Masz nieważne badanie techniczne i spowodowałeś wypadek? Czego się spodziewać?

Nieważne badanie techniczne może być sporym kłopotem. Szczególnie jeśli niefrasobliwemu kierowcy przytrafi się kolizja lub wypadek. Jakie konsekwencje grożą takiej osobie? Czy w takiej sytuacji należy się rekompensata z tytułu OC i autocasco?

nieważne badanie techniczne

Przegląd techniczny a wypłata odszkodowania z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że nieważny przegląd techniczny nie stanowi żadnego problemu dla poszkodowanego w wypadku. Dlaczego? Ponieważ zawsze otrzyma on wszystkie stosowne świadczenia od firmy wystawiającej polisę OC.

Zakład ubezpieczeniowy kierowcy, który spowodował wypadek, jest w takiej sytuacji zobowiązany do rekompensaty za wszystkie szkody na mieniu i osobie. Do takich świadczeń należy między innymi koszt: 

  • naprawy samochodu,
  • leczenia,
  • renty,
  • zmiany kwalifikacji zawodowych.

Osoba poszkodowana może również zażądać samochodu zastępczego na czas naprawy swojego pojazdu, a także starać się o zwrot tzw. utraconych korzyści. Mówimy o nich w przypadku, gdy ofiara nie może wykonywać swojej pracy z powodu zdarzenia drogowego. Pamiętaj, że od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy możesz żądać również zwrotu środków przeznaczonych na leczenie w prywatnej placówce medycznej. Nie od dziś sądy w swoich wyrokach podkreślają, że ubezpieczyciel ma obowiązek udzielić wsparcia medycznego również w takiej sytuacji, gdy czynności lecznicze nie są objęte działaniem państwowych placówek. Oznacza to, że ofiara wypadku powinna tylko wykazać zasadność wyboru prywatnego leczenia.

Z tytułu OC zwracane są również koszty, które zostały poniesione przez poszkodowanego na okoliczność strat związanych z traumą lub urazem psychicznym. Takie zadośćuczynienie nie ma określonych zakresów kwotowych. Kodeks cywilny mówi jedynie o odpowiedniej sumie, która jest konieczna do naprawienia wyrządzonej krzywdy.

Jak widać, zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela jest bardzo szeroki, a kwota odszkodowania wypłaconego ostatecznie poszkodowanemu może sięgać wielu tysięcy złotych. Tego rodzaju wydatek przerasta możliwości przeciętnego Kowalskiego, zatem jeżeli tylko zakład ubezpieczeniowy podważy zasadność wypłaty świadczeń z tytułu OC, kierowca samochodu, który spowodował wypadek, może mieć spore kłopoty finansowe.

W jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe będzie przyglądało się sprawcy wypadku?

Podstawową kwestią jest nie tyle brak koniecznego i obowiązkowego badania technicznego, co związek pomiędzy zdarzeniem na drodze a stanem technicznym pojazdu. Gdy ten zaistnieje, ubezpieczyciel może zażądać zwrotu kosztów świadczeń wypłaconych na rzecz osoby poszkodowanej od sprawcy wypadku.

Taka sytuacja nazywana jest regresem odszkodowania. Uwaga: to po stronie zakładu ubezpieczeniowego stoi wykazanie, że brak badania technicznego samochodu przyczynił się do powstania zdarzenia.

W razie niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, sprawca wypadku musi liczyć się z tym, że za szkody będzie odpowiadał całym posiadanym majątkiem. Jak wspominaliśmy, mogą być to niemałe kwoty, szczególnie w momencie, gdy poszkodowany wymaga wieloletniego wsparcia ze względu na obrażenia, których doznał w wyniku wypadku lub kolizji.

Autocasco i odszkodowanie przy nieaktualnym badaniu technicznym

W przypadku odszkodowań z dobrowolnego ubezpieczenia autocasco sytuacja jest równie kłopotliwa dla sprawcy. W ramach polisy właściciel pojazdu otrzymuje wsparcie towarzystwa ubezpieczeniowego przy różnego rodzaju kolizjach i wypadkach drogowych. Ubezpieczyciel bierze na siebie wszystkie zobowiązania zawarte w umowie polisy. Jeżeli jednak kierowca spowoduje wypadek, nie mając aktualnego badania technicznego pojazdu, a ubezpieczyciel wykaże, że stan samochodu przyczynił się do zaistnienia szkody, towarzystwo może odmówić wypłaty części lub całości odszkodowania.

A co w przypadku, gdy pojazd zostanie uszkodzony poprzez zarysowanie karoserii (np. na parkingu) lub gdy spadnie na niego konar drzewa? Wówczas zakładowi ubezpieczeń trudno będzie udowodnić jakąkolwiek korelację pomiędzy brakiem obowiązkowego badania technicznego a zaistnieniem zdarzenia. Właściciel zniszczonego w efekcie takich działań pojazdu ma więc spore szanse na uzyskanie odszkodowania mimo braku koniecznych dokumentów.

Ubezpieczyciele bardzo różnie podchodzą do braku aktualnego przeglądu i wypłat odszkodowania z tytułu autocasco w razie kradzieży samochodu. Generalnie starają się oni wykazać, że brak badania technicznego mógł ułatwić działanie złodziejom. Oczywiście poszkodowany, którego auto znajdowało się na strzeżonym, zamkniętym i monitorowanym parkingu ma spore szanse na uzyskanie rekompensaty. Gorzej, gdy samochód stał na ulicy, a dookoła nie było żadnej kamery ani świadków zdarzenia.

Co grozi za brak przeglądu?

Nie możemy również zapominać, że brak badania technicznego wiąże się z karami. Po zmianie w przepisach, do której doszło 1 stycznia 2022 roku, znacznie wzrosła grzywna, jaką można otrzymać za tego typu wykroczenie, wcześniej wynosząca maksymalnie 500 zł. Zgodnie z art. 94 § 2 Kodeksu wykroczeń, właściciel pojazdu, który nie dotrzyma terminu wykonania obowiązkowego przeglądu, musi się teraz liczyć z karą co najmniej 1500 zł! 

W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców zostanie wpisana informacja o braku przeglądu pojazdu. Taka sytuacja będzie też skutkować zablokowaniem elektronicznego dowodu rejestracyjnego kierowcy. Jeżeli stan jego pojazdu nie wzbudzi zastrzeżeń wystawiających mandat funkcjonariuszy, otrzyma pokwitowanie zatrzymanie dowodu rejestracyjnego ważne przez 7 dni – w tym czasie należy wykonać badanie techniczne samochodu, a po jego pozytywnym wyniku udać się ze stosownym zaświadczeniem do właściwego wydziału komunikacji. Jeżeli jednak policjant wykryje poważne usterki w samochodzie, może zakazać kierowcy dalszej jazdy i nakazać odholowanie auta na lawecie.

Przykład

Kierowca, który spowodował szkodę, nie mając ważnego przeglądu rejestracyjnego, musiał zapłacić karę za brak przeglądu wynoszącą 1500 zł. Oprócz tego zakład ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z jego OC, będzie domagał się od niego zwrotu całej rekompensaty dla poszkodowanego. Zgodnie z prawem wysokość odszkodowania mogłaby się jeszcze zwiększyć w następnych latach, ponieważ poszkodowany ma prawo do roszczeń nawet do 20 lat od dnia wypadku komunikacyjnego. Kierowca spróbował odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Ze względu na trudną sytuację życiową sprawcy wypadku związaną z opieką nad niepełnosprawną osobą, towarzystwo ubezpieczeniowe odstąpiło od żądania zwrotu części odszkodowania.

PODSUMOWANIE
  • Brak ważnego badania technicznego wiąże się z karą grzywny do 1500 zł i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.
  • Wystawca polisy OC może zażądać od sprawcy wypadku zwrotu wypłaconych środków, jeżeli udowodni, że stan techniczny samochodu bez przeglądu miał bezpośredni wpływ na wystąpienie szkody.
  • Brak przeglądu u sprawcy nie ma żadnego znaczenia dla poszkodowanego. Ofiara zdarzenia drogowego zawsze otrzyma niezbędną pomoc z OC osoby, która spowodowała wypadek.
  • Towarzystwo ubezpieczeniowe może obniżyć lub odmówić wypłaty rekompensaty z tytułu polisy autocasco, gdy właścicielowi pojazdu brakuje ważnych badań technicznych, a stan samochodu przyczynił się do wystąpienia szkody.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jakie konsekwencje czekają kierowcę za spowodowanie wypadku autem bez przeglądu technicznego?
Jak brak przeglądu wpływa na wypłatę odszkodowania z polisy AC?
Jaka jest kara za brak przeglądu technicznego?
Teresa Wrońska
Autor artykułu: Teresa Wrońska

Ubezpieczenia samochodowe są moim konikiem, ponieważ 7 lat pracowałam jako agent ubezpieczeniowy. Miałam okazję sprzedać kilka tysięcy polis OC/AC, dlatego poznałam większość problemów kierowców. Teraz chętnie rozwiązuję je dla użytkowników porównywarki Mubi.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

24 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Witam mam pytanie spowodowałem wypadek bez przeglondu czy poszkodowany dostanie odszkodowanie z mojej polisy?
Tak. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie, gdyż poszkodowany nie jest winny brakowi ważnego przeglądu pojazdu sprawcy. Trzeba jednak liczyć się z tym, że ubezpieczyciel zażąda od właściciela samochodu, którym spowodowano szkodę, zwrotu wypłaconych pieniędzy. Do takiej sytuacji może dojść, jeśli brak przeglądu mógł przyczynić się do powstania szkody, np. jeśli powodem kolizji była usterka, która wyszłaby na jaw podczas wizyty w SDP.
avatar autora komentarza
Czy samochód, który ma jeszcze gwarancję i jest serwisowany - dokumentacja w serwisie , który nie ma badań technicznych ważnych ( dwa miesiące przeterminowane), musi iśc do ekspertyzy, która potwierdzi , ze w momencie szkody był sprawny? Pytam , ponieważ , chce uniknąć problemów z ubezpieczycielem , a chodzi mi o wypłatę z AC. Stłuczka dopiero się wydazyła ,była policja i nie stwierdziła złego stanu samochodu, nie ukarali nawet mandatem za brak badań.
avatar autora komentarza
Witam i jak zakończyła się sprawa odszkodowania ?
avatar autora komentarza
Witam mam pytanie miałem kolizje jechałem na przegląd 2 dni po terminie i niestety nie dojechałem dodam nie jestem sprawca Policja sprawdziła oświetlenie opony hamulce i kierownice czy mogę mieć problem z PC sprawcy ?
Jeżeli kolizja nie miała w żaden sposób związku ze stanem technicznym Pańskiego auta, ubezpieczyciel nie powinien robić problemów z wypłatą odszkodowania.
avatar autora komentarza
Dzień Dobry, Jestem poszkodowanym w kolizji drogowej jednak w momencie zdarzenia mój pojazd nie posiadał aktualego badania technicznego. Sprawca został ukarany mandatem za nieprawidłową zmianę pasa ruchu oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu. Czy ubezpiczyciel sprawcy ma podstawę do ograniczenia wypłaty świadczeń w celu likwidacji szkody na mieniu pokrzywdzonego?
avatar autora komentarza
t.u odmówiło mi wypłaty za korztstanie z auta zastepczego szkoda z oc sprawcy fakt nie miałem waznego przegladu tech czy mozna to jakos wyegzefowac
Wypożyczenie samochodu zastępczego odbywa się na pewnych warunkach, np. wypożyczony pojazd nie może być wyższej klasy niż auto, które uległo uszkodzeniu. Obowiązują pewne limity cenowe, które są ustalane przez każde towarzystwo indywidualnie. Dlatego przed wypożyczeniem pojazdu zastępczego warto poznać te zasady. Proszę sprawdzić, jakie obowiązują w towarzystwie, które odpowiadało za szkodę. Zachęcam też do zapoznania się z naszym artykułem dotyczącym korzystania z pojazdów zastępczych w ramach ubezpieczenia OC: https://mubi.pl/poradniki/samochod-zastepczy-z-oc-sprawcy/.
avatar autora komentarza
pytanie dotyczyło raczej kwestii czy należy się auto zastępcze gdy auto uszkodzone nie mało ważnych bada technicznych - czyli w teorii nie powinno być użytkowane jeszcze przed kolizją. Nie ma tu nic do rzeczy klasa auta czy limity km.
avatar autora komentarza
Witam miałem kolizje jako poszkodowany .moje badania techniczne skończyły się 3 dni wcześniej ale policja na miejscu sprawdziła stan pojazdu światła hamulce itp.Czy mogę mieć problem z uzyskaniem odszkodowania z oc sprawcy ?
Każdy pojazd powinien mieć aktualne badanie. Nie zawsze jednak jego brak powoduje problemy z otrzymaniem odszkodowania. Jeśli stan pojazdu nie budził wątpliwości, a więc nie ma ryzyka, że to brak badania i wykrycia ewentualnych usterek przyczynił się do kolizji, jest szansa na otrzymanie rekompensaty. Wszystko jednak zależy od interpretacji ubezpieczyciela i rzeczywistego stanu technicznego pojazdu. Nie można zatem jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.
avatar autora komentarza
Ojciec jest poszkodowany w wypadku samochodowych ale jego samochód nie miał aktualnego badania technicznego . Policja była na miejscu zdarzenia . Czy będzie miał problemy z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy
Nie. Brak przeglądu nie ma żadnego wpływu na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy.
avatar autora komentarza
Dobrze że istnieje takie forum można otrzymać odpowiedź na wiele pytań
Cieszymy się, że możemy być pomocni.
avatar autora komentarza
Witam, mam pytanie czy będąc sprawcą stłuczki oraz nie mając ważnego badania tech. regres odszkodowania jest pewny?
Jeśli ubezpieczyciel dojdzie do wniosku, że do stłuczki przyczynił się zły stan pojazdu, który powstał wskutek braku aktualnego badania technicznego, to jak najbardziej może zażądać zwrotu wypłaconego odszkodowania.
avatar autora komentarza
Czy na przeglądzie bo kończy mi się za 3dni lecz nie zdążę wymienićałej szybki z tyle w samochodzie osobowym tak wszystko sprawne czy mogą dopuścić okresowo do wymiany szybki który otwór po szybce tymczasowo jest zaklejony
Zbita lub pęknięta szyba w samochodzie eliminuje go z ruchu drogowego. W przypadku kontroli drogowej policjanci mogą nawet zatrzymać dowód rejestracyjny samochodu, a także nałożyć mandat karny w wysokości do 500 zł. Diagnosta zgodnie z przepisami nie podbije okresowego badania technicznego dopóki szyba nie zostanie wstawiona, gdyż w tej sytuacji pojazd nie spełnia przepisów.
avatar autora komentarza
Będąc poszkodowanym w kolizji , nie mając ważnego przeglądu samochodu czy dostanę odszkodowanie oc od sprawcy kolizji ? Co z kosztami samochodu zastępczego ? Zostaną pokryte z polisy sprawcy ( u poszkodowanego nie na podbitego przeglądu )?
Brak aktualnego badania technicznego w momencie kolizji nie stanowi przeszkody do likwidacji szkody z polisy sprawcy przez towarzystwo, z którym miał zawartą polisę OC w chwili zdarzenia. Auto zastępcze z polisy sprawcy również powinno Panu przysługiwać na czas naprawy. Badanie techniczne musi Pan uzupełnić we własnym zakresie.
avatar autora komentarza
Dzisiaj miałam tak samo 😅🤣🤦
avatar autora komentarza
Czy jest do tego jakaś podstawa prawna?

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC