Ubezpieczenie nieruchomości podczas remontu – jak działa, ile kosztuje?

Planujesz lub urządzasz remont? Oprócz zwykłych związanych z tym uciążliwości i wydatków warto przygotować się też na różne nieprzewidziane zdarzenia generujące dodatkowe koszty. Nie trzeba wiele, żeby np. remont łazienki skończył się zalaniem sąsiada lub uszkodzeniem szklanej kabiny prysznicowej. Czy można się ubezpieczyć na takie i podobne wypadki?

remont mieszkania

Remontujesz mieszkanie? Sprawdź, czy Twoja polisa to obejmuje!

Prędzej czy później każdego właściciela nieruchomości – czy to domu jednorodzinnego, czy mieszkania – czeka podjęcie decyzji o remoncie. Niekiedy jest to już absolutna konieczność, kiedy indziej wynika po prostu z chęci dokonania mniejszych czy większych zmian. Niezależnie od okoliczności, skali napraw i ich wykonawców, zawsze istnieje przy tym większe niż zwykle ryzyko, że dojdzie do szkody. Czy można się na jego wypadek zabezpieczyć?

Wbrew pozorom, wykupując roczne ubezpieczenie mieszkania, niekoniecznie gwarantujesz sobie w takich przypadkach ochronę. Wiele firm zastrzega bowiem w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), że prace remontowe w nieruchomości są jednym z czynników, które wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela. Przykładowo, w OWU domu i mieszkania LINK4 czytamy:

Nie wypłacamy odszkodowania za Szkodę, która powstanie w związku z budową, przebudową, rozbudową, montażem, remontem lub rozbiórką Domu jednorodzinnego, Mieszkania, Domu letniskowego z wyjątkiem drobnych prac remontowych nienaruszających instalacji, konstrukcji nośnej budynku, dachu lub jego elementów. Pamiętaj jednak, że wyłączenie to nie dotyczy Domu jednorodzinnego lub Mieszkania, które są ubezpieczone jako w budowie lub przebudowie.

OWU Dom LINK4

Może się więc okazać, że nawet mimo posiadania ważnej polisy mieszkaniowej, nie przyda Ci się ona w razie szkody powstałej w związku z remontem mieszkania. Aby tego uniknąć, trzeba przede wszystkim sprawdzić dokładnie warunki ubezpieczenia. Być może planowane przez Ciebie renowacje będą na tyle drobne, że obejmie je podstawowa wersja ochrony, ale może będziesz potrzebować polisy dla domu w budowie? Pojęcie remontu jest na tyle rozległe, że wybór wcale nie jest taki prosty.

Czym jest remont w definicjach ubezpieczeniowych?

Zacząć trzeba od tego, że sama definicja remontu nie jest bynajmniej ujednolicona i każdy ubezpieczyciel kształtuje ją nieco inaczej. A właściwie prawie każdy, bo niektóre towarzystwa w ogóle tego nie robią, uznając, że jest to pojęcie na tyle zrozumiałe, że tłumaczenie nie jest potrzebne. Nie znajdziecie więc remontu w definicjach ubezpieczeniowych w OWU mieszkaniowym m.in. Generali, PZU czy Allianz.

Prostą i zwięzłą definicję remontu zamieszcza natomiast w OWU “Twoje miejsce” UNIQA:

Remont – wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych, wykraczających poza zakres bieżącej konserwacji.

OWU Twoje miejsce UNIQA

Z kolei bardziej rozbudowane pojęcie znajdziemy w dokumentach ubezpieczeniowych LINK4:

Remont – wykonywanie w miejscu ubezpieczenia prac polegających na zamontowaniu, wbudowaniu lub demontowaniu stałych elementów lub instalacji, jak również prac polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego stałych elementów lub instalacji i niebędących przy tym bieżącą konserwacją.

OWU Dom LINK4

W obydwu definicjach podkreślono, że remont obejmuje czynności wykonywane poza zakresem bieżącej konserwacji. Jest to o tyle istotne, że w wyłączeniach ochrony ubezpieczeniowej można znaleźć zapisy ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność towarzystwa w razie szkód powstałych podczas remontu.

Jakie szkody mogą mieć miejsce podczas remontu domu lub mieszkania?

Z podanych wyżej przykładowych definicji remontu wynika, że jest to bardzo szerokie pojęcie, w którym mieści się mnóstwo różnego rodzaju prac. A skoro może ono obejmować zarówno zwykłe malowanie ścian, jak i wymianę instalacji sanitarnej lub elektrycznej, czy nawet wyburzenie ściany działowej, to i powstałych przy tym szkód można sobie wyobrazić bardzo wiele. Co należy do najczęściej spotykanych?

 1. Zalanie – szkoda, o którą zdecydowanie najłatwiej, nieważne czy pracami remontowymi zajmuje się ekipa fachowców, czy może Ty “ze szwagrem”. Nieszczelna rura, źle zamontowana bateria lub podpięta pralka, czy choćby pęknięty wężyk wystarczą, żeby woda znalazła się w całym mieszkaniu, np. niszcząc świeżo położone panele.
 2. Przepięcie – skoki napięcia mogą być spowodowane zarówno pracami na instalacji elektrycznej, jak i np. podłączaniem urządzeń przez ekipę remontową. W ich wyniku łatwo o zniszczenie drogiego sprzętu RTV i innych urządzeń elektrycznych
UWAGA!

Niektóre firmy ubezpieczeniowe rozróżniają ochronę na wypadek zwykłego przepięcia od przepięcia spowodowanego uderzeniem pioruna.

 1. Stłuczenie elementów szklanych – zniszczone podczas przenoszenia mogą zostać m.in. szyby okienne lub drzwiowe, meble ze szklanymi elementami czy lustra, ale ponadto ryzyko dotyczy też m.in. kabin prysznicowych czy płyt indukcyjnych, które można łatwo uszkodzić podczas prac remontowych.
 2. Kradzież – remont może być pokusą dla złodziei, których zachęci np. nieobecność lokatorów w domu, niedomknięte drzwi lub okna, czy nawet niezabezpieczone materiały budowlane pozostawione na zewnątrz. Zdarzają się też nieuczciwi robotnicy i kradzieże z włamaniem.
 3. Szkody wyrządzone przez siły przyrody – grad, mocny wiatr, a nawet zwykły deszcz mogą wyrządzić duże szkody w lokalach, w których remont obejmuje dach, okna czy elewację. Przy niskich temperaturach w zimie możliwe jest pękanie mrozowe, z kolei latem łatwo o pożar.
 4. Szkody wyrządzone w sąsiednich mieszkaniach – bardzo łatwo o nie w bloku, szczególnie jeśli Twoje mieszkanie znajduje się na piętrze. Częste są zalania sąsiednich lokali, szkody może wywołać także przepięcie, zdarzają się także uszkodzenia drzwi przy przenoszeniu mebli.

Ubezpieczenie na czas remontu – jaki rodzaj ochrony wybrać?

Podstawowa ochrona, jaką gwarantuje ubezpieczyciel w ramach polisy mieszkaniowej, zawiera ubezpieczenie murów i elementów stałych na wypadek wymienionych w OWU zdarzeń losowych. Jej zakres może się różnić w zależności od ubezpieczyciela, jednak mało prawdopodobne jest, żeby tego rodzaju ochrona była wystarczającą na czas remontu. Raczej konieczne będzie jej rozszerzenie o dodatkowe ubezpieczenia. Jakie?

 1. Ubezpieczenie ruchomości domowych – pod tą nazwą kryją się wszelkiego rodzaju przedmioty, które nie są trwale połączone z ubezpieczoną nieruchomością.
Przykład

W skład mienia ruchomego w zależności od ubezpieczyciela mogą wchodzić nie tylko meble czy sprzęt AGD i RTV, ale też m.in. przedmioty wartościowe, rzeczy należące do gości, sprzęt ogrodniczy, rośliny i zwierzęta domowe, wózki inwalidzkie, rzeczy przeznaczone do pracy zdalnej, a nawet komplety opon i felg.

 1. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – ważne szczególnie w przypadku osób mieszkających w bloku, gdzie łatwo o spowodowanie szkody u sąsiada. W razie takiego zdarzenia może on otrzymać odszkodowanie za poniesione straty właśnie z Twojego OC mieszkaniowego.
 2. Assistance mieszkaniowe – w jego ramach można uzyskać takie usługi, jak m.in. pomoc specjalistów w razie drobnych usterek po remoncie czy transport uszkodzonego mienia lub materiałów budowlanych.
 3. Ubezpieczenie ochrony prawnej – pojawiające się po remoncie usterki czy niedoróbki, przedłużające się prace lub zaległości w płatnościach są częstymi przyczynami sporów właścicieli nieruchomości z firmami budowlanymi. Ubezpieczenie ochrony prawnej gwarantuje nam wówczas fachową pomoc prawnika.
 4. Ubezpieczenia na wypadek zdarzeń losowych – czyli tych, które w większości wymieniliśmy w poprzednim akapicie, m.in. przepięcia, stłuczenia szklanych elementów, kradzieży zwykłej i z włamaniem, wandalizmu itp. Trzeba pamiętać, że większość z nich dostępna jest jako osobne rozszerzenia do polisy.

