka z miejsca zdarzenia

Jak zatem przekroczenie dozwolonej prędkości może wpłynąć na wysokość odszkodowania?

Przekroczenie dozwolonej prędkości może mieć istotny wpływ na wysokość otrzymanego odszkodowania, ubezpieczyciele w OWU często zawierają zapis pozwalający na obniżenie należnego odszkodowania z powodu przekroczenia dozwolonej prędkości. Takie zapisy mają na celu zmobilizować kierowców do bezpiecznej jazdy.

O ile ubezpieczyciel obniży odszkodowanie w przypadku przekroczenia prędkości?

Zakłady ubezpieczeń wskazują więc w OWU wartość procentową o którą należna kwota odszkodowania może być pomniejszona. To o ile odszkodowanie zostanie obniżone zależy od konkretnego ubezpieczyciela.

Po pierwsze: ubezpieczyciele wskazują limit prędkości, po przekroczeniu którego odszkodowanie może zostać pomniejszone. Np. przekroczenie dozwolonej prędkości o 30 km/h Jeśli przekroczyłeś prędkość w nieznacznym stopniu ubezpieczyciel wypłaci całość kwoty.

Po drugie: ubezpieczyciele wskazują wartość procentową o którą obniżą odszkodowanie, zazwyczaj zakłady ubezpieczeń ustalają tę wartość w granicach 15-30%.

Przykład

Zapisy OWU w umowie AC Pana Jerzego, pozwalają na obniżenie odszkodowania o 30%, jeśli przekroczy on dozwoloną prędkość o 15km/h. Pan Jerzy przekroczył dozwoloną prędkość o 20 km/h i spowodował kolizję. Domagał się od swojego ubezpieczyciela, aby pokrył szkodę z AC. Szkoda została wyceniona na 10 000 zł, jednak ubezpieczyciel wypłaci jedynie 7.000 zł.

Ubezpieczyciel obniży odszkodowanie z OC za przyczynienie się do szkody

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku lub kolizji, należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia. Niewiele osób jednak wie, że może istnieć związek między przekroczeniem prędkości, a wysokością odszkodowania, nawet jeśli to Ty jesteś poszkodowany. Ubezpieczyciel może obniżyć należne Ci odszkodowanie z powodu przyczynienia. Zgodnie z art. 362 Kodeksu Cywilnego:

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Co to oznacza w praktyce? Często jednak dochodzi do sytuacji, w których ciężko jest jednoznacznie określić kto zawinił. W takim wypadku policja przeprowadza postępowanie, aby stwierdzić kto jest odpowiedzialny za spowodowanie kolizji lub wypadku. Może okazać się, że kierowca który w Ciebie uderzył zostanie uznany za sprawcę, a mimo to ubezpieczyciel obniży Ci odszkodowanie, uznając że przyczyniłeś się do powstania szkody. Jednym z najczęstszych powodów uznania przyczynienia, jest właśnie przekroczenie prędkości.

Wyobraź sobie sytuację, w której kierowca nie ustąpił Ci pierwszeństwa w wyniku czego doszło do zderzenia. Jeśli podczas zdarzenia poruszałeś się z prędkością niedozwoloną, ubezpieczyciel może uznać, że przyczyniłeś się do powstania szkody, ponieważ gdybyś jechał z prędkością dozwoloną to skutki wypadku mogłyby być mniejsze.

Prawnik radzi

Kwestia przyczynienia, a zwłaszcza jego wysokości jest niezwykle trudna do ustalenia. Ubezpieczyciele często pomijają fakt, że o przyczynieniu można mówić tylko wtedy gdy istnieje związek przyczynowy miedzy zachowaniem poszkodowanego, a powstałą szkodą. W konsekwencji zakłady ubezpieczeń uznają przyczynienie w sytuacji, gdy poszkodowany zachował się w sposób nieprawidłowy, np. naruszył którąś z zasad panujących na drodze, niekoniecznie badając związek przyczynowy pomiędzy tym zachowaniem, a powstaniem szkody. Dlatego jeśli masz wątpliwości co do słuszności obniżenia odszkodowania, skonsultuj się ze specjalistą. Prawnik pomoże Ci ocenić zasadność przyczynienia.

Ważne! Ubezpieczyciele często w postępowaniu likwidacyjnym zawyżają stopień przyczynienia. Jeśli uważasz, że zakład ubezpieczeń uwzględnił zbyt wysoki stopień przyczynienia, odwołaj się od decyzji. O tym jak napisać odwołanie dowiesz się z naszego artykułu: Jak napisać odwołanie od odszkodowania? [instrukcja prawnika + wzór]
Możesz zawalczyć również o odszkodowanie przed sądem, jednak decydując się na ten krok pomyśl o wsparciu wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.

Wina obopólna, a odszkodowanie

Zderzyłeś się z drugim kierowcą. Po przeprowadzeniu postępowania przez policję okazało się, że oboje przyczyniliście się w równym stopniu do spowodowania kolizji. Czy masz zatem szansę na odszkodowanie? Tak. Zarówno Ty jak i osoba współwinna macie prawo do otrzymania odszkodowania. Każdy z Was powinien otrzymać 50% odszkodowania stosownie do stopnia swojego zawinienia.

W takiej sytuacji szkodę zgłaszasz do ubezpieczyciela współsprawcy. On z kolei może zgłosić się po odszkodowanie do Twojego zakładu ubezpieczeń. Oboje otrzymacie po 50% należnego odszkodowania. Pozostała część szkody może zostać pokryta z Twojego AC, jeśli takowe posiadasz.

PODSUMOWANIE
  • Ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie z AC, jeśli doszło do nadmiernego przekroczenia prędkości.
  • To o ile ubezpieczyciel obniży odszkodowanie z AC zależy od postanowień OWU
  • Ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie z OC, jeśli przyczyniłeś się do wypadku przekraczając dozwoloną prędkość
  • W przypadku współwiny za spowodowanie kolizji nadal należy Ci się odszkodowanie. Ubezpieczyciel współsprawcy powinien wypłacić Ci 50% odszkodowania.
Oceń artykuł:
35,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *