Przekroczenie dozwolonej prędkości a odszkodowanie. Sprawdź, co musisz wiedzieć!

Przekroczenie dozwolonej prędkości stanowi jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Dodatkowo takie wykroczenie może niekorzystnie wpłynąć na wysokość otrzymanego odszkodowania. Jaki jest związek między przekroczeniem prędkości a wysokością rekompensaty? Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się w jakich sytuacjach i o ile ubezpieczyciel może obniżyć należne Ci odszkodowanie lub w ogóle go nie wypłacić!

Przekroczenie prędkości a kolizja z mojej winy – czy przysługuje mi odszkodowanie?

Otrzymanie odszkodowania z ubezpieczenia OC nie będzie możliwe, jeśli to Ty jesteś sprawcą kolizji. Istotą obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej jest bowiem to, że odszkodowanie z Twojego ubezpieczenia otrzymają inni poszkodowani w kolizji.

Jeśli chcesz mieć pewność, że w razie szkody Ty również otrzymasz odszkodowanie, kupując OC, zdecyduj się także na ubezpieczenie AC.

Ubezpieczenie AC chroni kierowcę w sytuacji, gdy szkoda została spowodowana z jego winy. Kierowcy posiadający AC mogą więc domagać się od ubezpieczyciela odszkodowania za powstałe uszkodzenia, nawet jeśli to oni spowodowali kolizję. Czy w takim razie firma ubezpieczeniowa za każdym razem wypłaci 100% wartości szkody, która powstała? Niekoniecznie. W OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, przewidziane są sytuacje, w których odszkodowanie może zostać zmniejszone. W wyjątkowych przypadkach ubezpieczyciel może także odmówić jego wypłaty.

mandat z fotoradaru
Otrzymałem mandat z fotoradaru – co dalej?

Jak działa fotoradar? Co jeśli ktoś inny kierował Twoim samochodem, a fotoradar zarejestrował przekroczenie prędkości? Przeczytaj i sprawdź!

Czytaj dalej

Przekroczenie dozwolonej prędkości – kiedy ubezpieczyciel obniży odszkodowanie z AC?

wyłączenia uzyskania odszkodowania z AC

Ubezpieczenie AC gwarantuje uzyskanie odszkodowania nawet w sytuacji, gdy kierowca ubiegający się o odszkodowanie doprowadził do powstania szkody. Nie oznacza to jednak, że kierowca otrzyma odszkodowanie w każdej sytuacji. Ubezpieczyciele w OWU wskazują, w jakich okolicznościach nie otrzymasz odszkodowania lub zostanie ono stosownie pomniejszone. Do najczęstszych przypadków wyłączających możliwość uzyskania odszkodowania należą:

  • jazda pod wpływem alkoholu,
  • ucieczka z miejsca zdarzenia.

Czy zatem przekroczenie dozwolonej prędkości może wpłynąć na wysokość odszkodowania?

Tak, przekroczenie dozwolonej prędkości może mieć bardzo istotny wpływ na wysokość otrzymanego odszkodowania. Ubezpieczyciele często zawierają w OWU punkt pozwalający na obniżenie należnego odszkodowania z powodu tego rodzaju wykroczenia kierowcy. Takie zapisy mają przede wszystkim na celu zmobilizowanie prowadzących samochody do bezpiecznej jazdy.

O ile ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie, gdy przekroczysz dopuszczalną prędkość?

Zakłady ubezpieczeń wskazują w OWU wartość procentową, o jaką może zostać pomniejszona należna kwota odszkodowania. O ile dokładnie zostanie obniżone odszkodowanie, zależy od konkretnego ubezpieczyciela.

Po pierwsze: ubezpieczyciele określają limit prędkości. Gdy zostanie on przekroczony, to odszkodowanie może zostać pomniejszone, np. może to być 30 km/h. Jeśli w takim przypadku przekroczyłeś prędkość tylko w nieznacznym stopniu, ubezpieczyciel wypłaci całość kwoty.

Po drugie: ubezpieczyciele wskazują wartość procentową, o jaką mogą obniżyć odszkodowanie. Zazwyczaj zakłady ubezpieczeń ustalają tę wartość w granicach 15-30%.

Przykład

Zapisy OWU w umowie AC Pana Jerzego pozwalają na obniżenie odszkodowania o 30%, jeśli przekroczy on dozwoloną prędkość o 15 km/h. Pan Jerzy przekroczył dozwoloną prędkość o 20 km/h i spowodował kolizję. Domagał się od swojego ubezpieczyciela, aby ten pokrył szkodę z AC. Szkoda została wyceniona na 10 000 zł, jednak ubezpieczyciel wypłaci jedynie 7 000 zł.

Ubezpieczyciel obniży odszkodowanie z polisy OC za przyczynienie się do szkody

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku lub kolizji, należy Ci się odszkodowanie z OC kierowcy, który był sprawcą zdarzenia. Niewiele osób jednak wie, że może istnieć związek między przekroczeniem prędkości a wysokością odszkodowania, nawet jeśli to Ty jesteś poszkodowany. Ubezpieczyciel może obniżyć należne Ci odszkodowanie z powodu przyczynienia, o którym mówią przepisy Kodeksu Cywilnego.

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

art. 362 Kodeksu Cywilnego

Co to oznacza w praktyce? Na drodze często dochodzi do sytuacji, w których trudno jest jednoznacznie określić, kto zawinił. W takim wypadku policja przeprowadza postępowanie, aby stwierdzić kto jest odpowiedzialny za spowodowanie kolizji lub wypadku. Może okazać się, że kierowca, który w Ciebie uderzył, zostanie uznany za sprawcę, a mimo to ubezpieczyciel obniży Ci odszkodowanie, uznając, że przyczyniłeś się do powstania szkody. Jednym z najczęstszych powodów uznania przyczynienia jest właśnie przekroczenie prędkości.

Wyobraź sobie sytuację, w której kierowca nie ustąpił Ci pierwszeństwa w wyniku czego doszło do zderzenia. Jeśli podczas zdarzenia poruszałeś się z prędkością niedozwoloną, ubezpieczyciel może uznać, że przyczyniłeś się do powstania szkody, ponieważ gdybyś jechał z prędkością dozwoloną, to skutki wypadku mogłyby być mniejsze.

Prawnik radzi

Kwestia przyczynienia, a zwłaszcza jego wysokości, jest niezwykle trudna do ustalenia. Ubezpieczyciele często pomijają fakt, że o przyczynieniu można mówić tylko wtedy, gdy istnieje związek przyczynowy między zachowaniem poszkodowanego a powstałą szkodą. W konsekwencji zakłady ubezpieczeń uznają przyczynienie w sytuacji, gdy poszkodowany zachował się w sposób nieprawidłowy, np. naruszył którąś z zasad panujących na drodze, niekoniecznie badając związek przyczynowy pomiędzy tym zachowaniem a powstaniem szkody. Dlatego jeśli masz wątpliwości, co do słuszności obniżenia odszkodowania, skonsultuj się ze specjalistą. Prawnik pomoże Ci ocenić zasadność przyczynienia.

Ważne! Firmy ubezpieczeniowe nierzadko w postępowaniu likwidacyjnym stwierdzają wysoki stopień przyczynienia. Jeśli spotka Cię taka sytuacja i nie będziesz zgadzał się z decyzją ubezpieczyciela, to zawsze możesz się od niej odwołać. Nie wiesz, jak to zrobić? Podpowiadamy, jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela w artykułe: Jak napisać odwołanie od odszkodowania? [instrukcja prawnika + wzór]

Jeśli Twoje odwołanie nie zostanie uwzględnione przez ubezpieczyciela, to możesz zdecydować się na walkę o wyższe odszkodowanie przed sądem. W takim przypadku warto wesprzeć się wiedzą i doświadczeniem wyspecjalizowanej w tej materii kancelarii prawnej.

Wina obopólna a odszkodowanie

Zderzyłeś się z drugim kierowcą. Po przeprowadzeniu postępowania przez policję okazało się, że obaj przyczyniliście się w równym stopniu do zdarzenia drogowego. Czy masz zatem szansę na odszkodowanie? Tak. Zarówno Ty, jak i osoba współwinna, macie prawo do otrzymania odszkodowania. Każdy z Was powinien otrzymać 50% odszkodowania stosownie do stopnia swojego zawinienia.

W takim przypadku szkodę zgłaszasz do ubezpieczyciela kierowcy, który był współsprawcą. On z kolei może zgłosić się po odszkodowanie do Twojego zakładu ubezpieczeń. Oboje otrzymacie po 50% należnego odszkodowania. Pozostała część szkody może zostać pokryta z Twojego AC, jeśli takowe posiadasz.

PODSUMOWANIE
  • Ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie z autocasco, jeśli doszło do nadmiernego przekroczenia prędkości.
  • Kwota, o jaką ubezpieczyciel obniży odszkodowanie z polisy autocasco, zależy od postanowień OWU.
  • Ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie z OC, jeśli powodem przyczynienia się do wypadku było przekroczenie dozwolonej prędkości.
  • W przypadku, gdy będziesz współwinny spowodowania kolizji, nadal należy Ci się odszkodowanie. Ubezpieczyciel współsprawcy powinien wypłacić Ci 50% odszkodowania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wpływ przekroczenia dozwolonej prędkości na odszkodowanie

Jakie grzechy kierowców zwykle wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela?

W OWU ubezpieczyciele zastrzegają najczęściej, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli do szkody dojdzie z winy kierowcy, który będzie pod wpływem alkoholu lub gdy ucieknie z miejsca zdarzenia po spowodowaniu kolizji albo wypadku.

Czy może dojść do sytuacji, w której poszkodowany nie otrzyma części odszkodowania?

Tak. Ubezpieczyciel ma prawo obniżyć odszkodowanie z OC sprawcy, jeśli dochodzenie wykaże, że poszkodowany przyczynił się do spowodowania szkody lub zwiększenia jej rozmiaru. Wówczas jest w pewnym sensie współwinny wypadkowi.

Czy poszkodowany, który otrzymał niepełne odszkodowanie, może odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Tak. Jeśli pokrzywdzony uzna, że ubezpieczyciel zbytnio obniżył odszkodowanie w stosunku do winy poszkodowanego, może ubiegać się o skorygowanie wyceny.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę
103,50
Loading...

Dołącz do dyskusji

2 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


avatar autora komentarza
nauka z tego płynie prosta - jeździć według przepisów. ja wiem że Polacy to się wiecznie spieszą i te 5 minut różnicę im robi na trasie 100km.... to była oczywiście ironia. po coś są te ograniczenia w końcu
avatar autora komentarza
mi bardzo trudno było uzyskać odszkodowanie z AC właśnie ze względu na przekroczenie prędkości, ale w końcu się udało. oczywiście z OC takiej opcji nie ma, dlatego też zawsze biorę dodatkowe ubezpieczenia