Ekspert Mubi radzi:

Standardowa wersja ubezpieczenia mieszkania może stanowić wystarczającą ochronę na czas drobnych napraw, ale z pewnością nie sprawdzi się podczas generalnego remontu. W takim przypadku lepszym wyborem może się okazać… tańsze ubezpieczenie domu w budowie, czyli uproszczona wersja polisy dla nieruchomości. Ochroną ubezpieczeniową są w niej objęte mury i elementy stałe, a w ramach rozszerzenia oferuje się również m.in. ochronę ruchomości domowych (w tym np. narzędzi budowlanych) czy kradzież z włamaniem.

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania za szkodę powstałą podczas remontu?

Podobnie jak w każdym innym ubezpieczeniu, również w polisie dotyczącej nieruchomości znajdują się wymienione szczegółowo sytuacje, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona lub całkowicie wyłączona. Pamiętaj, żeby dokładnie zapoznać się z nimi w OWU – w przeciwnym razie możesz być niemiło zaskoczony, gdy firma odmówi Ci wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania za szkody powstałe w czasie remontu domu lub mieszkania m.in. jeśli:

 • szkoda powstała z winy ekipy remontowej,
 • wykonywane w nieruchomości prace są niezgodne z prawem budowlanym,
 • fachowcy wykonujący remont nie posiadają odpowiednich uprawnień do danej czynności,
 • podczas prac nie zachowywano przepisów BHP,
 • szkoda została wyrządzona umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa,
 • szkoda została wyrządzona pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych,
 • szkoda powstała w wyniku niewłaściwego podłączenia lub używania urządzenia,
 • szkoda jest następstwem braku wcześniejszej konserwacji i remontów leżących w gestii ubezpieczonego,
 • nieruchomość jest w całości lub w przeważającej części przeznaczona na wykonywanie działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie domu i mieszkania na czas remontu już od 209 zł rocznie!

Ubezpieczenia nieruchomości oferuje wiele działających na polskim rynku firm. W każdej z nich można wybrać różne rodzaje polis wraz z rozszerzeniami, dzięki czemu możliwości jest naprawdę mnóstwo i łatwo się w nich pogubić. Pamiętaj, żeby zawsze przed podjęciem decyzji spokojnie przemyśleć, jakiej ochrony będziesz potrzebować. Aby nie przepłacić za ubezpieczenie mieszkania, warto sprawdzić oferty kilku firm, wybierając tę, która będzie dla Ciebie najkorzystniejsza.

W tabelach znajdziesz porównanie przykładowych cen ubezpieczenia mieszkania i domu wraz z rozszerzeniami, które warto mieć podczas remontu.

Ubezpieczenie mieszkania na czas remontu

Firma ubezpieczeniowaPodstawowa cena ubezpieczenia nieruchomościRozszerzenia polisy
Proama209 złOgień, naturalne zdarzenia, zalanie, wandalizm – w cenie,
powódź – 1 zł,
kradzież ruchomości domowe – 16 zł,
przepięcie (suma ubezpieczenia 20 000 zł) – 16 zł,
stłuczenie stałych elementów (suma ubezpieczenia 10 000 zł) – 38 zł,
assistance domowy – 31 zł,
OC w życiu prywatnym (suma ubezpieczenia 60 000 zł) – 44 zł.
LINK4229,13 złElementy stałe od zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem (suma ubezpieczenia 15 000 zł) – 21,81 zł,
mienie ruchome od pożaru i innych zdarzeń losowych (suma ubezpieczenia 30 000 zł) – 81,33 zł,
mienie ruchome od kradzieży z włamaniem (suma ubezpieczenia 30 000 zł) – 115,04 zł,
assistance – w cenie,
szyby od stłuczenia (suma ubezpieczenia – 5000 zł) – 75 zł,
przepięcie (suma ubezpieczenia – 20 000 zł) – 70 zł,
pomoc prawna – w cenie,
OC w życiu prywatnym (suma ubezpieczenia 50 000 zł) – 55,20 zł.
Generali249 złOgień, zalanie, naturalne zdarzenia – w cenie,
kradzież z włamaniem lub rabunek – 24 zł,
powódź – 2 zł,
przepięcie (suma ubezpieczenia – 20 000 zł) – 18 zł,
stłuczenie stałych elementów (suma ubezpieczenia 10 000 zł) – 44 zł,
assistance – w cenie,
wandalizm – w cenie,
OC w życiu prywatnym (suma ubezpieczenia 50 000 zł) – 47 zł.
Ubezpieczane mieszkanie znajduje się na środkowym piętrze bloku we Wrocławiu, zostało wybudowane w 2010 roku, ma 55 m2 powierzchni i jest wyposażone w drzwi antywłamaniowe, nigdy nie zgłaszano w związku z nim żadnych szkód, wartość nieruchomości: 248 000 zł, wartość mienia ruchomego: 30 000 zł. Obliczeń dokonano w kalkulatorach ubezpieczenia nieruchomości na stronach ubezpieczycieli (29.02.2024).

Ubezpieczenie domu na czas remontu

Firma ubezpieczeniowaPodstawowa cena ubezpieczenia nieruchomościRozszerzenia polisy
LINK4284,79 złElementy stałe od zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem – w cenie,
assistance – w cenie,
szyby od stłuczenia (suma ubezpieczenia – 5000 zł) – 75 zł,
przepięcie (suma ubezpieczenia – 20 000 zł) – 70 zł,
pomoc prawna – w cenie,
OC w życiu prywatnym (suma ubezpieczenia 50 000 zł) – 55,20 zł.
Proama324 złOgień, naturalne zdarzenia, zalanie, wandalizm – w cenie,
powódź – 3 zł,
kradzież ruchomości domowe – 30 zł,
przepięcie (suma ubezpieczenia 20 000 zł) – 32 zł,
stłuczenie stałych elementów (suma ubezpieczenia 10 000 zł) – 35 zł,
assistance domowy – 31 zł,
OC w życiu prywatnym (suma ubezpieczenia 60 000 zł) – 44 zł.
Generali370 złOgień, zalanie, naturalne zdarzenia – w cenie,
kradzież z włamaniem lub rabunek – 18 zł,
powódź – 4 zł,
przepięcie (suma ubezpieczenia – 20 000 zł) – 32 zł,
stłuczenie stałych elementów (suma ubezpieczenia 10 000 zł) – 54 zł,
assistance – w cenie,
wandalizm – w cenie,
OC w życiu prywatnym (suma ubezpieczenia 50 000 zł) – 47 zł.
Mieszkanie znajduje się w Konstancinie-Jeziornej, na pośrednim piętrze i zostało wybudowane w 2007 roku, ma 112 m2 powierzchni i jest wyposażone w drzwi antywłamaniowe, nigdy nie zgłaszano w związku z nim żadnych szkód, wartość nieruchomości: 600 000 zł, wartość mienia ruchomego: 60 000 zł. Obliczeń dokonano w kalkulatorach ubezpieczenia nieruchomości na stronach ubezpieczycieli (29.02.2024).

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na czas remontu

Czy można kupić ubezpieczenie tylko na czas remontu?
Co wchodzi w skład ubezpieczenia na czas remontu?
Czy ubezpieczyciel odpowiada za błędy ekipy remontowej?
Ile wynosi odszkodowanie za szkody powstałe w czasie remontu?
Czy trzeba powiadomić ubezpieczyciela o remoncie mieszkania?
PODSUMOWANIE
 • W ogólnych warunkach ubezpieczeń mieszkaniowych wielu firm można znaleźć informację o tym, że ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną szkód powstałych w wyniku remontu z wyjątkiem drobnych prac remontowych.
 • Aby zabezpieczyć się na wypadek szkód podczas remontu może być konieczne wykupienie ubezpieczenia dla domu w budowie lub dodatkowych rozszerzeń do polisy mieszkaniowej.
 • W czasie remontu może dojść m.in. do zalania, przepięcia, kradzieży i szkód spowodowanych przez siły natury.
 • Rozszerzenia polisy mieszkaniowej, które mogą się przydać podczas remontu to m.in. ubezpieczenie ruchomości domowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, home assistance i OC w życiu prywatnym.
 • Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania m.in. w sytuacji, gdy do szkody doszło z winy ekipy remontowej, gdy dokonywane zmiany wykraczały poza przepisy prawa budowlanego, lub gdy szkody w mieszkaniu zostały wyrządzone umyślnie/na skutek rażącego niedbalstwa.
grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC