Masz nieważne badanie techniczne i spowodowałeś wypadek? Czego spodziewać się po towarzystwie ubezpieczeniowym w takiej sytuacji?

Nieważne badanie techniczne może być sporym kłopotem. Szczególnie jeśli niefrasobliwemu kierowcy przytrafi się kolizja lub wypadek. Jakie konsekwencje grożą takiej osobie? Czy w takiej sytuacji należy się rekompensata z tytułu OC i autocasco?

Przegląd techniczny a wypłata odszkodowania z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC

Nieważny przegląd techniczny nie stanowi zupełnie kłopotu osoby poszkodowanej. Dlaczego? Ponieważ zawsze otrzyma wszystkie stosowne świadczenia od firmy wystawiającej polisę OC.

Zakład ubezpieczeniowy kierowcy, który spowodował wypadek jest w takiej sytuacji zobowiązany do rekompensaty za wszystkie szkody na mieniu i osobie. Do takich świadczeń należy między innymi: na naprawa samochodu, leczenie, wypłata renty czy w końcu zmiana kwalifikacji zawodowych. Osoba poszkodowana może również zażądać samochodu zastępczego na czas naprawy swojego pojazdu, a także starać się o zwrot tak zwanych utraconych korzyści. Mówimy o nich w takim wypadku, gdy ofiara w oczywisty sposób nie może wykonywać swojej pracy z powodu zdarzenia drogowego. Pamiętajmy, że od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy możemy żądać również zwrotu środków przeznaczonych na leczenie w prywatnej placówce medycznej. Nie od dziś sądy w swoich wyrokach podkreślają, że ubezpieczyciel ma obowiązek udzielić wsparcia medycznego również w takiej sytuacji, gdy czynności lecznicze nie są objęte działaniem państwowych placówek. Oznacza to, że ofiara wypadku powinna tylko wykazać zasadność wyboru prywatnego leczenia.

Z tytułu OC zwracane są również koszty, które zostały poniesione przez poszkodowanego na okoliczność strat związanych z traumą lub urazem psychicznym. Takie zadośćuczynienie nie ma określonych zakresów kwotowych. Kodeks cywilny mówi jedynie o odpowiedniej w sumie, która jest konieczna do naprawienia wyrządzonej krzywdy.

Jak widać zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela jest bardzo szeroki. Jeżeli tylko zakład ubezpieczeniowy podważy zasadność wypłaty tych świadczeń z tytułu OC, kierowca samochodu może mieć spore kłopoty finansowe.

W jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe będzie przyglądało się sprawcy wypadku?

Jeśli dostrzeże nie tyle brak koniecznego i obowiązkowego badania technicznego, lecz również związek pomiędzy zdarzeniem na drodze a stanem technicznym pojazdu. Wtedy może zażądać zwrotu wypłaconych świadczeń osobie poszkodowanej od sprawcy wypadku.

Taka sytuacja nazywana jest regresem odszkodowania. To jednak po stronie zakładu ubezpieczeniowego jest wykazanie, że brak badania technicznego samochodu przyczynił się do powstania zdarzenia.

Sprawca wypadku musi liczyć się z odpowiedzialnością całym posiadanym majątkiem. Jak wspominaliśmy, mogą być to niemałe kwoty, szczególnie w momencie, gdy poszkodowany wymaga wieloletniego wsparcia ze względu na obrażenia, których doznał stłuczce lub kolizji.

Autocasco i odszkodowanie przy nieaktualnym badaniu technicznym

W przypadku odszkodowań z dobrowolnego ubezpieczenia autocasco sytuacja wydaje się być równie kłopotliwa dla sprawcy. W ramach polisy właściciel pojazdu otrzymuje wsparcie towarzystwa ubezpieczeniowego przy zdarzeniach drogowych. Ubezpieczyciel bierze na siebie wszystkie zobowiązania zawarte w umowie polisy. Jeżeli kierowca spowoduje wypadek i nie ma aktualnego badania technicznego pojazdu, to ubezpieczyciel musi wykazać, że stan mechaniczny samochodu przyczynił się do zaistnienia szkody. Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe zdecyduje się na taki krok, to może podjąć decyzję o niewypłacaniu odszkodowania w całości lub odmówi roszczenia.

Bywa również tak, że pojazd zostanie uszkodzony poprzez zarysowanie karoserii lub spadnie na niego konar drzewa. Zakładowi ubezpieczeń bardzo trudno będzie udowodnić jakąkolwiek korelację pomiędzy brakiem obowiązkowego badania technicznego a zaistnieniem zdarzenia. Właściciel zniszczonego, w efekcie takich działań, pojazdu, mimo braku koniecznych dokumentów, ma szansę na uzyskanie środków z polisy.

Ubezpieczyciele bardzo różnie podchodzą do kradzieży samochodu i wypłat odszkodowania z tytułu autocasco przy braku aktualnego przeglądu. Generalnie starają się oni wykazać, że brak badania technicznego mógł ułatwić działanie złodziejom. Oczywiście, poszkodowany, którego auto znajdowało się na strzeżonym, zamkniętym i monitorowanym parkingu ma spore szanse na uzyskanie rekompensaty. Gorzej, gdy samochód stał na ulicy, a dookoła nie było żadnej kamery ani świadków zdarzenia.

Kary za brak ważnego przeglądu technicznego samochodu

Nie możemy również zapominać, że brak badania technicznego wiąże się z karami. Właściciel pojazdu, który nie dotrzyma terminu wykonania kolejnego przeglądu musi liczyć się z grzywną do 500 zł. W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców może zostać wpisana informacja o braku przeglądu pojazdu. Taka sytuacja może skutkować zablokowaniem elektronicznego dowodu rejestracyjnego. Właściciel takiego auta musi w trybie pilnym wykonać badanie techniczne samochodu i ze stosownym zaświadczeniem udać się do właściwego wydziału komunikacji.

PODSUMOWANIE
  • Brak ważnego badania technicznego wiąże się z karą grzywny.
  • Wystawca polisy OC może zażądać od sprawcy wypadku zwrotu wypłaconych środków, ponieważ nie wykonał on przeglądu samochodu.
  • Ofiara zdarzenia drogowego otrzyma niezbędną pomoc z OC osoby która spowodowała wypadek.
  • Towarzystwo ubezpieczeniowe może obniżyć lub zaniechać wypłaty rekompensaty z tytułu polisy autocasco, gdy właścicielowi pojazdu brakuje ważnych badań technicznych.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Teresa Wrońska

Ubezpieczenia samochodowe są moim konikiem, ponieważ 7 lat pracowałam jako agent ubezpieczeniowy. Miałam okazję sprzedać kilka tysięcy polis OC/AC, dlatego poznałam większość problemów kierowców. Teraz chętnie rozwiązuję je dla użytkowników porównywarki Mubi.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!