Auto uszkodzone wskutek klęski żywiołowej – czy przysługuje odszkodowanie z AC!

Anomalie pogodowe w Polsce to coraz częstsze zjawisko. Nagłe wahania temperatury powodują powstawanie tornad czy gradu dużych rozmiarów. Występują liczne burze, grad, duże opady śniegu z zamieciami czy ogromne opady deszczu, które są przyczyną podtopień. To wszystko powoduje zniszczenia. A co zrobić, gdy podczas takich zdarzeń ucierpi Twoje auto pozostawione na pobliskim parkingu?

ubezpieczenie od klęsk żywiołowych

Co to jest klęska żywiołowa?

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej mówi o tym, że:

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) klęsce żywiołowej – rozumie się przez to katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej, art. 3 ust. 1

Klęska żywiołowa to między innymi:

 • trzęsienie ziemi,
 • susza,
 • powódź, 
 • rozległy pożar terenu,
 • tsunami,
 • huragan,
 • lawina śnieżna, obfite opady śniegu,
 • osuwiska ziemi,
 • ekstremalny mróz lub upał,
 • wybuch wulkanu, 
 • katastrofa kosmiczna.

Czy AC obejmuje zniszczenia spowodowane klęską żywiołową?

Autocasco zapewni Ci odszkodowanie, jeśli Twoje auto ucierpi przez złe warunki atmosferyczne. AC to jedyne zabezpieczenie, którym możesz objąć swój samochód i otrzymać pomoc, jeśli dojdzie do załamania pogody. 

Nie każde autocasco zapewni Ci ochronę od zniszczeń spowodowanych klęską żywiołową. Wszystkie towarzystwa posługują się własnymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Jeśli chcesz wiedzieć, co dana firma rozumie przez ochronę autocasco, zapoznaj się z OWU. Znajdziesz tam wyłączenia odpowiedzialności oraz zakres każdego wariantu ubezpieczenia AC, także wersji autocasco mini, która niekiedy również obejmuje szkody spowodowane przez żywioły.

Towarzystwa w swoich ogólnych warunkach ubezpieczenia często opisują definicję klęski żywiołowej, wymieniając przy tym zjawiska, które zaliczają się do tego pojęcia.

Jakie autocasco obejmuje zniszczenia spowodowane klęską żywiołową?

Szkody powstałe wskutek klęski żywiołowej możesz naprawić dzięki ochronie AC lub AC mini. Nie oznacza to jednak, że polisa obejmuje wszystkie rodzaje żywiołów. W każdym towarzystwie może to wyglądać nieco inaczej. Dzięki ubezpieczeniu AC masz zagwarantowaną pomoc na wypadek wystąpienia szkód wyrządzonych przez żywioły. W inny sposób sytuacja przedstawia się w wariancie autocasco mini.

Posłużmy się zapisami, które stosują poszczególne towarzystwa w swoich ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Towarzystwo ubezpieczenioweJakie zniszczenia obejmuje ochrona?
AllianzAC pełne obejmuje:
spowodowane przez siły przyrody, takie jak huragan, grad, uderzenie pioruna, powódź, osuwanie się lub zapadanie ziemi, lawina,
spowodowane przez działania zwierząt, z wyjątkiem kolizji ze zwierzętami.
Beesafe AC pełne, czyli all risks, które obejmuje następstwa uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia bez względu na przyczynę,
mini, który obejmuje następstwa uszkodzenia, zniszczenia, utraty przedmiotu ubezpieczenia przez działanie deszczu nawalnego, gradu, huraganu, lawiny, osunięcia się ziemi, powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi, trąby powietrznej, uderzenia pioruna, zapadanie się ziemi, zatopienie i utrata przedmiotu wskutek jego kradzieży.
Benefiaw AC mini ochrona obejmuje: deszcz nawalny, grad, huragan, lawinę, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, trąbę powietrzną, uderzenie pioruna, zapadania się ziemi, zatopienie, zderzenie pojazdu ze zwierzęciem, kradzież,
AC pełne obejmuje skutki zniszczeń wywołanych zjawiskami pogodowymi, takimi jak np. grad czy żywiołowymi, np. powódź, huragan.
ERGO Hestia AC pełne obejmuje:
pożar,
wybuch,
zatopienie,
nagłe działanie sił przyrody,
nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.
InterRiskAC mini obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, trwale zamontowanych części pojazdu lub wyposażenia pojazdu wskutek żywiołów, czyli:
deszcz,
grad,
wiatr,
lawina,
osuwanie się ziemi,
powódź,
pożar,
trzęsienie ziemi,
trąba powietrzna,
uderzenie pioruna,
zapadanie się ziemi.
LINK4AC mini żywioły ochrona obejmuje:
pożar, za wyjątkiem pożaru powstałego w wyniku podpalenia Pojazdu,
huragan,
grad,
uderzenie pioruna,
powódź,
zapadanie lub osuwanie się ziemi,
lawinę,
inne niż wymienione wyżej nagłe działanie sił przyrody.
UNIQA MINI AC obejmuje: deszcz nawalny, grad, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, zapadanie się ziemi.

Czym różni się szkoda całkowita od szkody częściowej w AC?

Ubezpieczyciel stwierdzi szkodę całkowitą w autocasco, jeśli koszty naprawy auta przekroczą pewien ustalony w umowie próg. Wynosi on zazwyczaj 70% wartości pojazdu. 

Przeczytaj też: Szkoda całkowita samochodu z OC i AC – sprawdź, co musisz wiedzieć!

Przykład

Małgorzata posiada auto, którego wartość ubezpieczyciel wycenił na 100 tys. zł. Właścicielka zgłosiła się do towarzystwa po wypadku drogowym z prośbą o wypłatę odszkodowania. Firma wyceniła naprawę na 80 tys. zł, co przekracza ustalony próg procentowy w wysokości 70%. Jest to więc szkoda całkowita.

Po stwierdzeniu szkody całkowitej otrzymujesz odszkodowanie, które odpowiada wartości Twojego auta, ale pomniejszone o wartość wraku.

Szkoda częściowa z kolei to sytuacja, kiedy naprawa nie przekracza 70% wartości pojazdu.

Jak uzyskać odszkodowanie z AC, jeśli Twoje auto zostało zniszczone w wyniku klęski żywiołowej?

Zwykle proces dotyczący zgłoszenia szkody, a później otrzymania odszkodowania lub naprawy pojazdu w każdej firmie wygląda nieco inaczej. Zależy to od polityki towarzystwa oraz wybranego wariantu ubezpieczenia AC, a dokładniej sposobu likwidacji szkody.

Przede wszystkim, jeśli Twój pojazd jest uszkodzony, powinieneś jak najszybciej poinformować o tym ubezpieczyciela. Niektóre towarzystwa wymagają, aby zrobić to niezwłocznie. Inne dają czas do 24 lub 48 godzin, a nawet do 7 dni. Mimo wszystko najlepiej będzie, jeśli zrobisz to jak najszybciej.

Szkodę możesz zgłosić za pomocą swojego profilu utworzonego na stronie towarzystwa, osobiście w placówce lub przez infolinię. Zgłoszenie powinno zawierać: 

 • dane osobowe kierowcy i właściciela, 
 • numer polisy, 
 • informacje dotyczące zdarzenia (czas, miejsce, okoliczności),
 • numer rejestracyjny pojazdu. 

Po przyjęciu zawiadomienia przez ubezpieczyciela towarzystwo może poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów, które pozwolą mu ustalić zaistniałe okoliczności i skutki zdarzenia, a później wypłatę odpowiedniego odszkodowania.

Przeczytaj też: Likwidacja szkody z AC – jak naprawić samochód dzięki autocasco?

Ile kosztuje AC obejmujące klęski żywiołowe?

Wpływ na cenę ubezpieczenia autocasco ma wiele czynników. Oznacza to, że każdy właściciel pojazdu może otrzymać składkę w różnej wysokości. Towarzystwo Generali opisuje w swoich ogólnych warunkach ubezpieczenia zasady, którymi kieruje się podczas ustalania ceny za ubezpieczenie autocasco. Brzmią one następująco:

Składka ustalana jest w oparciu o następujące parametry:
1) wiek oraz okres posiadania prawa jazdy Ubezpieczonego albo Użytkownika,
2) podmiotowość prawna Ubezpieczonego albo Użytkownika (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej),
3) zakres ochrony,
4) strefa regionalna (miejsce rejestracji Pojazdu),
5) wartość pojazdu,
6) dotychczasowy szkodowy lub bezszkodowy przebieg ubezpieczenia autocasco,
7) marka i model pojazdu,
8) pojemność silnika,
9) rodzaj pojazdu,
10) okres eksploatacji pojazdu,
11) sposób użytkowania pojazdu,
12) sposób płatności składki,
13) inne, zależne od oceny ryzyka ubezpieczeniowego, przy uwzględnieniu kategorii danych osobowych, określonych w ustawie z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie ich automatycznego przetwarzania w tym profilowania.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Generali, § 22, ust. 1

Jak to wygląda w praktyce? Z jakimi kosztami ubezpieczenia musisz się liczyć? Sprawdzimy to na przykładzie 40-letniej Ani, która jeździ Fiatem 500 z 2016 roku, z silnikiem benzynowym o pojemności 1,4 l. Wykorzystuje swoje auto prywatnie. Jego aktualny przebieg to 80 tys. km, a przez najbliższy rok planuje pokonać do 10 tys. km. Mieszkanka Dębicy parkuje swój samochód na strzeżonym parkingu. Mężatka posiada prawo jazdy od ponad 20 lat. Od tego czasu kupuje ubezpieczenia OC i AC. Jeździ bezszkodowo. Jakie oferty otrzymała od towarzystw?

Towarzystwo ubezpieczenioweZakres polisyCena polisy
mtu24.pl OC
AC mini (żywioły)
484 zł
mtu24.plOC
AC mini (żywioły)
NNW
assistance
617 zł
UNIQAOC
AC mini (żywioły i kradzież)
NNW
assistance
621 zł
UNIQAOC
AC
assistance
767 zł
WienerOC
AC
NNW
assistance
852 zł
LINK4OC
AC
NNW
assistance
1029,74 zł
Źródło: kalkulator ubezpieczeń komunikacyjnych Mubi [kwiecień 2024].

Ania otrzymała oferty, składające się między innymi z AC oraz AC mini. Mniejsza wersja autocasco, którą prezentują powyższe towarzystwa, obejmuje szkody spowodowane żywiołami. Najtańsza UNIQA chroni pojazd dodatkowo od kradzieży. W AC Ania ma zagwarantowaną pomoc w przypadku szkody całkowitej, szkody częściowej oraz kradzieży. Oznacza to, że ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy auta, jeśli zniszczenia powstaną wskutek: 

 • działania klęski żywiołowej, 
 • kolizji oraz wypadku z udziałem innego pojazdu, przedmiotu, zwierzęcia, 
 • potrącenia pieszego, 
 • kradzieży,
 • aktu wandalizmu. 

Pomiędzy najniższą składką składającą się z AC mini oraz pełnym AC różnica w cenie wynosi 283 zł. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o uszkodzenie auta wskutek klęski żywiołowej

Jakie zjawiska uznawane są za klęskę żywiołową?
Czy AC chroni od uszkodzeń samochodu wskutek klęski żywiołowej?
Jak otrzymać odszkodowanie z AC za uszkodzenia wskutek klęski żywiołowej?
PODSUMOWANIE
 • Klęska żywiołowa to katastrofa naturalna lub awaria techniczna, która zagraża życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu oraz środowisku. Wówczas pomoc polega na zastosowaniu nadzwyczajnych środków.
 • Otrzymasz odszkodowanie z AC, jeśli Twój samochód zostanie uszkodzony podczas gradu, huraganu lub innych gwałtownych zjawisk.
 • Towarzystwa oferują ubezpieczenie w wersji AC mini żywioły. Jest to mniejsza i tańsza forma AC, która gwarantuje odszkodowanie, gdy dojdzie do uszkodzeń w Twoim pojeździe podczas klęski żywiołowej.
 • W ogólnych warunkach ubezpieczenia każdego towarzystwa znajdziesz informacje o tym, jaką pomoc oferuje firma, czy posiada ochronę AC mini i co ona zawiera.
 • Jeśli Twoje auto uległo zniszczeniu i posiadasz AC, poinformuj o tym swojego ubezpieczyciela jak najszybciej. Szkodę możesz zgłosić w placówce, za pośrednictwem strony internetowej lub przez infolinię.
Karolina Dziurka
Autor artykułu: Karolina Dziurka

Doradca w branży ubezpieczeń komunikacyjnych z kilkuletnim stażem. Choć ukończyła dwie lubelskie uczelnie o odmiennej tematyce, postanowiła rozwijać się w branży poświęconej ochronie komunikacyjnej i turystycznej. Kieruje się tym, aby sami zainteresowani w łatwy i prosty sposób potrafili zrozumieć kwestie związane z ubezpieczeniami. Doświadczenie w pracy z użytkownikami porównywarki Mubi pozwoliło jej na dokładne zapoznanie się z ich potrzebami i problemami. Dzięki temu wie, jak podchodzić do odbiorcy, jakie kwestie są problemowe i co warto poruszyć.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC