Przekroczenie dozwolonej prędkości a odszkodowanie. Sprawdź, co musisz wiedzieć!

Przekroczenie dozwolonej prędkości stanowi jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Dodatkowo takie wykroczenie może niekorzystnie wpłynąć na wysokość otrzymanego odszkodowania. Jaki jest związek między przekroczeniem prędkości a wysokością rekompensaty? Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się w jakich sytuacjach i o ile ubezpieczyciel może obniżyć należne Ci odszkodowanie lub w ogóle go nie wypłacić!

Przekroczenie predkosci a wypadek

Przekroczenie prędkości a kolizja z mojej winy – czy przysługuje mi odszkodowanie?

Otrzymanie odszkodowania z ubezpieczenia OC nie będzie możliwe, jeśli to Ty jesteś sprawcą kolizji. Istotą obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej jest bowiem to, że odszkodowanie z Twojego ubezpieczenia otrzymają inni poszkodowani w kolizji.

Jeśli chcesz mieć pewność, że w razie szkody Ty również otrzymasz odszkodowanie, kupując OC, zdecyduj się także na ubezpieczenie AC.

Ubezpieczenie AC chroni kierowcę w sytuacji, gdy szkoda została spowodowana z jego winy. Kierowcy posiadający AC mogą więc domagać się od ubezpieczyciela odszkodowania za powstałe uszkodzenia, nawet jeśli to oni spowodowali kolizję. Czy w takim razie firma ubezpieczeniowa za każdym razem wypłaci 100% wartości szkody, która powstała? Niekoniecznie. W OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia, przewidziane są sytuacje, w których odszkodowanie może zostać zmniejszone. W wyjątkowych przypadkach ubezpieczyciel może także odmówić jego wypłaty.

Przekroczenie dozwolonej prędkości – kiedy ubezpieczyciel obniży odszkodowanie z AC?

wyłączenia uzyskania odszkodowania z AC

Ubezpieczenie AC gwarantuje uzyskanie odszkodowania nawet w sytuacji, gdy kierowca ubiegający się o odszkodowanie doprowadził do powstania szkody. Nie oznacza to jednak, że kierowca otrzyma odszkodowanie w każdej sytuacji. Ubezpieczyciele w OWU wskazują, w jakich okolicznościach nie otrzymasz odszkodowania lub zostanie ono stosownie pomniejszone. Do najczęstszych przypadków wyłączających możliwość uzyskania odszkodowania należą:

  • jazda pod wpływem alkoholu,
  • ucieczka z miejsca zdarzenia.

Czy zatem przekroczenie dozwolonej prędkości może wpłynąć na wysokość odszkodowania?

Tak, przekroczenie dozwolonej prędkości może mieć bardzo istotny wpływ na wysokość otrzymanego odszkodowania. Ubezpieczyciel może uznać, że kierowca przyczynił się do powstania szkody, ponieważ znacznie przekroczył prędkość. Oczywiście każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie – nie można zastosować ogólnego prawidła do wszystkich zdarzeń.

O ile ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie, gdy przekroczysz dopuszczalną prędkość?

Zakłady ubezpieczeń nie wskazują wprost w ogólnych warunkach ubezpieczenia AC, że przekroczenie prędkości w momencie spowodowania szkody wiąże się z obniżeniem odszkodowania. Jednak ubezpieczyciel może uznać, że kierowca przyczynił się do zniszczeń czy uszkodzeń pojazdu.

Ubezpieczyciel obniży odszkodowanie z polisy OC za przyczynienie się do szkody

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku lub kolizji, należy Ci się odszkodowanie z OC kierowcy, który był sprawcą zdarzenia. Niewiele osób jednak wie, że może istnieć związek między przekroczeniem prędkości a wysokością odszkodowania, nawet jeśli to Ty jesteś poszkodowany. Ubezpieczyciel może obniżyć należne Ci odszkodowanie z powodu przyczynienia, o którym mówią przepisy Kodeksu cywilnego.

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

art. 362 Kodeksu cywilnego

Co to oznacza w praktyce? Na drodze często dochodzi do sytuacji, w których trudno jest jednoznacznie określić, kto zawinił. W takim wypadku policja przeprowadza postępowanie, aby stwierdzić kto jest odpowiedzialny za spowodowanie kolizji lub wypadku. Może okazać się, że kierowca, który w Ciebie uderzył, zostanie uznany za sprawcę, a mimo to ubezpieczyciel obniży Ci odszkodowanie, uznając, że przyczyniłeś się do powstania szkody. Jednym z najczęstszych powodów uznania przyczynienia jest właśnie przekroczenie prędkości.

