Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – czym jest i jakie ma zadania?

System zabezpieczeń finansowych dla klientów, którzy korzystają z oferty organizatorów turystyki oraz przedsiębiorców ułatwiających nabywania powiązanych usług turystycznych składa się z dwóch filarów. Ten drugi działa od 2016 roku i jest nim Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. To z niego pobierane są środki na spłatę roszczeń, gdy zasoby I filaru okazują się niewystarczające. O co w tym chodzi? Wyjaśniamy!

bezpieczny wyjazd za granicę

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – dodatkowe wsparcie w razie niewypłacalności operatorów turystyki

Co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje o problemach z powrotem do kraju grupy turystów spowodowanym bankructwem biura podróży. W takiej sytuacji pechowi wczasowicze mogą liczyć na zabezpieczenia finansowe związane z gwarancjami bankowymi i ubezpieczeniowymi oraz umowami ubezpieczenia na rzecz podróżnych. Co się dzieje, gdy wszystkie te środki nie wystarczą, aby pokryć szkody wynikające z niewypłacalności organizatora wyjazdu?

To właśnie na wypadek takich sytuacji powstał Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Musimy jednak pamiętać, że jest to II filar systemu zabezpieczeń finansowych związanych z niewypłacalnością biura podróży, organizatorów turystyki oraz przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Dopiero przy wyczerpaniu się możliwości wynikających z I filaru TFG zaczyna działać.

CZY WIESZ, ŻE …

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny nie posiada osobowości prawnej, lecz został utworzony w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który go obsługuje.  

Od jak dawna turyści mogą liczyć na wsparcie z TFG? Jego powstanie reguluje ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Sam podmiot rozpoczął działalność 9 września 2016 roku. 

Działalność Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego – po co powstał?

Zorganizowane wczasy przez touroperatora to wygoda i komfort. Turysta nie musi martwić się o planowanie i załatwianie formalności związanych z wyjazdem. Niestety zdarza się, że podczas wyjazdu lub jeszcze przed nim, a już po opłaceniu jego części lub całości, biuro podróży wpada w problemy finansowe i nie jest w stanie realizować dalej swoich usług – często taka sytuacja dotyczy problemów z zakwaterowaniem w hotelu i powrotem samolotem do Polski. 

Jak już wcześniej było wspomniane, TFG jest II filarem systemu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie w razie niewypłacalności podmiotów prowadzących działalność związaną z turystyką. Powstanie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego ma na celu zapobieganie sytuacjom, w których turyści poszkodowani przez niewypłacalność biura podróży czy operatora wyjazdu turystycznego nie otrzymują wsparcia i zwrotu utraconych pieniędzy. 

UWAGA!

TFG zapewnia zabezpieczenie finansowe tylko w przypadku, gdy impreza turystyczna lub powiązana usługa turystyczna jest chroniona przez I filar, czyli organizujące je biuro podróży wpisane jest do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych!

Na jakie wsparcie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego można liczyć? Podmiot ten ze środków zgromadzonych ze składek:

 • pokrywa koszty powrotu do kraju bądź kontynuacji imprezy turystycznej – transportu i zakwaterowania, w tym tych poniesionych przez turystów, gdy organizator wyjazdu nie opłaca ich, choć ma taki obowiązek,
 • zwraca wpłaty za imprezy turystyczne lub opłacone usługi turystyczne, gdy nie zostały lub nie zostaną zrealizowane,
 • zwraca część wpłat za imprezę turystyczną lub za każdą usługę turystyczną, która odpowiada niezrealizowanej lub niebędącej realizowanej części imprezy turystycznej bądź części usługi turystycznej.

Wsparcie z TFG związane jest więc z pokryciem kosztów powrotu domu, zakwaterowania oraz zwrotu części lub całości kwoty wydanej na usługę turystyczną, która nie została lub nie będzie zrealizowana. 

Przeczytaj też: Upadek biura podróży – sprawdź, jakie środki ochrony Ci przysługują

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – jak wygląda zwrot pieniędzy za niezrealizowaną imprezę lub usługi turystyczne?

Każdy klient biura turystycznego w momencie zapłacenia zaliczki lub opłacenia wycieczki musi otrzymać pisemne potwierdzenie od usługodawcy, że posiada on zabezpieczenia finansowe oraz odprowadza składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. To właśnie w otrzymanym dokumencie turysta powinien znaleźć informację, w jaki sposób ma postępować, gdy dojdzie do niewypłacalności organizatora wyjazdu.

Jeśli do niewypłacalności biura podróży dojdzie w czasie trwania wyjazdu, to w pierwszej kolejności należy spróbować skontaktować się z jego przedstawicielem. Gdy okaże się to niemożliwe lub nieskuteczne, to turysta może nawiązać kontakt z marszałkiem województwa, w którym biuro turystyczne ma siedzibę, ambasadą lub konsulem RP.  

W przypadku, gdy wycieczka nie została zrealizowana w części lub całości, poszkodowane osoby powinny zgłaszać swoje roszczenia do podmiotu, który udzielił zabezpieczenia finansowego niewypłacalnemu biuru podróży lub przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych. 

UWAGA!

Podmiot, który udziela zabezpieczenia finansowego biuru podróży, ma 30 dni (w wyjątkowych przypadkach 90 dni) na weryfikację zgłoszenia oraz 30 dni na wypłacenie kwot bezpośrednio podróżnym od dnia doręczenia wyliczenia kwot do zwrotu! 

Tak więc w przypadku działania I filaru zabezpieczenia klient biura podróży zwraca się do podmiotu zabezpieczającego (ubezpieczyciela, banku), a ten w określonych w ustawie terminach wypłaca mu świadczenia. Jednak, gdy ów zwrot nie pokrywa całości roszczenia, to reszta środków wypłacana jest z II filaru, czyli z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. To podmioty zabezpieczające albo marszałek województwa występuje do UFG o wypłatę pieniędzy z TFG. 

Przeczytaj też: Bezpieczeństwo w czasie podróży – jakie instytucje pomogą w przypadku problemów za granicą?

Składka na TFG – kto ją płaci i w jakiej kwocie?

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się profesjonalną organizacją imprez turystycznych bądź ułatwiają nabywanie powiązanych usług turystycznych, mają obowiązek odprowadzać składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego za każdego klienta, który skorzysta z ich usług. 

Wysokość składki nie jest stała, lecz zależy od miejsca (kraju), w którym odbywa się organizowana impreza turystyczna bądź realizowana jest powiązana usługa turystyczna, a także od środka transportu służącego na dostanie się i powrót z owej imprezy lub usługi turystycznej. 

Wysokości składek zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. I tak ich wysokość na terytorium:

 • państw europejskich i pozaeuropejskich, do których dociera się za pomocą transportu lotniczego w ramach czarteru (z wyjątkiem terytorium RP, krajów graniczących z RP, obwodu kaliningradzkiego) – 15 zł od każdej umowy zawartej z klientem,
 • państw pozaeuropejskich, do których dociera się innym środkiem transportu niż ten lotniczy w ramach czarteru – 13 zł od każdej umowy zawartej z klientem,
 • państw europejskich, do których dociera się innym środkiem transportu niż ten lotniczy w ramach czarteru – 10 zł od każdej umowy zawartej z klientem,
 • państw graniczących lądowo z Rzeczpospolitą Polską, obszaru obwodu kaliningradzkiego oraz terytorium RP (także imprezy zagraniczne turystyki przejazdowej) – 0 zł od każdej umowy zawartej z klientem.

W przypadku imprez turystycznych z dojazdem własnym turysty na miejsce wysokości składek są następujące:

 • państwa pozaeuropejskie – 13 zł,
 • państwa europejskie – 10 zł,
 • państwa sąsiadujące z RP, terytorium RP oraz obwód kaliningradzki – 0 zł.

Powyższe stawki za każdego turystę i uczestnika imprezy turystycznej trafiają do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, który w ramach II filaru ochrony finansowej wspiera pokrzywdzonych klientów w przypadku upadku biura podróży lub innego typu organizatora i usługodawcy turystycznego – pamiętajmy, że musi on być wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, co można sprawdzić na stronie https://ewidencja.ufg.pl/ewidencja/obywatel/wyszukiwanie

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Czy dostanę odszkodowanie z TFG, jeśli biuro turystyczne, w którym wykupiłem wycieczkę, zbankrutowało?
Co zrobić, gdy organizator wycieczki stał się niewypłacalny, a ja jestem na wyjeździe?
Mój wyjazd został przerwany ze względu na niewypłacalność biura podróży. Czy mogę ubiegać się o zwrot pieniędzy za niezrealizowaną część usług?
PODSUMOWANIE
 • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest II filarem ochrony finansowej na wypadek niewypłacalności biura podróży.
 • TFG nie ma osobowości prawnej, lecz wchodzi w skład UFG.
 • Wypłata środków z TFG możliwa jest dopiero po wyczerpaniu świadczeń z I filaru (banki, ubezpieczyciele) na powrót, kontynuowanie wyjazdu, zwrotu całości lub części wpłaconych pieniędzy na zrealizowany bądź odwołany wyjazd z przyczyn niewypłacalności usługodawcy.
 • Składka na TFG pobierana jest od każdej umowy turystycznej zawartej z klientem poza tymi dotyczącymi wyjazdów do krajów sąsiadujących z RP, na terytorium RP i obwodu kaliningradzkiego.
Źródła:
 • https://tfg.ufg.pl/
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002361/T/D20172361L.pdf
 • https://www.gov.pl/web/sport/najczesciej-zadawane-pytania-dot-turystycznego-funduszu-gwarancyjnego
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!