Czy spożywanie alkoholu na wakacjach może być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania?

Przezorni urlopowicze przed wyjazdem na wakacje zabezpieczają się, wykupując ubezpieczenie turystyczne. Dzięki temu podróżujący czują się bezpieczni. W końcu nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy podczas wyjazdu nic się nie stanie. Wakacyjny urlop to czas odprężenia i ukojenia, a odpoczywający, korzystając z chwili relaksu, często sięgają po mocniejsze trunki. Co jednak w sytuacji, gdy osoba będąca pod wpływem alkoholu złamie np. nogę? Czy wykupione ubezpieczenie zapewni w tym przypadku pokrycie kosztów leczenia? Z poniższego artykułu dowiesz się, czy ubezpieczenie turystyczne chroni w sytuacji, gdy szkoda powstała po spożyciu alkoholu. Przede wszystkim skupimy się na zasadach działania klauzuli alkoholowej w ubezpieczeniach turystycznych. Zapraszamy do lektury.

spożycie alkoholu na wakacjach

Szkoda na wakacjach po spożyciu alkoholu – czy otrzymam odszkodowanie?

Pan Andrzej złamał nogę podczas wakacji w Hiszpanii. Nie przejmował się specjalnie kosztami leczenia, ponieważ przed wyjazdem wykupił ubezpieczenie turystyczne. Pan Andrzej zgłosił szkodę do swojego ubezpieczyciela celem odzyskania środków poniesionych w związku z leczeniem. Towarzystwo odmówiło jednak zwrotu kosztów. Jako przyczynę wskazało stan nietrzeźwości podczas zdarzenia szkodowego. Czy ubezpieczyciel postąpił prawidłowo?

Gdyby Pan Andrzej zapoznał się z OWU załączonym do umowy ubezpieczenia, wiedziałby, że odpowiedzialność towarzystwa jest ograniczona, gdy do szkody doszło pod wpływem alkoholu. Niestety problem niezapoznania się z warunkami umowy ubezpieczenia jest dosyć powszechnym zjawiskiem. Niestosowanie się do warunków wynikających z OWU często jest przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania. Na co więc podróżny powinien zwrócić uwagę, wybierając ubezpieczenie? Przede wszystkim należy dokładnie przeczytać wszystkie paragrafy, które odnoszą się do ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ograniczona odpowiedzialność ubezpieczyciela, gdy do szkody doszło pod wpływem alkoholu

W OWU ubezpieczenia turystycznego PZU Wojażer wskazano, że ubezpieczenie kosztów leczenia, a także assistance nie obejmuje szkód, do których doszło w następstwie znajdowania się w stanie nietrzeźwości. Podobny zapis znajduje się w rozdziale dotyczącym ograniczenia odpowiedzialności w stosunku do roszczeń objętych ubezpieczeniem NNW.

Analogiczne informacje występują u innych ubezpieczycieli w ogólnych warunkach ubezpieczeń turystycznych. Dzięki odpowiednim regulacjom odpowiedzialność towarzystwa za zdarzenia objęte ubezpieczeniem kosztów leczenia i pomocy w podróży zostaje wyłączona, jeśli szkoda powstała na skutek pozostawania przez ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu, o ile ten stan miał wpływ na zdarzenie.

Ekspert Mubi radzi:

Umieszczanie informacji o wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela, gdy do szkody doszło w wyniku spożycia przez ubezpieczonego alkoholu, to standardowy zabieg właściwie w każdym towarzystwie. Niemal we wszystkich OWU znajduje się tego typu zapis ze względu na to, że pod wpływem procentów ludzie zachowują się często nieprzewidywalnie i nie zawsze racjonalnie analizują sytuację, w której się znaleźli. Spożywanie alkoholu przez ubezpieczonego to zatem dodatkowe ryzyko, za które towarzystwa nie chcą odpowiadać w ramach standardowej polisy.

Aby prawidłowo określić, czy dochodzi do wyłączenia odpowiedzialności w odniesieniu do konkretnego zdarzenia, należy zapoznać się z definicją stanu nietrzeźwości.

W OWU PZU Wojażer wskazano:

Stan nietrzeźwości – stan organizmu, w którym:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  • zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Wojażer

W OWU PZU Wojażer zawarte są również wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela związane ze spożyciem alkoholu:

“Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są następstwa dotyczące wypadków ubezpieczeniowych powstałych:
1)  podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym:
(…)
b) w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii (…).”

“Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są koszty leczenia, które powstały z tytułu lub w następstwie:
(…)
3) znajdowania się pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
(…)
10) chorób wynikających z alkoholizmu;”

OWU PZU Wojażer

Jak uzyskać odszkodowanie pomimo spożycia alkoholu?

Wczytując się dokładnie w zapisy OWU ubezpieczycieli, należy sprecyzować, że do wyłączenia odpowiedzialności dochodzi zazwyczaj, gdy ubezpieczony znajdował się pod wypływem alkoholu, o ile ten stan miał wpływ na zdarzenie szkodowe. Takie sformułowanie zostawia ubezpieczonym pewnego rodzaju furtkę. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania mogą się powoływać bowiem na fakt, że ich stan nie miał wpływu na przebieg zdarzenia.

Pamiętaj, że zawsze w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przysługuje Ci odwołanie, a w razie gdyby ten krok również nie przyniósł pożądanego skutku, swoich praw możesz dochodzić również przed sądem. Musisz się niestety liczyć z tym, że ta ostatnia opcja wiąże się z długim czasem trwania procesu, a także z jego kosztami, które nie zostaną Ci zwrócone w razie przegranej.

Ubezpieczyciele zdają sobie sprawę z tego, że urlopowicze podczas wakacji sięgają po alkohol, dlatego w ramach polis turystycznych oferują tzw. klauzulę alkoholową. Dzięki niej ochrona obejmuje wskazane ryzyka ubezpieczeniowe, nawet jeśli do szkody dojdzie po spożyciu alkoholu. Takie rozwiązanie obarczone jest jednak dodatkowymi warunkami, po pierwsze: jest to opcja płatna, a po drugie: ubezpieczyciele wprowadzają limity, jeśli chodzi o ilość alkoholu w organizmie ubezpieczonego.

Klauzula alkoholowa w ubezpieczeniu turystycznym – jak to działa?

Rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego o tzw. klauzulę alkoholową oznacza, że nawet jeśli wypijesz kilka drinków, a następnie poślizgniesz się na basenie i złamiesz nogę, to wciąż możesz uzyskać odszkodowanie, nawet pomimo tego, że spożywałeś wcześniej napoje wysokoprocentowe. Klauzula alkoholowa rozszerza więc ochronę i tym samym daje możliwość uzyskania odszkodowania, nawet jeśli ubezpieczony znajdował się pod wpływem alkoholu.

Jest to szczególnie pożądana przez podróżnych opcja, zwłaszcza jeśli ubezpieczenie wykupione jest w związku z wyjazdem all inclusive, gdzie dostęp do alkoholu jest nieograniczony. Ubezpieczenie rozszerzone o klauzulę alkoholową jest również popularne wśród narciarzy, o czym pisaliśmy w artykule: “Alkohol na stoku a ubezpieczenie turystyczne”.

Klauzula alkoholowa jest często oferowana przez ubezpieczycieli jako rozszerzenie do podstawowego pakietu polisy turystycznej, trzeba więc za nią zapłacić. Opcję rozszerzenia ochrony o szkody powstałe pod wpływem alkoholu, za dodatkową opłatą proponuje m.in. Allianz. Nie wszyscy ubezpieczyciele jednak stosują taką opcję. Niektóre zakłady ubezpieczeń mają zawartą klauzulę alkoholową w podstawowym pakiecie ubezpieczenia.

Kiedy klauzula alkoholowa nie zadziała?

Klauzula alkoholowa proponowana przez zakłady ubezpieczeń jako dodatek obejmuje zazwyczaj ubezpieczenie w zakresie kosztów leczenia i NNW, nie obejmując ochrony OC w życiu prywatnym. Przed wykupieniem rozszerzenia należy się upewnić, jakie ryzyka ubezpieczeniowe obejmuje.

Klauzula alkoholowa nie jest w stanie wyłączyć odpowiedzialności wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Klauzula nie obejmuje zdarzenia szkodowego, jeśli spożycie alkoholu przez ubezpieczonego wiązało się ze złamaniem prawa. Rozszerzenie ubezpieczenia nie zapewni więc ochrony, gdy np. ubezpieczony spowodował szkodę, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu. Ochrona nie będzie także przysługiwała, jeśli ubezpieczony pod wpływem alkoholu wda się w bójkę i spowoduje u osoby trzeciej obrażenia ciała.

Ubezpieczenie na wyjazd z klauzulą alkoholową – cena

W zależności od ubezpieczyciela i wybranego wariantu polisy turystycznej klauzula alkoholowa może być uwzględniona w podstawowej wersji ubezpieczenia lub dostępna za dodatkową opłatą. Sprawdźmy, ile za tego rodzaju ochronę zapłaci dorosły turysta, który chce się ubezpieczyć na tygodniowy pobyt na wakacjach w Hiszpanii.

Firma ubezpieczeniowaWarunki ubezpieczeniaKlauzula alkoholowaCena polisy
SIGNAL IDUNAKL: 87 010 zł,
NNW: 15 000 zł
W cenie25,58 zł
UNIQAKL: 250 000 zł,
NNW: 30 000 zł
W cenie29,40 zł
AXA PartnersKL: 200 000 zł,
NNW: 20 000 zł
W cenie31,70 zł
ProamaKL: 100 000 złW cenie33 zł
GeneraliKL: 300 000 zł,
NNW: 15 000 zł,
OC: 50 000 zł
W cenie50 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi (12.01.2024).
PODSUMOWANIE
  • Ubezpieczyciele często w OWU polisy turystycznej zawierają zapis, zgodnie z którym ich odpowiedzialność jest wyłączona, jeśli do szkody dojdzie pod wpływem alkoholu.
  • Ubezpieczony może wykupić ubezpieczenie turystyczne rozszerzone o tzw. klauzulę alkoholową, dzięki czemu otrzyma odszkodowanie, nawet jeśli był w stanie nietrzeźwości, gdy doszło do szkody.
  • Dodatkowa ochrona wiąże się zazwyczaj z wyższą składką, choć są i ubezpieczyciele, którzy oferują klauzulę alkoholową w ramach podstawowego pakietu.
  • O klauzulę alkoholową można rozszerzyć ubezpieczenie turystyczne w zakresie kosztów leczenia i NNW. Dodatkowa ochrona nie dotyczy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wpływ spożycia alkoholu na odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego

Jak ubezpieczyciele podchodzą do szkód po alkoholu?
Czy można dostać odszkodowanie, mimo że do szkody doszło po alkoholu?
Czy klauzula alkoholowa całkowicie zwalnia ubezpieczonego z odpowiedzialności?
Źródła:
  • OWU PZU Wojażer: https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1538261
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

2 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Szkoda , że pani Agnieszka nie doczytała w wyłączeniach odpowiedzialności PZU Wojażer w jakich sytuacjach alkohol skutkuje brakiem odpowiedzialności. Przedstawiona przez nią definicja bez wytłumaczenia, wprowadza w błąd.
Dziękujemy za komentarz. Artykuł został uzupełniony o dodatkowe informacje.
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!