Ubezpieczenie GAP ratunkiem dla leasingobiorców i kredytobiorców, kiedy samochód zostanie skradziony lub zniszczony w wypadku

Bierzesz samochód o wartości 160 000 zł w leasing. Po 2 latach zostaje skradziony. Ponieważ w tym czasie wartość auta zmalała, ubezpieczyciel wypłaca Ci kwotę, która nie wystarcza ani na zakup nowego samochodu podobnej klasy, ani na spłatę pozostałych rat leasingowych. Wtedy ratunkiem okazuje się ubezpieczenie GAP, które wypełnia tę lukę, pomagając Ci wyrównać różnicę między otrzymanym odszkodowaniem z AC a sumą rat do spłaty. Dowiedz się, co to jest i jak dokładnie działa GAP!

Co to jest ubezpieczenie gap?

GAP to ubezpieczenie straty finansowej, nazywane także ubezpieczeniem przed utratą wartości pojazdu. Możesz je zawrzeć na dowolny okres w granicach dla wybranego wariantu przewidzianego przez zakład ubezpieczeń. GAP chroni kredytobiorców i leasingobiorców przed stratą finansową wskutek szkody całkowitej lub kradzieży samochodu kredytowanego lub leasingowanego. Po utracie pojazdu pomaga spłacić zaległość wobec banku lub leasingodawcy.

W jaki sposób?

Dochodzi do szkody całkowitej wskutek wypadku lub finansowany z zewnętrznego źródła samochód zostaje skradziony. Firma ubezpieczeniowa oblicza odszkodowanie, biorąc pod uwagę wartość rynkową auta z dnia zdarzenia. Możesz otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku lub z własnego autocasco, jeśli jesteś sprawcą lub auto zostało skradzione.

miniaturka wpisu
Ubezpieczenie samochodu od kradzieży – co warto wiedzieć?

Z roku na rok liczba kradzionych samochodów maleje. Czy zatem ubezpieczenie od kradzieży samochodu jest zbędnym kosztem?

Przejdź do artykułu

Wypłacone odszkodowanie jest zwykle niższe od wartości pojazdu z dnia podpisania umowy. Dodatkowo odszkodowanie po szkodzie całkowitej jest pomniejszone o wartość wraku pojazdu. Mimo jego sprzedaży całkowita kwota, którą dysponujesz, nie wystarcza na spłatę pozostałych rat kredytu lub leasingu.

I tutaj do gry wchodzi ubezpieczenie GAP! Pomoże Ci niezależnie od tego, czy jesteś sprawcą zdarzenia, czy osobą poszkodowaną.

Ubezpieczenie GAP a stała suma ubezpieczenia AC

Stała suma ubezpieczenia AC nie zastąpi ubezpieczenia straty finansowej

Zwróć uwagę, że umowa AC jest podpisywana co najwyżej na 12 miesięcy – i tylko przez ten okres możesz utrzymać wartość samochodu z dnia podpisania umowy. Przy zawieraniu kolejnej ubezpieczyciel weźmie pod uwagę aktualną, niższą (!) wartość pojazdu. Tymczasem umowę GAP podpisuje się z góry nawet na kilka lat, dzięki czemu nawet w ostatnim roku umowy ubezpieczyciel może wziąć pod uwagę wartość samochodu sprzed 5 lat!

miniaturka wpisu
Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna OC. Sprawdź, ile można otrzymać w ramach odszkodowania!

Ile wynosi maksymalna kwota odszkodowania? O tym decydują suma ubezpieczenia oraz suma gwarancyjna. Sprawdź, czym są te limity kwotowe!

Przejdź do artykułu

GAP ma kilka rodzajów. Chociaż ich wspólnym celem jest pomoc w spłacie zobowiązania dla banku lub firmy leasingowej, różnią się sposobem obliczania odszkodowania.

 • GAP fakturowy/GAP RTI – odszkodowanie jest równe różnicy między wartością rynkową pojazdu w dniu zdarzenia a wartością początkową: fakturową w przypadku pojazdów fabrycznie nowych LUB rynkową ustaloną na dzień zawarcia umowy leasingu lub kredytu w przypadku pojazdów używanych.
 • GAP indeksowy – odszkodowanie jest równe 20-30% wartości rynkowej pojazdu w dniu zdarzenia.
 • GAP finansowy – odszkodowanie jest równe różnicy między kwotą zobowiązania pozostałą do spłaty (zgodnie z harmonogramem na dzień wypłaty odszkodowania) a wartością rynkową pojazdu w dniu szkody/wypłaconym odszkodowaniem.
UWAGA!

jeśli musisz spłacić leasingodawcy kwotę mniejszą od odszkodowania, jego część pozostaje Twoja i możesz ją przeznaczyć np. na zakup nowego pojazdu.

Ubezpieczyciel zastrzega, że odszkodowanie w każdym wariancie nie może przewyższyć sumy ubezpieczenia straty finansowej, która jest ustalana na podstawie wartości początkowej pojazdu. Przykładowo: suma ubezpieczenia GAP PZU, które jest dostępne za pośrednictwem Alior Leasing, może wynosić maksymalnie:

 • 50 000 zł dla pojazdów o wartości początkowej do 100 000 zł,
 • 100 000 zł dla pojazdów o wartości początkowej do 200 000 zł,
 • 150 000 zł dla pojazdów o wartości początkowej do 300 000 zł itd.
 • Wariant A – w I oraz II roku ubezpieczenia odszkodowanie jest obliczane na zasadzie GAP fakturowego, w III roku oraz kolejnych latach – na zasadzie GAP indeksowego.
 • Wariant B – w I oraz II roku ubezpieczenia odszkodowanie jest obliczane na zasadzie GAP indeksowego, w III roku oraz kolejnych latach – na zasadzie GAP fakturowego.
UWAGA!

dodatkowymi warunkami może być objęty I rok ubezpieczenia straty finansowej! Jeśli w tym okresie dojdzie do szkody i dostaniesz z AC odszkodowanie równe wartości fakturowej pojazdu, więc nie powstanie strata finansowa, PZU wypłaci Ci maksymalnie 3000 zł z GAP.

Ubezpieczyciele ograniczają również wysokość odszkodowania, jeśli suma odszkodowania z AC i GAP byłaby wyższa od wartości początkowej pojazdu.

Jakie warunki musisz spełnić, aby podpisać umowę GAP?

W OWU GAP jest określone, jakie warunki musi spełnić pojazd, aby mógł zostać objęty ochroną ubezpieczeniową.

Przykładowo – OWU GAP Benefia podaje, że:

 • ubezpieczenie obejmuje pojazdy osobowe i ciężarowe o masie całkowitej do 3,5 tony,
 • okres eksploatacji pojazdu nie może przekraczać 36 miesięcy,
 • wartość fakturowa wynosi maksimum 260 000 zł,
 • pojazd ma AC na wypadek szkody całkowitej i kradzieży oraz ważne badanie techniczne,
 • od dnia zakupu pojazdu do podpisania umowy GAP nie może minąć więcej niż 30 dni.

Z kolei Axa obejmuje ubezpieczeniem straty finansowej GAP samochody o wartości nawet powyżej 700 000 zł. Górna granica okresu eksploatacji dla pojazdów osobowych wynosi 9 lat, ciężarowych – 4 lata. Dla porównania – PZU oferuje GAP również dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, które nie mają więcej niż 6 lat i nie są warte więcej niż 1 000 000 zł netto.

UWAGA!

ubezpieczyciel może zaznaczyć, że okres eksploatacji pojazdu w chwili zakończenia umowy nie może przekroczyć np. 10 lat LUB suma okresu eksploatacji i czasu trwania umowy nie może przekroczyć np. 12 lat.

miniaturka wpisu
Jak tanio ubezpieczyć stary samochód?

Sprawdź, jak tanio ubezpieczyć stary samochód!

Przejdź do artykułu

Warunki wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia GAP

Według OWU GAP PZU możesz ubiegać się o odszkodowanie z GAP w ciągu 30 dni od dnia otrzymania odszkodowania z OC lub AC, przy czym samą szkodę trzeba zgłosić niezwłocznie po jej wystąpieniu. Benefia podaje, że klient powinien zgłosić szkodę w ciągu 3 dni od zdarzenia lub dowiedzenia się o niej, a Axa wyznacza na to 7 dni.
Do zgłoszenia roszczenia potrzebujesz wypełnionego formularza plus kopii następujących dokumentów:

 • zaświadczenia, które potwierdza wystąpienie szkody i wysokość wypłaty odszkodowania z OC lub AC,
 • dowodu rejestracyjnego,
 • dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
 • faktury zakupu pojazdu,
 • rozliczenia umowy finansowania pojazdu,
 • decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży pojazdu,
 • zdjęć zniszczonego pojazdu po szkodzie całkowitej (wykonanych przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela!),
 • warunków ubezpieczenia OC lub AC, z którego zostało wypłacone odszkodowanie.

Odszkodowanie z GAP powinno wpłynąć na Twoje konto w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. Standardowo – jeśli ubezpieczyciel potrzebuje więcej czasu na ustalenie kluczowych okoliczności, wypłaci Ci odszkodowanie w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych kwestii, ale bezsporna część odszkodowania należy Ci się wcześniej.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu straty finansowej

Wiele z nich pokrywa się z tymi wyłączeniami odpowiedzialności w AC. Jeśli ubezpieczyciel, z którym masz podpisaną umowę autocasco, odmówi Ci wypłaty odszkodowania, nie masz co liczyć także na rekompensatę finansową z GAP.

Czy można wypowiedzieć umowę GAP?

Masz prawo do zrezygnowania z ubezpieczenia GAP, odstępując od zawarcia umowy w ciągu 30 dni, jeśli została podpisana na co najmniej 6 miesięcy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, możesz odstąpić od umowy w ciągu 7 dni. Inne warunki mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela.

AXA w OWU ubezpieczenia straty finansowej dopuszcza także sytuację, w której klient rezygnuje z umowy po tym okresie. Wtedy pisemne ubezpieczenie jest skuteczne z ostatnim dniem miesiąca, w którym zostało złożone.

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP w leasingu?

Najdroższe ubezpieczenie straty finansowej może kosztować nawet 1,2% wartości samochodu w skali roku. Najtańszy jest GAP finansowy – w tym przypadku można oczekiwać kosztu w wysokości min. 0,4% wartości samochodu w skali roku.

Ubezpieczenia GAP nie opłaca się co roku jak OC czy AC. Nawet jeśli podpisujesz umowę na 72 miesiące, ubezpieczyciel wymaga jednorazowej płatności z góry. Jeśli umowa wygaśnie wcześniej, otrzymasz zwrot niewykorzystanej składki.

Cena GAP jest zależna od:

 • wariantu ubezpieczenia,
 • rodzaju pojazdu,
 • sumy ubezpieczenia,
 • okresu umowy,
 • wartości początkowej pojazdu.
PODSUMOWANIE
 • GAP to ubezpieczenie straty finansowej/przed utratą wartości pojazdu, które jest oferowane leasingobiorcom i kredytobiorcom finansującym dzięki zewnętrznemu źródłu zakup samochodu osobowego lub ciężarowego.
 • W zależności od rodzaju ubezpieczenia GAP (fakturowego, finansowego, indeksowego) zmienia się sposób obliczania odszkodowania. Dostępne są oferty łączące te warianty.
 • GAP kosztuje od ok. 0,4% do 1,2% wartości samochodu w skali roku. Najdroższy jest zwykle wariant fakturowy, najtańszy – finansowy. Ekstremalnie drogie oferty mogą kosztować nawet 1,6% wartości auta w skali roku.
 • Składkę GAP opłaca się jednorazowo z góry, nawet jeśli umowa ubezpieczenia zostaje podpisana na kilka lat.
 • Firmy oferujące GAP ograniczają m.in. kategorie ubezpieczanych pojazdów, ich wiek, wartość i sumę ubezpieczenia.
Oceń artykuł:
15,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Katarzyna Kupczyk

Tworzę poradniki o ubezpieczeniach samochodowych, ponieważ od 5 lat pracuję jako redaktor w branży ubezpieczeniowej. W tym czasie wnikliwie poznałam zarówno oferty towarzystw ubezpieczeniowych, jak i problemy kierowców. Teraz dbam o użytkowników porównywarki Mubi. W naszej bazie wiedzy możesz znaleźć odpowiedzi na trudne pytania o ubezpieczenia komunikacyjne.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!