Czy spożywanie alkoholu na wakacjach, może być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania?

Przezorni urlopowicze przed wyjazdem na wakacje, zabezpieczają się wykupując ubezpieczenie turystyczne. Dzięki temu podróżujący czują się bezpieczni, w końcu nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy podczas wyjazdu nic się nie stanie. Wakacyjny urlop to czas odprężenia i ukojenia, urlopowicze korzystając z chwili relaksu często sięgają po mocniejsze trunki. Co jednak w sytuacji, gdy osoba będąca pod wpływem alkoholu złamie np. nogę? Czy wykupione ubezpieczenie zapewni w tym przypadku pokrycie kosztów leczenia? Z poniższego artykułu dowiesz się czy ubezpieczenie turystyczne chroni w sytuacji, gdy szkoda powstała po spożyciu alkoholu. Przede wszystkim skupimy się na zasadach działania klauzuli alkoholowej w ubezpieczeniach turystycznych. Zapraszamy do lektury.

Szkoda na wakacjach po spożyciu alkoholu – czy otrzymam odszkodowanie?

Pan Andrzej złamał nogę podczas wakacji w Hiszpanii. Nie przejmował się specjalnie kosztami leczenia, ponieważ przed wakacjami wykupił ubezpieczenie turystyczne. Pan Andrzej zgłosił szkodę do swojego ubezpieczyciela celem odzyskania środków, poniesionych w związku z leczeniem. Ubezpieczyciel odmówił jednak zwrotu kosztów. Jako przyczynę wskazał stan nietrzeźwości podczas zdarzenia szkodowego. Czy ubezpieczyciel postąpił prawidłowo?

Porównaj i kup ubezpieczenie turystyczne

Gdyby Pan Andrzej zapoznał się z OWU załączonym do umowy ubezpieczenia, wiedziałby że odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona, gdy do szkody doszło pod wpływem alkoholu. Niestety problem niezapoznania się z warunkami umowy ubezpieczenia jest dosyć powszechnym zjawiskiem. Niestosowanie się do warunków wynikających z OWU często jest przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania. Na co więc podróżny powinien zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie? Przede wszystkim należy dokładnie przeczytać wszystkie paragrafy, które odnoszą się do ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ograniczona odpowiedzialność ubezpieczyciela, gdy do szkody doszło pod wpływem alkoholu.

W OWU ubezpieczenia turystycznego PZU Wojażer wskazano, że ubezpieczenie kosztów leczenia, a także assistance nie obejmuje zdarzeń szkodowych, gdy do szkody doszło w następstwie znajdowania się w stanie nietrzeźwości, podobny zapis znajduje się w rozdziale dotyczącym ograniczenia odpowiedzialności w stosunku do roszczeń objętych ubezpieczeniem NNW.

Podobny zapis występuje u innych ubezpieczycieli w OWU ubezpieczenia turystycznego. Dzięki odpowiednim regulacjom odpowiedzialność ubezpieczyciela za zdarzenia objęte ubezpieczeniem kosztów leczenia i pomocy w podróży, zostaje wyłączona jeśli szkoda powstała na skutek pozostawania przez ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu, o ile ten stan miał wpływ na zdarzenie.

Aby prawidłowo określić, czy dochodzi do wyłączenia odpowiedzialności w odniesieniu do konkretnego zdarzenia, należy zapoznać się z definicją stanu nietrzeźwości.

W OWU PZU Wojażer wskazano:

Stan nietrzeźwości to stan w którym zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila, albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Z kolei w OWU ubezpieczenia turystycznego oferowanego przez Generali, zdefiniowano z kolei że stan po spożyciu alkoholu, to stan w którym zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 promila alkoholu lub obecność w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg w 1dm3. Podobne normy przyjęła AXA definiując stan nietrzeźwości.

Jak uzyskać odszkodowanie pomimo spożycia alkoholu?

Wczytując się dokładnie w zapisy OWU ubezpieczycieli, należy sprecyzować że do wyłączenia odpowiedzialności dochodzi zazwyczaj, gdy ubezpieczony znajdował się pod wypływem alkoholu, o ile ten stan miał wpływ na zdarzenie szkodowe. Takie sformułowanie zostawia ubezpieczonym pewnego rodzaju furtkę, w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania mogą się powoływać bowiem na fakt, że ich stan nie miał wpływu na przebieg zdarzenia.

Pamiętaj, że zawsze w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przysługuje Ci odwołanie, a w razie gdyby ten krok również nie przyniósł pożądanego skutku, swoich praw możesz dochodzić również przez sądem. Musisz się niestety liczyć z tym, że ta ostatnia opcja wiąże się z długim czasem trwania procesu, a także dodatkowymi kosztami tj. z kosztami procesu, które nie zostaną Ci zwrócone w razie przegranej.

Ubezpieczyciele zdają sobie sprawę z tego, że urlopowicze podczas wakacji sięgają po alkohol, dlatego w ramach ubezpieczeń turystycznych oferują tzw. klauzulę alkoholową. Dzięki niej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wskazane ryzyka ubezpieczeniowe, nawet jeśli do szkody dojdzie po spożyciu alkoholu. Takie rozwiązanie obarczone jest jednak dodatkowymi warunkami, po pierwsze: jest to opcja płatna, po drugie ubezpieczyciele wprowadzają limity jeśli chodzi o ilość alkoholu w organizmie ubezpieczonego.

Klauzula alkoholowa w ubezpieczeniu turystycznym – jak to działa?

Rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego o tzw. klauzulę alkoholową oznacza, że nawet jeśli wypijesz kilka drinków, a następnie poślizgniesz się na basenie i złamiesz nogę, to wciąż możesz uzyskać odszkodowanie, nawet pomimo tego że spożywałeś wcześniej alkohol. Klauzula alkoholowa rozszerza więc ochronę i tym samym daje możliwość uzyskania odszkodowania, nawet jeśli ubezpieczony znajdował się pod wpływem alkoholu. Jest to szczególnie pożądana przez podróżnych opcja, zwłaszcza jeśli ubezpieczenie wykupione jest w związku z wyjazdem all inclusive, gdzie dostęp do alkoholu jest nieograniczony. Ubezpieczenie rozszerzone o klauzulę alkoholową jest również popularne wśród narciarzy, o czym pisaliśmy tutaj. https://mubi.pl/poradniki/klauzula-alkoholowa/

Klauzula alkoholowa jest często oferowana przez ubezpieczycieli jako rozszerzenie do podstawowego pakietu ubezpieczenia turystycznego, trzeba więc za nią zapłacić. Opcję rozszerzenia ochrony o szkody powstałe pod wpływem alkoholu, za dodatkową opłatą proponują m.in. AXA, Allianz, czy Compensa. Nie wszyscy ubezpieczyciele jednak stosują taką opcję, niektóre zakłady ubezpieczeń mają zawartą klauzulę alkoholową w podstawowym pakiecie ubezpieczenia.

Kiedy klauzula alkoholowa nie zadziała?

Klauzula alkoholowa proponowana przez zakłady ubezpieczeń jako dodatek, obejmuje zazwyczaj ubezpieczenie w zakresie kosztów leczenia i NNW, nie obejmuje więc OC w życiu prywatnym. Przed wykupieniem rozszerzenia należy się upewnić jakie ryzyka ubezpieczeniowe obejmuje.

Klauzula alkoholowa nie jest w stanie wyłączyć odpowiedzialności wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Klauzula nie obejmuje zdarzenia szkodowego, jeśli spożycie alkoholu przez ubezpieczonego wiązało się ze złamaniem prawa. Rozszerzenie ubezpieczenia nie zapewni więc ochrony, gdy np. ubezpieczony spowodował szkodę prowadząc samochód pod wpływem alkoholu. Ochrona nie będzie także przysługiwała jeśli ubezpieczony pod wpływem alkoholu da się w bójkę i spowoduje u osoby trzeciej obrażenia ciała.

PODSUMOWANIE
  • Ubezpieczyciele często w OWU ubezpieczenia turystycznego zawierają zapis, zgodnie z którym ich odpowiedzialność jest wyłączona, jeśli do szkody dojdzie pod wpływem alkoholu.
  • Ubezpieczony może wykupić ubezpieczenie turystyczne rozszerzone o tzw. klauzulę alkoholową, dzięki czemu otrzyma odszkodowanie nawet jeśli był pod wpływem alkoholu, gdy doszło do szkody.
  • Dodatkowa ochrona wiąże się zazwyczaj z wyższą składką, choć są i ubezpieczyciele którzy oferują klauzulę alkoholową w ramach podstawowego pakietu.
  • O klauzulę alkoholową można rozszerzyć ubezpieczenie turystyczne w zakresie kosztów leczenia i NNW, dodatkowa ochrona nie dotyczy ubezpieczenia oc w życiu prywatnym.
Oceń artykuł:
33,67
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!