Małe tablice rejestracyjne – kiedy można ich używać?

Możliwość wydania zmniejszonych tablic rejestracyjnych pojawiła się w 2018 roku i od razu zaczęła się cieszyć dużą popularnością, co jednak zaskakujące, również wśród właścicieli pojazdów, dla których takie oznaczenia nie były przewidziane. Po ostatniej nowelizacji Kodeksu drogowego ich samowola będzie mieć fatalne konsekwencje – łącznie nawet z utratą dowodu rejestracyjnego!

małe tablice rejestracyjne - kiedy możliwe

Małe tablice rejestracyjne nie są dla wszystkich!

1 lipca 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, które wprowadziły możliwość wyrabiania przez polskich kierowców tzw. zmniejszonych tablic rejestracyjnych. Dla jakich pojazdów są one przeznaczone?

Zajrzyjmy do przepisów. Zgodnie z § 27 wspomnianego rozporządzenia, tablice jednorzędowe zmniejszone służą do oznaczania „pojazdów silnikowych posiadających zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej”. Innymi słowy, małe tablice rejestracyjne są przeznaczone dla samochodów, w których fabryczne wnęki nie mieszczą zwykłych tablic. W praktyce dotyczy to szczególnie tych właścicieli samochodów, którzy swoje auta sprowadzili do Polski ze Stanów Zjednoczonych lub Japonii, bo właśnie w tych krajach format tablic rejestracyjnych odbiega od europejskiego, przez co inny jest rozmiar przeznaczonych na nie wnęk.

To sprawiało, że do czasu wejścia w życie przepisów dotyczących małych tablic, kierowcy importujący samochody zza oceanu mieli zatem problem przy ich rejestracji. Standardowe jednorzędowe blachy o wymiarach 520 x 114 mm były bowiem dla nich za duże, przez co przy montażu trzeba było je wyginać, mocować w inny sposób lub przerabiać, za co groził jednak mandat, bo tablic nie można modyfikować.

Nowe przepisy ułatwiły im życie, wprowadzając do obiegu zmniejszone tablice rejestracyjne o wymiarach 305 x 114 mm, które można było bez problemu zamontować we wnękach aut pochodzenia amerykańskiego i japońskiego. Wraz z nowym rozwiązaniem szybko pojawił się jednak nieoczekiwany problem, czyli…

Moda na mniejsze tablice

Chodziło mianowicie o to, że możliwość sprawienia sobie nietypowych tablic zainteresowała również właścicieli aut, którzy do niczego ich nie potrzebowali. Czemu? Można się tylko domyślać, że chodziło o dość specyficzne względy estetyczne lub po prostu chęć wyróżnienia się na drodze, za którą nie trzeba było dopłacać (cena zmniejszonych tablic jest taka sama jak standardowych). Małe blachy zaczęły się więc nagminnie pojawiać na całej rzeszy typowych europejskich pojazdów, co okazało się jednak nie zabawnym skutkiem ubocznym nowych przepisów, a całkiem poważnym problemem.

CZY WIESZ, ŻE …

Mimo że zmniejszone tablice rejestracyjne spokojnie mieszczą się we wnękach aut sprowadzonych z Japonii lub USA, nie są one do nich idealnie dopasowane. Ich wymiary (305 x 114 mm) są mniejsze zarówno od wielkości tablic amerykańskich (305 x 152 mm), jak i japońskich (330 x 165 mm).

Ograniczona liczba zmniejszonych tablic rejestracyjnych

Dlaczego wyrabianie zmniejszonych tablic rejestracyjnych przez kierowców samochodów przeznaczonych na rynek europejski szybko stało się kłopotliwe? Jest to związane z numeracją tychże blach, która różni się od standardowego formatu i składa się z zaledwie 4 znaków:

  • 1 litery oznaczającej województwo,
  • kombinacji 3 cyfr i liter przypisanej do konkretnych miast i powiatów.

Jak można się zorientować, tego typu zapis ma konkretne ograniczenia w liczbie możliwych do ułożenia kombinacji. Daje on dokładnie 17 379 możliwych kombinacji na każde województwo i właśnie tyle zmniejszonych tablic rejestracyjnych może zostać wydanych. Pojawiło się zatem całkiem realne zagrożenie, że z powodu masowego wyrabiania małych blach przez nieuprawnionych do tego kierowców, może ich… zabraknąć dla tych, którzy rzeczywiście takich tablic potrzebują.

Nieudana próba naprawy błędów

Ustawodawca zorientował się, że luka w przepisach może mieć poważne konsekwencje, dlatego jeszcze w 2018 roku w życie weszła nowelizacja rozporządzenia, stanowiąca że właściciel auta wyrabiający zmniejszoną tablicę rejestracyjną ma wraz z wnioskiem o rejestrację złożyć oświadczenie, że w jego pojeździe są zmniejszone wnęki na blachy. Za poświadczenie nieprawdy groziło postępowanie sądowe, a policjanci mogli w razie kontroli zatrzymać dowód rejestracyjny.

Problem rozwiązany? No właśnie nie do końca, bo pomimo wprowadzenia przepisów, mechanizm walki z problematycznym procederem nie był skuteczny. Nikt tak naprawdę nie sprawdzał, czy kierowcy trzymają się zasad. Urzędnicy przy rejestracji w żaden sposób nie weryfikowali składanych oświadczeń, kontrole były rzadkie, więc małych tablic wcale nie ubywało.

Używasz małych tablic rejestracyjnych bezpodstawnie? Uważaj na konsekwencje!

Sytuacja zmieniła się 4 grudnia 2020 roku, gdy w życie weszły pierwsze przepisy tzw. pakietu deregulacyjnego. Dzięki nim wspomniany wyżej zapis dotyczący zmniejszonych tablic rejestracyjnych trafił do najważniejszej ustawy dotyczącej kierowców, a więc Kodeksu drogowego. Co dokładnie się w nim znalazło?

Zabrania się umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej.

Art. 60 ust. 1 pkt 3b ustawy Prawo o ruchu drogowym

Ustawodawca potwierdził zatem w kodeksie regułę płynącą z rozporządzenia, a przede wszystkim w jasny sposób zakazał używania małych blach w samochodach, których konstrukcja tego nie wymaga. Skoro natomiast istnieje zakaz, jasne są także konsekwencje, jakie grożą za jego złamanie.

Małe tablice rejestracyjne – kara

Od 4 grudnia zeszłego roku, każdy samochód, który posiada dużą wnękę na tablicę rejestracyjną, a w niej ma zamontowane małe blachy, nie przejdzie badania technicznego. Do tego policja zachowała oczywiście uprawnienia do kontroli takich pojazdów na drodze i odbierania kierowcom dowodów rejestracyjnych.

O ile jednak kontroli drogowej można przez długi czas unikać, o tyle przegląd czeka prędzej czy później każdego kierowcę. Zobligowanie diagnostów do wydawania negatywnych decyzji w przypadku nieprawidłowych tablic powinno zatem skutecznie ukrócić proceder ich niepotrzebnego montażu.

Jeżeli więc masz zamontowane małe tablice w dużej wnęce i zależy Ci na uniknięciu kłopotów, powinieneś jak najszybciej udać się do wydziału komunikacji w celu przerejestrowania samochodu, oczywiście licząc się z koniecznością poniesienia jej pełnych kosztów.

UWAGA!

Jeśli przed przerejestrowaniem otrzymasz negatywny wynik przeglądu, cała procedura będzie znacznie trudniejsza i bardziej kosztowna. Urząd nie zarejestruje takiego samochodu, dlatego konieczne będzie wyrobienie tymczasowych tablic, zaliczenie na nich badania technicznego i dopiero wówczas przerejestrowanie auta.

Małe tablice rejestracyjne – kara za nieprawdziwe oświadczenie w wydziale komunikacji

Składając wniosek o tablice rejestracyjne zmniejszone, wypełnia się oświadczenie w wydziale komunikacji, że pojazd ma zmniejszone miejsce na nie. Dokument ten należy potraktować poważnie, ponieważ zgodnie Kodeks karny jasno wskazuje, że:

Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Zdecydowanie więc kłamać w urzędzie, by otrzymać małe tablice rejestracyjne bez powodu.

Chciałbym wyrobić zmniejszone tablice rejestracyjne. Jak to zrobić?

Załóżmy, że masz samochód, który spełnia techniczne wymogi posiadania zmniejszonych tablic rejestracyjnych i chcesz takie wyrobić. Co musisz zrobić? To proste, procedura i ceny są dokładnie takie same, jak w przypadku standardowej rejestracji auta. Musisz jedynie zaznaczyć we wniosku, że prosisz o wydanie zmniejszonych tablic i dołączyć do niego oświadczenie, że w pojeździe są zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do ich umieszczenia.

CZY WIESZ, ŻE …

Oświadczenie o małej wnęce w konstrukcji samochodu może być złożone na wniosku o rejestrację, w tym także na jego odwrocie.

Małe tablice rejestracyjne – koszt

Ile w takim razie będą Cię kosztować zmniejszone tablice rejestracyjne? Cena uwzględniająca wydanie tablic (80 zł), dowodu rejestracyjnego (54 zł), pozwolenia czasowego (13,50 zł) oraz nalepek legalizacyjnych (12,50 zł) to 160,00 zł, a więc jest taki sam jak standardowych tablic rejestracyjnych.

Przypominamy, że od 4 września 2022 roku koszt ten jest niższy z powodu zniesienia obowiązku wyrabiania karty pojazdu i nalepki kontrolnej. Nie ma możliwości wyrobienia indywidualnych i zabytkowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych.

FAQ – najważniejsze pytania o małe tablice rejestracyjne

Czy w każdym samochodzie można zamontować małe tablice rejestracyjne?
Ile kosztują małe tablice rejestracyjne?
PODSUMOWANIE
  • Zmniejszone tablice rejestracyjne są przeznaczone tylko dla samochodów posiadających zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej.
  • Konstrukcja samochodów sprowadzanych np. z Japonii i USA wymaga montowania w nich zmniejszonych tablic rejestracyjnych.
  • Numer rejestracyjny na małej tablicy składa się tylko z 4 znaków, dlatego liczba możliwych kombinacji dla każdego województwa jest ograniczona.
  • Od 4 grudnia 2020 roku samochody posiadające zmniejszone blachy mimo braku takiej technicznej potrzeby nie przejdą badania technicznego. W razie kontroli drogowej ich kierowcy mogą także stracić dowód rejestracyjny.
  • Koszt wyrobienia zmniejszonych tablic rejestracyjnych jest taki sam, jak w przypadku standardowej rejestracji samochodu.
Źródła:
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r.: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002355/O/D20172355.pdf
grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

12 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
A co jeżeli z tyłu pojazdu z USA mieści się normalna tablica a z przodu nie? Diagnosta odmówił pozytywnego przeglądu
Niestety, ale zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu drogowego, diagnosta nie mógł zaliczyć przeglądu takiego auta. Jeżeli wnęki w pojeździe nie są przystosowane do dużych tablic, musi Pan wystąpić z wnioskiem o wydanie małych tablic rejestracyjnych i właśnie takie zamontować w samochodzie.
avatar autora komentarza
A co w przypadku gdy z przodu brak miejsca na dużą tablicą a z tyłu mieści się dużą ale bez ramki, posiadam auto japońskie
Jeśli konstrukcja wnęk na tablice w aucie uniemożliwia zamontowanie w nich dużych tablic, ma Pan/Pani prawo do wystąpienia z wnioskiem o wydanie małych tablic rejestracyjnych. W opisanym przypadku konieczne będzie zatem właśnie wyrobienie tego typu tablic.
avatar autora komentarza
Panie Mateuszu BMW E60 z przodu mam auto dostosowane do malych tablic z tylu mam miejsce na duze tablice. Wstawilem male i zdarzaja sie zatrzymania z tego powodu powinienem odmawiac przyjecia mandatu i kieroeac sprawe do sadu?
Jeżeli auto jest technicznie przystosowane do małych tablic (nawet tylko z przodu samochodu), wystąpił Pan z wnioskiem o ich wydanie i uzyskał takie blachy, to nie widzę powodu do zatrzymania. Być może problem rozwiąże zaliczenie badania technicznego na małych blachach i okazanie jego pozytywnych wyników podczas kontroli?
avatar autora komentarza
Panie Mateuszu mam Land Rover Defender z wyciągarką z przodu jakich tablic użyć ,gdyż standardowa tablica sie nie mieści ,a małą mógłbym przykręcić z boku zderzaka a tył ,kolejny kłopot przystosowany do tablicy kwadratowej. Proszę o interpretację.
avatar autora komentarza
Niestety policja zatrzymała mnie za małą rejestrację. Mimo tłumaczenia im o tym że pojazd jest przystosowany do małej rejestracji z przodu to interesował ich tylko tył pojazdu gdzie na wcisk wejdzie rejestracja. Niestety przyjąłem mandat. Nie wiem co mam zrobić bo nie zmieszczę normalnej tablicy z przodu.
avatar autora komentarza
Czy jeśli ktoś zarejestrował auto z mała tablicą i nie przystosowane do tego, ale było to w czasach gdzie nie podpisywało się żadnego oświadczenia ani nic to czy taka osoba też jest zmuszona do przerejestrowania samochodu ? Prawo nie powinno działać wstecz i jeśli wtedy nie było takiego obowiązku składania oświadczenia i pojazd był zarejestrowany zaraz jak tablice się pojawiły to uważam że nie powinno być czegoś takiego.
avatar autora komentarza
A co w przypadku, jeśli auto zostało sprowadzone z USA w 2018 roku, posiadało zmniejszoną wnękę w klapie i zostało zarejestrowane na małe blachy, a po 2 latach z powodu stłuczki klapa została wymieniona na europejską? Tablice natomiast zostały małe-te z dnia rejestracji.
Sądzę, że aby uniknąć kary podczas kontroli drogowej lub negatywnego wyniku przeglądu, jedynym wyjściem będzie przerejestrowanie samochodu i montaż dużych blach.
avatar autora komentarza
Witam, samochód Jeep Wrangler JL, kupiony w polskim salonie. Tylny zderzak posiada wnękę na standardową, polską tablicę rejestracyjną, która jednocześnie jest najniższą częścią zderzaka, co powoduje częste przypadki wyrywania całego zderzaka w terenie. Amerykańska wersja zderzaka tylnego jest inaczej skonstruowana - nie posiada tego obniżenia na tablicę rejestracyjną lecz wnękę na tablicę z boku zderzaka. Niestety wnęka jest dedykowana do tablicy amerykańskiej. Czy w związku z tym mogę założyć zderzak amerykański, wystąpić o tablice krótkie i legalnie, bez obawy o utratę dowodu rejestracyjnego użytkować pojazd?

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC