Ubezpieczenie motocykla na tor – czy OC i AC zapewnia ochronę podczas rajdów i wyścigów?

Jazda po torze to marzenie niejednego motocyklisty. To tam można poczuć moc swojej maszyny i sprawdzić umiejętności. Co jednak z ubezpieczeniami komunikacyjnymi podczas próby bicia rekordu okrążenia? Czy na torze działają polisy OC i AC? A jak sprawa wygląda z assistance? Aby skończyć z krążeniem wokół tego tematu, zaglądamy do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i do OWU AC!

ubezpieczenie motocykla na tor

Motocykl na tor – co z OC?

Działanie ubezpieczenia OC reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. To właśnie w tym dokumencie znajdziemy odpowiedź na interesujące nas pytanie – co z OC na torze?

Pierwszą wskazówkę daje nam art. 25.1:

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Tor wyścigowy znajdujący się w naszym kraju jest niewątpliwie częścią terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak może w wyłączeniach odpowiedzialności trafimy na zapis, który w jakiś sposób wyróżnia wyścigi lub jazdy torowe? 

W art. 38.1 znajduje się zapis, który mówi o braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody takie jak: 

 • uszkodzenie, zniszczenie lub utrata mienia, które zostały wyrządzone posiadaczowi pojazdu przez kierującego (tak działa AC), a także sytuacji, w której posiadacz pojazdu wyrządzi szkodę swojemu innemu pojazdowi;
 • na ładunkach, przesyłkach lub bagażach przewożonych odpłatnie (chyba że sprawcą szkody jest inny kierowca);
 • utrata gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, itp.;
 • zanieczyszczenie i skażenie środowiska.

Nie ma więc w wyłączeniach odpowiedzialności słowa o wyścigach i jazdach po torach. Pamiętajmy jednak, że ubezpieczyciel w niektórych sytuacjach wypłaci odszkodowania, ale może domagać się potem zwrotu wypłaconego odszkodowania (podobnie jak UFG). Klasycznym przykładem jest spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Czy jednak w artykule o tym mówiącym znajdziemy wzmiankę o wyścigach i torach?

Zdecydowanie nie! Jazda na torze nie jest przestępstwem. Raczej nikt biorący udział w próbach lub wyścigu nie zamierza wyrządzić szkody umyślnie, ma wymagane uprawnienia i nie ucieka z miejsca zdarzenia – a to są wymienione sytuacje!

Jaki więc możemy wysnuć wniosek? Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania, gdy dojdzie do szkody na torze – oczywiście w przypadku, gdy motocykl jest ubezpieczony. Jednak… art. 8a może nieco zepsuć nam humor, gdyż:

1. Jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Niewątpliwie jazda na torze wiąże się z większym ryzykiem powstania szkody. Gdy motocyklista zamierza się ścigać, to powinien zgłosić to ubezpieczycielowi, by uniknąć rekalkulacji składki, choć zapewne zapłaci więcej za OC. Pamiętajmy także, że motocyklem możemy jeździć na torach w różnej formie – od amatorskich prób, po zorganizowane wyścigi. Dlatego warto zajrzeć na stronę https://www.pzm.pl/, gdzie znajdziemy między innymi zasady obowiązujące podczas motocyklowych wyścigów torowych.

AC a jazda po torze i wyścigi – jakie zapisy zawierają OWU?

W przeciwieństwie do OC zasady ubezpieczenia AC różnią się u poszczególnych ubezpieczycieli. Są one zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), czyli dokumencie tworzonym przez poszczególne firmy. Jakie zapisy znajdziemy w nich na temat autocasco dla motocykla na tor wyścigowy?

Ubezpieczenie AC zapewnia ochronę od zdarzeń losowych, których skutkiem jest szkoda częściowa, całkowite zniszczenie motocykla lub jego kradzież. Oczywiście zakres polisy zależy od wariantu ubezpieczenia. Jednak to w wyłączeniach odpowiedzialności powinniśmy szukać informacji o ściganiu się po torze. Dlaczego?

Zwykłe autocasco zapewnia ochronę od szkód spowodowanych podczas codziennego poruszania się po drogach. Natomiast wyjątkowe używanie motocykla – jazda wyścigowa na pewno taka jest – wymaga specjalnego podejścia ubezpieczyciela. Czym owo podejście się objawia? Albo wymaga dodatkowej opłaty, albo taki sposób jazdy motocyklem wymieniony jest w wyłączeniach, więc nie możemy liczyć na odszkodowanie w razie uszkodzenia lub zniszczenia maszyny

Generali

Ubezpieczyciel w OWU dla motocykli i motorowerów zawarł następujący zapis, który wskazuje, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych:

podczas jazd wyścigowych i konkursowych oraz treningów do tych jazd.

Źródło: Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Generali, z myślą o aucie.

Jednak wskazuje on także, że dzieje się tak, gdy nie umówiono się inaczej. Dlatego w przypadku szczególnego korzystania z motocykla warto skonsultować się z firmą ubezpieczeniową i zapytać o warunki i cenę ubezpieczenia AC na tor.

Benefia

Ubezpieczyciel wskazuje w OWU, że po zapłaceniu dodatkowej składki można rozszerzyć ochronę autocasco pojazdu i jego podstawowego wyposażenia o szkody powstałe:

na skutek zdarzeń, do których doszło podczas wyścigów, rajdów, jazd konkursowych i związanych z nimi treningów.

Źródło: OWU pojazdów – Program Serwis.

Allianz 

Ubezpieczyciel w wyłączeniach wskazał, że ochrona autocasco nie obejmuje szkód powstałych podczas udziału:

 • w wyścigach mających charakter spontaniczny i niezorganizowany, 
 • jazdach off-road,
 • drifcie.

Z ochrony wyłączone jest także poruszanie się po torze wyścigowym i próby szybkościowe! Allianz nie zakłada rozszerzenia ubezpieczenia o wymienione wyżej sytuacje.

Compensa

Autocasco nie obejmuje ochroną szkód powstałych użycia pojazdu do rajdów, jazd treningowych i konkursowych. 

UNIQA

W OWU AC jest informacja, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

powstałe w związku z udziałem pojazdu wskazanego w polisie w zawodach, wyścigach, rajdach lub ich próbach, treningach, jazdach terenowych.

Źródło: OWU Ubezpieczenia komunikacyjne UNIQA

PZU

W wyłączeniach OWU AC znajduje się informacja, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe podczas jazd wyścigowych lub konkursowych oraz w czasie treningów do tych jazd. 

Wnioski!

Powyżej przedstawiliśmy tylko zapisy z OWU części ubezpieczycieli. Wniosek nasuwa się jednak sam – rajdy i wyścigi znajdują się zawsze w wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela. Część z firm oferuje zapewnienie ochrony podczas takich jazd za dodatkową opłatą. Dlatego jeśli komuś zależy na ubezpieczeniu AC motocykla na tor, to powinien skontaktować się z wybranym ubezpieczycielem i zapytać o taką nietypową ofertę.

Pamiętajmy, że zadaniem ubezpieczyciela jest ocena ryzyka wystąpienia szkody. W przypadku jazdy z dużą prędkością na torze lub w wyścigu jest ono zdecydowanie wyższe, więc wysokość składki zapewne będzie adekwatna do tego stanu!

Assistance na torze – raczej nie!

Trudno liczyć, by ubezpieczyciele brali odpowiedzialność za uszkodzenia motocykla podczas rajdów i wyścigów. Sam charakter tego typu użytkowania pojazdu związany jest dużym prawdopodobieństwem uszkodzenia pojazdu.

Dlatego w wyłączeniach OWU assistance poszczególnych ubezpieczycieli, podobnie, jak w przypadku autocasco, znajdziemy zapisy, że szkody powstałe w rajdach i wyścigach nie są objęte ubezpieczeniem. Za przykład weźmy zapis z OWU firmy UNIQA, który wskazuje, że z odpowiedzialności assistance wyłączone są szkody:

powstałe w związku z udziałem pojazdu wskazanego w polisie w zawodach, wyścigach, rajdach lub ich próbach, treningach, jazdach terenowych

Źródło: OWU Ubezpieczenia komunikacyjne UNIQA

Oczywiście można zawsze zadzwonić lub napisać do wybranego ubezpieczyciela z pytaniem o indywidualną ofertę. 

PODSUMOWANIE
 • W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych nie ma wzmianki, by OC nie działało także na torach wyścigowych i rajdowych.
 • Ubezpieczyciele w standardowych pakietach AC nie oferują ochrony podczas wyścigów i jazdach po torach.
 • Motocyklista może jednak skontaktować się z ubezpieczycielem i zapytać o indywidualną ofertę AC motocykla na tor.
 • Assistance również nie działa na torze.

FAQ – najważniejsze pytania o ubezpieczenie motocykla na tor

Czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z OC za szkody spowodowane na torze?
Czy mogę kupić AC na motor, którym będę jeździł po torze?
Dlaczego AC na motor jeżdżący po torze i wyścigach będzie droższe niż zwykłe AC?
Źródła:
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf
 • https://mubi.pl/dokumenty/owu-generali-od-19.10.2023.pdf
 • https://mubi.pl/dokumenty/owu-uniqa-od-14.07.2023.pdf
 • https://mubi.pl/dokumenty/OWU-allianz-od-24.02.2023.pdf
 • https://www.compensa.pl/app/owu/fileadmin/user_upload/OWU/OWU_Compensa_Komunikacja.pdf
 • https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1513435
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC