Ubezpieczenie imprezy integracyjnej – kup NNW dla uczestników na czas wydarzenia

Na imprezie firmowej mało kto myśli trzeźwo o bezpieczeństwie. Warto o nie zadbać wcześniej. W firmie szykuje się duża impreza dla pracowników i kadry zarządzającej? Uczestnikom integracji przyda się NNW, a specjalna polisa OC dla organizatora wydarzenia to gwarancja wypłaty odszkodowania, jeśli coś pójdzie niezgodnie z planem.

ubezpieczenie imprezy integracyjnej

W trakcie imprezy firmowej może dojść do różnych nieprzewidzianych zdarzeń. Chcesz mieć pewność, że jeśli na imprezie integracyjnej wystąpi wypadek, zarówno uczestnik, jak i organizator, nie będą pozbawieni ochrony ubezpieczeniowej? Zadbaj o polisę NNW dla pracowników i dopilnuj, aby firma eventowa miała stosowne ubezpieczenie!

Impreza integracyjna – co to jest?

Imprezy i wyjazdy integracyjne od kilku lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Pomagają budować dobrą atmosferę w zespole i podnieść morale członków załogi. Wydarzenie dla pracowników firmy to zakładowa atrakcja, która obejmuje wspólną aktywność znajomych z pracy w luźniejszej atmosferze niż podczas spotkania biznesowego.

Pomysły na organizację imprezy dla pracowników

Pomysłów na organizację tego typu wydarzenia jest często więcej niż możliwości. Może to być wyjazd szkoleniowo-wypoczynkowy albo wspólne wyjście na miasto, ale przeważnie przyjmuje ono postać uroczystości w gronie współpracowników. Miejsc, gdzie można zorganizować taką imprezę jest naprawdę sporo. Wystarczy się rozejrzeć, wybrać lokalizację i scenariusz wydarzenia, a dobra zabawa będzie gwarantowana!

Ostatnimi laty firmy eventowe prześcigają się w pomysłach na najbardziej odjechaną imprezę integracyjną. Stąd też wyszukane atrakcje, takie jak: paintball, wspinaczka ściankowa, rajdy terenowe albo spływy kajakowe. To ryzykowne aktywności, zwłaszcza jeśli następują dzień po zakrapianej imprezie. O wypadek wtedy nietrudno.

Impreza firmowa – masowa czy nie?

Zgodnie z przepisami, wydarzenie, w którym bierze udział ponad 300 osób, może być uznane za imprezę masową. Eventy dla pracowników to zasadniczo imprezy zamknięte, w których uczestniczy mniejsza liczba gości. Nie obowiązują więc tu zasady takie, jak w przypadku wydarzeń otwartych. Stanowi o tym ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r.:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) imprezie masowej – należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, o których mowa w pkt 2–4, z wyjątkiem imprez (…):
f) zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników

Art. 3 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

UWAGA!

W przypadku imprezy masowej polisa OC organizatora jest obowiązkowa. Zgodnie z prawem trzeba ją nabyć najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie wydarzenia.

Ubezpieczenie imprezy integracyjnej – na czym polega?

Imprezę niemasową również można ubezpieczyć. Podczas planowania wydarzenia strony oprócz umowy na organizację eventu powinny zadbać o dobrowolne ubezpieczenie imprezy. Polisa jest dostosowana do konkretnego wydarzenia, tak aby zapewniała kompleksowe wsparcie w różnych okolicznościach. Chroni organizatora przed odpowiedzialnością cywilną (OC) w przypadku szkód w trakcie imprezy, natomiast uczestników zabezpiecza przed następstwami nieszczęśliwych wypadków (NNW), do których może dojść podczas zabawy.

Co obejmuje ubezpieczenie imprezy?

Pakiet ubezpieczenia imprezy zawiera:

 • OC dla organizatora – suma ubezpieczenia może wynieść 100 000 zł. Ubezpieczyciel pokrywa szkody do wysokości wskazanej w umowie,
 • NNW dla gości – suma ubezpieczenia może opiewać na kwotę od 5 000 do nawet 50 000 zł.

Polisa OC dla organizatora obejmuje wszystkie niezależne czynniki, na które firma eventowa nie ma bezpośredniego wpływu (np. jeśli coś przydarzy się gościom czy osobom trzecim). Zapewnia przeniesienie na ubezpieczyciela roszczeń finansowych osób poszkodowanych w ramach organizowanej imprezy.

Polisa OC dla organizatora eventu pokrywa przeważnie:

 • urazy, jakie uczestnik poniesie w trakcie wydarzenia i przygotowań do niego,
 • niedopełnienie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy na organizację imprezy.

Ubezpieczenia OC organizatora imprezy to najlepszy sposób na ochronę interesów firmy zajmującej się organizacją eventów. Daje pewność działania i spokój, gdyż zapewnia ochronę przed ewentualnymi roszczeniami zleceniodawcy i uczestników imprezy.

NNW dla uczestników imprezy obejmuje najczęściej:

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego,
 • zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych albo przysposobienia zawodowego inwalidów,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Poszczególne sumy ubezpieczenia ustala się indywidualnie, adekwatnie do potrzeb ubezpieczającego. Polisa NNW dla gości wydarzenia ma formę ubezpieczenia grupowego.

Jak długo działa ubezpieczenie wydarzenia?

Zastanawiasz się, do kiedy obowiązuje polisa zapewniającą ochronę imprezy? Otóż są 2 typy ubezpieczenia na tę okoliczność:

 • polisa roczna – OC organizatora imprez, który zajmuje się tym regularnie, to przeważnie umowa całoroczna,
 • ubezpieczenie krótkoterminowe – NNW uczestników i OC organizatora może być polisą na konkretną imprezę. Umowa zawierana jest tylko na czas trwania eventu, czyli ochrona działa aż momentu przygotowania wydarzenia aż do jego zakończenia (max. przez 3 dni).

Ile kosztuje ubezpieczenie imprezy integracyjnej?

Cena polisy dla organizatora wydarzenia wynika z kilku czynników. Wysokość składki zależy m.in. od rodzaju imprezy, ilości uczestników, czasu trwania i miejsca wydarzenia, ale również od działań prewencyjnych i ewentualnych czynników podwyższonego ryzyka.

W przypadku polisy OC organizatora imprezy składka wynosi przeważnie ok. 300 zł. NNW uczestników wydarzenia to koszt powyżej 50 zł za osobę. Porównując oferty różnych zakładów ubezpieczeń, możesz wybrać najkorzystniejszą opcję zarówno pod kątem ceny, jak i zakresu.

CIEKAWOSTKA

Aby ochrona weszła w życie, składka musi zostać opłacona najpóźniej dzień przed rozpoczęciem imprezy.

Jakich eventów nie można ubezpieczyć?

Ochrona imprez nie obejmuje niektórych wydarzeń, gdzie występuje dodatkowy czynnik ryzyka. Polisa nie chroni organizatorów imprez sportowych, których dyscypliny są określane jako sporty ekstremalne. Są to m.in.:

 • wyścigi lub rajdy pojazdów mechanicznych (lądowych, wodnych albo powietrznych),
 • imprezy z wykorzystaniem broni palnej, pneumatycznej (np. paintball),
 • skoki na bungee, na linie,
 • wspinaczka skałkowa, górska,
 • spływy rwącymi potokami (np. górskimi rzekami).
jakich imprez integracyjnych nie ubezpieczysz

Pełen zakres definicji sportów ryzykownych i ekstremalnych znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Więcej na ten temat przeczytasz w artykule pt. “Wyczynowe uprawianie sportu – co zapewnia polisa dla zawodowych sportowców?”.

Gdzie można ubezpieczyć imprezę firmową?

Ochronę ubezpieczeniową imprezy zapewniają różne towarzystwa ubezpieczeniowe dostępne na polskim rynku (np. Compensa czy Wiener). Kierują swoją ofertę przeważnie do podmiotów organizujących imprezy niemasowe do 1 000 osób do 3 dni, o określonym obrocie rocznym (wynoszącym maksymalnie np. 1 000 000 zł), które w ostatnim czasie (np. 3 lat wstecz) nie poniosły żadnych szkód w ramach polisy prowadzonej działalności gospodarczej.

Zazwyczaj OC eventu wchodzi w skład rozszerzenia ogólnego ubezpieczenia dla przedsiębiorców z tej branży (np. polisy rocznej firmy eventowej). Ciężko wyobrazić sobie prowadzenie działalności zakresie organizacji wydarzeń dla dużej liczby gości bez polisy tego typu.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze OC dla organizatora imprez?

Polisa wydarzenia powinna mieć zakres adekwatny do okoliczności imprezy. Dokładny zakres ubezpieczenia jest opisany w OWU. Tam można znaleźć np. informację, o tym, czy powierzone mienie podwykonawców wchodzi w zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, czy nie. Z kolei limit, czyli górna granica sumy ubezpieczenia, do której odpowiada towarzystwo, powinien być dopasowany do liczby uczestników i łącznej wartości ubezpieczonej infrastruktury (m.in. wykorzystanego sprzętu).

Ubezpieczenie eventu – dla kogo?

Jak już wspomnieliśmy, ubezpieczenie imprezy firmowej przeznaczone jest dla organizatorów tego typu wydarzeń. Są to najczęściej firmy eventowe.

Z tego typu polisy korzystają m.in.:

 • organizatorzy imprez pracowniczych,
 • firmy eventowe,
 • agencje reklamowe,
 • stowarzyszenia lub firmy organizujące imprezy niemasowe.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na czas imprezy firmowej

Co w przypadku braku polisy dla organizatora imprezy?
Czy poszkodowanemu na imprezie integracyjnej pracownikowi należy się zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego?
Co warto ubezpieczyć na czas imprezy firmowej?
PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie imprezy integracyjnej to pewność, że jeśli wydarzy się coś niespodziewanego, to uczestnicy i organizator nie zostaną bez ochrony.
 • Impreza firmowa nie jest uznawana za imprezę masową. Na jej organizatora leży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom.
 • Polisa OC dla organizatora imprezy pokrywa szkody wyrządzone w ramach wydarzenia. Ubezpieczenie NNW dla gości wydarzenia obejmuje zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu.
 • Firmy eventowe najczęściej mają wykupioną polisę roczną. Ubezpieczenie organizacji imprezy może być też polisą krótkoterminową wyłącznie na czas wydarzenia.
 • Niektórych imprez, które zakładają ryzykowne aktywności, nie można ubezpieczyć. Są to przeważnie dyscypliny sportu zaliczane do ekstremalnych.
 • Polisa dla organizatora i współorganizatora jest przeważnie dostosowana do konkretnego wydarzenia. To obok umowy na organizację imprezy powinien być jeden z pierwszych kroków do wspaniałej zabawy integracyjnej!
Źródła:
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090620504/U/D20090504Lj.pdf
 • https://www.rp.pl/prawo-w-firmie/art9358811-poszkodowany-na-imprezie-integracyjnej-pracownik-moze-nie-dostac-zasilku-z-ubezpieczenia-wypadkowego-ani-odszkodowania
Rafał Gliński Mubi
Autor artykułu: Rafal Glinski

Redaktor z 5-letnim stażem pracy w mediach. Jest autorem kilkuset publikacji o charakterze informacyjnym i publicystycznym. W swoich tekstach na Mubi stara się wyjaśnić wszystkie zawiłości świata ubezpieczeń. Jako czynny użytkownik dróg opisuje realia drogowe kierowców. 

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!