Wyobraź sobie sytuację, w której kierowca nie ustąpił Ci pierwszeństwa w wyniku czego doszło do zderzenia. Jeśli podczas zdarzenia poruszałeś się z prędkością niedozwoloną, ubezpieczyciel może uznać, że przyczyniłeś się do powstania szkody, ponieważ gdybyś jechał z prędkością dozwoloną, to skutki wypadku mogłyby być mniejsze.

Prawnik radzi

Kwestia przyczynienia, a zwłaszcza jego wysokości, jest niezwykle trudna do ustalenia. Ubezpieczyciele często pomijają fakt, że o przyczynieniu można mówić tylko wtedy, gdy istnieje związek przyczynowy między zachowaniem poszkodowanego a powstałą szkodą. W konsekwencji zakłady ubezpieczeń uznają przyczynienie w sytuacji, gdy poszkodowany zachował się w sposób nieprawidłowy, np. naruszył którąś z zasad panujących na drodze, niekoniecznie badając związek przyczynowy pomiędzy tym zachowaniem a powstaniem szkody. Dlatego jeśli masz wątpliwości, co do słuszności obniżenia odszkodowania, skonsultuj się ze specjalistą. Prawnik pomoże Ci ocenić zasadność przyczynienia.

Ważne! Firmy ubezpieczeniowe nierzadko w postępowaniu likwidacyjnym stwierdzają wysoki stopień przyczynienia. Jeśli spotka Cię taka sytuacja i nie będziesz zgadzał się z decyzją ubezpieczyciela, to zawsze możesz się od niej odwołać. Nie wiesz, jak to zrobić? Podpowiadamy, jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela w artykułe: Jak napisać odwołanie od odszkodowania? [instrukcja prawnika + wzór]

Jeśli Twoje odwołanie nie zostanie uwzględnione przez ubezpieczyciela, to możesz zdecydować się na walkę o wyższe odszkodowanie przed sądem. W takim przypadku warto wesprzeć się wiedzą i doświadczeniem wyspecjalizowanej w tej materii kancelarii prawnej.

Wina obopólna a odszkodowanie

Zderzyłeś się z drugim kierowcą. Po przeprowadzeniu postępowania przez policję okazało się, że obaj przyczyniliście się w równym stopniu do zdarzenia drogowego. Czy masz zatem szansę na odszkodowanie? Tak. Zarówno Ty, jak i osoba współwinna, macie prawo do otrzymania odszkodowania. Każdy z Was powinien otrzymać 50% odszkodowania stosownie do stopnia swojego zawinienia.

W takim przypadku szkodę zgłaszasz do ubezpieczyciela kierowcy, który był współsprawcą. On z kolei może zgłosić się po odszkodowanie do Twojego zakładu ubezpieczeń. Oboje otrzymacie po 50% należnego odszkodowania. Pozostała część szkody może zostać pokryta z Twojego AC, jeśli takowe posiadasz.

PODSUMOWANIE
  • Ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie z autocasco, jeśli doszło do nadmiernego przekroczenia prędkości.
  • Ubezpieczyciele nie wskazują w OWU wprost, czy przekroczenie prędkości obniża odszkodowanie z AC.
  • Ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie z OC, jeśli powodem przyczynienia się do wypadku było przekroczenie dozwolonej prędkości.
  • W przypadku, gdy będziesz współwinny spowodowania kolizji, nadal należy Ci się odszkodowanie. Ubezpieczyciel współsprawcy powinien wypłacić Ci 50% odszkodowania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wpływ przekroczenia dozwolonej prędkości na odszkodowanie

Jakie grzechy kierowców zwykle wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela?
Czy może dojść do sytuacji, w której poszkodowany nie otrzyma części odszkodowania?
Czy poszkodowany, który otrzymał niepełne odszkodowanie, może odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

2 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
nauka z tego płynie prosta - jeździć według przepisów. ja wiem że Polacy to się wiecznie spieszą i te 5 minut różnicę im robi na trasie 100km.... to była oczywiście ironia. po coś są te ograniczenia w końcu
avatar autora komentarza
mi bardzo trudno było uzyskać odszkodowanie z AC właśnie ze względu na przekroczenie prędkości, ale w końcu się udało. oczywiście z OC takiej opcji nie ma, dlatego też zawsze biorę dodatkowe ubezpieczenia

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC