Ubezpieczenie GAP – czym jest i kiedy się przyda?

Bierzesz samochód o wartości 160 000 zł w leasing. Po 2 latach zostaje skradziony. Ponieważ w tym czasie wartość auta zmalała, ubezpieczyciel wypłaca Ci kwotę, która nie wystarcza ani na zakup nowego samochodu podobnej klasy, ani na spłatę pozostałych rat leasingowych. Ratunkiem okazuje się ubezpieczenie GAP, które pomaga wyrównać różnicę między otrzymanym odszkodowaniem z AC a sumą rat do spłaty. Dowiedz się, co to jest i jak dokładnie działa GAP!

ubezpieczenie GAP

Co to jest ubezpieczenie GAP?

GAP (ang. Guaranteed Asset Protection) to ubezpieczenie straty finansowej, nazywane także ubezpieczeniem przed utratą wartości pojazdu. Możesz je zawrzeć na dowolny okres w granicach dla wybranego wariantu przewidzianego przez zakład ubezpieczeń. GAP chroni kredytobiorców i leasingobiorców przed stratą finansową wskutek szkody całkowitej lub kradzieży samochodu kredytowanego lub leasingowanego, ponieważ po utracie pojazdu pomaga spłacić zaległość wobec banku lub leasingodawcy.

W jaki sposób?

Wyobraź sobie, że Twój finansowany z zewnętrznego źródła samochód ulega szkodzie całkowitej wskutek wypadku lub zostaje skradziony. Firma ubezpieczeniowa oblicza odszkodowanie, biorąc pod uwagę wartość rynkową auta z dnia zdarzenia. Możesz otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku albo z własnego autocasco, jeśli jesteś sprawcą lub auto zostało skradzione.

Przeczytaj też: Dochodzenie odszkodowania z OC – to musisz wiedzieć!

Ubezpieczenie samochodu od kradzieży – co warto wiedzieć?

Wiele osób rezygnuje z ubezpieczenia AC od kradzieży samochodu. Czy wiesz dlaczego warto je kupić? Sprawdź w naszym artykule!

Czytaj dalej

Wypłacone odszkodowanie jest jednak niższe od wartości pojazdu z dnia podpisania umowy. Dodatkowo odszkodowanie po szkodzie całkowitej jest pomniejszone o wartość wraku pojazdu. Mimo jego sprzedaży, całkowita kwota, którą dysponujesz, nie wystarcza na spłatę pozostałych rat kredytu lub leasingu.

I właśnie tutaj do gry wchodzi ubezpieczenie GAP! Pomoże Ci ono niezależnie od tego, czy jesteś sprawcą zdarzenia, czy osobą poszkodowaną.

Ubezpieczenie GAP a stała suma ubezpieczenia AC

Pamiętaj, że stała suma ubezpieczenia AC nie zastąpi ubezpieczenia straty finansowej!

Zwróć uwagę, że umowa AC jest podpisywana co najwyżej na 12 miesięcy – i tylko przez ten okres możesz utrzymać wartość samochodu z dnia podpisania umowy. Przy zawieraniu kolejnej, ubezpieczyciel weźmie już pod uwagę aktualną, niższą (!) wartość pojazdu. Tymczasem umowę GAP podpisuje się z góry nawet na kilka lat, dzięki czemu nawet w ostatnim roku umowy ubezpieczyciel może wziąć pod uwagę wartość samochodu sprzed 5 lat!

Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują GAP nie tylko dla posiadaczy ubezpieczenia AC, ale także jako zabezpieczenie wartości auta, które zostało skradzione lub doznało szkody całkowitej z winy innego kierowcy. Jeśli kierowca nie posiada autocasco lub rezygnuje z jego wznowienia, ubezpieczenie GAP od Defend Insurance zostanie przypisane do polisy OC. Odszkodowanie z tego tytułu bowiem również może być zaniżone względem początkowej wartości pojazdu. Takie wsparcie jest dostępne w wariancie DEFEND Gap DIRECT.

Ekspert Mubi radzi:

Wyłączeniom odpowiedzialności w ubezpieczeniu GAP często podlegają sytuacje, gdy ubezpieczyciel zapewniający ochronę OC lub autocasco odmówił wypłaty odszkodowania. Ponadto towarzystwa zapewniające ochronę straty finansowej nie udzielają pomocy, jeśli zdarzenie zostało spowodowane celowo lub w wyniku rażącego niedbalstwa kierowcy albo jednej z osób, z którą właściciel ubezpieczonego pojazdu pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna OC. Ile otrzymasz w ramach odszkodowania?

Ile wynosi maksymalna kwota odszkodowania? O tym decydują suma ubezpieczenia oraz suma gwarancyjna. Sprawdź, czym są te limity kwotowe!

Czytaj dalej

Rodzaje ubezpieczenia GAP

GAP ma kilka rodzajów. Chociaż ich celem jest zawsze pomoc w spłacie zobowiązania wobec banku lub firmy leasingowej, różnią się sposobem obliczania odszkodowania.

 1. GAP fakturowy/GAP RTI – odszkodowanie jest równe różnicy między wartością rynkową pojazdu w dniu zdarzenia a wartością początkową: fakturową w przypadku pojazdów fabrycznie nowych lub rynkową ustaloną na dzień zawarcia umowy leasingu/kredytu w przypadku pojazdów używanych. Ten wariant ubezpieczenia jest najdroższy, a poleca się go szczególnie w przypadku samochodów nowych i kosztownych, które najszybciej tracą na wartości.
Przykład

Marek wziął w leasing samochód warty 100 000 zł. Po dwóch latach, gdy wartość auta spadła do 60 000 zł, zostało ono skradzione. W ramach GAP fakturowego Marek otrzyma od ubezpieczyciela odszkodowanie w wysokości 40 000 zł (100 000 – 60 000).

 1. GAP finansowy – odszkodowanie jest równe różnicy między kwotą zobowiązania pozostałą do spłaty (zgodnie z harmonogramem na dzień wypłaty odszkodowania) a wartością rynkową pojazdu w dniu szkody/wypłaconym odszkodowaniem. Jest to najtańszy rodzaj ubezpieczenia GAP, polecany głównie w przypadku leasingu z niskim wkładem własnym.
Przykład

Gdy auto pana Antoniego zostało skradzione, był on w trakcie spłacania rat leasingu – zostało mu jeszcze 36 000 zł. Z polisy autocasco otrzymał 28 000 zł odszkodowania, a pozostałe 8 000 zł zapewnia mu rekompensata w ramach GAP finansowego.

 1. GAP indeksowy – odszkodowanie jest równe 20-30% wartości rynkowej pojazdu w dniu zdarzenia. Ten rodzaj ochrony jest kompromisem pomiędzy wariantem fakturowym a finansowym.
Przykład

Jadwiga zaciągnęła kredyt samochodowy w wysokości 55 000 zł. Niedługo po zakupie auta miała jednak wypadek, po którym pojazd nie nadawał się do naprawy, a ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą. Oprócz odszkodowania z AC, Jadwiga może liczyć na rekompensatę z GAP indeksowego, która wynosi 16 500 zł (30% z 55 000).

Od czego zależy wysokość odszkodowania z GAP?

Sposób obliczania odszkodowania z GAP może się różnić w poszczególnych firmach w zależności od wybranego wariantu. Szczegółów na ten temat należy szukać w dokumentach OWU, ponieważ zdarzają się oferty łączące cechy różnych wariantów. Ubezpieczyciel zawsze jednak zastrzega, że odszkodowanie w każdym wariancie nie może przewyższyć sumy ubezpieczenia straty finansowej

Suma ubezpieczenia GAP może być narzucona z góry (w Benefii wynosi 45 000 zł) lub ustalona na podstawie wartości początkowej pojazdu. Tak sumy ubezpieczenia zostały ustalone w PZU, gdzie mogą wynieść maksymalnie:

 • 50 000 zł dla pojazdów o wartości do 100 000 zł,
 • 100 000 zł dla pojazdów o wartości od 100 001 do 200 000 zł,
 • 150 000 zł dla pojazdów o wartości od 200 001 do 300 000 zł,
 • 200 000 zł dla pojazdów o wartości od 300 001 do 500 000 zł,
 • 250 000 zł dla pojazdów o wartości od 500 001 do 1 000 000 zł.

Ubezpieczyciele ograniczają również wysokość odszkodowania, jeśli suma odszkodowania z AC i GAP byłaby wyższa od wartości początkowej pojazdu, a dodatkowymi warunkami może być objęty I rok ubezpieczenia straty finansowej. Jeśli w tym okresie dojdzie do szkody i dostaniesz z OC/AC odszkodowanie równe wartości fakturowej pojazdu (więc nie powstanie strata finansowa), np. PZU wypłaci Ci maksymalnie 3000 zł z GAP.

Jeśli musisz spłacić leasingodawcy kwotę mniejszą od odszkodowania, jego część pozostaje Twoja i możesz ją przeznaczyć np. na zakup nowego pojazdu.

Jakie warunki musisz spełnić, aby podpisać umowę GAP?

W OWU GAP jest określone, jakie warunki musi spełnić pojazd, aby mógł zostać objęty ochroną ubezpieczeniową.

Przykładowo – OWU GAP Benefia podaje, że ubezpieczenie obejmuje pojazdy osobowe i ciężarowe o masie całkowitej do 3,5 tony, o ile:

 • nie są eksploatowane dłużej niż od 36 miesięcy,
 • ich wartość fakturowa wynosi maksimum 260 000 zł,
 • mają AC na wypadek szkody całkowitej i kradzieży oraz ważne badanie techniczne,
 • od dnia zakupu pojazdu do podpisania umowy GAP nie minęło więcej niż 30 dni.

Dla porównania – PZU oferuje GAP dla pojazdów, których wiek nie przekracza 5 lat w dniu zgłoszenia do ubezpieczenia i nie przekroczy 10 lat w czasie obowiązywania ochrony (gdy umowa zawarta jest wraz z umową leasingu lub umową pożyczki) – w innym przypadku limity wieku to 2 i 7 lat. Dodatkowo wartość auta nie może przekraczać 700 000 zł netto dla samochodów osobowych i być mniejsza niż 15 000 zł netto.

UWAGA!

Dla samochodów ciężarowych (pow. 3,5 t), ciągników siodłowych, ciągników rolniczych, autobusów, przyczep i naczep wartość początkowa pojazdu nie może przekraczać 1 000 000 zł.

Jeszcze bardziej elastyczne warunki ubezpieczenia GAP oferuje firma Defend Insurance, która jest polskim przedstawicielem międzynarodowego ubezpieczyciela – Fortegra. Tamtejszym ubezpieczeniem GAP mogą zostać objęte pojazdy o masie do 3,5 t, których wartość nie przekracza 800 000 zł i jeśli nie są one używane dłużej niż 6 lat (DEFEND Gap MAX oraz DEFEND Gap MAX AC) lub nawet 10 lat (DEFEND Gap D2C). Polisę tę można zawrzeć na okres od roku do 5 lat (w przypadku dwóch pierwszych wariantów) lub na okres od roku do 3 lat (w przypadku ostatniego wariantu).

Jak tanio ubezpieczyć stary samochód?

Ubezpieczenie starego auta może być drogie. Jak zrobić to tanio? Sprawdź, co najbardziej wpływa na cenę OC i AC starego samochodu!

Czytaj dalej

Warunki wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia GAP

Według OWU GAP PZU możesz ubiegać się o odszkodowanie z GAP w ciągu 30 dni od dnia otrzymania odszkodowania z OC lub AC, przy czym samą szkodę trzeba zgłosić niezwłocznie po jej wystąpieniu. Benefia podaje, że klient powinien zgłosić szkodę w ciągu 3 dni od zdarzenia lub dowiedzenia się o niej, a Compensa wyznacza na to 5 dni.

Do zgłoszenia roszczenia potrzebujesz wypełnionego formularza oraz kopii następujących dokumentów:

 • zaświadczenia, które potwierdza wystąpienie szkody i wysokość wypłaty odszkodowania z OC lub AC;
 • dowodu rejestracyjnego;
 • dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości;
 • faktury zakupu pojazdu;
 • rozliczenia umowy finansowania pojazdu;
 • decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży pojazdu;
 • zdjęć zniszczonego pojazdu w razie szkody całkowitej (wykonanych przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela!);
 • warunków ubezpieczenia OC lub AC, z którego zostało wypłacone odszkodowanie.

Odszkodowanie z GAP powinno wpłynąć na Twoje konto w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. Standardowo – jeśli ubezpieczyciel potrzebuje więcej czasu na ustalenie kluczowych okoliczności, wypłaci Ci odszkodowanie w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych kwestii, ale bezsporna część odszkodowania należy Ci się wcześniej.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu straty finansowej

Wiele z nich pokrywa się z tymi wyłączeniami odpowiedzialności w AC. Jeśli ubezpieczyciel, z którym masz podpisaną umowę autocasco, odmówił Ci wypłaty odszkodowania, nie masz co liczyć także na rekompensatę finansową z GAP.

Czy można wypowiedzieć umowę GAP?

Masz prawo do zrezygnowania z ubezpieczenia GAP, odstępując od zawarcia umowy w ciągu 30 dni, jeśli została podpisana na co najmniej 6 miesięcy. Benefia informuje w OWU, że termin 30 dni biegnie od momentu, w którym klient będący konsumentem dowiedział się o prawie do odstąpienia. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, możesz odstąpić od umowy w ciągu 7 dni. Szczegółowe warunki odstąpienia mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela i są zapisane w OWU.

UWAGA!

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia GAP nie zwalnia ubezpieczającego z opłaty składki za okres, w którym obejmowała go ochrona.

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP w leasingu?

Najdroższe ubezpieczenie straty finansowej może kosztować nawet 1,2% wartości samochodu w skali roku. Najtańszy jest GAP finansowy – w tym przypadku można oczekiwać kosztu w wysokości min. 0,4% wartości samochodu w skali roku.

Ubezpieczenia GAP zazwyczaj nie opłaca się co roku jak OC czy AC. Nawet jeśli podpisujesz umowę na 72 miesiące, ubezpieczyciel wymaga jednorazowej płatności z góry. Jeśli umowa wygaśnie wcześniej, otrzymasz zwrot niewykorzystanej składki. Nieco inaczej jest w przypadku ubezpieczenia GAP od firmy Defend Insurance, która dopuszcza płatność ratalną, a mianowicie rozłożoną na 12 miesięcznych rat.

Cena GAP jest zależna od:

 • wariantu ubezpieczenia,
 • rodzaju pojazdu,
 • sumy ubezpieczenia,
 • okresu umowy,
 • wartości początkowej pojazdu.

Przykładowe koszty GAP fakturowego wyliczone w kalkualtorze gap24.pl:

 • 1 600 zł za 3-letnią ochronę pojazdu o wartości nieprzekraczającej 50 000 zł,
 • 2 550 zł za 5-letnią ochronę pojazdu o wartości nieprzekraczającej 50 000 zł,
 • 1 600 zł za 3-letnią ochronę pojazdu o wartości od 100 000 zł,
 • 2 550 zł za 5-letnią ochronę pojazdu o wartości od 100 000 zł),
 • 1 600 zł za 3-letnią ochronę pojazdu o wartości od 150 000 zł,
 • 2 550 zł za 5-letnią ochronę pojazdu o wartości od 150 000 zł.
PODSUMOWANIE
 • GAP to ubezpieczenie straty finansowej/przed utratą wartości pojazdu, które jest oferowane leasingobiorcom i kredytobiorcom finansującym z zewnętrznego źródła zakup samochodu osobowego lub ciężarowego.
 • W zależności od rodzaju ubezpieczenia GAP (fakturowego, finansowego, indeksowego) zmienia się sposób obliczania odszkodowania. Dostępne są oferty łączące te warianty.
 • GAP kosztuje od ok. 0,4% do 1,2% wartości samochodu w skali roku. Najdroższy jest zwykle wariant fakturowy, najtańszy – finansowy. Ekstremalnie drogie oferty mogą kosztować nawet 1,6% wartości auta w skali roku.
 • Składkę GAP opłaca się jednorazowo z góry, nawet jeśli umowa ubezpieczenia zostaje podpisana na kilka lat.
 • Firmy oferujące GAP ograniczają m.in. kategorie ubezpieczanych pojazdów, ich wiek, wartość i sumę ubezpieczenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jak działa ubezpieczenie GAP?
Jakie są rodzaje ubezpieczenia GAP?
Od czego zależy cena ubezpieczenia GAP?

Joanna Kowal
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC