Zaświadczenie o przebiegu OC i AC – jak je uzyskać i kiedy może być potrzebne?

Przed Tobą zakup kolejnej polisy? Planujesz zmienić ubezpieczyciela? Twoje nowe TU może wymagać przedstawienia zaświadczenia o przebiegu OC i AC. Czym jest ten dokument? I jak go uzyskać? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Czym jest zaświadczenie o przebiegu OC i AC oraz jakie informacje zawiera?

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia jest jednym z dokumentów, które możesz uzyskać w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym masz lub miałeś wykupione ubezpieczenie. Dokument ten będzie zawierał szczegółowe informacje dotyczące wszystkich polis OC i AC, które dotychczas zakupiłeś w danym TU. W zaświadczeniu znajdą się takie informacje, jak:

 • dane osobowe (imię, nazwisko i adres zamieszkania) właściciela pojazdu,
 • informacje o pojeździe (marka i model, numer rejestracyjny, rok produkcji),
 • czas trwania polis zawartych w danym towarzystwie,
 • informacje o szkodach, które likwidowano w ramach ubezpieczenia OC lub AC w czasie trwania ochrony zapewnianej przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe.

Takie zaświadczenie to kompendium wiedzy na temat Twojej historii ubezpieczeniowej.

Kto może otrzymać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia?

O wystawienie zaświadczenia o przebiegu OC i AC może ubiegać się każdy z właścicieli samochodu, a więc zarówno osoba, która jest jedynym właścicielem auta, jak i współwłaściciele.

W polisach niejednokrotnie wpisywani są także dodatkowi kierowcy, którzy w ten sposób otrzymują zniżki. Osoby te jednak nie mogą ubiegać się o wystawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia.

Kiedy przyda się zaświadczenie o przebiegu OC i AC?

Z racji tego, że w zaświadczeniu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące Twojej historii ubezpieczeniowej, dokument ten będzie mile widziany przy zakupie kolejnych ubezpieczeń. Część ubezpieczycieli przy wyliczaniu składki i naliczaniu zniżek bazuje na Twoim oświadczeniu, czyli podanych przez Ciebie informacjach o szkodach (np. w formularzu kalkulatora ubezpieczeń). Inni weryfikują historię ubezpieczeniową w bazach UFG. Jeśli jednak dostarczysz przyszłemu ubezpieczycielowi zaświadczenie o przebiegu dotychczasowych ubezpieczeń, a w nim informacje o szkodach, czasie ich powstania i korzystaniu z ochrony ubezpieczeniowej (z odszkodowania), ten będzie bardziej skłonny obniżyć Twoją składkę, jeśli nie miałeś w przeszłości żadnych szkód. Musisz jednak pamiętać, że Twoja składka może także zostać podwyższona, jeśli w zaświadczeniu widnieje informacja o szkodach z OC lub AC, zwłaszcza w przypadku zdarzeń, do których doszło w ciągu ostatnich 5 lat.

Jak uzyskać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia?

O zaświadczenie o przebiegu OC i AC można ubiegać się w towarzystwie ubezpieczeniowym. Większość TU oferuje wysyłkę dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wówczas zaświadczenie dostaniesz w ciągu kilku dni. Istnieje jednak także możliwość otrzymania wersji papierowej. Wówczas przygotowanie i wysyłka za pośrednictwem tradycyjnej poczty zajmie około 2 tygodni.

Uzyskanie zaświadczenia w LINK4

Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w LINK4, powinieneś wejść na stronę ubezpieczyciela i wypełnić formularz w zakładce Dokumenty. W pierwszej kolejności powinieneś wybrać z listy typ dokumentu, o jaki się ubiegasz (Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego). W formularzu znajdziesz także pola, w które musisz wpisać potrzebne do zidentyfikowania Ciebie i Twoich polis dane:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu,
 • numer polisy w LINK4,
 • PESEL lub REGON,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • adres zamieszkania (ulicę, numer domu i mieszkania, a także kod pocztowy i miejscowość).

Będziesz miał możliwość wyboru formy wysyłki (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej). Jeśli wybierzesz pierwszą opcję, dokumenty otrzymasz na adres podany przy zakupie polisy, a jeśli zdecydujesz się na odbiór od listonosza, dokumenty dotrą na adres podany w formularzu.

Uzyskanie zaświadczenia w AXA

W TU AXA zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia zamówisz przez Twoje Konto. Powinieneś wówczas skorzystać z zakładki Polisy i Propozycje, a następnie wpisać numer polisy i wybrać sekcję Dokumenty. To opcja dla osób, które w chwili ubiegania się o dokument są klientami TU AXA. Zaświadczenie powinieneś otrzymać w ciągu 24 godzin. Jeśli nie posiadasz aktualnej polisy w tym towarzystwie, możesz wysłać prośbę o przygotowanie dokumentu. W tym celu podaj:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • numer rejestracyjny pojazdu.

Zaświadczenia możesz oczekiwać w ciągu 15 dni.

Uzyskanie zaświadczenia w PZU

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w PZU możesz zamówić, korzystając z formularza zamieszczonego na stronie ubezpieczyciela. Będziesz musiał wówczas podać:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer PESEL,
 • REGON (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą),
 • kod pocztowy,
 • pocztę,
 • ulicę wraz z numerem budynku i lokalu,
 • rolę zgłaszającego (ubezpieczony lub pełnomocnik),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Uzyskanie zaświadczenia w TU Uniqa

TU Uniqa umożliwia zamówienie dokumentu na kilka sposobów. Możesz wysłać prośbę za pomocą poczty elektronicznej (na adres: [email protected]), za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej ubezpieczyciela, wysyłając zgłoszenie pocztą (na adres: UNIQA TU S.A., ul Gdańska 132, 90-520 Łódź), udając się do jednego z oddziałów TU Uniqa lub kontaktując się z agentem, który obsługuje Twoją polisę.

Żeby ubezpieczyciel mógł przygotować dla Ciebie zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, będzie potrzebował następujących danych:

 • imienia i nazwiska lub nazwy firmy,
 • adres zameldowania lub adresu siedziby firmy,
 • adresu e-mail.

Jeśli ktoś inny będzie ubiegał się o wydanie dokumentu w Twoim imieniu, musi mieć Twoje pełnomocnictwo.

Zaświadczenie o przebiegu OC i AC możesz otrzymać albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, albo tradycyjnej poczty.

Uzyskanie zaświadczenia w Avivie

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w TU Aviva możesz uzyskać, logując się w serwisie MojaAviva, a następnie wchodząc w szczegóły polisy i zakładkę Zlecenia i wybierając opcję Zamówienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia. Masz też możliwość zamówienia dokumentu telefonicznie – poprzez kontakt z infolinią (numer telefonu: +48 22 577 44 44) lub pisemnie. Wówczas niezbędne będzie podanie następujących danych:

 • numeru PESEL,
 • numeru polisy,
 • numeru rejestracyjnego pojazdu.

Dokument zostanie wysłany na Twoją skrzynkę mailową w ciągu 3 dni.

Uzyskanie zaświadczenia w TU Warta

Warta umożliwia uzyskanie zaświadczenia po wypełnianiu formularza dostępnego na stronie internetowej ubezpieczyciela. Wówczas zostaniesz poproszony o podanie:

 • imienia i nazwiska lub nazwy firmy,
 • adresu,
 • numeru PESEL lub REGON,
 • adresu e-mail,
 • numeru polisy,
 • numeru telefonu.

Możliwe jest także ubieganie się o przygotowanie zaświadczenia poprzez wysłanie wniosku na adres mailowy: [email protected]. We wniosku powinieneś wpisać podobne dane, których ubezpieczyciel wymaga od osób zamawiających zaświadczenie za pośrednictwem formularza internetowego.

Uzyskanie zaświadczenia w UFG

Nie tylko towarzystwa ubezpieczeniowe mogą przygotować zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia. Kompendium wiedzy o Twojej historii ubezpieczeniowej zdobędziesz w UFG. Dane dotyczące Twoich dotychczasowych ubezpieczeń OC i AC, a także informacje o szkodach i otrzymanych odszkodowaniach otrzymasz po zarejestrowaniu się na stronie ufg.pl. Wówczas samodzielnie wygenerujesz dotyczący Ciebie raport. Możesz uzyskać dane za ostatnie 5 lat lub od początku historii ubezpieczeniowej (i od momentu, w którym UFG takie dane gromadzi – w przypadku OC od 2004 roku, a w przypadku AC od 2006 roku).

Wniosek o przygotowanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia możesz dostarczyć także w wersji papierowej, przynosząc go osobiście do siedziby UFG lub wysyłając tradycyjną pocztą. Wzór wniosków oraz druku pełnomocnictwa znajdziesz na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przeczytaj też: Przebieg samochodu a OC – czy stan licznika wpływa na cenę ubezpieczenia?

PODSUMOWANIE
 • Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia jest dokumentem zawierającym informacje o historii ubezpieczeniowej: wykupionych ubezpieczeniach, wyrządzonych lub doznanych szkodach oraz wypłaconych z tego tytułu odszkodowaniach.
 • O wydanie zaświadczenia może ubiegać się każdy z właścicieli ubezpieczonego samochodu. Zaświadczenie nie jest wydawane osobom, które widniały w polisie jako dodatkowi kierowcy, a nie byli właścicielami pojazdu.
 • Zaświadczenie o przebiegu OC i AC może okazać się przydatne przy zmianie ubezpieczyciela. Dokument będzie stanowił potwierdzenie oświadczenia o szkodowości, które złożysz ubezpieczycielowi.
 • Zaświadczenie można uzyskać w towarzystwach ubezpieczeniowych, a także w UFG.

Źródła:

 • https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff1/Page_a47c431_14bed81a009__7fdd/Page_a47c431_14bed81a009__7fdc?_afrLoop=11634878075320966&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=ha2rcergn_21
 • https://www.axadirect.pl/obsluga-i-pomoc/ubezpieczenia-komunikacyjne/zamowienie-dokumentow.html
 • https://www.link4.pl/dokumenty
 • https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/formularze-online/zamow-zaswiadczenie-o-przebiegu-ubezpieczenia-komunikacyjnego
 • https://www.uniqa.pl/obsluga-i-kontakt/zmiany-w-polisach/zaswiadczenie-o-przebiegu-ubezpieczenia-komunikacyjnego
https://www.aviva.pl/wszystkie-dokumenty/zaswiadczenie-o-przebiegu-ubezpieczenia/ https://www.warta.pl/obsluga/zaswiadczenie-o-przebiegu-ubezpieczenia
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 2-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Na swoim koncie ma publikacje zarówno w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się setkom kierowców. Prywatnie melomanka, miłośniczka gotowania i podróży po Polsce.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!