Jak zgłosić szkodę w Trasti?

Trasti to nowy gracz na polskim rynku ubezpieczeń. Należąca do prężnie działającej w Europie Południowej grupy Zavarovalnica Triglav marka oferuje kierowcom z Polski ochronę m.in. w ramach ubezpieczenia OC, AC, assistance i NNW. Z naszego artykułu dowiesz się, jak wygląda proces zgłoszenia szkody w tym towarzystwie, co musi zrobić poszkodowany i kiedy może liczyć na odszkodowanie.

zgłoszenie szkody trasti

Stłuczka, wypadek, awaria – co dalej?

Poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym spowodowanym przez inną osobę należy się odszkodowanie z OC sprawcy. Inne rodzaje polis komunikacyjnych (np. autocasco, assistance czy NNW) mogą z kolei chronić ubezpieczonych również wtedy, gdy to z ich winy dojdzie np. do stłuczki lub wypadku. Często jednak pomija się fakt, że równie istotne, co zgłoszenie szkody przez kierowcę, jest jego zachowanie na miejscu zdarzenia.

Tymczasem obowiązki ubezpieczonego nie ograniczają się tylko do poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o szkodzie. W zależności od rodzaju zdarzenia może być np. konieczne wezwanie policji, zabezpieczenie miejsca zdarzenia i oczywiście udzielenie pomocy poszkodowanym. Właściwe zachowanie może uratować komuś życie, ale jest również istotne z punktu widzenia ubezpieczeniowego – jeżeli bowiem ubezpieczony nie dopełni swoich obowiązków, może to wpłynąć na proces likwidacji szkody.

CZY WIESZ, ŻE …

Nieudzielenie pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.

Szczegółowe informacje na temat obowiązków ubezpieczonego można znaleźć w dokumentach OWU. Trasti podaje, że w razie zaistnienia zdarzenia objętego obowiązkowym ubezpieczeniem OC, osoba w nim uczestnicząca jest zobowiązana do:

 • przedsięwzięcia wszelkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia,
 • starania się o złagodzenie jego skutków,
 • zapewnienia pomocy poszkodowanym,
 • w miarę możliwości zabezpieczenia mienia poszkodowanych.

W razie kolizji lub wypadku należy też zebrać podstawowe dane o uczestnikach zdarzenia i ich zakładach ubezpieczeń, a jeśli do sytuacji doszło za granicą, poinformować lokalne służby. W przypadku szkody powodującej trwały uszczerbek na zdrowiu, ubezpieczony powinien niezwłocznie poddać się opiece lekarskiej, a także udostępnić ubezpieczycielowi dokumentację medyczną.

Kiedy trzeba zgłosić szkodę w Trasti?

Terminy zgłoszenia szkody różnią się w zależności od rodzaju zaistniałego zdarzenia oraz polisy, z jakiej chcemy uzyskać pomoc lub odszkodowanie. W przypadku ubezpieczenia OC, szczegółowe warunki ochrony określają przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z nimi, poszkodowany ma na zgłoszenie zdarzenia czas do momentu, gdy przedawni się jego roszczenie o naprawę szkody. Do ubezpieczyciela można się zatem zgłosić w dowolnym momencie w ciągu 3 lat od chwili, gdy dowiedziałeś się o szkodzie (ale nie więcej niż 10 lat od samego zdarzenia).

UWAGA!

Szkody wynikłe z wypadku przedawniają się z upływem 20 lat od zdarzenia.

Czy skoro jest tyle czasu, to nie trzeba się szczególnie spieszyć? Nie! Zwlekanie z poinformowaniem ubezpieczyciela o swoim roszczeniu nie ma najmniejszego sensu. Pamiętaj, że im szybciej to zrobisz, tym szybciej otrzymasz należne odszkodowanie, a do tego łatwiejsza będzie wycena szkód, dzięki której uzyskasz rekompensatę w kwocie realnie pozwalającej na pokrycie strat.

Zupełnie inaczej jest w przypadku dobrowolnych polis komunikacyjnych. Tutaj bowiem zasady ustalają już sami ubezpieczyciele, którzy informują o nich w dokumentach OWU, zastrzegając, że niedotrzymanie terminów zgłoszenia szkody może spowodować utratę części lub całości odszkodowania. 

Jakie terminy zgłoszenia szkody obowiązują w Trasti?

 • W przypadku zgłaszania szkody z ubezpieczenia AC, należy to zrobić niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od uzyskania wiedzy o zdarzeniu.
 • W przypadku zdarzenia assistance, szkodę także należy zgłosić niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili uzyskania wiedzy o jego zajściu.
 • W przypadku zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW czasu jest więcej, bo 14 dni roboczych od zdarzenia. Co więcej, w razie gdybyś ze względu na skutki zdarzenia nie był w stanie zrobić tego w przewidzianym terminie, szkodę należy zgłosić niezwłocznie po ustaniu przyczyny to uniemożliwiającej, ale nie później niż w ciągu 14 dni.

Zgłoszenie szkody w Trasti – jak to zrobić?

Skoro wiesz już, ile masz czasu na zgłoszenie szkody w Trasti, pojawia się pytanie, jak właściwie należy to zrobić? Tutaj możliwości jest kilka, bo ubezpieczyciel umożliwił różne drogi kontaktu dla poszkodowanych.

