Wypadek z rowerzystą, który nie miał polisy OC – jak uzyskać odszkodowanie?

Gdy drugi kierowca samochodu osobowego lub innego pojazdu silnikowego spowoduje szkodę w Twoim aucie, zgłosisz się do jego ubezpieczyciela, aby ten zrekompensował Ci z OC komunikacyjnego straty powstałe podczas stłuczki. Jeśli sprawcą zderzenia będzie rowerzysta posiadający OC w życiu prywatnym, po odszkodowanie również zgłosisz się do towarzystwa, w którym wykupił polisę. Ale co zrobisz, jeśli kolizję spowoduje nieubezpieczony rowerzysta?

rowerzysta na drodze

Kolizja z ubezpieczonym uczestnikiem ruchu – jak uzyskać odszkodowanie?

Jak podaje policyjny raport pn. Wypadki drogowe w Polsce w 2022 roku, na polskich drogach doszło wówczas do 21 322 wypadków. Zdecydowaną większość, bo prawie 14 000 z nich spowodowali kierowcy samochodów osobowych. Oznacza to, że poszkodowane przez kierujących tymi pojazdami osoby będą mogły otrzymać odszkodowania z ubezpieczenia OC ich właścicieli.

Gdy wina kierowcy jest jednoznaczna i sprawca podpisze oświadczenie lub gdy wina zostanie szybko stwierdzona przez przybyłą na miejsce zdarzenia policję, sprawa jest w zasadzie prosta. Poszkodowany, aby uzyskać rekompensatę za poniesione straty, powinien skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy i złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania. Będą do tego potrzebne dokumenty i dowody, w tym oświadczenie sprawcy lub notatka policyjna. Firma ubezpieczeniowa rozpatruje wniosek i wypłaca odszkodowanie.

Oczywiście mają miejsce również sytuacje, w których kierowca nie ma obowiązkowego ubezpieczenia OC, bo przykładowo zapomniał, że jego polisa po poprzednim właścicielu auta wygasa. W takim przypadku poszkodowany powinien wezwać na miejsce zdarzenia policję, która sporządzi notatkę, a odszkodowania pokrzywdzony może domagać się, zgłaszając żądanie do UFG za pośrednictwem dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Za nieubezpieczonego kierowcę pojazdu mechanicznego pieniądze wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który może później wystąpić do sprawcy z tzw. regresem ubezpieczeniowym, czyli zażądać zwrotu wypłaconej poszkodowanemu kwoty.

Według policyjnego raportu 1304 wypadki spowodowali w 2022 roku rowerzyści. Szkody przez nich wyrządzone również mogą przybrać spore rozmiary, bo nie zawsze chodzi o stłuczkę, której wynikiem jest urwane lusterko czy wgniecenie karoserii. Niejednokrotnie dochodzi bowiem do sytuacji, w której kierowca musi wykonać niebezpieczny manewr, aby uniknąć potrącenia rowerzysty, gdy ten przykładowo nagle zjechał z chodnika na jezdnię lub gwałtownie odbił w lewo, omijając studzienkę kanalizacyjną. Skutkiem wypadku spowodowanego przez rowerzystę może być zatem nawet zderzenie innego pojazdu z drzewem i uszkodzenie ciała kierowcy i/lub jego pasażerów.

Niektórzy rowerzyści są ubezpieczeni, więc szkody, a przynajmniej ich część, mogą zostać pokryte właśnie z wykupionej wcześniej polisy. Staranie się poszkodowanych o rekompensatę wygląda wówczas podobnie, jak w przypadku spowodowania kolizji przez kierowcę pojazdu mechanicznego, posiadającego OC. Uzyskanie odszkodowania będzie dużo bardziej skomplikowane, jeśli sprawcą wypadku okazał się nieubezpieczony rowerzysta.

Czy rowerzysta musi mieć ubezpieczenie OC?

Problem tkwi w tym, że rowerzyści, w przeciwieństwie do kierowców pojazdów mechanicznych, nie są zobowiązani prawnie do zakupu ubezpieczenia OC, które rekompensowałoby spowodowane przez nich szkody. Posiadanie ubezpieczenia OC dla uczestników ruchu drogowego poruszających się na rowerze jest całkowicie dobrowolne.

Tym, którzy chcą się zabezpieczyć na wypadek spowodowania kolizji, ubezpieczyciele oferują OC w życiu prywatnym. Obejmuje ono szereg szkód, do których może dojść na co dzień. Wśród nich jest między innymi spowodowanie kolizji lub wypadku podczas jazdy na rowerze.

Niestety niewielu rowerzystów decyduje się na zakup takiej polisy. Być może jest to kwestia przekonania, że rower jadący z mniejszą prędkością nie może spowodować dużych szkód. Być może niewiedzy, że taki rodzaj ochrony jest w ogóle dostępny. Być może to zwyczajna chęć zaoszczędzenia. Jednak trzeba zdawać sobie sprawę, że jest to tylko oszczędność pozorna, bo jeśli dojdzie do wypadku spowodowanego przez nieubezpieczonego rowerzystę, sprawca będzie musiał ponieść konsekwencje, także finansowe.

Kolizja spowodowana przez rowerzystę bez polisy OC to duży problem

Jeśli nie Ty spowodowałeś wypadek, z pewnością chciałbyś, aby sprawca zrekompensował Ci straty, jakie poniosłeś z jego winy. Niestety, jeśli szkody są duże, ich usunięcie prawdopodobnie będzie kosztowne. Pół biedy, jeśli rowerzysta, który spowodował kolizję, posiada ubezpieczenie OC. Jeśli jednak nie, może nie być w stanie spłacić zobowiązania wobec Ciebie lub po prostu nie chcieć pozbywać się tak dużej sumy i będzie próbował uniknąć wypłaty należności. Czy w takiej sytuacji jesteś zdany sam na siebie? Niekoniecznie.

Coraz więcej kierowców przewiduje tego typu problemy i decyduje się na zakup autocasco wraz z ubezpieczeniem OC. Jako posiadacz tego ubezpieczenia możesz zgłosić się do swojego ubezpieczyciela i wnioskować o pomoc w usunięciu szkody właśnie z polisy AC. Jest jednak jedno ale. W takiej sytuacji poświęcasz niejako wypracowane dotychczas zniżki na autocasco.

CZY WIESZ, ŻE …

Towarzystwo ubezpieczeniowe po wypłacie odszkodowania z AC może domagać się zwrotu wypłaconej kwoty od sprawcy wypadku, a więc w tej sytuacji od rowerzysty.

Zatem jeśli posiadasz autocasco, a rowerzysta nie jest skłonny do wypłaty odszkodowania z własnych środków, być może skorzystanie z pomocy ubezpieczyciela będzie wygodniejszym wyjściem niż kierowanie sprawy do sądu. Ubezpieczenie AC przyda się również, jeśli rowerzysta ucieknie z miejsca wypadku, a jego namierzenie nie będzie możliwe. Kierowcy, którzy nie mają autocasco, w takiej sytuacji będą musieli naprawić uszkodzenia z własnych środków.

W gorszej sytuacji będziesz, jeśli nie wykupiłeś ubezpieczenia AC. Wówczas, po kolizji z nieubezpieczonym rowerzystą pozostaje Ci dochodzenie swoich praw od sprawcy wypadku. Po takiej kolizji warto spisać oświadczenie, wezwać policję, która sporządzi notatkę i pomoże ustalić personalia rowerzysty. Przy dochodzeniu odszkodowania przydadzą się również świadkowie i dokumentacja zdjęciowa, którą wykonasz na miejscu zdarzenia.

Po naprawie szkód (pamiętaj, żeby zgromadzić wszelkie rachunki, faktury i kosztorysy) powinieneś wystosować do winnego szkodom rowerzysty pismo, w którym przedstawisz swoje żądania. Jeśli będziesz miał do czynienia z uczciwym człowiekiem, powinien on pokryć koszty likwidacji szkody. Jeśli jednak rowerzysta będzie uchylał się od dobrowolnej wypłaty odszkodowania, pozostanie Ci zgłoszenie sprawy do sądu, który rozstrzygnie spór.

Przeczytaj też: Kolizja z udziałem rowerzysty – kto wypłaci odszkodowanie?

Gdzie rowerzyści powinni szukać ubezpieczenia OC?

Brak ubezpieczenia OC w życiu prywatnym rowerzysty prowadzi do kłopotliwych sytuacji zarówno dla niego, gdy spowoduje zdarzenie drogowe, jak i dla poszkodowanego. Ten pierwszy jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania z własnej kieszeni, drugi z kolei musi zabiegać o należną mu rekompensatę. Tymczasem ubezpieczyciele mają w swoich ofertach polisę dla rowerzysty. OC w życiu prywatnym, które obejmuje ochroną rowerzystę, można nabyć na przykład wraz z ubezpieczeniem mieszkania lub domu, jak w Generali. Ile kosztuje takie ubezpieczenie?

Suma ubezpieczenia OC w życiu prywatnym*Cena OC w życiu prywatnym w Generali
50 000 zł47 zł
100 000 zł49 zł
200 000 zł69 zł
300 000 zł97 zł
500 000 zł126 zł
1 000 000 zł160 zł
Dane na podstawie kalkulatora ubezpieczenia mieszkania Generali (30.01.2024). *zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska

Jak widać, koszt ubezpieczenia OC nie jest wysoki, a ubezpieczenie to będzie chroniło rowerzystę przez cały rok. Podana powyżej oferta dotyczy OC w życiu prywatnym (zakres Polska) sprzedawanego wraz z ubezpieczeniem mieszkania.

OC w życiu prywatnym, które ochroną będzie obejmowało także szkody wyrządzone podczas jazdy rowerem, można nabyć także w ramach ubezpieczenia podróżnego w LINK4, a także w PZU jako OC w życiu prywatnym będące dodatkiem do polisy turystycznej.

CZY WIESZ, ŻE …

OC w życiu prywatnym często oprócz ochrony ubezpieczonego korzystającego z roweru zapewnia mu także ochronę podczas użytkowania hulajnóg i deskorolek.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wypadek z rowerzystą, który nie miał polisy OC

Czy rowerzysta powinien kupić ubezpieczenie OC?
Gdzie można kupić ubezpieczenie OC dla rowerzystów?
Ile kosztuje OC w życiu prywatnym?
PODSUMOWANIE
 • W 2022 roku rowerzyści spowodowali 1304 wypadki drogowe.
 • Rowerzysta nie jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC.
 • Rowerzysta może nabyć ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, z którego zostanie wypłacone odszkodowanie po spowodowaniu przez niego wypadku.
 • Jeśli rowerzysta będący sprawcą szkody nie ma OC, a poszkodowany kierowca posiada ubezpieczenie autocasco, może zlikwidować szkodę w ramach własnego AC. Wówczas ubezpieczyciel ma prawo domagać się zwrotu wypłaconej kwoty od rowerzysty.
 • Jeśli nieubezpieczony rowerzysta spowoduje szkodę kierowcy, który nie ma polisy AC, poszkodowany powinien poprosić sprawcę wypadku o spisanie oświadczenia. Przyda się też pomoc policji, a także dokumentacja zdjęciowa i zeznania świadków.
 • Poszkodowany ma prawo domagać się odszkodowania od nieubezpieczonego rowerzysty, przedstawiając na piśmie swoje żądania i dokumentując je rachunkami, fakturami i kosztorysami potwierdzającymi skalę szkód i koszty ich likwidacji.
 • Jeśli rowerzysta nie wypłaci odszkodowania dobrowolnie, poszkodowany może domagać się rekompensaty w sądzie.
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które obejmie ochroną również rowerzystów, można nabyć m.in. w Generali (w ramach ubezpieczenia mieszkania), w LINK4 (w ramach polisy turystycznej), a także w PZU jako osobne ubezpieczenie, dodatek do polisy turystycznej.
Źródła:
 • Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Raport “Wypadki drogowe w Polsce w 2022 roku”: https://statystyka.policja.pl/download/20/403374/Wypadkidrogowe2022.pdf
 • https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/majatek-podroze-oc/odpowiedzialnosc-cywilna/oc-w-zyciu-prywatnym
 • https://www.generali.pl/dla-ciebie/dom-i-mieszkanie
Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC