Leasing samochodu a brak prawa jazdy – czy to możliwe?

Prowadzisz działalność gospodarczą i planujesz wziąć w leasing samochód. Jednak nie masz prawa jazdy. Co wtedy? Czy firmy leasingowe zgodzą się na leasing, jeśli sam nie będziesz mógł korzystać z przedmiotu leasingu? Poznaj odpowiedź na to pytania w naszym krótkim, acz treściwym artykule!

leasing samochodu bez prawa jazdy

Leasing samochodu – bez prawa jazdy?

Odpowiedź jest krótka – tak, osoba prowadząca działalność gospodarczą i nieposiadająca prawa jazdy może wziąć samochód w leasingu. W takim przypadku jest tylko jedno “ale”. Taki przedsiębiorca musi udowodnić zasadność posiadania pojazdu przed podpisaniem umowy leasingowej, a także wskazać osobę, która będzie korzystać z auta – może to być pracownik zatrudniony w firmie.

Zastanówmy się, po co przedsiębiorcy bez prawa jazdy leasing na samochód? Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Przede wszystkim jest korzystny finansowo dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Umowa leasingowa zwiększa comiesięczne koszty, więc sytuacja ta jest korzystna przy rozliczaniu podatków – mamy więc aspekt finansowy.

Przedsiębiorca może kupić auto dla pracowników. To może być samochód dostawczy, którym będzie przewożony towar lub bus, którym robotnicy będą dojeżdżać na budowy czy do zakładu pracy. To praktyczna strona leasingu auta na firmę.

Nasz przedsiębiorca nie może prowadzić pojazdów, bo ma na przykład padaczkę, a potrzebuje regularnie się przemieszczać, więc będzie jeździł ze swoim współpracownikiem. Rozwiązaniem jest auto, na które bierze leasing. Może on także planować uzyskanie uprawnień na prowadzenie samochodu, a już teraz chce wziąć pojazd w leasingu. 

W kontekście braku prawa jazdy i wzięciu samochodu na leasing warto także dowiedzieć się o ubezpieczeniu pojazdu bez uprawnień do jego prowadzenia. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule o współwłaścicielu bez prawa jazdy a cenach OC

Leasingodawca ma prawo określić zasady, na jakich leasingowany samochód będzie ubezpieczany. Najczęściej wymagane jest nie tylko ubezpieczenie OC, ale także autocasco, w dodatku najlepiej bez udziału własnego i z wykupioną amortyzacją części.

Dla własnego spokoju warto dodatkowo zainteresować się ubezpieczeniem GAP, czyli formą ochrony na wypadek utraty wartości pojazdu. Z ofertą takiego ubezpieczenia przychodzi międzynarodowa firma Fortegra za pośrednictwem jej polskiego przedstawiciela – Defend Insurance. Umowa ubezpieczenia GAP tej marki może zostać zawarta na okres od 12 do 36, a nawet do 60 miesięcy, w czasie których wartość pojazdu nie zmaleje. Zatem jeśli do szkody całkowitej lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu dojdzie na przykład po 4 latach od zakupu polisy GAP, ubezpieczony będzie mógł liczyć na odszkodowanie z AC lub OC sprawcy (bo produkty Defend łączą się także z polisą OC). Ale dodatkowo również z ubezpieczenia GAP, w ramach którego zostanie wypłacona różnica między początkową wartością pojazdu a wypłaconym odszkodowaniem z autocasco lub ubezpieczenia chroniącego odpowiedzialność cywilną sprawcy wypadku.

Przedmiot leasingu – o czym należy informować leasingodawcę?

Leasing umożliwia korzystanie z przedmiotu leasingu – w omawianym przez nas przypadku chodzi o samochód – lecz leasingobiorca nie jest jego właścicielem. Oczywiście leasingować można także inne rzeczy, takie jak maszyny budowlane, rolnicze czy produkcyjne. 

Jednak za każdym razem leasingobiorca ma wyznaczone określone zasady używania przedmiotu leasingu. Są to:

 • korzystanie z przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wskazaniami producenta,
 • ponoszenie kosztów napraw i remontów,
 • wykonywanie badań technicznych.

To jeszcze nie wszystko! Ponieważ samochód leasingowany nie jest własnością przedsiębiorcy, musi on uzyskać zgodę firmy leasingowej na:

 • udostępnianie pojazdu osobom trzecim (zazwyczaj nie dotyczy to najbliżej rodziny),
 • zmianę lub wybór ubezpieczyciela,
 • zmianę serwisanta samochodu na innego niż zapisany w umowie,
 • przerobienie pojazdu (np. montaż instalacji gazowej),
 • podnajem,
 • wyjazd za granicę,
 • tuning.

Warunki te mogą być różne u poszczególnych firm leasingowych. Dlatego zawsze warto zajrzeć do Ogólnych Warunków Umowy Leasingu (OWUL). Musimy także pamiętać, że takie dodatkowe czynności są często obarczone dodatkową opłatą manipulacyjną – zestawienie można znaleźć w Tabeli Opłat i Prowizji udostępnianej przez danego leasingodawcę.

Leasing – jakie są rodzaje?

Na koniec warto jeszcze przypomnieć sobie, na czym polega leasing i jakie są jego rodzaje. W Kodeksie cywilnym znajdziemy definicję leasingu. Jak ona brzmi?

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Art. 709¹ Kodeksu cywilnego

Pod względem rachunkowym i podatkowym wyróżnia się:

 • leasing operacyjny,
 • leasing finansowy.

Po co to rozróżnienie? Mają one różne konsekwencje podatkowe i majątkowe, a także inny jest czas ich trwania. Leasing operacyjny ma miejsce wtedy, kiedy przedmiot leasingu (samochód) jest środkiem trwałym leasingodawcy i to on go amortyzuje. Natomiast przedsiębiorca (leasingobiorca) ma możliwość może wliczać jedynie raty w koszta. Taki leasing nie może być krótszy niż 24 miesiące, a po jego zakończeniu istnieje możliwość wykupu przedmiotu leasingu.

Natomiast leasing finansowy sprawia, że leasingobiorca traktuje samochód jako własny środek trwały i to on go amortyzuje. Przedsiębiorca staje się właścicielem przedmiotu leasingu po zapłaceniu ostatniej raty. Warto także zwrócić uwagę, że przy pierwszej racie po odbiorze przedmiotu należy zapłacić cały podatek VAT – w przypadku leasingu operacyjnego jest on doliczany do każdej kolejnej raty. 

Przeczytaj też: Cesja leasingu samochodu – co to jest i co dzieje się z ubezpieczeniem OC i AC?

FAQ – najczęściej zadawane pytania o leasing bez prawa jazdy

Po co przedsiębiorcy bez prawa jazdy samochód w leasingu?
Czy w każdej firmie leasingowej można wziąć w leasing samochód bez prawa jazdy?
PODSUMOWANIE
 • Przedsiębiorca bez prawa jazdy może wziąć samochód w leasingu.
 • Musi on jednak udowodnić zasadność takiej umowy i wskazać osobę, która będzie korzystała z pojazdu.
 • Przedmiot leasingowany nie jest własnością leasingobiorcy.
 • Leasingobiorca musi występować o zgodę do leasingodawcy w związku ze zmianami w korzystaniu i używaniu samochodu.
 • Przedsiębiorca może zdecydować się na leasing operacyjny lub finansowy.
Źródła:
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC