Ubezpieczenie nurkowe – pakiet ochrony dla nurków!

Ten rodzaj ubezpieczenia turystycznego dedykowany jest osobom, które zamierzają aktywnie spędzać wakacje. Większość ubezpieczycieli zalicza amatorskie nurkowanie do sportów wysokiego ryzyka, dlatego ubezpieczenie takiej aktywności wymaga wykupienia dodatkowej ochrony. Jak działa ubezpieczenie dla nurków? Czy obejmuje ono także specjalistyczny sprzęt? Sprawdzamy!

nurkowanie

Ubezpieczenie nurkowe – czym jest?

Wakacyjny wyjazd dla wielu osób to świetny czas na aktywność, na którą nie mogą sobie pozwolić na co dzień. Jedną z takich aktywności jest nurkowanie. Sport ten, szczególnie w rekreacyjnej amatorskiej formie, cieszy się coraz większą popularnością. Naprzeciw oczekiwaniom turystów wychodzą nie tylko biura podróży, które oferują nurkowanie wśród raf i zatopionych statków, ale także ubezpieczyciele.

Ubezpieczenie nurkowe to rodzaj ubezpieczenia turystycznego, które zawiera rozszerzoną ochronę o uprawianie sportów związanych z nurkowaniem podczas wyjazdu wakacyjnego. Część ubezpieczycieli nazywa je sportami wysokiego ryzyka, a część sportami ekstremalnymi. W obu przypadkach mowa jest o amatorskim uprawianiu sportu, a nie zawodowym!

W jaki sposób popularni ubezpieczyciele definiują nurkowanie, które podlega ochronie ubezpieczeniowej? Informację na ten temat znajdziemy w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia)!

 • Generali – nurkowanie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz freediving (na zatrzymanym oddechu). 
 • Proama – do sportów wysokiego ryzyka zaliczono nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem oraz freediving.
 • AXA Partners – nurkowanie z aparatem oddechowym powyżej 10 m (koniecznie z instruktorem lub z posiadanym certyfikatem) uznawane jest za sport wysokiego ryzyka.
 • mtu24.pl – nurkowanie do 30 m (sport ryzykowany). 
 • PZU – nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem (scuba diving), nurkowanie na zatrzymanym oddechu (freediving), nurkowanie jaskiniowe i wrakowe.
 • Wienernurkowanie amatorskie przy użyciu aparatów oddechowych oraz płetwonurkowanie sportowe, freediving. 
 • UNIQA – nurkowanie z aparatem powietrznym i freediving uznawane są za sporty wysokiego ryzyka.
 • Europa Ubezpieczenia – amatorskie nurkowanie z aparatem powietrznym do 30 metrów głębokości.
 • SIGNAL IDUNA – do sportów amatorskich zalicza się nurkowanie z aparatem powietrznym do 30 m (wymagana licencja nurka, potwierdzone kwalifikacje lub obecność instruktora). Z kolei do sportów ekstremalnym ubezpieczyciel zaliczył freediving oraz nurkowanie jaskiniowe i wrakowe. 
 • Warta – za sport ekstremalny uznaje się nurkowanie z aparatem tlenowym lub na bezdechu.

Sprzęt do nurkowania – czy podlega ubezpieczeniu?

Nurkowie mogą także ubezpieczyć sprzęt sportowy – zazwyczaj w ramach ubezpieczenia bagażu. Ubezpieczyciele odpowiadają za szkody w sprzęcie, które powstały na skutek zdarzenia losowego, kradzieży, wypadku komunikacyjnego czy zaginięcia podczas transportu.   

 • Generali – specjalistyczny sprzęt do nurkowania w tym podstawowa maska, fajka, płetwy, a także butla i zestawy nurkowe, automat oddechowy, kompresor pływalności (jacket), system balastowy, mokry i suchy skafander, komputer nurkowy, głębokościomierz i manometr.
 • Proama – specjalistyczny sprzęt do nurkowania oraz podstawowy osprzęt i ekwipunek nurka. 
 • AXA Partners – w ramach ubezpieczenia bagażu w pakiecie Podróżnik i Pakiecie Zdobywca można ubezpieczyć sprzęt sportowy.
 • mtu24.pl – nie obejmuje ochroną sprzętu sportowego. 
 • PZU – ubezpieczenie sprzętu sportowego wraz z osprzętem.
 • Wiener – nie w ramach bagażu, ale dodatkowej klauzuli można ubezpieczyć sprzęt sportowy.   
 • UNIQA – specjalistyczny sprzęt do nurkowania wraz z ekwipunkiem. 
 • Europa Ubezpieczenia – sprzęt sportowy w wariancie Comfort i Premium. 
 • SIGNAL IDUNA – sprzęt i osprzęt sportowy przeznaczony do uprawiania sportu.
 • Warta – sprzęt sportowy ubezpieczony w ramach ubezpieczenia bagażu. 

Pamiętaj, że jeśli sprzęt do nurkowania ubezpieczony jest w ramach bagażu, to maksymalne odszkodowanie, jakie możesz za niego otrzymać w razie kradzieży, wynosi tyle, ile suma ubezpieczenia bagażu zapisana w umowie. Kwota ta zależy od wariantu ubezpieczenia i zazwyczaj wynosi od 1000 do 3000 zł!

Z kolei Generali i Proama oferuje rozszerzenie pakietu o dodatkowe ubezpieczenie sprzętu sportowego w tym nurkowego z sumą ubezpieczenia od 1000 do 20 000 zł – składka wzrośnie odpowiednio od 23 do 281 zł. 

Ubezpieczenie nurkowe – pakiet wielu ubezpieczeń!

Podczas wakacji może dojść do wielu nieprzewidzianych zdarzeń – choroba, wypadek, kradzież czy nieuwaga i spowodowanie szkody. Dlatego ubezpieczyciele oferują w ramach ubezpieczenia turystycznego różne ubezpieczenia, które mają różne przedmioty ubezpieczenia, zakres ochrony i sumy ubezpieczenia. Czym są owe sumy ubezpieczenia? To górne granice odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela. W skład ubezpieczenia nurkowego wchodzą ubezpieczenia:

 • kosztów leczenia,
 • assistance i ratownictwa,
 • NNW,
 • OC,
 • bagażu (w tym sprzętu sportowego).

Dodatkowo ubezpieczyciele dodają takie usługi jak: ubezpieczenie w przypadku kradzieży ruchomości pozostawionych w domu na czas wyjazdu, kontynuację leczenia NNW w Polsce czy małe assistance komunikacyjne. Oczywiście zawartość pakietu ubezpieczenia nurkowego zależy od oferty konkretnego ubezpieczyciela, a także od wybranego wariantu ubezpieczenia – zazwyczaj mamy 3 opcje do wyboru.

zakres ochrony ubezpieczenia nurkowego
UWAGA!

Zawsze przed wyborem ubezpieczenia sprawdź zakres terytorialny ochrony, wyłączenia odpowiedzialności i sumy ubezpieczenia!

Rozszerzenie klauzuli o uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub sportów ekstremalnych pozwala na objęcie ochroną takiej aktywności. Na przykład Uniqa wskazuje, że pokryje ona koszty komory dekompresyjnej w uzasadnionych przypadkach medycznych, tylko w przypadku gdy ubezpieczony opłacił dodatkową składkę związaną z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka. 

Ubezpieczenie nurkowe niezbędne – dlaczego sam EKUZ nie wystarczy?

Przed każdym wyjazdem za granicę warto wykupić ubezpieczenie turystyczne, a także rozszerzyć ochronę o planowane aktywności, tak, by można mówić o ubezpieczeniu nurkowym czy ubezpieczeniu narciarskim. Część osób decyduje się jedynie na EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dlaczego takie rozwiązanie jest niewystarczające?

Jak sama nazwa wskazuje, EKUZ działa tylko w krajach Unii Europejskiej i EFTA. Dlatego nie funkcjonuje ona na przykład tak w popularnych wśród polskich turystów Egipcie czy Turcji, gdzie są świetne warunki do nurkowania. Pamiętajmy także, że EKUZ zapewnia jedynie opiekę medyczną w publicznych placówkach opieki zdrowotnej, a w niektórych krajach część usług nawet w takich miejscach jest płatna.

Z kolei ubezpieczenie nurkowe (turystyczne) zapewnia zwrot kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych, transport medyczny oraz wiele dodatkowych usług – w końcu to pakiet wielu ubezpieczeń! 

Cena ubezpieczenie dla nurka – to niewielki wydatek!

Koszt ubezpieczenia turystycznego zależy od takich czynników jak miejsce wyjazdu, długość okresu ubezpieczenia, wiek ubezpieczonego oraz dodatkowych klauzul, które rozszerzają ochronę. Oznacza to, że cena ubezpieczenia nurkowego będzie wyższa niż “gołego” ubezpieczenia turystycznego, ponieważ zawiera ono ochronę sportów wysokiego ryzyka lub sportów ekstremalnych.

Sprawdźmy więc, ile za ubezpieczenie 7-dniowego wyjazdu musiałaby zapłacić dorosła osoba, która postanowiła wybrać się do Egiptu – oczywiście w skład ubezpieczenia wchodzi rozszerzenie obejmujące nurkowanie. U każdego ubezpieczyciela został wybrany bardziej rozbudowany pakiet o większych sumach ubezpieczenia niż te podstawowe!

UbezpieczycielSumy ubezpieczeńPodstawowa cena ubezpieczeniaCena ubezpieczenia dla nurków
mtu24.plKL – 150 000 zł,
NNW – 30 000 zł,
OC – 50 000 zł,
Bagaż – 2000 zł
37 zł+30 zł
You Can DriveKL – 200 000 zł,
NNW – 10 000 zł,
OC – 50 000 zł,
Bagaż – 2000 zł
44 zł+37 zł
SIGNAL IDUNAKL – 172 744 zł,
NNW – 15 000 zł,
OC – 129 558 zł,
Bagaż – 1000 zł
48,67 złw cenie
AXA PartnersKL – 600 000 zł,
NNW – 50 000 zł,
OC – 250 000 zł,
Bagaż – 3000 zł
62,27 zł+62,27 zł
ProamaKL – 300 000 zł,
NNW – 20 000 zł,
OC – 100 000 zł,
Bagaż – 2000 zł
66 zł+125 zł
GeneraliKL – 500 000 zł,
NNW – 40 000 zł,
OC – 100 000 zł,
Bagaż – 2000 zł
73 zł+114 zł
UNIQAKL – 750 000 zł,
NNW – 50 000 zł,
OC – 250 000 zł,
Bagaż – 3000 zł
109,20 zł+327,60 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi (21.02.2024)

Z powyższych kalkulacji widać, że koszt ubezpieczenia nurkowego zależy w dużej mierze od sum ubezpieczenia – im są one wyższe, tym cena polisy jest droższa. Ubezpieczyciele umożliwiają w swoich kalkulatorach wybór pakietu elastycznego, w którym poszczególne sumy ubezpieczenia można dostosować do własnych potrzeb.

A ile kosztowałoby ubezpieczenie nurkowe do Egiptu, gdyby zamiast pojedynczego turysty ochrony szukała para podróżnych? Okazuje się, że różnica w cenie polisy między najtańszą a najdroższą opcją sięga ponad 300 zł!

UbezpieczycielCena ubezpieczenia dla 1 nurkaCena pakietu ubezpieczeń dla 2 nurków
SIGNAL IDUNA48,67 zł97,34 zł
mtu24.pl67 zł134 zł
You Can Drive81 zł
AXA Partners124,54 zł249,10 zł
Generali187 zł374 zł
Proama191 zł382 zł
UNIQA436,80 zł873,60 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi (21.02.2024)
PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie nurkowe to rodzaj ubezpieczenia turystyczne z rozszerzeniem ochrony o sporty wysokiego ryzyka, do których zalicza się nurkowanie.
 • Każdy ubezpieczyciel określa jaki rodzaj nurkowanie podlega ochronie ubezpieczeniowej.
 • Sprzęt sportowy najczęściej ubezpieczony jest w ramach ubezpieczenia bagażu, choć część ubezpieczycieli oferuje na niego osobną sumę ubezpieczenia.
 • EKUZ nie wystarczy, by chronić aktywnego turystę na wakacjach.
 • Cena ubezpieczenia nurkowego zależy między innymi od sum ubezpieczenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie nurkowe

Jak kupić ubezpieczenie nurkowe?
Czy ubezpieczenie nurkowe chroni także sprzęt?
Czy każdy rodzaj nurkowania jest chroniony przez ubezpieczenie nurkowe?

Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!