Zapisy umowne i konsumpcja sumy ubezpieczenia: czy otrzymasz mniejsze odszkodowanie?

Niezależnie od tego, czy ubezpieczasz samochód, czy mieszkanie, musisz zwrócić baczną uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia określoną w umowie polisy. Co jeszcze musisz wiedzieć o wypłatach odszkodowań z tytułu ochrony ubezpieczeniem? Czym jest konsumpcja sumy ubezpieczenia?

Granica wypłat ubezpieczyciela

Każda umowa zawarta z zakładem ubezpieczeń określa kwotę, do której odpowiada za zdarzenia wystawca polisy. To właśnie ta kwota nazywana jest sumą ubezpieczenia. Nie myl jej z również występującym na polskim rynku ubezpieczeniowym pojęciem sumy gwarancyjnej, którą można spotkać, m.in. w ubezpieczeniach OC, zarówno w życiu prywatnym, jak i przy polisach komunikacyjnych. Tym mianem określa się górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli maksymalną wysokość odszkodowania, jaką wypłaca ubezpieczyciel za zdarzenie objęte ochroną OC. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż:

  • 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobach,
  • 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu.

Obie sumy dotyczą jednego zdarzenia! Kwoty są przeliczane na złotówki po kursie ogłaszanym przez NBP.

Zarówno suma ubezpieczenia, jak i suma gwarancyjna, to górne wartości kwot, do których odpowiada ubezpieczyciel. Przy różnych rodzajach ubezpieczeń majątkowych może nastąpić konsumpcja sumy ubezpieczenia, ale uwaga: dotyczy ona tylko ubezpieczeń dobrowolnych! Do takich należy, np. autocasco. Konsumpcja może więc dotyczyć ubezpieczenia AC samochodu, ale już nie obowiązkowej polisy OC.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Autocasco – informacje ważne przy zakupie polisy

Wyjaśnijmy sobie najpierw terminologię. Autocasco należy do ubezpieczeń nieobowiązkowych. Każdy właściciel samochodu ma prawo wykupić taką polisę, ale nie musi. Ubezpieczyciel w ramach takiej umowy gwarantuje wypłatę odszkodowania w konkretnych sytuacjach, np. po zniszczeniu pojazdu przez konary drzew, w wyniku wypadku czy w przypadku kradzieży. Pamiętaj, że tylko w wypadku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, czyli OC, zakres ochrony ustalony jest z przepisami prawa.

W przypadku autocasco, każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala zakres ochrony swoich klientów na własnych zasadach. Zazwyczaj ubezpieczyciel przygotowuje kilka opcji polisy danego typu, różniących się od siebie zakresem oferowanej ochrony. Szczegółowe zapisy, dotyczące zarówno ubezpieczyciela, jak i właściciela pojazdu, zawsze znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Tam też możesz spotkać zapisy o konsumpcji sumy ubezpieczenia.

Z ubezpieczeniem AC związanych jest jeszcze kilka innych terminów, na które każdy właściciel samochodu powinien zwrócić uwagę. Jeden z nich to franszyza integralna. Jest to kwota, do której ubezpieczyciel nie bierze na siebie odpowiedzialności za powstałe szkody. Oznacza to, że zniszczenia kosztujące mniej, niż zapisana w umowie minimalna wartość szkody, nie będą rekompensowane przez TU, a tym samym nie spowodują konsumpcji sumy ubezpieczenia. Kierowca będzie jednak musiał opłacić naprawy z własnej kieszeni. Inaczej działa franszyza redukcyjna, zwana też udziałem własnym kierowcy w wypłacie odszkodowania. O różnicach przeczytasz w artykule: Franszyza redukcyjna a franszyza integralna – co musisz wiedzieć?

Ponadto kupując ubezpieczenie autocasco, warto się zainteresować, czy obejmuje ono również ochronę szyb samochodowych i czy bardziej opłacalne nie będzie wykupienie dedykowanej im osobno polisy. Niektóre towarzystwa oferują bowiem specjalne ubezpieczenie chroniące szyby. W zapisach umownych na pewno znajdzie się też informacja dotycząca tego, czy firma wystawiająca polisę wpłaci pełną kwotę z dnia zakupu za skradziony pojazd, czy też obniży tę sumę ze względu na eksploatację auta. Wysokość obniżenia będzie zależeć od stawki amortyzacji części.

Wróćmy jednak do konsumpcji sumy ubezpieczenia. Czym jest? Jest to pomniejszenie kwoty całego ubezpieczenia po szkodzie i wypłacie rekompensaty przez towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku wystąpienia szkody i jej likwidacji z ubezpieczenia autocasco poszkodowanego konsumpcja sprawi zatem, że zapisana w umowie suma ubezpieczenia zostanie pomniejszona o wysokość wypłaconego klientowi odszkodowania.

Zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia – czy to się opłaca?

Skoro suma ubezpieczenia się zmniejsza, to czy warto w takim razie ubezpieczyć swój samochód w ramach AC? Tak, trzeba tylko mieć przy tym na uwadze, że każde zdarzenie drogowe, które zgłosisz ubezpieczycielowi, będzie jednocześnie pomniejszać kwotę odszkodowania na ewentualne przyszłe wypadki. W skrajnej sytuacji może więc dojść do tego, że wyczerpiesz sumę ubezpieczenia i nie otrzymasz odszkodowania za którąś z kolei szkodę. Aby uniknąć nieprzyjemnego zaskoczenia, należałoby znieść konsumpcję sumy ubezpieczenia, co jest możliwe przy zakupie polisy.

W tym celu trzeba zdecydować się na autocasco z odnawialną sumą ubezpieczenia, którą oferują swoim klientom niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe. Konsumpcja sumy ubezpieczenia zostaje wówczas zniesiona specjalnymi regulacjami w umowie, dzięki którym wypłata odszkodowania za szkodę nie pomniejsza zawartej w polisie sumy ubezpieczenia. Niezależnie od liczby kolizji lub wypadków drogowych w ciągu roku ubezpieczeniowego, suma, jaka może zostać wypłacona właścicielowi pojazdu pozostaje taka sama przez cały okres trwania ochrony. Oczywiście tak korzystne rozwiązanie dla kierowcy wiąże się z podwyższeniem kwoty składki.

Kiedy jeszcze może dojść do zmniejszenia wypłaty dla właściciela samochodu? W niektórych umowach można spotkać zapis o sumie ubezpieczenia, która maleje z każdym dniem trwania polisy. Wiąże się to z utratą wartości pojazdu, która postępuje bardzo szybko szczególnie w przypadku nowych pojazdów. W takim przypadku ubezpieczyciel sprawdzi wartość auta na dzień wystąpienia szkody i na tej podstawie wypłaci odszkodowanie. Może się więc okazać, że otrzymana rekompensata będzie znacznie niższa, niż się spodziewałeś. Aby tego uniknąć, za dopłatą możesz wykupić stałą sumę ubezpieczenia na cały rok trwania ochrony.

PODSUMOWANIE
  • W ubezpieczeniach majątkowych OC i autocasco możesz spotkać się z zapisaną w OWU konsumpcją ubezpieczenia.
  • Konsumpcja ubezpieczenia polega na zmniejszeniu sumy ubezpieczenia o kwotę wypłaconą przez towarzystwo ubezpieczeniowe za zaistniałą szkodę.
  • Suma ubezpieczenia musi być każdorazowo ustalona w umowe.
  • Firmy wystawiające polisy dają swoim klientom możliwość wykupienia konsumpcji ubezpieczeniowej za sprawą odnawialnej sumy ubezpieczenia.
  • Odnawialna kwota ubezpieczenia oznacza, że po każdej szkodzie zakład ubezpieczeniowy nie będzie zmniejszał sumy ubezpieczenia o kwotę, którą wypłacił w ramach rekompensaty.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o sumę ubezpieczenia

Czy suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna oznaczają to samo?
Nie. Suma ubezpieczenia związana jest z ubezpieczeniami dobrowolnymi. Oznacza określoną kwotę, do której ubezpieczyciel wypłaca odszkodowania za szkody – jest ona redukcyjna. Natomiast suma gwarancyjna dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jest to maksymalna kwota wypłacana z polisy sprawcy w związku ze szkodami na rzeczach i osobach.
Co to jest konsumpcja sumy ubezpieczenia?
To zmniejszenie sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela. Jeśli przykładowo suma ubezpieczenia wynosiła 40 000 zł, a z polisy kierowca otrzymał 15 000 za szkody, to zostanie ona zmniejszona do 25 000 zł. Wyczerpanie sumy ubezpieczenia oznacza wygaśnięcie umowy ubezpieczenia autocasco.
Czy zawsze dochodzi do konsumpcji sumy ubezpieczenia?
Nie. Właściciel samochodu może zdecydować się na wariant autocasco z odnawialną sumą ubezpieczenia. Jeśli ubezpieczający wybierze takie rozwiązanie, to suma ubezpieczenia bez względu na liczbę szkód się nie zmieni. Jednak taki wariant polisy autocasco jest droższy.
Oceń artykuł:
15,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Teresa Wrońska

Ubezpieczenia samochodowe są moim konikiem, ponieważ 7 lat pracowałam jako agent ubezpieczeniowy. Miałam okazję sprzedać kilka tysięcy polis OC/AC, dlatego poznałam większość problemów kierowców. Teraz chętnie rozwiązuję je dla użytkowników porównywarki Mubi.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!