Masz nieważne badanie techniczne i spowodowałeś wypadek? Czego spodziewać się po towarzystwie ubezpieczeniowym w takiej sytuacji?

Nieważne badanie techniczne może być sporym kłopotem. Szczególnie jeśli niefrasobliwemu kierowcy przytrafi się kolizja lub wypadek. Jakie konsekwencje grożą takiej osobie? Czy w takiej sytuacji należy się rekompensata z tytułu OC i autocasco?

Przegląd techniczny a wypłata odszkodowania z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że nieważny przegląd techniczny nie stanowi żadnego problemu dla poszkodowanego w wypadku. Dlaczego? Ponieważ zawsze otrzyma on wszystkie stosowne świadczenia od firmy wystawiającej polisę OC.

Zakład ubezpieczeniowy kierowcy, który spowodował wypadek, jest w takiej sytuacji zobowiązany do rekompensaty za wszystkie szkody na mieniu i osobie. Do takich świadczeń należy między innymi koszt: 

  • naprawy samochodu,
  • leczenia,
  • renty,
  • zmiany kwalifikacji zawodowych.

Osoba poszkodowana może również zażądać samochodu zastępczego na czas naprawy swojego pojazdu, a także starać się o zwrot tzw. utraconych korzyści. Mówimy o nich w przypadku, gdy ofiara nie może wykonywać swojej pracy z powodu zdarzenia drogowego. Pamiętaj, że od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy możesz żądać również zwrotu środków przeznaczonych na leczenie w prywatnej placówce medycznej. Nie od dziś sądy w swoich wyrokach podkreślają, że ubezpieczyciel ma obowiązek udzielić wsparcia medycznego również w takiej sytuacji, gdy czynności lecznicze nie są objęte działaniem państwowych placówek. Oznacza to, że ofiara wypadku powinna tylko wykazać zasadność wyboru prywatnego leczenia.

Z tytułu OC zwracane są również koszty, które zostały poniesione przez poszkodowanego na okoliczność strat związanych z traumą lub urazem psychicznym. Takie zadośćuczynienie nie ma określonych zakresów kwotowych. Kodeks cywilny mówi jedynie o odpowiedniej sumie, która jest konieczna do naprawienia wyrządzonej krzywdy.

Jak widać, zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela jest bardzo szeroki, a kwota odszkodowania wypłaconego ostatecznie poszkodowanemu może sięgać wielu tysięcy złotych. Tego rodzaju wydatek przerasta możliwości przeciętnego Kowalskiego, zatem jeżeli tylko zakład ubezpieczeniowy podważy zasadność wypłaty świadczeń z tytułu OC, kierowca samochodu, który spowodował wypadek, może mieć spore kłopoty finansowe.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

W jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe będzie przyglądało się sprawcy wypadku?

Podstawową kwestią jest nie tyle brak koniecznego i obowiązkowego badania technicznego, co związek pomiędzy zdarzeniem na drodze a stanem technicznym pojazdu. Gdy ten zaistnieje, ubezpieczyciel może zażądać zwrotu kosztów świadczeń wypłaconych na rzecz osoby poszkodowanej od sprawcy wypadku.

Taka sytuacja nazywana jest regresem odszkodowania. Uwaga: to po stronie zakładu ubezpieczeniowego stoi wykazanie, że brak badania technicznego samochodu przyczynił się do powstania zdarzenia.

W razie niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, sprawca wypadku musi liczyć się z tym, że za szkody będzie odpowiadał całym posiadanym majątkiem. Jak wspominaliśmy, mogą być to niemałe kwoty, szczególnie w momencie, gdy poszkodowany wymaga wieloletniego wsparcia ze względu na obrażenia, których doznał w wyniku wypadku lub kolizji.

Autocasco i odszkodowanie przy nieaktualnym badaniu technicznym

W przypadku odszkodowań z dobrowolnego ubezpieczenia autocasco sytuacja jest równie kłopotliwa dla sprawcy. W ramach polisy właściciel pojazdu otrzymuje wsparcie towarzystwa ubezpieczeniowego przy różnego rodzaju kolizjach i wypadkach drogowych. Ubezpieczyciel bierze na siebie wszystkie zobowiązania zawarte w umowie polisy. Jeżeli jednak kierowca spowoduje wypadek, nie mając aktualnego badania technicznego pojazdu, a ubezpieczyciel wykaże, że stan samochodu przyczynił się do zaistnienia szkody, towarzystwo może odmówić wypłaty części lub całości odszkodowania.

A co w przypadku, gdy pojazd zostanie uszkodzony poprzez zarysowanie karoserii (np. na parkingu) lub gdy spadnie na niego konar drzewa? Wówczas zakładowi ubezpieczeń trudno będzie udowodnić jakąkolwiek korelację pomiędzy brakiem obowiązkowego badania technicznego a zaistnieniem zdarzenia. Właściciel zniszczonego w efekcie takich działań pojazdu ma więc spore szanse na uzyskanie odszkodowania mimo braku koniecznych dokumentów.

Ubezpieczyciele bardzo różnie podchodzą do braku aktualnego przeglądu i wypłat odszkodowania z tytułu autocasco w razie kradzieży samochodu. Generalnie starają się oni wykazać, że brak badania technicznego mógł ułatwić działanie złodziejom. Oczywiście poszkodowany, którego auto znajdowało się na strzeżonym, zamkniętym i monitorowanym parkingu ma spore szanse na uzyskanie rekompensaty. Gorzej, gdy samochód stał na ulicy, a dookoła nie było żadnej kamery ani świadków zdarzenia.

Kary za brak ważnego przeglądu technicznego samochodu

Nie możemy również zapominać, że brak badania technicznego wiąże się z karami. Właściciel pojazdu, który nie dotrzyma terminu wykonania obowiązkowego przeglądu, musi liczyć się z grzywną do 500 zł. W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców może zostać wpisana informacja o braku przeglądu pojazdu. Taka sytuacja może skutkować zablokowaniem elektronicznego dowodu rejestracyjnego. Właściciel takiego auta musi w trybie pilnym wykonać badanie techniczne samochodu i ze stosownym zaświadczeniem udać się do właściwego wydziału komunikacji.

Przykład

Kierowca, który spowodował szkodę, nie mając ważnego przeglądu rejestracyjnego, musiał zapłacić karę za brak przeglądu wynoszącą 500 zł. Oprócz tego zakład ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z jego OC, będzie domagał się od niego zwrotu całej rekompensaty dla poszkodowanego. Zgodnie z prawem wysokość odszkodowania mogłaby się jeszcze zwiększyć w następnych latach, ponieważ poszkodowany ma prawo do roszczeń nawet do 20 lat od dnia wypadku komunikacyjnego. Kierowca spróbował odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Ze względu na trudną sytuację życiową sprawcy wypadku związaną z opieką nad niepełnosprawną osobą, towarzystwo ubezpieczeniowe odstąpiło od żądania zwrotu części odszkodowania.

PODSUMOWANIE
  • Brak ważnego badania technicznego wiąże się z karą grzywny do 500 zł.
  • Wystawca polisy OC może zażądać od sprawcy wypadku zwrotu wypłaconych środków, jeżeli udowodni, że stan techniczny samochodu bez przeglądu miał bezpośredni wpływ na wystąpienie szkody.
  • Brak przeglądu u sprawcy nie ma żadnego znaczenia dla poszkodowanego. Ofiara zdarzenia drogowego zawsze otrzyma niezbędną pomoc z OC osoby, która spowodowała wypadek.
  • Towarzystwo ubezpieczeniowe może obniżyć lub odmówić wypłaty rekompensaty z tytułu polisy autocasco, gdy właścicielowi pojazdu brakuje ważnych badań technicznych, a stan samochodu przyczynił się do wystąpienia szkody.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jakie konsekwencje czekają kierowcę za spowodowanie wypadku autem bez przeglądu technicznego?
To zależy, czy ubezpieczyciel udowodni, że stan techniczny pojazdu miał wpływ na zdarzenie drogowe. Jeśli tak się stanie, to sprawca będzie musiał w ramach regresu ubezpieczeniowego zwrócić ubezpieczycielowi koszty związane z wypłatą odszkodowania. Dodatkowo zapłaci on mandat za brak przeglądu technicznego, a dowód rejestracyjny zostanie zatrzymany.
Jak brak przeglądu wpływa na wypłatę odszkodowania z polisy AC?
Jeśli szkoda powstanie w wyniku wypadku lub stłuczki, to ubezpieczyciel może nie wypłacić całego bądź części odszkodowania z AC, gdy udowodni, że stan techniczny przyczynił się do zdarzenia drogowego. W przypadku szkody spowodowanej przez siły przyrody lub kradzieży ubezpieczycielowi trudniej udowodnić, że stan techniczny miał wpływ na szkodę.
Jaka jest kara za brak przeglądu technicznego?
Oprócz problemów z ubezpieczycielem w razie szkody właściciel auta, który nie ma aktualnego przeglądu technicznego, może otrzymać mandat w wysokości 500 zł podczas kontroli drogowej. Dodatkowo jego dowód rejestracyjny zostanie zatrzymany do momentu wykonania obowiązkowego przeglądu.
Oceń artykuł:
23,50
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Teresa Wrońska

Ubezpieczenia samochodowe są moim konikiem, ponieważ 7 lat pracowałam jako agent ubezpieczeniowy. Miałam okazję sprzedać kilka tysięcy polis OC/AC, dlatego poznałam większość problemów kierowców. Teraz chętnie rozwiązuję je dla użytkowników porównywarki Mubi.

Dołącz do dyskusji

4 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


avatar autora komentarza
Witam mam pytanie spowodowałem wypadek bez przeglondu czy poszkodowany dostanie odszkodowanie z mojej polisy?
Tak. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie, gdyż poszkodowany nie jest winny brakowi ważnego przeglądu pojazdu sprawcy. Trzeba jednak liczyć się z tym, że ubezpieczyciel zażąda od właściciela samochodu, którym spowodowano szkodę, zwrotu wypłaconych pieniędzy. Do takiej sytuacji może dojść, jeśli brak przeglądu mógł przyczynić się do powstania szkody, np. jeśli powodem kolizji była usterka, która wyszłaby na jaw podczas wizyty w SDP.
avatar autora komentarza
Czy samochód, który ma jeszcze gwarancję i jest serwisowany - dokumentacja w serwisie , który nie ma badań technicznych ważnych ( dwa miesiące przeterminowane), musi iśc do ekspertyzy, która potwierdzi , ze w momencie szkody był sprawny? Pytam , ponieważ , chce uniknąć problemów z ubezpieczycielem , a chodzi mi o wypłatę z AC. Stłuczka dopiero się wydazyła ,była policja i nie stwierdziła złego stanu samochodu, nie ukarali nawet mandatem za brak badań.
avatar autora komentarza
Dzień Dobry, Jestem poszkodowanym w kolizji drogowej jednak w momencie zdarzenia mój pojazd nie posiadał aktualego badania technicznego. Sprawca został ukarany mandatem za nieprawidłową zmianę pasa ruchu oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu. Czy ubezpiczyciel sprawcy ma podstawę do ograniczenia wypłaty świadczeń w celu likwidacji szkody na mieniu pokrzywdzonego?