Zapisy umowne i konsumpcja sumy ubezpieczenia: czy otrzymasz mniejsze odszkodowanie?

Niezależnie od tego, czy ubezpieczasz samochód, czy mieszkanie, musisz zwrócić baczną uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia określoną w umowie polisy. Co jeszcze musisz wiedzieć o wypłatach z tytuł ochrony ubezpieczeniem? Czym jest konsumpcja sumy ubezpieczenia?

Granica wypłat ubezpieczyciela

Każda umowa zawarta z zakładem ubezpieczeń ustala górną granicę kwoty, do której odpowiada za zdarzenia wystawca polisy. To właśnie ta kwota nazywana jest sumą ubezpieczenia. Na rynku polskim występuje również określenie suma gwarancyjna. Można ją spotkać między innymi w ubezpieczeniach od odpowiedzialności cywilnej, zarówno w życiu prywatnym, jak i przy polisach komunikacyjnych. Tym mianem określa się maksymalną kwotę, którą może otrzymać osoba poszkodowana z twojej polisy odpowiedzialności cywilnej. Zarówno suma ubezpieczenia, jak i suma gwarancyjna to górne wartości kwot, do których odpowiada ubezpieczyciel. Przy tego rodzaju ubezpieczeniu może nastąpić konsumpcja sumy ubezpieczenia. Oprócz obowiązkowej polisy OC właściciel pojazdu może także wykupić dobrowolne ubezpieczenia majątkowe – należy do nich autocasco. Również w przypadku tego ubezpieczenia możliwa jest konsumpcja sumy ubezpieczenia.

Autocasco – informacje ważne przy zakupie polisy

Wyjaśnijmy sobie wpierw terminologię. Autocasco należy do ubezpieczeń nieobowiązkowych. Każdy właściciel samochodu ma prawo wykupić taką polisę, ale nie musi. Ubezpieczyciel w ramach takiej umowy gwarantuję wypłatę odszkodowania w konkretnych sytuacjach na przykład zniszczenie pojazdu przez konary drzew, wypadek czy w przypadku kradzieży. Należy mieć w pamięci, że tylko w wypadku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych czyli OC, zakres ochrony ustalony jest z przepisami prawa.

W przypadku autocasco każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala zakres ochrony swoich klientów na własnych zasadach. Zazwyczaj ubezpieczyciel przygotowuje kilka opcji polisy danego typu, z różnym zakresem ochrony. Zawsze szczegółowe zapisy dotyczące, zarówno ubezpieczyciela, jak i właściciela pojazdu znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia i tam możemy także spotkać zapisy o konsumpcji sumy ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia AC suma gwarancyjna to nie jedyna zagwostka.

Jest jeszcze kilka innych tematów, na które każdy właściciel samochodu powinien zwrócić uwagę między innymi franszyza integralna. Jest to kwota, do której ubezpieczyciel nie bierze na siebie odpowiedzialności za powstałe szkody. Oznacza to, że takie zniszczenia nie powodują konsumpcji sumy ubezpieczenia. Nie są też rekompensowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Kierowca musi opłacić naprawy zaistniałych szkód z własnej kieszeni. Zapisy dotyczące franszyzy integralnej muszą być ujęte w umowie. Należy również ustalić, w jaki sposób ubezpieczone są szyby samochodu i czy obejmuje je autocasco, czy też trzeba wykupić specjalne ubezpieczenie chroniące szyby. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują oddzielne polisy na szyby pojazdów. Również w zapisach umownych znajdziesz informację dotyczącą tego, czy firma wystawiająca polisę wpłacić pełną kwotę z dnia zakupu za skradziony pojazd, czy też obniży tę sumę ze względu na eksploatację auta.

Wróćmy jednak do konsumpcji sumy ubezpieczenia. Czym jest? Jest to pomniejszenie kwoty całego ubezpieczenia po szkodzie i wypłacie rekompensaty przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Natomiast suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o każde wypłacone odszkodowanie, które wypłacił zakład ubezpieczeniowy.

Zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia – czy to się opłaca?

Czy warto w takim razie ubezpieczyć swój samochód AC? Tak, trzeba mieć jednak na uwadze, że każde zdarzenie drogowe będzie pomniejsza waw dostępną kwotę do której możemy spodziewać się wypłaty. Każdorazowo po zaistniałej szkodzie ubezpieczyciel obniży kwota ubezpieczenia usunę o sumę, którą wypłacił kierowcy. Aby uniknąć nieprzyjemnego zaskoczenia należałoby bardzo wnikliwie czytać się zapisy umowne.Brak redukcji sumy ubezpieczenia przy szkodach częściowych można wykupić u sprzedawcy polisy.

Najlepiej zdecydować się na autocasco z odnawialną sumą ubezpieczenia. Konsumpcja sumy ubezpieczenia zniesiona zostaje wtedy specjalnymi regulacjami. Część towarzystw ubezpieczeniowych proponuje swoim klientom wykup odnawialnej sumy ubezpieczenia. Dzięki temu niezależnie od liczby kolizji lub wypadków drogowych w ciągu roku ubezpieczeniowego, suma wypłacana właścicielowi pojazdu nie będzie pomniejszana. Oczywiście tak korzystne rozwiązanie dla kierowcy wiąże się z podwyższeniem kwoty składki.

To nie jedyna sytuacja, w której może dojść do zmniejszenia wypłaty dla właściciela samochodu. W niektórych umowach można spotkać zapis o sumie ubezpieczenia, która maleje w każdym dniem trwania polisy. Może to oznaczać, że jeżeli do szkody dojdzie na początku użytkowania pojazdu na przykład po pół roku, to otrzymamy dokładnie taką samą kwotę rekompensaty, jak po roku użytkowania samochodu. Ubezpieczyciele zakładają, że auto starzeje się z czasem, a co za tym idzie, jego wartość maleje. Za dopłatą można wykupić stałą sumę ubezpieczenia na cały rok polisowy.

PODSUMOWANIE
  • W ubezpieczeniach majątkowych OC i autocasco możesz spotkać się z zapisaną w OWU konsumpcją ubezpieczenia.
  • Konsumpcja ubezpieczenia polega na zmniejszeniu sumy ubezpieczenia o kwotę wypłaconą przez towarzystwo ubezpieczeniowe za zaistniałą szkodę.
  • Suma ubezpieczenia musi być każdorazowo ustalona w umowe.
  • Firmy wystawiające polisy dają możliwość swoim klientom wykupienia konsumpcji ubezpieczenia.
  • Odnawialna kwota ubezpieczenia oznacza, że po każdej szkodzie zakład ubezpieczeniowy nie będzie zmniejszał sumy ubezpieczenia o kwotę, którą wypłacił w ramach rekompensaty.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Teresa Wrońska

Ubezpieczenia samochodowe są moim konikiem, ponieważ 7 lat pracowałam jako agent ubezpieczeniowy. Miałam okazję sprzedać kilka tysięcy polis OC/AC, dlatego poznałam większość problemów kierowców. Teraz chętnie rozwiązuję je dla użytkowników porównywarki Mubi.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!