Wada wzroku a OC – czy wpływa na wysokość składki i odszkodowanie?

Jeśli w Twoim prawie jazdy wpisano w polu nr 12 kod zaczynający się od 01, to możesz być pewien, że obowiązują Cię ograniczenie w prowadzeniu pojazdów związane z wadą wzroku. Czy taka adnotacja może wpłynąć na wysokość składki OC? A co z odszkodowaniem, gdy kierowca nie zastosuje się do obowiązku jazdy w okularach korekcyjnych lub soczewkach kontaktowych, który wynika ze wpisanego kodu? Sprawdźmy to!

wada wzroku - samochód

Ograniczenia w prawie jazdy a wady wzroku – zwróć uwagę na kody ograniczające

Każdy kandydat na kierowcę w ramach ubiegania się o prawo jazdy, a także osoba przedłużająca ważność dokumentu, musi przejść badania lekarskie. Podczas ich przeprowadzania lekarz sprawdza między innymi stan wzroku, słuchu, układu ruchu czy mierzy poziom cukru we krwi (określa, czy dana osoba nie ma cukrzycy). A jak wygląda badanie wzroku?

Każdy z nas na pewno kojarzy tablicę z liter lub cyfr, które zmniejszają się w kolejnych wierszach. To tak zwana Tablica Snellena, za pomocą której bada się ostrość wzroku kierowcy. Dodatkowo lekarz sprawdza także pole widzenia i ruch oczu. 

Jeśli okaże się, że badany ma wady wzroku, to lekarz zapisze tę informację w dokumentacji medycznej. Konsekwencje? Prawo jazdy takiej osoby będzie krócej ważne. W przypadku wady krótkowzroczności lub nadwzroczności będzie to maksymalnie 10 lat, a poważniejszych wad 5 lat.

Dodatkowo w prawie jazdy w polu numer 12 znajdzie się odpowiednia adnotacja, która określi wymagania i ograniczenia w korzystaniu z określonego pojazdu w związku ze stanem wzroku kierowcy. Zazwyczaj będzie to oznaczać konieczność jazdy w okularach korekcyjnych czy soczewkach kontaktowych. Oto znaczenie kodów i obowiązek prowadzenia pojazdu:

 • 01.01 – w okularach korekcyjnych;
 • 01.02 – w soczewkach kontaktowych;
 • 01.05 – z przepaską na oku;
 • 01.06 – w okularach korekcyjnych lub w soczewkach kontaktowych;
 • 01.07 – indywidualna korekta lub ochrona wzroku.

Najpopularniejszy jest kod 01.06, który pozwala kierowcy na pewną elastyczność i samodzielny wybór korekty wzroku. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym poradniku: Wady wzroku a prawo jazdy – ograniczenia dla kierowców z wadami wzroku.

wady wzroku a oznaczenia w dokumentach

Wada wzroku a ubezpieczenie pojazdu – czy wpływa na cenę OC?

Ubezpieczyciele określają wysokość składki ubezpieczeniowej OC na podstawie ryzyka ubezpieczeniowego, czyli prawdopodobieństwa zajścia szkody. Wydawać by się mogło, że kierowcy, którzy mają wadę wzroku, mogą zostać uznani za tych, u których zagrożenie spowodowania wypadku czy kolizji jest większe.

Oczywiście ubezpieczyciele nie biorą pod uwagę wad wzroku przy wyliczaniu składki OC. To byłaby dyskryminacja, podobnie jak przedstawianie mniej korzystnych ofert ubezpieczenia ze względu na płeć, wyznanie, poglądy polityczne czy stan zdrowia. 

Przy kalkulacji składki OC liczy się wiele innych zmiennych związanych z kierowcą, samym pojazdem i sposobem jego użytkowania. Istotne są między innymi doświadczenie w prowadzeniu pojazdów czy dotychczasowa historia ubezpieczenia.

Prowadzenie samochodu bez obowiązkowych okularów lub soczewek kontaktowych – czym grozi?

Wprowadzenie ograniczeń związanych z prowadzeniem pojazdów dla kierowców z wadami wzroku miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlatego kody ograniczające w prawie jazdy nie są tylko urzędowymi fanaberiami, ale realnie przekładają się na życie kierowców. W jaki sposób?

Podczas kontroli drogowej policjant zwraca uwagę na wpisane w prawo jazdy kody ograniczeń. Jeśli okaże się, że kierowca prowadzi pojazd niezgodnie ze wpisanymi w polu 12 ograniczeniami, to czekają go poważne konsekwencje. Dlaczego?

Policjant potraktuje go jako kierowcę, który prowadzi pojazd bez uprawnień, ponieważ zapisane w prawie jazdy warunki nie zostały spełnione. Oznacza to, że popełnia on wykroczenie, o którym mówi art. 94.§ 1. Kodeksu wykroczeń:

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

Źródło: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

W przypadku procedury mandatowej kierowca z wadą wzroku, który zignorował ograniczenie wpisane w prawo jazdy, może otrzymać mandat do wysokości 5 000 zł. Gdy sprawa trafi do sądu, maksymalna grzywna może wynieść nawet 30 000 zł.

To jeszcze nie koniec! W tym samym artykule (art. 94) Kodeksu wykroczeń w paragrafie 3. wskazuje się, że:

W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Źródło: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

Wniosek? Z pozoru drobne niedopatrzenie bądź niezastosowanie się do zapisów w prawie jazdy, może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami. Kierowca taki może zapłacić wysoką grzywnę, a dodatkowo sąd może nałożyć zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Stłuczka, wypadek a brak wymaganych okularów lub szkieł kontaktowych – kłopoty z odszkodowaniem

W poprzedniej części wyjaśniliśmy, jakie konsekwencje czekają kierowcę, który wbrew obowiązkowi prowadzenia pojazdu w okularach lub szkłach kontaktowych ze względu na wadę wzroku, będzie bez nich jechał. Co jednak się stanie, gdy spowoduje on stłuczkę lub wypadek?

Konsekwencje takiego zdarzenia drogowego będą dla takiego kierowcy kosztowne. Zacznijmy od odszkodowania OC. Przepisy zawarte w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, a konkretnie art. 43, wskazują, że zakład ubezpieczeń i UFG mają prawo do tak zwanego regresu ubezpieczeniowego – dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego odszkodowania z tytułu OC – między innymi, jeśli:

nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa.

Źródło: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kierowca prowadzący samochód bez wymaganych okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych traktowany jest tak, jakby poruszał się pojazdem bez uprawnień. Tak więc w razie wypadku może się on spodziewać, że ubezpieczyciel lub UFG (gdy nie miał OC) zwróci się do niego z żądaniem zwrotu wypłaconego odszkodowania poszkodowanym.

Natomiast w przypadku posiadania AC może otrzymać on odmowę wypłaty odszkodowania na naprawę własnego pojazdu. W OWU AC znajdziemy zapis, który wskazuje, że ochroną nie są objęte szkody, które powstały podczas kierowania pojazdem przez osobę niemającą uprawnień.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wadę wzroku a ubezpieczenie OC

Czy wada wzroku wpływa na wysokość składki OC?
Mam w prawie jazdy kod 01.06, a i tak jeżdżę bez okularów lub szkieł kontaktowych. Jaka kara może mnie spotkać?
Mam wadę wzroku. Jeżdżę bez okularów i spowoduję stłuczkę. Co wtedy?
PODSUMOWANIE
 • Kody ograniczenia w prowadzeniu pojazdów w związku z wadami wzroku zaczynają się na 01 i są wpisane w pole 12 w prawie jazdy.
 • Wady wzroku nie wpływają na kalkulację wysokości składki OC.
 • Prowadzenie pojazdu bez obowiązkowych okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych traktowane jest jako prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień.
 • Takiemu kierowcy grozi kara aresztu, ograniczenie wolności lub grzywna nie mniejsza niż 1 500 zł.
 • W przypadku spowodowania wypadku lub kolizji przez kierowcę prowadzącego bez obowiązkowych okularów lub szkieł kontaktowych ubezpieczyciel lub UFG może wystąpić w ramach regresu ubezpieczeniowego o zwrot wypłaconego odszkodowania OC.
Źródła:
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110300151/U/D20110151Lj.pdf
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19710120114/U/D19710114Lj.pdf
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC