Czym zajmuje się Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK)?

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) to organizacja zrzeszająca zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność na terytorium Polski, które posiadają w swojej ofercie OC, czyli obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. W tym artykule opisujemy, na czym opiera się działalność PBUK, a także podpowiadamy, kiedy można zwrócić się do biura o pomoc.

PBUK

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – co to jest?

PBUK, czyli Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, to organizacja, która skupia wszystkie zakłady ubezpieczeń prowadzące w Polsce działalność związaną ze sprzedażą i obsługą ubezpieczenia OC.

Ponadto PBUK pełni rolę Biura Narodowego reprezentującego Polskę w Systemie Zielonej Karty. W ramach swojej działalności PBUK podpisuje odpowiednie umowy z instytucjami stanowiącymi jego odpowiedniki w innych państwach, które również przynależą do Systemu Zielonej Karty. Po co to wszystko?

System Zielonej Karty to porozumienie międzynarodowe, dzięki któremu poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych mogą otrzymać odszkodowanie, nawet jeśli sprawca poruszał się samochodem zarejestrowanym za granicą. Ponadto system umożliwia osobom podróżującym samochodem poruszanie się bez konieczności nabywania OC komunikacyjnego przy każdym przekraczaniu granicy. Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule: “Zielona Karta – przewodnik przed urlopem”.

PBUK kontakt

Czym zajmuje się PBUK?

W ramach swojej działalności, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

 • wystawia dokumenty ubezpieczeniowe (czyli certyfikaty Zielonych Kart), ważne w państwach należących do Systemu Zielonej Karty,
 • zawiera z innymi Biurami Narodowymi umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych,
 • organizuje lub bezpośrednio przeprowadza proces likwidacji szkód poczynionych w Polsce przez kierowców ubezpieczonych za granicą i posiadających Zieloną Kartę,
 • organizuje lub bezpośrednio przeprowadza proces likwidacji szkód poczynionych w Polsce przez kierowców ubezpieczonych w kraju należącym do Porozumienia Wielostronnego (czyli takich, którzy nie potrzebują Zielonych Kart),
 • określa zasady i tryb dostarczania dokumentów ubezpieczeń granicznych.

Oprócz wypełniania wspomnianych zadań, PBUK pełni również rolę organu odszkodowawczego, a także sprawuje funkcję drugiego obok UFG polskiego ośrodka informacji ubezpieczeniowych.

PBUK jako organ odszkodowawczy

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych pomaga skoordynować proces likwidacji szkody w odniesieniu do zdarzeń drogowych spowodowanych na terytorium Polski przez kierowcę, którego pojazd jest ubezpieczony za granicą. W pewnych sytuacjach PBUK zajmuje się likwidacją szkody bezpośrednio, ale z reguły dotyczy to przypadków, gdy zakład ubezpieczeń nie wypełnia swoich obowiązków.

Kiedy PBUK może się zająć rozpatrywaniem szkody komunikacyjnej? Po pierwsze, PBUK rozpatruje roszczenia powstałe w związku z ruchem pojazdów zarejestrowanych na terytorium krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o ile do wypadku doszło:

 • na terenie innego kraju należącego do EOG,
 • na terenie kraju spoza EOG, ale należącego do Systemu Zielonej Karty.

Gdy jeden z tych warunków jest spełniony, PBUK może wystąpić w roli organu odszkodowawczego, o ile:

 • właściwy do sprawy ubezpieczyciel lub jego reprezentant w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia szkody nie udzielił odpowiedzi na to zgłoszenie,
 • ubezpieczyciel zagraniczny nie ustanowił reprezentanta w Polsce,
 • nie udało się ustalić ubezpieczyciela odpowiedzialnego za szkodę, a od wypadku minęły już 2 miesiące.

Pamiętaj jednak, że nawet wtedy, PBUK podejmuje działanie jedynie na wniosek poszkodowanego. Dzieje się to w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia roszczenia w PBUK, o ile w tym czasie właściwy ubezpieczyciel nie odpowie na zgłoszenie.

PBUK jako ośrodek informacji

PBUK pełni również rolę ośrodka informacji. Co to znaczy? Ośrodki informacji gromadzą i udostępniają dane na temat umów ubezpieczenia OC oraz reprezentantów ds. roszczeń wyznaczonych przez odpowiednie firmy. Innymi słowy, dzięki prowadzonym przez nie bazom danych poszkodowany może ustalić, do jakiego ubezpieczyciela należy zgłosić szkodę. W Polsce są dwa ośrodki informacji.

 1. UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, którego baza obejmuje informacje na temat:
  • ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce,
  • towarzystw ubezpieczeniowych prowadzących działalność na terenie Polski,
  • ich reprezentantów poza granicami kraju.
 2. PBUK, który zajmuje się zbieraniem informacji na temat:
  • zagranicznych zakładów ubezpieczeń, w których ubezpieczeni są sprawcy wypadków,
  • reprezentantów tych zakładów na terenie Polski.

Kiedy możesz potrzebować pomocy PBUK?

Wiesz już, co to jest PBUK i czym się zajmuje, ale kiedy właściwie może się przydać jego pomoc? Do Biura warto się zwrócić w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku z udziałem z auta zarejestrowanego za granicą. Co należy wówczas zrobić?

Kolizja/wypadek w Polsce

Jeżeli doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu, który jest zarejestrowany za granicą, powinieneś spisać numer rejestracyjny i markę pojazdu sprawcy, a także wykonać zdjęcie Zielonej Karty (jeśli sprawca ją posiada) i spisać jej numer oraz nazwę ubezpieczyciela.

Gdy już znasz ubezpieczyciela sprawcy, wejdź na stronę PBUK, gdzie w wyszukiwarce korespondentów możesz sprawdzić, czy dana firma ma reprezentanta w Polsce. Jeśli tak, zgłoś do niego szkodę. Jeśli nie, skontaktuj się z PZU S.A. lub TUiR Warta S.A., które pełnią rolę reprezentantów PBUK i zawiadomią Biuro o szkodzie, a także zajmą się likwidacją szkód.

W przypadku gdy sprawca wypadku posiada ubezpieczenie graniczne, szkodę należy zgłosić zakładowi ubezpieczeń, który wystawił tę polisę.

Kolizja/wypadek za granicą

Drugą sytuacją, w której warto skorzystać z pomocy PBUK, jest zdarzenie drogowe, do jakiego doszło poza granicami Polski. Pamiętaj, aby w takim przypadku koniecznie spisać numer rejestracyjny i markę pojazdu sprawcy, a także jeszcze na miejscu zdarzenia uzyskać dane jego ubezpieczyciela. Po powrocie do kraju może to być trudne lub niemożliwe.

Przykład

Paweł miał wypadek w Chorwacji. Na miejscu zdarzenia uzyskał informację, że sprawca wypadku ubezpieczony jest w Croatia Osiguranje DD. Chcąc uzyskać odszkodowanie, mógł zwrócić się bezpośrednio do tego zakładu ubezpieczeń, jednak ze względu na barierę językową wolał skierować zgłoszenie do polskiego ubezpieczyciela. Za pomocą wyszukiwarki korespondentów PBUK Paweł zdołał ustalić, że reprezentantem Croatia Osiguranje DD w Polsce jest TUiR Warta S.A i właśnie do tej firmy zgłosił szkodę.

A co jeśli zapomnisz o sprawdzeniu nazwy ubezpieczyciela sprawcy wypadku za granicą? Wówczas wejdź na stronę PBUK i wypełnij formularz zapytania o ubezpieczyciela sprawcy szkody, podając m.in. numer rejestracyjny, markę i kraj rejestracji jego samochodu oraz datę i kraj zdarzenia. Jeżeli nie uda się ustalić ubezpieczyciela, szkodę można zgłosić do organu odszkodowawczego w Polsce (czyli do PBUK) lub do funduszu gwarancyjnego w kraju, w którym doszło do wypadku.

PODSUMOWANIE
 • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) zrzesza wszystkie firmy prowadzące w Polsce działalność w zakresie ubezpieczenia OC komunikacyjnego.
 • PBUK pełni rolę polskiego Biura Narodowego w Systemie Zielonej Karty.
 • Do zadań PBUK należy m.in. zawieranie umów z innymi Biurami Narodowymi oraz organizowanie procesu likwidacji szkód w przypadku zdarzenia spowodowanego w Polsce przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego za granicą.
 • PBUK może działać także jako organ odszkodowawczy na wniosek poszkodowanego, jeśli nie udało się ustalić ubezpieczyciela sprawcy lub ten nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
 • Na stronie PBUK można znaleźć informacje na temat zagranicznych zakładów ubezpieczeń i ich reprezentantów w Polsce, co jest przydatne w razie kolizji z udziałem pojazdu zarejestrowanego za granicą.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o PBUK

Jak sprawdzić ubezpieczyciela sprawcy szkody przez PBUK?
Jak dzięki PBUK znaleźć korespondenta zagranicznej firmy ubezpieczeniowej?
Jak znaleźć reprezentanta do spraw roszczeń?
Agnieszka Nowak
Autor artykułu: Agnieszka Nowak

Absolwentka prawa. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Jest to dla niej codzienność, dlatego chętnie doradza klientom naszej porównywarki OC AC.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

2 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Gdzie mogę znaleźć informacje kto zgłosił szkodę do ufg
Szkodę zgłasza poszkodowany, który robi to zwykle za pośrednictwem firmy ubezpieczeniowej. UFG uruchomiło Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka, w którym można sprawdzić swoją historię i wygenerować oceny.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC