Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi – jaką ochronę zapewnia?

ubezpieczenie mieszkania od powodzi

Każdy ubezpieczyciel w ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszcza najważniejsze kwestie związane z danym ubezpieczycielem. Nie inaczej jest w przypadku ubezpieczeń nieruchomości. To tam znajdziemy interesującą nas definicję powodzi. UNIQA wskazuje, że jest to:

Definicja UNIQI nie zawiera listy przyczyn powodzi, lecz opiera się na wskazaniu IMGW o jej zaistnieniu. Z kolei Generali dodaje, że powódź to zalanie terenu, które jest wynikiem podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących, naturalnych bądź sztucznych, na skutek:

Natomiast PZU w odróżnieniu od Generali podniesienie się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących określiło jako przyczynę powodzi. Dodatkowo ubezpieczyciel dokładnie określił, czym są intensywne opady atmosferyczne. Czyli powódź to również zalanie terenów wskutek:

Również w innych OWU – mtu24.pl i Allianz – powódź to zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących, a także morskich wód przybrzeżnych.

UWAGA!

Każde ubezpieczenie nieruchomości zapewnia ochronę samej nieruchomości, a więc murów i elementów stałych, oraz ruchomości znajdujących się w mieszkaniu czy domu – osobno określa się dla nich sumy ubezpieczenia. Nie inaczej jest w przypadku powodzi, tak więc w ramach ubezpieczenia nieruchomości od powodzi ubezpieczymy:

 • dom,
 • dom w budowie,
 • mieszkanie,
 • mieszkanie w budowie,
 • budynek gospodarczy,
 • określone budowle (np. basen, altana, wiata, śmietnik),
 • ruchomości domowe,
 • przedmioty wartościowe,
 • przedmioty do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • meble i akcesoria ogrodowe,
 • rośliny ogrodowe i domowe.

Do zdarzeń objętych ochroną, które są bezpośrednio związane z powodzią, zalicza się również przesiąkanie wód gruntowych i opadowych. PZU odpowiada także za zawilgocenie i zagrzybienie pomieszczeń, których przyczyną była powódź, a mtu24.pl za działanie wód podziemnych i osiadanie gruntu wywołane przez ten żywioł.

ubezpieczenie od powodzi - co można ubezpieczyć

Każdy ubezpieczyciel w procesie wyliczania składki określa ryzyko ubezpieczeniowe, czyli prawdopodobieństwo wystąpienia szkody. W przypadku ochrony od powodzi również tak jest. Dlatego domów i niektórych mieszkań znajdujących się w strefach zalewowych i większego ryzyka wystąpienia powodzi nie można ubezpieczyć lub trzeba zapłacić za ochronę dodatkową składkę. Co mówią na ten temat zapisy z wybranych OWU mieszkaniowych?

LINK4 w ogólnych warunkach ubezpieczenia wskazuje, że:

W LINK4 możemy ubezpieczyć nawet nieruchomość znajdującą się w strefie, gdzie ryzyko powodzi jest większe. Musimy się jednak liczyć z wyższą składką ubezpieczeniową. Z kolei Generali umożliwia rozszerzenie ochrony o ryzyko powodzi po ocenie zagrożenia powodziowego. Ubezpieczyciel wprowadza 4 strefy:

UbezpieczycielCena ubezpieczenia mieszkania od powodzi
mtu24.pl315 zł
Generali439 zł
UNIQA1313 zł
Źródło: Kalkulatory ubezpieczenia mieszkania (27.02.2024).

*pod warunkiem zastosowania franszyzy redukcyjnej wykupionej za dodatkową składkę.

**mieszkania wraz z ruchomościami domowymi w strefie X znajdujące się powyżej parteru traktowane są tak, jakby były w strefie 0, a więc można je ubezpieczyć (nie dotyczy przedmiotów ubezpieczenia znajdujących się na parterze i pod nim – np. piwnicy).

Z kolei UNIQA umożliwia wykupienie dodatkowej ochrony mienia od powodzi tylko dla miejsc, gdzie w ciągu 10 lat przed zawarciem umowy nie było powodzi.

Ubezpieczyciele w przypadku ryzyka powodzi wprowadzają karencję. Sprawia ona, że ochrona zaczyna działać dopiero po wskazanym w OWU okresie – zazwyczaj jest to 30 dni. Dlaczego w przypadku ubezpieczenia od powodzi stosuje się karencję?

Większość zdarzeń losowych czy pożaru nie można w żaden sposób przewidzieć. Jednak w kwestii powodzi może być inaczej. W końcu za każdym razem, gdy w polskich górach pojawiają się pierwsze podtopienia, media obiegają informacje i analizy tworzących się fal powodziowych na największych rzekach, które z czasem spływają do Bałtyku, zagrażając zalaniem kolejne regiony kraju.

Karencja w ubezpieczeniu nieruchomości od powodzi pozwala zabezpieczyć się ubezpieczycielom przed sytuacją, w której ktoś chciałby wykupić taką ochronę, wiedząc, że fala kulminacyjna zbliża się do jego miejscowości, a jego dom zostanie na pewno zalany.

UbezpieczycielCena ubezpieczenia mieszkania od powodzi
mtu24.pl315 zł
Generali439 zł
UNIQA1313 zł
Źródło: Kalkulatory ubezpieczenia mieszkania (27.02.2024).

Karencji nie stosuje się przy nieprzerwanej kontynuacji ubezpieczenia w zakresie powodzi. Część ubezpieczycieli ogranicza ten warunek do przedłużenia umowy u siebie, a część bierze także pod uwagę wcześniejsze ubezpieczenie w innym towarzystwie.

Koszt ubezpieczenia mieszkania, także ten rozszerzony o ryzyko powodzi, zależy od wielu czynników w tym rodzaju, wielkości i ceny nieruchomości, a także dodatkowych ochron. Do potrzeb tego artykułu przeprowadziliśmy kalkulacje mieszkania i domu we Wrocławiu. 

Obie nieruchomości są własnościowe i zostały wybudowane w 2000 roku. Przykładowe mieszkanie ma 52 m2 (parter, wartość: 350 000 zł), a dom 180 m2 (wartość: 650 000 zł). Zamontowano w nich drzwi przeciwwłamaniowe – w ubezpieczeniach zawarto także OC w życiu prywatnym i assistance domowe.

UbezpieczycielCena ubezpieczenia mieszkania od powodzi
mtu24.pl315 zł
Generali439 zł
UNIQA421 zł
Źródło: Kalkulatory ubezpieczenia mieszkania (27.02.2024).

Natomiast za ubezpieczenie domu wyniósł:

UbezpieczycielCena ubezpieczenia mieszkania od powodzi
mtu24.pl315 zł
Generali439 zł
UNIQA1313 zł
Źródło: Kalkulatory ubezpieczenia mieszkania (27.02.2024).

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie nieruchomości od powodzi

PODSUMOWANIE
Źródła:
 • https://mtu24.pl/wp-content/uploads/2023/01/Ogolne-Warunki-Ubezpieczen-Mieszkaj-z-mtu24.pl_.pdf
 • https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1533511
 • https://www.uniqa.pl/dokumenty/1715_OWU_Ubezpieczenie_mieszkaniowe_Twoje_miejsce.pdf
 • https://www.generali.pl/media/230508_OWU_Z_mysla_o_domu_i_rodzinie_473b1b951e.pdf
 • https://www.allianz.pl/content/dam/onemarketing/cee/azpl/dokumenty/dom/OWU_przewodnik-moj-dom.pdf
 • https://dokumenty.link4.pl/
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC