Zaniżony przebieg samochodu – konsekwencje dla sprzedawcy i właściciela

Od wielu lat kupujący nowe auta mierzą się ze zjawiskiem przekręcania liczników, czyli fałszowania przebiegu auta przez sprzedawców. Zwykle dotyczy to pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Czy wiesz, jak sprawdzić rzeczywisty przebieg samochodu?

Zakup samochodu z cofniętym licznikiem 2023

1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany w kodeksie karnym, które zakładają do 5 lat pozbawienia wolności za zmianę wskazań licznika w samochodzie. W związku z tymi zmianami w Kodeksie karnym pojawił się nowy rodzaj przestępstwa:

1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w ust. l.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w par. 1 lub par. 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

art. 306a Kodeksu karnego

Zaostrzenie przepisów prawnych korzystnie zmieniło rzeczywistość osób kupujących używane auta w Polsce. Szacuje się, że przed wprowadzeniem zmian w prawie nawet 80 – 85% samochodów sprowadzanych z zagranicy miało zaniżony przebieg.

Ponadto przepisy z 2020 roku zobowiązują każdego właściciela auta, który z jakichś powodów musi wymienić drogomierz na nowy, do zgłoszenia tego faktu diagnoście. Obecnie zarówno policjant dokonujący kontroli drogowej, jak i diagnosta podczas badania technicznego spisuje stan licznika pojazdu i wprowadza te dane do rejestru. W ten sposób łatwiej będzie zweryfikować w przyszłości, np. po zakupie używanego auta, czy pojazd miał kręcony licznik, czy nie. Aby zminimalizować ryzyko pomyłki diagnosty przy wprowadzaniu stanu licznika do systemu, przeprowadzający badanie będzie fotografował drogomierz znajdujący się w pojeździe.

CZY WIESZ, ŻE …

Wymiana licznika kilometrów może zostać przeprowadzona tylko w sytuacji, gdy już nie odmierza on odległości lub gdy jest nierozerwalnie złączony z urządzeniem, które trzeba wymienić. Po wymianie konieczne jest zgłoszenie jej na stacji kontroli pojazdów, gdzie trzeba przedstawić oświadczenie o wymianie licznika kilometrów oraz dowód rejestracyjny samochodu. Trzeba również wnieść opłatę za sprawdzenie licznika i wpisanie informacji o jego zmianie do CEP. Opłata wynosi 51 zł.

Jak sprawdzić, czy samochód, który chcesz kupić, nie miał cofniętego licznika?

Jest kilka możliwości skontrolowania przebiegu samochodu:

CEPIK, czyli Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Ta instytucja gromadzi informacje z wielu źródeł: wydziałów komunikacji, stacji kontroli, ubezpieczycieli, Inspekcji Ruchu Drogowego i policji. Każdy, kto zna numer rejestracyjny, numer VIN i datę pierwszej rejestracji samochodu, może skorzystać z usługi Historia Pojazdu. Po wpisaniu powyższych danych użytkownik otrzyma kompleksowy raport na temat parametrów technicznych, przebiegu czy wynikach przeglądów samochodu. Jeśli auto jest sprowadzane z zagranicy, można zajrzeć do zakładki „dane zagraniczne” – system ma łączność również z niektórymi zewnętrznymi bazami danych.

Czy wiesz, do czego jeszcze może przydać Ci się CEPIK? Przeczytaj nasz artykuł:

samochody na ulicy
CEPiK – co można tam sprawdzić?

Czy wiesz, że w CEPiK znajdziesz najważniejsze informacje o samochodzie? Dane te są bardzo przydatne do sprawdzenia np. kupowanego auta.

Czytaj dalej

Bazy producentów. W niektórych przypadkach informacje o historii pojazdu można uzyskać w Autoryzowanej Stacji Obsługi, podając numer VIN. Ta metoda może się jednak nie sprawdzić, jeśli w ostatnim czasie właściciel nie serwisował go w ASO.

Oględziny pojazdu przez specjalistę. Doświadczony specjalista jest w stanie określić prawdopodobny przebieg auta na podstawie poziomu zużycia jego części. Pewną podpowiedzią mogą być również wskazania urządzeń elektronicznych. W nowoczesnych samochodach pompy hamulcowe rejestrują każdy przypadek hamowania. Biorąc pod uwagę fakt, że statystyczny kierowca używa pedału hamulca dwa razy na kilometr, można szacować, że jeśli pompa zarejestrowała 400 tysięcy hamowań, przebieg samochodu wynosi ok. 200 tysięcy kilometrów.

Niektóre komisy, żeby zachęcić nieufnych klientów do zakupu, reklamują swoje oferty zwrotem „gwarancja przebiegu na fakturze”. Nawet mimo takich zapewnień warto sprawdzić pojazd choćby w CEPIK. Sprzedawca, który nie ma nic do ukrycia, powinien udostępnić numer VIN osobie zainteresowanej zakupem.

Cofnięty licznik – zwrot auta

Kupiłeś samochód i już po przerejestrowaniu odkryłeś, że przebieg Twojego auta jest zupełnie inny, niż wynikało z deklaracji sprzedawcy? Prawo nie zostawia Cię w tej sytuacji samego sobie. Masz możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży albo ubiegania się o obniżenie ceny samochodu. W tym celu musisz skierować do sprzedawcy oświadczenie z wybranym przez Ciebie żądaniem. Masz na to rok od wykrycia oszustwa. Warto to podkreślić: roczny termin odstąpienia lub żądania obniżenia ceny jest liczony nie od momentu zakupu auta, lecz od momentu, w którym odkryłeś różnice między deklarowanym a rzeczywistym przebiegiem, np. podczas wizyty w serwisie.

W nieco trudniejszej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy dokonali zakupu samochodu np. do firmowej floty. Tracą oni uprawnienia wynikające z rękojmi, jeśli nie zbadali kupowanego przedmiotu w czasie i w sposób przyjęty dla zakupów tego rodzaju. Natomiast jeśli wada (czyli w tym przypadku cofnięty licznik) ujawniła się dopiero po pewnym czasie korzystania z samochodu, przedsiębiorcy tracą uprawnienia, jeśli niezwłocznie nie poinformują sprzedawcy o tym fakcie.

Nawet jeśli odkryłeś oszustwo po upływie czasu, w którym można skorzystać ze zwrotu lub odszkodowania za cofnięty licznik, ciągle masz szansę dochodzić swoich praw. Taką możliwość daje Ci uchylenie się od skutków prawnych zawartej przez siebie umowy, o ile wykażesz, że została ona zawarta pod wpływem błędu. Masz na to czas do roku od wykrycia przekłamanego przebiegu. Wystarczy, że złożysz sprzedawcy oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu.

Jeśli sprzedawca uchyla się od przyjęcia zwrotu lub obniżenia ceny samochodu, możesz dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Przebieg samochodu a cena OC

Przebieg samochodu jest jednym z czynników, na których podstawie ubezpieczyciele obliczają wysokość indywidualnej składki OC dla kierowców. Najmniej za obowiązkowe ubezpieczenie płacą właściciele samochodów z przebiegiem od 51 tys. km do 100 tysięcy kilometrów (w maju 2023 roku średnia składka ich OC na Mubi wyniosła 599 zł), a najwięcej ci, których auta mają ponad 250 tysięcy kilometrów na liczniku – średnio 712 zł.

Kierowca, który odkrył, że jego samochód ma zaniżony przebieg, ale mimo wszystko chce zachować auto, powinien zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi. Umowa ubezpieczenia zawiera bowiem zobowiązanie do informowania o zmianach wszelkich danych, które mogłyby mieć wpływ na wysokość składki.

PODSUMOWANIE
  • W 2020 roku uległy zmianie przepisy dotyczące cofania liczników, czyli fałszowania przebiegu samochodów. Taki czyn jest kwalifikowany jako przestępstwo, za które grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
  • Obecnie do rejestracji aktualnego stanu licznika przywiązuje się większą wagę. Przebieg jest spisywany przez funkcjonariuszy przeprowadzających kontrole drogowe oraz przez diagnostów. Dane wprowadza się do systemu.
  • Żeby sprawdzić, czy samochód, który chcesz kupić, nie ma przebiegu wyższego niż deklarowany, możesz skorzystać z e-usługi Historia Pojazdu, dostępnej w systemie CEPIK. Niektóre informacje o samochodzie dostępne są w autoryzowanych serwisach. Prawdziwy przebieg może ocenić też specjalista na podstawie stopnia zużycia niektórych elementów samochodu.
  • Jeśli kupujący odkryje, że auto, które nabył, ma cofnięty licznik, może skorzystać z prawa do jego zwrotu lub ubiegać się o obniżenie ceny. Czas na złożenie oświadczenia z takim żądaniem mija rok po odkryciu niezgodności ze stanem deklarowanym przez sprzedawcę.
  • O odkryciu zaniżonego przebiegu należy poinformować ubezpieczyciela.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zaniżenie przebiegu auta

Czy cofnięcie licznika jest karalne?

Tak. Artykuł 306a Kodeksu karnego przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności za zmianę wskazań drogomierza lub ingerencję w prawidłowość jego pomiarów. Karze podlega również zlecenie wykonania tego czynu innej osobie. Stan licznika może zostać sprawdzony np. podczas kontroli drogowej, spisuje go także diagnosta przeprowadzający badanie techniczne.

Czy można sprawdzić przebieg używanego auta?

Tak. Cofanie licznika to częsty proceder wśród nieuczciwych sprzedawców, ale istnieją sposoby, by się przed nim zabezpieczyć. Kupujący mogą skorzystać np. z usługi Historia Pojazdu, gdzie zbierane są dane pochodzące z CEPiK. Ponadto stan licznika można sprawdzić w ASO (o ile auto było tam serwisowane) lub zlecając oględziny pojazdu specjaliście.

Kupiłem samochód z cofniętym licznikiem. Co teraz?

W razie wykrycia, że zakupiony samochód ma cofnięty licznik, jego nabywca ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy lub żądania obniżenia ceny. Na złożenie odpowiedniego oświadczenia do sprzedawcy jest dokładnie rok od momentu wykrycia oszustwa. Przepis o rękojmi nie obowiązują w przypadku przedsiębiorców dokonujących np. zakupu aut służbowych.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę
82,75
Loading...

Dołącz do dyskusji

1 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Nie podano jaki przepis się zmienił, na jaki powalać się u sprzedawcy.