 1. Telefonicznie pod numerem 22 250 93 73 – infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00, w sprawach pomocy assistance usługi są realizowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Online za pomocą formularza na stronie internetowej Trasti – do wyboru jest zgłoszenie szkody majątkowej lub osobowej.
 3. Mailowo na adres [email protected] – ubezpieczyciel udostępnia wzór formularza zgłoszenia szkody, który należy wydrukować, wypełnić i własnoręcznie podpisać, a następnie przesłać skany lub zdjęcia na podany adres e-mail.
 4. Pocztowo na adres:

Trasti
Skr. Envelo 206
00-935 Warszawa

Wskazany wyżej druk należy wydrukować i przesłać wypełniony na adres ubezpieczyciela.

zgłoszenie szkody w trasti

Zgłaszając szkodę w Trasti, przygotuj te informacje

Jeżeli chcesz zgłosić szkodę w Trasti online lub w inny sposób, będziesz musiał podać ubezpieczycielowi szereg informacji. Jakich?

 • Numer polisy sprawcy lub polisy, z której zgłaszasz szkodę,
 • datę i godzinę zdarzenia,
 • miejsce zdarzenia (ulica i miejscowość lub numer i kilometr drogi),
 • dane zgłaszającego szkodę i poszkodowanego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail),
 • informacje o pojazdach poszkodowanego i sprawcy (marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN),
 • zakres uszkodzeń pojazdów,
 • dane kontaktowe świadków (jeśli byli obecni),
 • opis zdarzenia,
 • zakres obrażeń ciała poszkodowanego (w przypadku zgłaszania szkody osobowej),
 • czy policja została powiadomiona o powstaniu zdarzenia.

Dodatkowo do formularza online należy załączyć następujące dokumenty:

 • zdjęcia uszkodzonego pojazdu,
 • kopię prawa jazdy,
 • kopię dowodu rejestracyjnego,
 • oświadczenie spisane ze sprawcą lub notatkę urzędową policji,
 • dokumentację medyczną potwierdzającą zakres obrażeń lub akt zgonu.

Odszkodowanie od Trasti – ile będziesz czekać?

Po zgłoszeniu szkody każdy chciałby oczywiście jak najszybciej uzyskać odszkodowanie. Na to trzeba jednak trochę poczekać, ponieważ ubezpieczyciel musi najpierw dokładnie rozpatrzyć dostarczone mu informacje na temat zdarzenia i na ich podstawie oszacować wysokość należnej rekompensaty. Ile może to wszystko potrwać?

Czas rozpatrzenia zgłoszenia może się oczywiście różnić w poszczególnych przypadkach ze względu na ich rodzaj i stopień skomplikowania, ale ubezpieczyciel nie będzie przeciągał sprawy w nieskończoność. Wiążą go bowiem terminy określone w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z nimi, odszkodowanie z OC sprawcy oraz innych ubezpieczeń dobrowolnych powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia o zdarzeniu. W razie gdyby wyjaśnienie okoliczności sprawy w tym czasie nie było możliwe (z uwagi np. na policyjne śledztwo), ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w ciągu 14 dni od momentu, w którym udało się rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości. Bezsporną część rekompensaty otrzymasz jednak w pierwotnym terminie.

UWAGA!

Jeśli chcesz sprawdzić, na jakim etapie znajduje się aktualnie Twoje zgłoszenie, możesz to zrobić, kontaktując się z infolinią Trasti pod numerem 22 250 93 73.

FAQ – najczęściej zadawane pytania na temat zgłaszania szkody w Trasti

Jakie rodzaje szkód można zgłosić w Trasti?
Czy w Trasti można zgłosić szkodę przez internet?
Zgłosiłem szkodę w Trasti – kiedy dostanę odszkodowanie?
PODSUMOWANIE
 • W razie kolizji, wypadku lub awarii samochodu na drodze powinieneś m.in. zabezpieczyć miejsce zdarzenia, udzielić pomocy poszkodowanym i wezwać odpowiednie służby na miejsce zdarzenia. Niedopełnienie obowiązków może wpłynąć na proces likwidacji szkody.
 • Szkodę z OC w Trasti należy zgłosić w ciągu 3 lat od momentu uzyskania wiedzy o zdarzeniu i sprawcy, ale najlepiej zrobić to niezwłocznie.
 • Szkodę z AC należy zgłosić w Trasti niezwłocznie i nie później niż do 7 dni roboczych od uzyskania wiedzy o zdarzeniu.
 • Zdarzenie assistance w Trasti powinno być zgłoszone niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 24 godzin od kiedy się o nim dowiedziałeś. W tym celu działa infolinia 24/7.
 • Szkodę z NNW w Trasti należy zgłosić w ciągu 14 dni roboczych od zdarzenia lub później, gdy stanie się to możliwe z uwagi na stan poszkodowanego.
 • Trasti umożliwia zgłoszenia szkody na kilka sposobów: telefonicznie, mailowo, tradycyjną pocztą lub za pomocą formularzy online.
 • Przy zgłaszaniu szkody w Trasti będziesz potrzebować m.in. numeru polisy, danych uczestników zdarzenia i informacji o ich pojazdach czy zdjęć uszkodzeń.
 • Odszkodowanie zostanie wypłacone przez Trasti w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody.
grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC